ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Digital och datorteknik, EDA215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-10 - 2012-01-29
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Jättebra! Skönt att det gick så lätt att byta tid om man var sjuk på sin ordinarie labbtid»
- Tycker resurssidan är lite svår att överskåda samt lite förvirrande att två ämnen finns på samma resurssida.»
- främst hemsidan har varit väldigt svår att hitta i. informationen är plottrig och utspridd. till exempel en sådan sak som plannering som är utspridd på 7 PDFer, en för varje vecka. och när man läser dem är det en skog av rekommendationer och hänvisningar vilket gör det omöjligt att få en överblick.»
- Riktigt tydligt»
- Bra nyhetsflöde på kurshemsidan.»
- Jättebra system med bra val av tider även för oss som pendlar.»
- Resurshemsidan hade kunna delas upp för varje kurs»

Kurs-PM
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»18 27%
26 39%
++»21 31%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.01

Kurshemsida
67 svarande

- -»0 0%
2 2%
OK»14 20%
29 43%
++»22 32%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.05

Labb-PM
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 17%
28 41%
++»27 40%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.22

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Digiflex-boken var väldigt användarbar»
- Materialet är okej men blir rörigt i sin mängd. Ibland svårt att hitta information då den var så pass utspridd över olika böcker och häften.»
- Har inte haft någon användning av den blå boken »
- boken Grundläggande digital- och datorteknik behövdes aldrig öppnas. all information som behövdes för att göra laborationer och plugga inför tentamen fanns att finna i Digiflex. den borde nämnas som "rekomenderad" istället för obligatorisk kurslitteratur. övningarna i DigiFlex var för lätta. svårigheten skulle med fördel kunna ökas snabbare i min smak.»
- Arbetsboken var rikgtigt bra övnigar i »
- Kurslitteraturen var ganska intetsägande. Dock var de billiga så det gjorde inget. Hade jag ändrat något skulle jag införa fler lösta exempel, så folk som inte kan gå på varenda föreläsning kan lära sig.»

Grundläggande digital- och datorteknik. Johnson, Larsson & Arebrink
66 svarande

- -»1 1%
5 8%
OK»17 28%
7 11%
++»2 3%
Använde ej»27 45%
Ej svar»7

Genomsnitt: 4.44

Del 1. Digital teknik. Inst för datorteknik
67 svarande

- -»2 3%
0 0%
OK»19 33%
14 24%
++»2 3%
Använde ej»20 35%
Ej svar»10

Genomsnitt: 4.29

Arbetsbok för Digiflex. Arebrink, Johansson & Snedsböl
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 17%
27 40%
++»28 41%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.23

Instruktionslistor
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»13 19%
36 53%
++»17 25%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.02

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Rolf är en duktig föreläsare du gör det intressant att gå på föreläsningarna. Roger man märker att du är duktig innom ämnet men saknar det som gör det intressant, jobba gärna på att retorik.»
- Över lag riktigt bra och pedagogiska kursledare/föreläsare!»
- rolf är intressant och bra när han föreläser, men har lite väl spontan planering i min smak. han försöker också lägga in en massa studieteknik-undervisning i sin undervisning. hans studieteknik fungerar inte för mig och jag tycker han kunde hålla sig lite mer till sitt ämne. hans sätt att kladda på OH-papper och i powerpoint-presentationerna är uppskattat. det gör att man ser precis vad han pratar om och ger en bättre känsla för hur saker hänger ihop än om han inte hade gjort det. »
- Rolf är mycjet pedagogisk»
- Bjuder på sig själva. Rolf något stressig att lyssna till...»

Rolf Snedsbøl, Föreläsare
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 8%
14 20%
++»47 70%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.61

Roger Johansson, Föreläsare
67 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»18 31%
27 46%
++»10 17%
Ej svar»9

Genomsnitt: 3.75

Pelle, Simulation-/Övningsledare
67 svarande

- -»1 2%
0 0%
OK»15 30%
25 50%
++»9 18%
Ej svar»17

Genomsnitt: 3.82

Gabriel, Simulation-/Övningsledare
67 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»14 29%
21 44%
++»11 23%
Ej svar»20

Genomsnitt: 3.89

Labbassistenter (Lisa, Gabriel, Emil, Simon)
67 svarande

- -»0 0%
3 4%
OK»8 12%
28 44%
++»24 38%
Ej svar»4

Genomsnitt: 4.15

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Labbarna innebar mest stress och jag förstod inte mer om vad som hände med labbarna däremot så var simuleringarna väldigt bra.»
- Lite dåligt i lab. 4 då inte var tillräcklig att lösa extra uppgiften»
- Utrustningen som användes vid labbtillfällena var undermålig. Alldeles för mycket tid gick åt till att felsöka trasiga/glappa komponenter. Tiden som fanns tillgänglig vid labb 4 var dessutom otillräcklig. Labbarna var om man bortser från dessa brister lärorika med en bra struktur.»
- Labbarna och förleäsnigarna var mycket givande och hade ett bra sammanhang»
- Det kändes som det "slösades" med den otroligt lilla labbtid man hade under labb 1. Den borde kunna innehålla betydligt mer avancerade grejer (jämfört med övriga labbar).»
- Tyckte om labbar»

Föreläsningar
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 13%
20 30%
++»37 56%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.42

Simuleringar
66 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»18 30%
26 44%
++»13 22%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.84

Labb 1: Digital teknik, kombinatoriska nät, adderare och ALU
67 svarande

- -»0 0%
2 2%
OK»16 23%
27 40%
++»22 32%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.02

Labb 2: Räknare, Register med 3-state-utgång, dataväg och minne
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»18 26%
25 37%
++»23 34%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.04

Labb 3: Styrenheter för FLEX-processorn
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»15 22%
24 35%
++»27 40%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.14

Labb 4: CPU12, MC12 med debugger dbg12 och ML4
66 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»15 22%
25 37%
++»24 36%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.07

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Jag har aldrig läst något liknande under gymnasiet så jag kan tyckat att det var ett snabbt tempo men för de som redan hade läst lite om ämnet kan jag tänka mig att tempot var bra vilket gjorde att det inte blev tråkigt.»
- För få labtillfällen»
- Vi kunde fokuserat mer på de grundläggande uppgifterna så att man inte fick någon ckok när man såg tentan för första gången.»
- Stundtals gick det för snabbt på föreläsningarna.»
- Mycket nytt i högt tempo. Försökte verkligen hänga i men utan några förkunskaper på området upplevde jag att dte var en brant uppförsbacke.»

Föreläsningar
67 svarande

För långsamt»5 7%
Lagom»53 79%
För snabbt»9 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.05

Simuleringar
67 svarande

För långsamt»4 6%
Lagom»56 91%
För snabbt»1 1%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.95

Laborationer
67 svarande

För långsamt»3 4%
Lagom»59 88%
För snabbt»5 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.02

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Gillade inte poängsystemet.»
- Känns konstigt att dom bara rättar del A först och kollar om den är rätt och sedan rättar andra delen. 20 av 30 poäng är ganska mycket för G. »
- Hemtenta/inlämningsuppgift där man skriver ett program för CPU12 hade varit bra. Under tentan kändes det lite väl stressigt. Att skriva ett mer avancerat program, då man får lite mer tid, tror jag kan vara lärorikt. Kanske svårt att bedöma och rätta sen...»
- nej»
- Jag tycker att tentan handlade om det som vi gått igenom och därför va den bra»
- Tentan kändes väldigt olik typtentorna och dessutom fanns det några slamkrypare till frågor som inte fanns på tillgängliga tidigare tentor.»
- Tenta passar bra för denna kurs, då programmeringen inte är jätteplatskrävande, utan snarare "knep"-inriktad. Tror tenta och labbar är bästa examinationsformerna»
- Svarsalternativ är inte bra ty det finns inte delpoäng vid en liten miss....»

Tentamen
67 svarande

- -»1 1%
5 7%
OK»20 29%
25 37%
++»16 23%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.74

Laborationer
66 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»16 24%
25 37%
++»24 36%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.09

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Satsade på matten. »
- En rolig fråga att ha med på utvärderingen och man får säkert intressant statestik utav den, skulle dock vara bra om utvärderingsblanketten kom före resultatet »
- Hade behövt mer tid på tentan, stressade som en galning»
- Reg. och klart.»
- Har redan fått betygen...»
- Redan fått bekräftat»
- Har redan fått betyg.»
- Fick 4:a»
- trodde jag skulle få en trea, men icke...»

Betyg
66 svarande

1 1%
16 25%
32 50%
14 22%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.93

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Kanske inte tillhör kursen riktigt men kan påpekas. Alla föreläsningar krockade med någon annan föreläsning i någon annan kurs. Detta gjorde att man bara var på ett mycket fåtal då man prioriterade bort denna då den var lätt att läsa in på egen hand. (Jag läser inte Z utan F där DigoDat är en valbar kurs i år 3)»
- Fler simuleringar»
- Kurshemsidans struktur kan förbättras. Informationen finns där men det kan vara svårt att hitta den.»
- Spendera mer tid på de svåra bitarna och mindre tid på de lättare.»
- Demonstrationerna var på tock för långsamma och därmed ointressanta»
- fler labtillfällen»
- jag är en person som måste ta mycket anteckningar om jag ska komma ihåg nått, så när Rolf använder sina overhead så blir det väldigt stressigt och man hinner inte håde skriva av overheaden och det han ritar in på dem och samtidigt förstå vad han gör. Kanske kan han skaffa sig en dator som man ska skriva på skärmen på och spara sina anteckningar där och lägga ut dem på internet så att vi kan lägga tiden på föreläsningen med att förstå vad han gör och sedan titta på de uppläggna anteckningarna på nätet för att ha något att gå tillbaks till. han har ju PP också (som ligger ute på internet) men på dem står det inte så mycket och det är svårt att klara uppgifterna om man bara tittar på dem. »
- Hörde att det var stressigt för de som labbade på måndagar.»
- Det hade varit skönt om det fanns möjlighet att hitta fakta i skriven form, för det kunde bli svårt att förstå om man missade en föreläsning (den delen som inte var med i den blå boken)»
- Bättre strukturerat arbetsmaterial. Till exempel faktatexter med kompletterande uppgifter lagda tillsammans och i kronologisk ordning. Arbetsboken har detta men saknar en del vettig information. »
- Jag tycker att de lösblad som delades ut vid vissa föreläsningar borde infogas i papperskompendiet med exempeluppgifter med mera.»
- informationsflödet behöver förbättras. alla papper som delas ut på föreläsningen bör också finnas att tillgå på hemsidan (ifall man inte är på föreläsningen eller tappar bort dem) jag saknade lite att kursen inte började med att gå igenom hur grindarna fungerade inuti. om man nu går "hela vägen" från grindar till microprocessor, varför inte lägga en halv föreläsning i början på att förklara hur grindarna är kopplade, och hur transistorer fungerar inuti? då hade man fått förståelse ända från "botten". »
-
- gick fort för de som aldrig hållt på med något liknande innan det blev snabbt väldigt mycket lösa papper »
- Mer övning i boolsk algebra skulle inte skada.»
- Det kunde bli lite mycket upprepningar om man hade lätt för ämnet »
- Möjligheten att få laborationer godkända pga en flitig labbpartner. »
- Mer användarvänliga inst. häften»
- Fler labbar! Mer tid att labba!»
- Jag hade många dubbelföreläsningar och hann sällan gå på föreläsningar. Det gjorde att jag fick ta igen allt själv. Alla föreläsningsanteckningar finns på hemsidan, vilket är guld, men de är ibland ganska svårförståerliga när det inte finns en föreläsare som förklarar. Mer självförklarande föreläsningsanteckningar alltså»
- Inget»
- lite för högt tempo, bra med info men lite för svårt att hänga med ibland. saknade lite officiella "avslut" på olika steg i kursen.»
- Tentamina, inte svarsalternativ»
- inget»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Givande kurs. Labbarna var särskilt bra eftersom de handlade om precis det som togs upp i kursen.»
- Rolf»
- det mesta»
- Simulationerna, de var guld värda!»
- Rolf»
- Rolf :)»
- Rolf och labbarna.»
- Rolf!»
- Spara Rolf. :)»
- Rolf!! och labbar»
- Det mesta :)»
- Jag tycker Rolf upplägg med att kombinera Overhead, Powerpoint och skriva på tavlan var mycket illustrativt och bra.»
- Laborationerna och allt kring dem (simulationen).»
- att den är så praktiskt lagd, med mycket övningar och exempel istället för tung teori. ger en bra känsla för hur datorer fungerar inuti.»
- om jag inte minns fel så ska inte kursen existera som den gör i framtiden men jag tycker allt har varit bra. Rolf har varit speciellt bra.»
- arbetsboken och föreläsningsanteckningarna»
- Det mesta.»
- Rolfs engagemang »
- Labbarna bra bra och roliga »
- Rolf var rolig och förstående.»
- Rolfs sätt att gå igenom kursmål,veckomål och dagsmål. arbetsbokens innehåll och utformning. Laborationernas extrauppgifter och "Prov"»
- Rolf & Roger»
- Labb 4!»
- Rolf är en skön föreläsare och sköter kursen bra, även labbarna fungerar kanon!»
- Rolfs föreläsningar - han får en att vara uppmärksam hela tiden!»
- Labbgruppssystemet»
- Rolf»
- Bra upplägg på föreläsningar»
- läraren»
- Föreläsning i teknikhistoria, väldigt inspirerande för mig. Lika bra som Rolf sa att det skulle vara»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Ämnet i sig är intressant.»
- Tyckte inte direkt att det var kul.»
- Rolig och intressant kurs.»
- denna kurs känns som en väldigt viktig grundsten i hela Z-inriktningen, dock kunde implementatinen av undervisningen gjorts bättre »
- Lite strul med glapp och sliten lab-utrustning men i övrigt bra.»
- Det var en mycket rolig kurs som jag tror är givande inför kommande studier»
- Väldigt intressant kurs!»
- En spännande kurs som gav en god inblick i grundpelarna inom mekatroniken, även för oss som inte kommer att arbeta med produktion av mekatroniska produkter var det en tillgång att få en inblick i hur systemen är uppbyggda.»
- En mycket rolig kurs som gjort mig intresserad av att läsa till fortsättningskurser i digodat. Ibland svår att hänga med i om man inte hinner gå på föreläsningar»
- Rolig kurs, där man som nybörjare lär sig mycket spännande!»
- Labbarna är väldigt bra. Rolf har otrolig energi, vilket ju i alla fall mestedels är bra :)»

Betyg
66 svarande

0 0%
0 0%
5 7%
39 59%
22 33%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.25

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Det går inte att bortse från att Rolf har ett pedagogiskt sätt att lära ut på, om än det känns väldigt inövat. Ofta får jag dock en känsla av att han inte riktigt tar någon annan än sig själv på allvar, t ex genom att varje person som ställer en svår fråga eller ställer många följdfrågor p g a att de inte förstår får ett (ironiskt) "jag gillar dig" av Rolf i stället för det svar de (och alla andra) nog var ute efter. När det dessutom verkade som att det gick att lära sig ganska mycket mer och att de sakerna säkert kommer i nästa kurs hade det kanske inte skadat att gå på djupet någon gång. Men Rolf kanske är rädd för de tre eleverna som ställer tusentals frågor och har svårt att hänga med kanske skulle dra ner hans snitt om de tvingades höra en enda grej till som verkade svår.»
- rolf är bra på att förklara saker. när han får frågor svarar han på det studenten undrar och inte något annat( bättre än någon annan föreläsare). han är dock inte organiserad nog för att kallas pedagogisk. roger är inte särskilt bra på att förklara saker, han missförstår elevernas frågor, han rör ihop det och är otydlig när han ritar på tavlan. roger besitter dock mycket kunskap vilket är ett plus.»
- rolf är väldigt engagerad, övningslärarna (gabriel och emil) försökte verkligen se till att man förstod på laborationerna»
- Rolf är en av de bästa föreläsare jag någonsin haft»
- Rolf var väldigt pedagogisk men samtidigt tyckte jag att han i perioder rörde till informationsflödet så att vissa tappade tråden. »
- Han kan inte gjort det bättre!»
- Jag är F:are och vet inget om Z-sektionens pedagogiska pris, utan låter det falla i händerna på de studenter som faktiskt vet och tjänar på att svara»

Rolf Snedsbøl, Föreläsare
66 svarande

Ja»51 85%
Nej»9 15%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.15

Roger Johansson, Föreläsare
60 svarande

Ja»5 13%
Nej»33 86%
Ej svar»22

Genomsnitt: 1.86

Pelle, Simulation-/Övningsledare
59 svarande

Ja»5 17%
Nej»24 82%
Ej svar»30

Genomsnitt: 1.82

Gabriel, Simulation-/Övningsledare
60 svarande

Ja»7 23%
Nej»23 76%
Ej svar»30

Genomsnitt: 1.76

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Då jag inte går Z borde det kanske finnas med en fråga om vilken linje man går?»
- vet ej»
- Ser bra ut!»
- Man borde ha möjlighet att fylla i att man inte är z-student, utan f-are.»
- den är bra.»
- Jag tycker att utvärderingen var bra och omfattande.»
- En liten bild på kurslitteraturen. Ibland är det svårt att hålla isär alla likartade namn.»
-
- Jag tycker att det var bra frågor och lagom mängd»
- Den är kanon som den är»
- Använd inte skalor där man inte behöver ta ställning alltså aldrig mittenalternativ i undersökningar där man kan tycka. Det är inte bra för det statiska underlaget»
- Frågor som exempelvis "Hur många procent av föreläsningarna/simulationerna var du på?", "Hur mycket har kurslitteraturen varit till hjälp i din inlärning?". Sedan kan även studiesociala frågor tas upp, alltså om det till exempel förekommit mobbing eller diskriminering, eller om man fått den hjälp man behöver. Tycker det kan vara mer värt än att betygsätta varje enskild kurslitteratur för sig.»
- Bra med påminnelse-mail när man inte har svarat! »
- mer fika!»
- Bra enkät, SNZ gör ett bra jobb!»Kursutvärderingssystem från