ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik 2011, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

6 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 16%
0 0%
5 83%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen var betydligt svårare och mer teoretisk (matematisk) än jag hade väntat mig.» (2)
- This is the prefect way to break down this information.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

6 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 16%
0 0%
2 33%
5 (mycket relevant)»3 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16

- This is the prefect way to break down this information.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

6 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 16%
2 33%
5 (Mycket bra avvägt)»3 50%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att mer fokus (både på tentan och i kursen i allmänhet) borde läggas på att lösa problem i strömningsmekanik. Det kändes som att alldeles för mycket fokus lades på långa svåra härledningar som man egentligen inte blev så mycket klokare av.» (3)
- This is the prefect way to break down this information.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

6 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 16%
50-75%»1 16%
>75%»4 66%

Genomsnitt: 3.5

- This is the prefect way to break down this information.» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 16%
1 16%
3 50%
5 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket fokus på teori, för lite på tillämpningar» (2)
- This is the prefect way to break down this information.» (3)
- Hade nog varit bra med lite mer "liveräkning", och inte bara skriva av från sitt papper.» (4)
- Ibland går det väldigt snabbt och Sinica påpekar inte alltid när han gjort förenklingar. Ibland kändes det som om Sinica inte var förberedd utan läste lite utantill och översatte sina anteckningar bara.» (4)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 33%
3 50%
5 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Blev bättre med tiden. Jan verkade väldigt osäker i början.» (3)
- Lite osäkert i början men det blev bättre under kursens gång.» (3)
- This is the prefect way to break down this information.» (4)
- Bra idé med "interaktiv räkneövning". Bra med diskussioner och så. Var väl något tillfälle i början som Jan inte riktigt var övertygande när man skulle visa något med tensornotation men så översätte han det likväl med vektornotation.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
1 16%
1 16%
5 (Mycket stor)»4 66%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- This is the prefect way to break down this information.» (4)

8. Anser du att dina förkunskaper om tensorer var tillräckliga för att kunna använda dem i denna kurs?

6 svarande

Ja»2 33%
Nej»4 66%

Genomsnitt: 1.66

- De blev iaf det ganska snabbt.» (Ja)
- This is the prefect way to break down this information.» (Ja)
- Jag kände inte att man kunde hänga med när tensorer användes, även om man "egentligen" kunde det. Man måste helatiden tänka om det till vektorer för att förstå, och det gör att man inte kan hänga med på föreläsningarna.» (Nej)
- Men nu har jag iaf fått bättre grepp med dem och använde dem gärna i slutet av kursen. Hjälpte mycket att sätta sig ned att härleda alla grundekvationer dels på vektor form och dels med tensorform.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

6 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 100%

Genomsnitt: 2

- This is the prefect way to break down this information.» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
2 33%
4 66%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Arbetsbelastningen i kursen har varit i lagom nivå, men arbetsbelastningen för läsperioden har varit väldigt hög och det har gått ut över strömningen.» (3)
- Det kändes som att det var väldigt mycket innehåll för en 4,5 hp kurs. Framförallt var boken väldigt omfattande, det var mycket att läsa.» (4)
- Mycket att göra men egentligen inte för mycket för kursen i sig. Snarare att den här läsperioden har varit hektisk, även i F-mått mätt.» (4)
- This is the prefect way to break down this information.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»1 16%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3

- This is the prefect way to break down this information.» (Ganska dåligt)
- Fokus har tyvärr läget på de andra kurserna eftersom de hade obligatoriska inlämningar. Något som den här kursen fick lida mycket för.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- This is the prefect way to break down this information.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

6 svarande

1 (ej prisvärd)»1 16%
0 0%
2 33%
3 50%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.16

- This is the prefect way to break down this information.» (1 (ej prisvärd))
- Sett till poängen är den på tok för dyr (lite över 100 kr/hp) samtidigt är det en mycket bra bok tycker jag och tycker att den borde vara kvar. Att kurslitteraturen blir dyr beror ju på att vi inte får tillräckligt med poäng snarare.» (3)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 50%
1 16%
5 (Mycket stor)»2 33%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- This is the prefect way to break down this information.» (3)

15. Har du haft någon nytta av utdragen ur den gamla boken?

6 svarande

Ja»4 66%
Nej»2 33%

Genomsnitt: 1.33

- This is the prefect way to break down this information.» (Ja)
- Läste dem inte eftersom jag tycker att tensorer endast krånglar till det.» (Nej)
- Har helt enkelt glömt att kolla så mycket i dem.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

6 svarande

Ja»5 83%
Nej»1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.16

- This is the prefect way to break down this information.» (Ja)
- Mer tentor med lösningar.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken, duggorna och andelen teori på tentan.»
- This is the prefect way to break down this information.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare planering som stämmer bättre med vad som verkligen tas upp på föreläsningen.»
- -Inga tensorer. -Mer fokus på strömningsmekanik än matematik. -Kanske någon/några inlämningsuppgifter i stället för duggor. Dock inte för omfattande eftersom vi har många inlämningsuppgifter i andra kurser.»
- This is the prefect way to break down this information.»

19. Övriga kommentarer

- Denna kurs borde vara obligatorisk på F med tanke på det stora användningsområdet.»
- This is the prefect way to break down this information.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.97
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från