ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Partiella differentialekvationer 2011, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
2 15%
9 69%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- trodde det skulle bli mer fem» (2)
- Kunde innefattat lite mer material. Annars bra!» (4)
- Hade hoppats att det skulle vara mer fokus på FEM och datomimplementering. Utan projektet hade kursen känts halv.» (4)
- Ytterst intressant kurs med ett uppskattat inslag av tillämpningar av matematisk teori. Emellertid drar bristen av lösningsförslag till övningsuppgifterna ner betyget något då det var svårt att arbeta löpande under kursens gång.» (4)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»1 7%
0 0%
4 30%
6 46%
5 (mycket relevant)»2 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.61

- Too many compliments too little space, thnaks!» (1 (ej relevant))
- Kunde kanske vara lite fler praktiska räkneexempel, inte bara visa entydighet.» (4)
- Mycket givande med många fysikaliska tolkningar av matematiska begrepp och likheter samt skillnader mellan diverse framställningar.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 15%
7 53%
5 (Mycket bra avvägt)»4 30%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Too many compliments too little space, thnaks!» (3)
- Lite för lätta problemlösningsuppgifter.» (4)

4. Hur upplevde du svårighetsgraden på inlämningsuppgifterna?

13 svarande

1 (alldeles för lätt)»0 0%
2 16%
7 58%
3 25%
5 (alldeles för svår)»0 0%
Gjorde dem inte»1

Genomsnitt: 3.08

- FDM var alldeles för lätt. Att visa villkor (ii) för uppgift 2.10 i C. Johnssons bok var alldeles för svårt (med den information vi hade fått).» (2)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (2)
- Gjorde dock bara en.» (3)
- Jag gjorde endast uppgift 2. Den var enkel, men ganska jobbig.» (3)
- Den första kändes tämligen oväntad och innehöll element som många inte riktigt förstod. Antydningar till rätt lösning stod inte heller att finna i kurslitteraturen, vilket försvårade arbetet och ledde till att man inte upplevde att man inte fick möjlighet att applicera sina nyligen förvärvade kunskaper. Den andra uppgiften, däremot, framstod mycket enkel och tog ett fåtal timmar att genomföra.» (4)

5. Hur mycket tid la du på inlämningsuppgifterna?

13 svarande

<3»3 23%
3-5»3 23%
5-8»4 30%
8-12»3 23%
>12»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Jag gjorde bara den ena, annars hade det nog blivit betydligt mer.» (3-5)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (5-8)

6. Hur upplevde du svårighetsgraden på projektet?

11 svarande

1 (alldeles för lätt)»0 0%
2 18%
4 36%
3 27%
5 (alldeles för svår)»2 18%

Genomsnitt: 3.45

- Framför allt skulle högre krav ha ställts på slutprodukten. Det var flera som fick full poäng trots att kvaliteten på både programmet och rapporten skilde sig åt mycket. INTE rättvist.» (2)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (2)
- Att uttyda vad som egentligen menades i den givna koden var mycket mer komplicerat än vad det borde ha varit. Vad mer är så gav handledarna mycket assistans beträffande lösningsformuleringen, vilket minskade inlärningsvärdet, men fåtal svar på frågan varför man borde göra det hela på just det specifika sättet. Att analysera beräkningstid och därmed effektiviteten hos algoritmen vore lämpligt med avseende på framtida yrkesmässiga ändamål.» (4)
- Man hade behövt en lite mer genomgående introduktion.» (5 (alldeles för svår))
- Väldigt svårt att tolka den skrivna koden.» (5 (alldeles för svår))

7. Hur stort var inlärningsvärdet för projektet?

11 svarande

1 (mycket litet)»0 0%
3 27%
2 18%
2 18%
5 (mycket stort)»4 36%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Slutförde det inte.» (2)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (2)
- Projektet borde vara obligatoriskt, då det är den helt klart nyttigaste delen av kursen.» (5 (mycket stort))
- Känns som kursen inte skulle varit alls lika meningsfull utan projektet. Borde göras obligatoriskt.» (5 (mycket stort))

8. Hur mycket tid la du på projektet?

11 svarande

<5»1 9%
5-10»2 18%
10-15»3 27%
15-20»2 18%
>20»3 27%

Genomsnitt: 3.36

- blev inte klara så vi la ner det. började för sent» (5-10)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (10-15)
- Tog extremt mycket tid med tanke på hur lite bonuspoäng det gav. Hade jag lagt motsvarande tid på att läsa i boken hade jag lärt mig mer av PDE. Det var bara timmar och timmar av matlab-kodande.» (>20)

9. Hur nöjd är du med projekthandledningen?

11 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 9%
5 45%
3 27%
5 (mycket nöjd)»2 18%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Koden var mycket oklar och viss del av hjälpen från handledarna utgick från "inses lätt".» (3)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (3)
- Hermann var bra som handledare.» (4)

10. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»1 7%
25-50%»0 0%
50-75%»1 7%
>75%»11 84%

Genomsnitt: 3.69

- Too many compliments too little space, thnaks!» (50-75%)

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»1 7%
0 0%
0 0%
5 38%
5 (mycket bra)»7 53%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Too many compliments too little space, thnaks!» (1 (inte alls bra))
- Grigori är intressant att lyssna på, dock lite rörigt och kladdigt på tavlan ibland.» (4)
- Föreläsaren var mycket pedagogisk, vilket gjorde att inlärningen underlättades. Kursinnehållet framställdes på ett intressant och ofta mycket roligt sätt, vilket gjorde föreläsningarna till ett nöje.» (5 (mycket bra))

12. Vad tyckte du om räkneövningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»2 15%
3 23%
5 38%
2 15%
5 (mycket bra)»1 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr var räkneövningsledare inte alls bra och förklarade inte på ett pedagogiskt sätt. Grigori gör det mycket bättre. Jag tror att en brist i språkkunskaper gjorde saken även värre. » (1 (inte alls bra))
- De måste bli mycket tydligare och strukturerade. Ofta visste man inte ens vad frågan var innan uppgiften var "löst". Övningsledaren mumlade in i tavlan ganska ofta och han verkade inte förberedd alls.» (1 (inte alls bra))
- Hermann var riktigt dålig på att göra sig förstådd, mycket mummel rakt in i tavlan. sen känns det inte schysst mot honom när grigori sitter och har stenkoll på honom även om det är bra för oss. » (2)
- Stundvis anginen opedagogiska då Hermann höll i dem. Om han hade förberätt sig bättre hade de kunnat vara mer givande.» (2)
- Övningsledaren upplevdes ofta som oförberedd och talades mestadels in i tavlan. Att föreläsaren ibland behövde gripa in och rädda situationen gjorde läget ytterst prekärt rörande inlärningsvärdet i vissa uppgifter. Ibland gavs ingen klar hänvisning till vilken uppgift som behandlades vilket gjorde att lösningen blev svår att följa. Till nästa år vore det önskvärt med en mer erfaren räkneövningsledare, eller om nuvarande räkneövningsledare är kvar att denne kunde tala högre, tydligt redovisa vilken uppgift det rör sig om, poängtera viktiga och/eller svåra steg i lösningen samt grundligt förbereda hela övningen med ett flertal alternativa lösningar samt diskutera dessa med ansvarig lärare.» (2)
- Det gick lite för fort vissa gånger och.många steg var var dåligt förklarade» (3)
- Hermann verkade inte vara speciellt välförberedd. Övningarna var bra när Grigori tog över.» (3)
- Herman var ej förberedd utan försökte som oftast lösa tal on-the-fly, vilket gick lite sådär. Dessutom hade han lite svårt att förklara sina steg i lösningarna ibland.» (3)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (4)
- Lite synd att Hermann ofta var så dåligt förberedd. Grigoris räkneövningar var jättebra.» (5 (mycket bra))

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
4 30%
3 23%
5 (Mycket stor)»6 46%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlärning under föreläsningarna: 2. Inlärning av att läsa föreläsningsanteckningar: 4.» (3)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

- Too many compliments too little space, thnaks!» (Nej)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 7%
8 61%
3 23%
5 (För hög)»1 7%

Genomsnitt: 3.3

- Anses i dagsläget som en av de lättare kurserna man kan välja LP3 i trean. Ändring borde ske, PDE är viktiga saker!» (2)
- Det vore att rekommendera att införa en eller två uppgifter med anknytning till föreläsningsinnehållet vilka lämnas in löpande under kursens gång och samtidigt dra ner på projekttiden. Då perioden ter sig mycket krävande och intensiv i ett flertal andra kurser, i synnerhet Tillämpad kvantfysik TIF100, tenderar kursen att bli eftersatt. Några inlämningsuppgifter skulle fordra från studenternas sida att de anstränger sig mer i kursen löpande under samtliga läsveckor och underlätta studierna inför sluttentamen. Ifall det sedan går att ordna så att hänsyn tas till inlämningsdatum för Tillämpad kvantfysik vore det ypperligt.» (3)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (4)
- Känns mer som en 7.5hp-kurs än en 4.5hp.» (5 (För hög))

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.69

- Too many compliments too little space, thnaks!» (Ganska dåligt)
- Skrev av samtliga inlämningsuppgifter.» (Mycket bra)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.46

- Tyvärr ganska dåliga. Vi ombads vänta med att ställa frågor som uppstod under föreläsningarnas gång, och ibland glömde man vad frågan var tills det var dags för rast.» (Ganska dåliga)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

13 svarande

1 (ej prisvärd)»1 7%
0 0%
3 23%
3 23%
5 (mycket prisvärd)»6 46%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4

- Too many compliments too little space, thnaks!» (1 (ej prisvärd))
- DC: Mycket prisvärd (5). CJ: Mycket ovärd (1).» (3)
- Prisvärd men använde mest föreläsningsanteckningar» (3)
- Böckerna var billiga, men inte så bra. Det känns som att man får vad man betalar för...» (4)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»3 23%
1 7%
4 30%
3 23%
5 (Mycket stor)»2 15%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Strängt mindre än δ,>0, där δ, är vilket positivt tal som helst (förslagsvis 5, 4, 3 eller 2).» (1 (Mycket liten))
- Kursupplägget skiljde sig ganska mycket från föreläsningsupplägget. » (1 (Mycket liten))
- böckerna är svårtlästa men innehåller mycket mer än det som gås igenom. svårt att veta vad man bör läsa, och vad som är överkurs. » (3)
- Böckerna var ganska dåliga. Sen hade de ett litet annat upplägg än föreläsningarna. Föreläsningarna var bättre.» (3)
- Too many compliments too little space, thnaks!» (3)
- Follands bok är mycket välavvägd och lättförståelig medan de andra två lämnar mycket att önska, både vad gäller omfattning, språk och matematisk framställning (de var alldeles för övergripande och pedagogiskt ofullkomliga).» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»9 69%
Nej»4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.3

- Too many compliments too little space, thnaks!» (Ja)
- Det saknades betygsgränser på tentan.» (Nej)
- Mycket dåligt med information på kurshemsidan. Varken deadlines för projekt samt inlämningar eller betygsgränser för tentan fanns. » (Nej)
- Alltså, jag kan inte ryska. Nej men lite mer info. om poäng på inlämningsuppgifter och tenta hade varit informativt.» (Nej)
- Betygsgränser på tentan?» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grigori som föreläsare!»
- Grigori som föreläsare.»
- PROJEKTET (som bör göras obligatoriskt).»
- Inlämningsuppgifter, Gregori.»
- Grigori var suverän som föreläsare och upplägget med fokus på elliptiska, paraboliska och elliptiska pde var väldigt välavvägt.»
- Allt, mycket bra upplägg :)»
- Too many compliments too little space, thnaks!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En annan räkneövningslärare, helst grigori!»
- Hermanns skills»
- -Bättre räkneövningar, framförallt mer struktur och bättre förberedelser av läraren. -Ny kurslitteratur»
- Bättre uppdatering av kurshemsidan»
- Kräv bevis på fler av satserna. Då glömmer man inte materialet lika snabbt.»
- Räkneövningsledaren.»
- Några inlämningsuppgifter (1-2) med inlämningsdatum under kursens gång samt eventuellt byte av räkneövningsledare. Därtill vore det oerhört uppskattat med facit till de rekommenderade uppgifterna i boken.»
- Too many compliments too little space, thnaks!»

23. Övriga kommentarer

- Dwt var svårt att hitta vettiga övningsuppgifter at göra under kursen. hade varit bra med fler övningar att räkna själv och sen några med facit eller lösningar på också.»
- Grigori har memorerat många matematiska trick. Det framgår med all önskvärd tydlighet på föreläsningarna och räkneövningarna.»
- Too many compliments too little space, thnaks!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från