ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik 2011, TIF100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 96%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

48 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
14 29%
24 50%
5 (över förväntan)»7 14%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den första kursen i kvantfysik var mycket tilltalande kunskapsmässigt och man kände inför kursstarten av fortsättningskursen stor entusiasm över att man nu skulle få ytterligare möjlighet att tillgodogöra sig djupare förståelse för kvantmekaniska fenomen. Dessvärre möttes man av något ostrukturerade föreläsningar där begrepp inte förklarades och frågetecknen hopades. Därtill fokuserade inlämningsuppgifterna mycket lite på förståelse utan mer på beräkningar och mindre övervägda sådana resulterade i avdrag, trots god förståelse av teorin. Vidare uppvisade laborationerna i princip obefintligt inlärningsvärde (dock gav den experimentella laborationen vissa kunskaper, men som student fick man utföra väldigt lite eget praktiskt arbete).» (2)
- Hade önskat mer stringenta matematiska härledningar» (3)
- Sådär, hade väldigt höga förväntningar efter måns kvantkurs, den här kursen känns väldigt annorlunda :(» (3)
- Inte riktigt vad jag trodde den skulle handla om men atom- och molekylfysik är ju vettigt.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

48 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 6%
10 20%
21 43%
5 (mycket relevant)»14 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95

- Jag tycker att en sådan här kurs borde vara valbar.» (3)
- Beror ju på master- och karriärval men känns relevant för teknisk fysik.» (4)
- Det är bra att ha gjort massa kvantuppgifter så att man känner sig säkrare inom det området.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
6 12%
21 44%
5 (Mycket bra avvägt)»19 40%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har ännu inte haft muntan. » (?)
- Uppgifterna motsvarade ju kursens innehåll men var för många uppgifter så att man inte hann alla, och då kunde man missa viktiga delar av kursen. Till exempel hann jag aldrig räkna på variationsmetoden.» (3)
- Risken med att bara ha inlämningsuppgifter är att man lär sig exakt vad man måste för att lösa uppgiften men lär sig inte ramverket och fundamentet.» (4)
- Jag antar att ni syftar på inlämningsuppgifterna och labbarna.» (4)
- Kändes lite som att examinationen VAR det kursen bestod av?» (4)
- I och med att det var inlämningsuppgifter så togs det mesta av kursinnehållet upp i examinationen.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Hur var svårighetsgraden för inlämningsuppgifterna?

48 svarande

1 (alldeles för lätt)»0 0%
4 8%
25 52%
17 35%
5 (alldeles för svår)»2 4%

Genomsnitt: 3.35

- Om man enbart siktar på godkänt så är uppgifterna för lätta. Jag kan ingen kvant men kan ändå lösa tillräckligt med uppgifter.» (2)
- Arbetsbördan på kursen var förvisso rätt stor, men uppgifterna gick väldigt ofta att lösa genom att bara leta upp rätt formel i häftet.» (2)
- Uppgifterna var för lätta och för många, skulle vara bättre med färre men svårare tror jag.» (2)
- Inte alltid svåra, men mycket tidskrävande.» (3)
- Väldigt ojämn! Första omgången var ju mycket jobbigare än de andra och den sista var väldigt mycket enklare. » (3)
- Lagom» (3)
- Svårighetsgraden var ojämnt fördelad. Första inlämningen tog riktigt lång tid sedan blev det enklare och gick snabbare.» (3)
- Ganska lagom. En del krävde en hel del men det var inte omöjligt.» (3)
- Det var klurigt ibland men ändå roligt. De tog så pass mycket tid så om de skall göras svårare får man minska ner på antalet. Jag tycker det var lagom såhär.» (3)
- De blev väldigt mycket lättare i slutet. Borde vara jämnare nivå.» (4)
- Inte för svåra uppgifter men för många.» (4)
- väldigt varierad. De första kändes väldigt svåra medan de de fyra första upgifterna på den sista inlämningen inte var så kluriga alls. Skulle vara bättre med mer konstant svårighets- och ansträngningsnivå.» (4)

5. Hur stort var inlärningsvärdet för inlämningsuppgifterna?

48 svarande

1 (mycket litet)»1 2%
3 6%
9 18%
16 33%
5 (mycket stort)»19 39%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De motsvarade kursen. Men jag tyckte framförallt att det var bra med att ha datorlabben först, då man fick "pilla" lite och få en känsla för allt först.» (3)
- En fara med inlämningsuppgifter är att föreläsaren medvetet slarvar när han går igenom saker som kommer på inlämningarna för att inte ge bort svaren till uppgifterna. I slutänden blir det så att studenterna tvingas lära sig det själva och vad är då meningen med att ha undervisning? » (3)
- Problemet med inlämningsuppgifter är att de tar mycket tid som inte har med ämnet att göra. Jag har renskrivit lika länge som jag har försökt förstå.» (3)
- Mycket bättre än om det varit en tenta. Här fick man mer tid att tänka efter och leta fram svaren i olika referensverk.» (4)
- Man lärde sig kursinnehållet genom att göra inlämningarna.» (5 (mycket stort))

6. I vilken utsträckning har du arbetat självständigt med inlämningsuppgifterna?

48 svarande

1 (löste inga uppgifter självständigt)»1 2%
10 20%
18 37%
15 31%
5 (löste alla uppgifter självständigt)»4 8%

Genomsnitt: 3.22

- Det kändes mer givande att samarbeta. Ibland har man däremot hjälpt varandra i lite för stor utsträckning. Detta härstammar från att det är för många uppgifter så de flesta har ingen chans att lösa alla på egen hand.» (2)
- Tycker att man lär sig mycket mer genom att diskutera med andra.» (3)
- Det beror lite på hur man menar med självständigt. Det var få uppgifter jag löste helt innan jag pratat någonting med någon annan.» (3)
- Jag har samarbetat med andra då jag resonerat men jag har själv kommit fram till ett svar då jag själv vill kunna lösa dem såklart.» (3)
- löste största delen tillsammans med en vän, där vi diskuterade tillsammans. » (4)
- Gjorde de flesta själv, men samarbetade/frågade om hjälp på vissa.» (4)
- Samarbete förekom för att kontrollera resultat och ibland diskutera olika lösningsmetoder.» (4)
- Löste alla uppgifterna tillsammans med kurskamrater» (5 (löste alla uppgifter självständigt))
- Men vi diskuterar ju lösningarna med varandra.» (5 (löste alla uppgifter självständigt))

7. Anser du att inlämningsuppgifterna delades ut i tillräckligt god tid?

48 svarande

Ja, man hade gott om tid»26 54%
Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare»22 45%

Genomsnitt: 1.45

- Man hade inte gott om tid! Men det berodde inte på när uppgifterna delades ut, utan på den stora arbetsbelastningen denna läsperiod.» (Ja, man hade gott om tid)
- Gott om tid men personligen tyckte jag att de var för svåra.» (Ja, man hade gott om tid)
- Vet inte egentligen. Har haft så mycket att göra så jag har ändå tvingats göra dem den sista dagen varje gång.» (Ja, man hade gott om tid)
- För det mesta gott om tid! Sista gången kunde vi fått dem något tidigare. » (Ja, man hade gott om tid)
- I en väldigt stressad period är det mer stressande av bara känna sig runt kastad, i väntan på att sätta igång.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det skadar inte att få dem i god tid eftersom alla har olika arbetsbörda i just denna läsperioden i och med de valbara kurserna. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Om man hade fått alla uppgifter i början av kursen så skulle man på ett bättre sätt kunna välja när man genomförde dem. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Vore bar med några dagar tidigare. Ibland krockade uppgifterna med expfysen. Lättare att planera om de kommer ut tidigare» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Denna perioden har vi många labbar och ha fått alla inlämningar måndag läsvecka 1 hade inte skadat» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Sista omgången delades ut för sent.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- lite tidigare hade varit bra med tanke på att det är många kurser i denna läsperiod som har inlämningsuppgifter, därför är det bra att kunna planera lite mer fritt. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- jag hade ibland problem att få mitt schema att gå ihop med när inlämningsuppgifterna delades ut. Hade de kommit i början av kursen eller i alla fall med två veckors marginal hade det inte varit några problem. Borde inte vara svårt att åstadkomma.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Med tanke på att många har tredygns-labbar så vore det bättre om de kom ut lite tidigare. Speciellt med tanke på att det även är inlämningar i andra kruser.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det var undermåligt att det vid två av inlämningarna förekom justering av uppgiftsformuleringarna efter distribution till oss studenter. Många av oss hade inlämningar i andra kurser samtidigt och/eller omfattande laborationer i experimentell fysik varvid onödigt extraarbete fordrades för att ändra individuellt upplagda studiemässiga planeringar.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det hade varit bra med mer tid så att man kunde planera och sprida arbetsbördan mer.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)

8. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

48 svarande

<25%»6 12%
25-50%»6 12%
50-75%»9 18%
>75%»27 56%

Genomsnitt: 3.18

- Första kursen jag har hoppat över föreläsningar i och läst själv istället.» (50-75%)

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

46 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
6 14%
15 35%
15 35%
5 (mycket bra)»4 9%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Henrik borde skriva upp mer saker på tavlan än ekvationer. Det han skriver upp liknar mer stolpar i hans manus. Det är ont om "=>"-resonemang, dvs resonemang som härleder följande likhet/sats. Kvantmekanik är erkänt svårt och det kändes många gånger som att Henrik gjorde allt för att göra det svårare. Vad är det för skit med samma sorts bokstäver hela tiden. Något som skulle vara väldigt bra är lite reduntans. Bara för att man sagt något en gång betyder det inte att alla har 100 %-ig koll på något» (1 (inte alls bra))
- Som en geografilektion, dvs mest fakta (formler) utan motivering.» (1 (inte alls bra))
- Jag tycker att föreläsningarna behöver förbättras. Genomgångarna av de olika momenten gick alldeles för snabbt och det blev inte mycket till anteckningar. Man behöver ordentliga och strukturerade genomgångar när man skall lära sig något helt nytt inte bara att man ritar en bild och sen går vidare till nästa moment.» (2)
- Tyvärr tyckte jag inte föreläsningarna var bra. Viktigaste förbättringspunkterna: - Använd tydliga huvudrubriker för varje delområde, tydligt skrivna på tavlan - Använd underrubriker för resultat under ett sådant delområde, i font/färg/understyckning/osv skilda från huvudrubrikerna. - Definiera alla beteckningar för införda storheter, både i tal och skriftligt på tavlan. SÄRSKILT(!) för storheter introducerade för första gången i kursen. - Skriv tydligare. Självmedvetenhet räcker inte. Går det inte, ta ett par kvällar framför tavlan och öva. Vill framhäva att svaren på frågor under föreläsningarna var bra så pedagogiken finns där. Många klasskamrater har hållit med: " det man lär sig på är när någon frågar något". Om den kvalitén kom fram även emellan frågorna hade föreläsningarna lätt varit värda sin tid.» (2)
- Jag skulle ha föredragit om mina anteckningar var tydligare. Det skulle ha varit bättre om det varit mer text på tavlan som förklarar vad man håller på med (det som sägs glöms lätt bort).» (2)
- Själva föreläsningarna var bra men anteckningarna man fick med sig där ifrån var helt värdelösa. Mer struktur i skrivandet på tavlan är att föredra till nästa år. » (2)
- Väldigt röriga. Var tydligare med vad det faktiskt är du går igenom. Jag började känna att föreläsningarna inte gav mig något, så jag slutade helt enkelt att gå på dem.» (2)
- Ofta hamnade saker på tavlan utan tillräcklig motivering eller härledning. Med tanke på all matematik vi kan skulle det inte skada med mer matematiska härledningar och lite mindre handviftande. Många saker kan vi för att Henrik har sagt att det är så, inte för att vi förstår det.» (3)
- Lite otydligt ibland. Mer kommentarer om delsteg i uträkningar och härledningar. Det som behandlas på föreläsningarna måste föreläsaren komma ihåg är nytt för studenterna även om det kan tyckas självklart efter många år av studier och forskning inom området.» (3)
- I början fanns ett glapp mellan Måns kurs och denna. Särskilt kvanttal.» (3)
- Känns som att Henrik är en väldigt duktig pedagog och framförallt en väldigt trevlig person, dock känns föreläsningarna lite flummiga och det får hela kursen att kännas lite som när man hade glosförhör i grundskolan. Man lär sig saker utantill utan att riktigt förstå.» (3)
- ibland användes begrepp som vi inte känner till så väl, dessa var ofta kemirelaterade, ex: "skärmning"» (3)
- Kändes ostrukturerade. Men de hjälpte helt klart vid lösningen av inlämningsuppgifterna.» (3)
- De var lite intetsägande ibland, dvs de gick inte igenom så mycket. Lite röriga ibland.» (3)
- Lektionerna var bra eftersom föreläsaren är bra. Men jag var inte på så många lektioner eftersom jag är för dåligt insatt för att få ut något av dem.» (4)
- Inte så kul i början när Henrik blev tydligt irriterad när man ställde frågor till honom, dock blev det bättre under kursens gång. Ibland var det lite mycket hokus-pokus med saker som skrevs upp, utan vidare förklaring VARFÖR det var just så.» (4)
- Blev bättre och bättre.» (4)
- förklarade inte de kluriga grejerna så bra. ingen riktigt känsla för vad vi tyckte var svårt.» (4)
- Det gick väl igenom det som behövdes för inlämningsuppgifterna.» (4)
- Lite svårt att läsa endel.» (4)
- Henrik kan mycket och det är bra! Ibland känns det dock som han missar vad vi är ovana vid, de kemi-iga sakerna och går igenom den lite fort, för att sedan gå igenom andra saker långsamt. Lite ojämnt helt enkelt.» (4)
- mycket bra föreläsningar, men verkar inte ha så bra koll på vilka förkunskaper vi har (kan ingen kemi)» (5 (mycket bra))
- bra att Henrik ställde frågor till oss så man fick tänka lite» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om räkneövningarna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
2 6%
11 37%
5 (mycket bra)»15 51%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det vore kanske bra om alla övningsledare löste problemet på samma sätt, så att alla använder den metod som är konvention» (3)
- Det var utan tvekan på räkneövningarna inlärningen skedde. Louise övningar mycket bra.» (4)
- Räkneövningsledarna är mycket trevliga, duktiga och hjälpsamma. Tummen upp!» (4)
- De var användbara till inlämningarna.» (4)
- De var bra, men det är viktigt att det som lärs ut på de olika övningarna är det samma. Vissa uppgifter hade valts att lösas olika, vilket resulterade i olika kunskap. Därför löstes inlämningsuppgifterna olika vilket ledde till olika poängsättning. Se till att övningsledarna kommunicerar till varandra hur uppgifterna ska lösas och vad som ska presenteras på övningarna!» (4)
- Louise var grymt bra!» (5 (mycket bra))
- Louise är bra.- » (5 (mycket bra))
- Louise äger» (5 (mycket bra))
- Det var det bästa med kursen.» (5 (mycket bra))
- louise var toppen!» (5 (mycket bra))
- Louise var väldigt duktig som övningsledare.» (5 (mycket bra))
- Louise var enastående och förklarade oerhört pedagogiskt så att man lätt tog till sig innehållet.» (5 (mycket bra))
- Jag har bara varit på Louise räkneövningar och de var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Hann inte» (Deltog ej)
- Låg samtidigt som andra föreläsningar.» (Deltog ej)

11. Hur stort var inlärningsvärdet för datorprojektet?

47 svarande

1 (mycket litet)»6 12%
12 25%
11 23%
13 27%
5 (mycket stort)»5 10%

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt mycket jobb för få poäng.» (?)
- Extremt litet relativt tiden som spenderades på det.» (1 (mycket litet))
- Var jätte lätt men tog otroligt lång tid.» (1 (mycket litet))
- Luddigt formulerat. Tog mycket mer tid än vad poängen visade.» (1 (mycket litet))
- Obefintlig dokumentation gav upphov till otaliga missförstånd. Trycka på knappar utan möjlighet eller hjälp att förstå är just enbart att trycka på knappar.» (1 (mycket litet))
- OTROLIGT lite inlärningsvärde jämför med tidsinsatsen. Den är FÖR stor, för många delfrågor, om den ska redovisas med en rapport. Jag tror att det skulle vara avsevärt mycket bättre om labben istället redovisades hos en handledare istället. På så vis skulle vi lära oss lite mycket, men slippa lägga flera arbetsdagar på bara rapportskrivande. Vi behöver inte tränas mer i rapportskrivande eftersom vi har labbkurser för detta, dessutom så har vi en till labbrapport i denna kurs som tränar oss i detta. Syftet med datorlabben ska väl ändå vara att vi lär oss om partikeln i lådan och inte att vi ska slita vårt hår över vilken färg det är på griden i figurerna från matlab? Detta var ett MENINGSLÖST kursmoment eftersom arbetsinsatsen på intet vis motsvarade inlärningen. Ta bort!» (1 (mycket litet))
- Det var kanske onödigt mycket jobb, eftersom just partikel-i-en-låda diskuterades en hel del på Måns kurs.» (2)
- onödigt lång» (2)
- Programmet var ganska dåligt så man fick inte ut så mycket av det.» (2)
- Det var väldigt tidskrävande men jag tycker ändå att det var en bra start såhär i efterhand. Flera viktiga saker belystes och det bidrog till lite repetition och tryckte på tillämpningarna inom kvantfysiken.» (3)
- väldigt många uppgifter som var ganska lika, för så mycket jobb så lärde man sig inte så mycket» (3)
- Det kunde varit mindre och så kunde man gjort det bra istället för att lägga 20 timmar och känna att man gjort ett hafsverk.» (3)
- Tog väldigt lång tid för inte så många poäng.» (3)
- Stort, men det tog väldigt lång tid.» (4)
- Det var stort inlärningsvärde, men alldeles för många frågor än vad som behövdes.» (4)
- Labben var bra, men rapporten tod onödigt lång tid att skriva. Hade varit bättre om labben kunde redovisas I DD istället för att skriva en rapport om den.» (5 (mycket stort))
- Kul att pröva lite» (5 (mycket stort))

12. Hur var svårighetsgraden för datorprojektet?

48 svarande

1 (alldeles för lätt)»3 6%
2 4%
3 (lagom)»29 60%
9 18%
5 (alldeles för svår)»5 10%

Genomsnitt: 3.22

- Lätt men tidskrävande.» (1 (alldeles för lätt))
- Alldeles för lätt men alldeles för tidskrävande.» (1 (alldeles för lätt))
- Dock för många frågor.» (2)
- Svårt att veta exakt vad som efterfrågades i uppgiften. Vi var nog många som överarbetade det projektet.» (3 (lagom))
- Inte svårt, men det var många delfrågor att svara på» (3 (lagom))
- Dåligt program dock» (3 (lagom))
- Dock väldigt omfattande.» (3 (lagom))
- Lagom svårighetsgrad, för många uppgifter.» (3 (lagom))
- ganska lätt men för mycket arbete» (3 (lagom))
- Känns som att man överarbetade det hela en smula då man inte visste var ribban låg.» (4)
- lite svårt att tolka frågor ibland» (4)
- Rapporten blev väldigt omfattande och projektet tog ganska lång tid att göra klart. Dessutom var det lite oklart vad som var obligatoriskt att göra och inte.» (4)
- Uppgift 2 av de valfria uppgifterna var på tok för omfattande och innehöll många element från kursens sista vecka, vilka var föga lämpade för en rapport i läsvecka 2.» (4)
- Framför allt tog det mycket tid!» (4)
- Alldeles för oavgränsat, lade ner uppemot 15-20 timmar på det.» (5 (alldeles för svår))
- Svårtolkade uppgifter. Framförallt en orättvis poängsättning. 4 poäng för ~8 timmars nedlagt arbete är verkligen ovärt.» (5 (alldeles för svår))
- Tog enormt mycket tid!» (5 (alldeles för svår))

13. Hur stort var inlärningsvärdet för laborationen?

47 svarande

1 (mycket litet)»4 8%
3 6%
15 31%
17 36%
5 (mycket stort)»8 17%

Genomsnitt: 3.46

- Handledaren var inte förberedd och satt mest och läste på sin telefon istället för att vara engagerad. Utrustningen krånglade (Flameemission) och det var allmänt rörigt. Vi fick aldrig chans att experimentera själva.» (1 (mycket litet))
- på optisk pumpning fick man inte göra så mycket själv, mycket inställningar och bara en utrustning så bara milan och en till som kunde göra något typ, man lär sig inte så mycket på att titta på på en labb.» (1 (mycket litet))
- Väldigt mycket: gör så här, se det här.» (2)
- (2) Jag gjorde flamemission , det var inte mycket nytt och relativt tillrättalagt, men det var ändå trevligt att se lite hur allt fungerar och faktiskt kommer till nytta , ger lite motivation om inte annat. » (2)
- Det var lite mindre inlärningsvärde än datalabben.» (3)
- Vi fick läsa på mycket på egen hand innan och efter. Det kändes inte riktigt som att vi tillämpade så mycket som vi hade kunnat.» (3)
- Rolig, lärorik. Lite dålig utrustning» (3)
- I infraröd spektroskopi diskuterade vi mycket och pratade om vad det var som hände samtidigt som labben fortlöpte. Att prata och konkretisera vad det faktiskt är vi lärt oss är alltid bra!» (4)
- Om inte annat så är det alltid motiverande med labbar.» (4)
- Labben (flamemission) var intressant och visade exempel på riktiga tillämpningar av den teori som gicks igenom under kursen.» (4)
- Praktiska moment är jättebra! Ta aldrig bort dem!!!» (5 (mycket stort))
- Alltid bra att få göra något praktiskt» (5 (mycket stort))
- Jag gjorde ir-spektroskopi» (5 (mycket stort))

14. Hur var svårighetsgraden för laborationen (inklusive rapport)?

48 svarande

1 (alldeles för lätt)»1 2%
3 6%
3 (lagom)»42 87%
2 4%
5 (alldeles för svår)»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Flamemission var en labb för gymnasieelever berättade vår handledare...» (1 (alldeles för lätt))
- Labben var väldigt lätt jämfört med inlämningarna.» (2)
- Labbrapporten tog väldigt lång tid att skriva. Återigen dåligt definierad uppgift. Vad var det man skulle göra egentligen? Vår rapport skrev i princip av labb-pm och vi fick högsta poäng.» (3 (lagom))
- Svårt att veta exakt vad som efterfrågades i uppgiften. Vi var nog många som överarbetade det projektet.» (3 (lagom))
- Problem med nätverket => kunde inte göra något experimentellt arbete.» (3 (lagom))
- Lite lagom förarbete, bra laboration så rapporten gick bra att skriva. MEN uppdaterat labb-pm till nästa år, själva frågeställningen visade sig vara fel.» (3 (lagom))
- (flamemission) Ganska enkel, men det tycker jag den här typen av labbar ska vara.» (3 (lagom))
- Det var dock lite problem med utrustningen i A6-labbet.» (3 (lagom))
- Våra mätvärden var inte så bra, vilket komplicerade det hela.» (4)

15. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
10 20%
13 27%
15 31%
5 (Mycket stor)»8 16%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se tidigare kommentar om Henriks föreläsningar» (2)
- Utan räkneövningarna hade det blivit en solkar 1 (Mycket liten).» (3)
- Det har varit nödvändigt att läsa ganska mycket själv som komplement till föreläsningarna om man vill förstå.» (3)
- Jobbat mycket på egen hand.» (3)
- Inte hunnit gå på så många föreläsningar.» (3)
- Det var ett bra rättesnöre för vad vi skulle lära oss och gav bra tips som hjälpte oss att göra inlämningarna, men mer förklarande text hade önskats.» (3)
- Det mesta läste jag till mig i häftet» (3)
- Louise var fantastisk!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

47 svarande

Ja»1 2%
Nej»46 97%

Genomsnitt: 1.97

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
14 29%
21 43%
5 (För hög)»12 25%

Genomsnitt: 3.91

- Jag tycker man kunde lagt till lite, en extra inlämning eller något.» (2)
- väldigt ojämn, jättemycket första veckorna och inte alls lika mycket sen» (3)
- för kursen i sig: bra, men totalt lite väl tung läsperiod. » (3)
- Som ensam kura var arbetsbelastningen bra men som helhet har läsperioden varit alldeles hemsk ur arbetsbelastnings synpunkt. Och det är synd, man har inte kunnat lägga så mycket tid som man vill på kurserna. » (3)
- Det var ganska mycket att göra ett tag men kursen tog slut redan lv 6 så :)» (3)
- Väldigt mycket i början, sen tog allt slut» (3)
- Hög, men det kan bero på perioden den ligger i » (4)
- Det var rätt mycket jobb för 4.5hp men jag tycker inte att det var för mycket. Kör på samma upplägg nästa år. » (4)
- Blev väldigt intensivt i början när laborationen och första omgången inlämningsuppgifter skulle in.» (4)
- Det var mycket att göra för ganska få poäng, men eftersom jag gillade kursens innehåll satt jag gärna med denna.» (4)
- aningen för hög för periodvis.» (4)
- Belastningen blir ofta hög när det är inlämningsuppgifter. Kanske borde man även schemalagt lite i lv7 och saktat ner tempot lite.» (4)
- Lite för högt. Ex.vis kan man göra datorlabben kortare, för den hade alldeles för många frågor för så lite poäng. Uppgift 3 inlm 1 var också lite för lång. Jag tror jag aldrig har skrivit så mycket för 1 poäng.» (4)
- Underlättar om inlämningarna lämnas ut tidigare.» (4)
- Den här kursen på 4.5 hp har tagit överdrivet mest tid av de 24 hp jag läser den här perioden. Men för all del, gör det inte för lätt nästa år bara för att.» (5 (För hög))
- För en 4.5p kurs har det varit för mycket innehåll. T.ex datorlaborationen kan tas bort. Dåigt att en kurs innehåller så mycket eftersom det går ut över de andra kurserna man läser samtidigt som också är på 4.5p.» (5 (För hög))
- 4½, hp för 3 omgångar inlm, 2 labbar och en munta. Jämför 7½, hp 3 labbar i programmeringen (java fortsättningen) + tenta, eller 7½, hp stokastiska bara en tenta» (5 (För hög))
- 4,5 hp... Lite få för detta va?» (5 (För hög))
- Främst på grund av datorlaborationen, den gav bra insikt i SE men var alldeles för tidskrävande relativt hur svår den var. En labb med färre frågor av högre svårighetsgrad hade varit mer intressant i min åsikt. » (5 (För hög))
- Alldeles för många uppgifter för en 4.5-poängskurs. Lär av inledande kvanten.» (5 (För hög))
- Alldeles för mycket i början av kursen pga av datorlaborationen och inlämning av uppgifter nära inpå. Försök sprida ut belastningen lite mer. Och framförallt, ta bort den astronomiskt stora labbrapporten på datorlabben.» (5 (För hög))

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»35 74%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.85

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»18 38%
Mycket bra»19 40%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.76


Kurslitteratur

20. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

48 svarande

1 (ej prisvärd)»2 4%
0 0%
6 12%
11 23%
5 (mycket prisvärd)»28 59%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.34

- Den blå boken är rent ut sagt dålig, och Haken och Wolf innehåller inte allt material som behövs i kursen» (1 (ej prisvärd))
- Kompendiet innehöll otaliga syftnings- och stavfel och behöver en komplett revidering till nästa år. Mer fokus bör ligga på molekylfysik, speciellt orbitaler (främst hybridisering) och Hückelmetoden tillämpad på diverse kluster.» (1 (ej prisvärd))
- Haken and Wolf är lite för dyr och lite för kemistisk/fenomenologisk. Hade varit bra med en "fysikbok" med samma innehåll i stället om sådan finns.» (3)
- Billig och dålig» (3)
- Kompendiet är för sparsmakat, Haken Wolf är för dyr.» (3)
- Gammal litteratur som har ett glapp fårn förra kursen. Är i behov av uppfräshning och ett samarbete med examinatorn i förra kursen hade inte skadat. Annars billig och bra. » (3)
- Till hjälp för inlämningsuppgifterna, annars tråkig och för ytlig» (3)
- Avsnittet om molekylfysik var väldigt dåligt.» (4)
- Boken var billig och bra! Dock hade jag gärna sett lite fler räkneexempel i den (särskilt då labbar i min valbara kurs krockade med vissa schemalagda tider för den här kursen) » (4)
- Den var inte så dyr, men inte heller så bra.» (4)
- Billigt kompendium.» (4)
- Kompendiet var prisvärt. Köpte inte boken.» (4)
- Jag skulle kunna tänka mig betala mycket mer för en bok som var mer omfattande och gick igenom mer från grunden. Det kändes konstigt att vi inte fick alla kapitel i den boken.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte kompendiet, tycker det var bra!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket prisvärd, men inte jätte bra.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag köpte bara häftet.» (5 (mycket prisvärd))

21. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
3 6%
7 14%
18 37%
5 (Mycket stor)»18 37%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kompendiet var bra utom i de sista kapitlen. T.ex. saknades Hückelmetoden helt.» (4)
- Kompendiet var bra, för utökade beskrivningar fungerade internet bra!» (5 (Mycket stor))

22. Köpte du någon bredvidläsningslitteratur?

48 svarande

Ja»11 22%
Nej»37 77%

Genomsnitt: 1.77

- Haken Wolf. Inte öppnat.» (Ja)
- Kvantvärldens fenomen, lite nytta.» (Ja)
- Haken och Wolf. Har även använt två andra böcker. Har haft mycket stor nytta av dem» (Ja)
- Lånade Robinett, men kan inte påstå att jag använde den så mycket. Wikipedia var emellertid väldigt användbart!» (Ja)
- Robinett (sedan första kvanten) och Haken and Wolf. Haft stor nytta av båda böckerna.» (Ja)
- The physics of atoms and quanta. Ingen nytta alls.» (Ja)
- Haken och Wolfs bok. Väldigt bra, har varit till stor nytta.» (Ja)
- Haken Wolf» (Ja)
- Haken Wolf. En del nytta, men inte nog för att rättfärdiga dess pris. förhoppningsvis åldras den väl som uppslagsverk senare.» (Ja)
- Haken & Wolf sådär, men jag ångrar mig inte.» (Ja)
- Hade sedan tidigare två böcker i kvant» (Ja)
- Den rekomenderade boken finns som fulltext i pdf från bibliotekets hemsida.» (Nej)
- Jag har en Robinett sen innan, det hade nog inte varit värt att köpa den till den här kursen. Google är min vän.» (Nej)
- Den dyra orangea tegelstenen kände jag inget större behov av att införskaffa läromässigt då kunskap enkelt kunde finnas via nätet eller via diskussion med studenter på Bioteknik, vilka hade oerhört mycket mer insikt i ämnet än vad vi hade fått efter studier av det knapphändiga kompendiet. Dessutom är det värt att poängtera att 900 kr för en bredvidläsningsbok är en hutlös summa för en students ekonomi.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

48 svarande

Ja»44 91%
Nej»4 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.08

- Hade varit trevligt att veta något om vad som innefattas i den muntliga examinationen.» (Ja)
- Men kurshemsidan är lite svåröverskådlig. Man hittar inte alltid alla "här" där informationen är länkad. Bättre att skriva ut vad som finns "här" som länk. » (Ja)
- information har ibland kommit ut för sent.» (Nej)
- Kändes som att det många gånger var ganska otydligt med informationen. Om något sägs under föreläsningarna så hade det varit bra om det kunde läggas upp på kurshemsidan ocskå.» (Nej)
- Svårt att veta på vilken nivå laborationsrapporterna skulle ligga på.» (Nej)
- För många fel i inlämningsuppgifterna trots att de kom ut alldeles för sent.» (Nej)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter»
- Hela upplägget»
- Innehållet»
- Räknestugeledare Louise»
- I det stora hela är jag mycket nöjd med kursen. »
- Föreläsningarna.»
- De fysikaliska tillämpningarna som visades på flera presentationer.»
- Nivån på, och antalet inlämningsuppgifter»
- Upplägget»
- Kompendiet. Jag tycker de flesta inlämningsuppgifterna speglade kursen bra också.»
- Det mesta, det är väldigt bra med inlämningsuppgifter i en så här svår kurs. Hade det varit tenta hade jag (och många andra) inte lärt mig så mycket.»
- Duktiga och tydliga räkneövningsledare.»
- övningarna!»
- Labbarna.»
- Labbarna (de praktiska), inlämningsuppgifterna.»
- Laborationen, räkneövningar»
- Inlämningarna, kompendiet, datorlabben»
- Examinationsformen. »
- Henrik var bra, samt inlämningar och de andra examinationerna »
- De mer praktiskt utformade slidesen under de sista föreläsningarna med exempel på molekylstrukturer samt Louise som räkneövningsledare.»
- Inget särskilt.»
- Inlämningar! Räkneövningar!»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggor. Då tvingas man lära sig mer.»
- Omfattning på datorlaboration.»
- Bättre föreläsningar. Ta bort datorlaborationen»
- Föreläsningarnas pedagogik»
- Mer motiveringar och härledningar på föreläsningarna hade varit uppskattat.»
- I det stora hela är jag mycket nöjd med kursen. »
- Behövs en bättre övergång från första kvantkursen till denna kurs. Fanns ett stort glapp. Kunskaper förväntades i denna kurs som inte gåtts igenom i den förra. Dessutom är upplägget lite för olikt vilket gör att det inte känns som man har någon nytta av den första kvantkursen för att förstå denna kurs. Denna kurs är också lite för fenomenologisk för att ge fördjupad förståelse. Den förra kursen å andra sida lite för långt ifrån fysiken. Skulle vara bra om lärarna för respektive kvantkurs stämde av med varandra och hittade en gyllene medelväg.»
- Datorlaborationen är för tidskrävande. Den borde ändras. Lite färre frågor vore bra.»
- Mer information om Hückelmetoden.»
- Byt laboration (gjorde optisk pumpning)»
- Minska omfattningen på kursen. Den är bara 4,5 hp.»
- Föreläsningarna, mer förklaringar som får härledningar och liknande att hänga ihop. OCH förklara alla tecken som skrivs på tavlan och dess innebörd.»
- Arbetsinsatsen som krävdes för datorlaborationen.»
- Mer struktur.»
- lite mer förklaringar av grundläggande begrepp. kanske en lite fylligare bok»
- Antalet inlämningsuppgifter bör minska. »
- Datorlabben. Det vore även bra om alla powerpointbilderna lades upp på hemsidan.»
- Häftet. Datorlaborationen»
- Mer text på tavlan»
- Det hade varit roligt om det hade funnits större valmöjlighet vad gäller projekten. Tex litteraturstudie, studiebesök mm»
- Skrota datorlabben och halvera antalet inlämningsuppgifter per omgång och utforma dessa så att de provar förståelse och inte förmåga att skriva ner N st integraler på ett papper. Detta skulle resultera i en rimlig arbetsbelastning och mer fokus på essensen av kursen samt att studenterna tillgodogör sig de teoretiska färdigheter som lärs ut. Skriv gärna om kompendiet så att relevant materiel finns med eller byt till en relevant kursbok med en rimlig prislapp.»
- Lite tydligare text på föreläsningarna samt utlämning av inlämningsuppgifterna lite tidigare.»
- Ändra upplägg på föreläsningarna något. Dra ner på datauppgiften.»
- ta bort labbrapporten för datorlabben»

26. Övriga kommentarer

- För mycket kemi och hokus pokus i slutet av kursen.»
- Mycket intressant kurs!»
- Mycket intressant innehåll i kursen! Jag gillar definitivt tillämpad kvantfysik efter det här!»
- Generellt sett en bra kurs, min åsikt är att något lättare inlämningsuppgifter hade varit bra. För datorlabben skulle jag hellre se färre frågor av högre svårighetsgrad då den tog mycket tid men inte gav så mycket som den kunnat.»
- Jag tyckte att det var väldigt roligt att göra ett litteraturprojekt. Fler kanske kan komma att göra det ifall det finns förslag på böcker.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från