ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk fysik 2011, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

17 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 5%
6 35%
5 (över förväntan)»10 58%

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs!» (4)
- Trodde inte att det skulle vara så kul som det faktiskt var.» (5 (över förväntan))
- Det var en väldigt vettig kurs för fysiker.» (5 (över förväntan))
- mycket bra kurs» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

17 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
2 11%
3 17%
5 (mycket relevant)»11 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.41

- Jag är inte så intresserad av att gå vidare inom teoretisk fysik och kommer alltså att ha liten användning av metoderna. Det var dock skönt att se analysen användas.» (2)
- Har inte bestämt mig för master ännu, så vet inte ännu.» (4)
- Även om det som gås igenom verkar ha mest relevans för teoretiska fysiker är det nyttig kunskap och bra att ta med sig i senare kurser, för alla fysiker. Variationskalkylen vill man bara inte missa.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

16 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 6%
2 12%
5 31%
5 (Mycket bra avvägt)»8 50%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningsuppgifterna var bra, men få personer gjorde dem själva, många skrev bara av någon annan. Det svåra med uppgifterna var ju att "komma på" någonting, och inte att förstå själva lösningen... Tentan var alldeles för lätt med tanke på att den var för överbetyg. Överväg en svårare tenta med lägre gränser för de högre betygen.» (3)
- Inlämningarna täckte mycket av kursen, men tentan kändes lite ensidig. Hade man missat en föreläsning så fanns möjlighet att man inte förstod vissa uppgifter, vilket var tråkigt.» (3)
- eventuellt lite för mycket memorera men annars bra tentamen. Inlämningsuppgifterna väldigt bra, tveksamt med engelsk rättare dock. Skulle vara lite roligare med mer feedback på inlämningarna» (4)
- Det kändes som att det borde varit med någon green"s funktion eller någon residyberäkning, annars riktigt bra» (5 (Mycket bra avvägt))
- Inlämningarna och tentan handlade som tur var om det vi gått igenom.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

17 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 5%
50-75%»0 0%
>75%»16 94%

Genomsnitt: 3.88

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

17 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
4 23%
5 (mycket bra)»13 76%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren var bra, men något oförberedd ibland. Det verkar också som att det förutsattes förkunskaper som vi inte hade.» (4)
- Lite ostrukturerat ibland...» (4)
- Henrik är entusiastisk men har lite svårt att hålla tiden och blir kanske lite virrig ibland. Det är kul med en föreläsare som verkar gilla att undervisa i sitt ämne!» (4)
- Henrik har mycket trevliga föreläsningar, men ibland kan det vara lite flummigt och svårt att hänga med. Tempot varierade också ganska mycket från gång till annan. Var svårt att veta vad man skulle förvänta sig av varje föreläsning, både på gott och ont.» (4)
- Henrik regerade framme vid tavlan :) Och gick även igenom de olika ämnena noga :)» (5 (mycket bra))
- Väldigt pedagogiskt upplägg. Intressant med historiska perspektiv och berättelser runt ämnet som gör att informationen fastnar lättare då man har något att relatera materialet till.» (5 (mycket bra))
- Bra med lite bakgrund och motivation till olika områden.» (5 (mycket bra))
- Henrik är verkligen en sjukt grym föreläsare! Han är väldigt inspirerande och det märks verkligen att han älskar det han pratar om!! Fortsätt så!!!» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna var väldigt intressanta att lyssna på. Det var väldigt intressant att veta hur de olika teorierna kom fram historiskt och hur det resonerades kring dessa, och vad teorierna används till.» (5 (mycket bra))
- bästa föreläsningarna på chalmers hitills ! (förutom första)» (5 (mycket bra))
- Början på kursen bör dock finjusteras lite men det vet Henrik nog.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

17 svarande

1 (inte alls bra)»2 13%
5 33%
5 33%
2 13%
5 (mycket bra)»1 6%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mindre bra. Andro och Henrik skulle behöva prata ihop sig bättre. Andro kändes rörig och som att han inte var tillräckligt förberedd.» (2)
- väldigt dålig räkneövningsledare oinsperarande räknestugor» (2)
- Borde varit lite mer strukturerade.» (3)
- Det är bra att gå igenom uppgifter, men vissa uppgifter på räkneövningarna kändes inte helt och hållet relevanta och nyttiga.» (3)
- Lite svårt att följa resonemang ibland men bra uppgifter för det mesta. » (3)
- Det var inte så bra sal » (4)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
3 17%
5 (Mycket stor)»14 82%

Genomsnitt: 4.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra insats av Henrik.» (5 (Mycket stor))
- Lätt att ta till sig.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.24


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

17 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
7 41%
9 52%
5 (För hög)»1 5%

Genomsnitt: 3.64

- Hög i början, men lägre mot slutet. Synd att uppgifter försvann, men vi hade inte hunnit göra fler, så det var nog lika bra. Kursen borde vara värd mer poäng -> man kan hinna mer.» (3)
- Hög men lagom arbetsbelastning. I kombination med andra "inlämningsintensiva" kurser blir det dock väldigt tufft vissa perioder.» (3)
- Det var bra att den sista inlämningen togs bort, annars hade arbetsbelastningen blivit för hög. Jag tycker att 4 inlämningar och en icke-obligatorisk tenta är perfekt för den här kursen, speciellt som det är en 4.5 poängskurs.» (3)
- Det är kul med en utmaning och man vill ju samtidigt lära sig så mycket som möjligt. Det är många som påpekar att det är för mycket, men samtidigt är det ju kombinationen av kurser som gör det. Kvanten kräver ju exempelvis också mycket tid.» (3)
- Hög men det är så det ska vara :D» (4)
- Ganska många inlämningsuppgifter. Men lärorika!» (4)
- Bra arbetsbelastning för denna kurs i sig, men lite väl tung läsperiod med tre teoretiska kurser och två tredygnslabbar. » (4)
- helt ok på kursen. det är läsperioden i allmänt som är för jobbig» (4)
- Stundtals blev det mycket hög arbetsbelastningen. Det enda jag tycker bör göras för att förbättra detta är att lämna ut inlämningsuppgifterna tidigare så att man får chans att planera sin tid och fördela belastningen över läsperioden. Får man till exempel uppgifterna mindre än en vecka innan inlämning och man dessutom har en inlämning i en annan kurs samt tredygnslabb kan det bli väl mycket.» (4)
- Utan tvekan den tyngsta kurs jag läst. Var mycket svårt att hänga med i övriga kurser när vi hade så mycket att göra.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»3 17%

Genomsnitt: 4.05

- Extremt bra. Känns som att hela gruppen blivit ganska så tight. » (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.82


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

17 svarande

1 (ej prisvärd)»1 6%
1 6%
3 18%
5 31%
5 (mycket prisvärd)»6 37%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.87

- Boken användes inte mycket. Den hade en bra genomgång om variationskalkyl och integralekvationer (men föreläsningsanteckningarna räckte för dessa ämnen ändå), men inte så jättebra om green"s funktioner och gruppteori. Däremot kan det bli en väldigt bra referensbok i framtida studier, och den verkar innehålla roliga exempellösningar.» (3)
- 5 rekommenderade bredvidläsningsböcker och en kursbok, och denna öppnade man inte så mycket. Men den var bra ändå.» (4)
- Vissa avsnitt var bra, men vissa delar var ganska dåliga! integralekvations avsnittet var bra!» (4)
- Känns som en väldigt "värd" bok att ha eftersom den innehåller det mesta. Kanske lite jobbigt att allt var spritt i små avsnitt i boken.» (4)
- En bok man har med sig resten av sin utbildning/framtid!» (5 (mycket prisvärd))
- En av de bättre böcker jag har från min chalmerstid!» (5 (mycket prisvärd))
- Använde inte boken så mycket, men den var billig och känns bra att ha!» (5 (mycket prisvärd))
- bra kilopris» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken, men det var en ovanligt bra bok och jag kommer antagligen köpa den för att använda framöver.» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
6 35%
5 29%
3 17%
5 (Mycket stor)»3 17%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningsanteckningarna räckte.» (2)
- Har framförallt använt föreläsningsanteckningarna.» (2)
- Föreläsningarna har varit till störst hjälp.» (3)
- sådär på grund av att jag ej hann titta i den jättemycket, men det är återigen läsperiodens fel» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.17


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

17 svarande

Ja»13 76%
Nej»4 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.23

- Klara betygsgränser för tentamen.» (Nej)
- Tydliga betygskriterier, inlämningsuppgifterna kom inte i tid.» (Nej)
- Jag tycker det var svårt att följa kursen utan att vara på alla föreläsningar.» (Nej)
- Det hade varit fint om kurshemsidan innehöll betygsgränser.» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kan nog vara en god idé att hålla det till fyra inlämningar som det är.»
- Henrik, han var grymt bra föreläsare! Även inlämningsuppgifterna»
- Det är bra med kombinationen inlämningar och tenta.»
- Henrik som föreläsare, kursupplägget.»
- Innehållet i kursen som var mycket intressant.»
- Inlämningsuppgifter! Det är det bästa sättet att verkligen engagera studenter tidigt under kursens gång!»
- Mycket bra föreläsningar.»
- De roliga föreläsningarna med "lite fredagskul" t.ex. (alltså intresseväckande berättelser om fraktaler och patologiska monster till funktioner)»
- Henrik som föreläsare!!!»
- De intressanta föreläsningarna, 4 inlämningar, tentan...»
- föreläsaren och boken»
- Det mesta kan bevaras.»
- Henrik och hans föreläsningar! Inlämningsuppgifter, det är kul att klura. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Klarare koppling mellan föreläsningar och kurslitteratur. Mindre röriga föreläsningar. Kolla vilka förkunskaper studenterna verkligen har. Svårare tenta.»
- Lite mer pedagogiska uppgifter som är matematiskt intressanta men inte innehåller så mycket fysik.»
- Underlätta för de som inte går på föreläsningarna med bra kursbok och bra information.»
- Antalet deltagare! Fler borde läsa den här extremt allmänbildande och nyttiga kursen. I en fortsatt akademisk karriär är innehållet ovärderligt.»
- Mer jämnt tempo på föreläsningarna. känns lite mycket med både inlämning och tenta. Kanske munta skulle vara något? Jobbigt att ha tenta på måndag och sista inlämningen på fredag. Var så utmattad att jag sov hela helgen och knappt hann tentaplugga.»
- Lite mer strukturerade räkneövningar.»
-
- Vore bättre om inte inlämningsuppgifterna ändras efter de ges ut. Jag gillade inte att man var tvungen att lämna in inlämningarna exakt då föreläsningen börjar, det kan finnas olika orsaker till att man inte kan komma exakt i tid till dessa (Henrik borde verkligen förstå vad jag menar!)»
- ny räkneövningsledare samt rättare. eventullt tvång på att alla måste skriva sina lösningar på engelska»
- Utlämnande av inlämningsuppgifterna tidigare.»
- Ändra räkneövningarna något kanske.»

17. Övriga kommentarer

- Mycket bra och rolig kurs med bra föreläsare! »
- En väldigt rolig kurs.»
- Sättet inlämningsuppgifter och tentorna rättas på är otroligt bra, att fokus är mer på diskussion och resonemang snarare än att man ska räkna rätt på pricken. Det viktiga är nämligen inte att man räknar slaviskt rätt, utan förstår allt i helhet!»
- mycket inspirerande föreläsningar»
- Sjukt bra kurs o sjukt bra föreläsare ! Go Henrik»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från