ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1 del A 2011, TIF081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

32 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 9%
15 46%
12 37%
5 (över förväntan)»2 6%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför heter kursen "Experimentell fysik"? Namnet antyder att kursen är lite bredare än en kurs som endast handlar om el.» (2)
- Utrustningen höll en mycket lägre standard än vad jag förväntade mig på en teknisk högskola.» (2)
- Det var väldigt roligt och lärorikt att faktiskt få jobba med riktiga grejer.» (5 (över förväntan))
- Roligare och mer lärorikt än jag från början trodde.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 6%
2 6%
13 40%
5 (mycket relevant)»15 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28

- Man lärde sig näst intill ingenting, eftersom all teori redan behandlats i elnätkursen, och de praktiska aspekterna var inte tillräckligt varierade.» (2)
- Bra att vi börjar komma igång med labbar» (5 (mycket relevant))
- Viktigt att göra praktiska grejer också!» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om introföreläsningen?

31 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
14 48%
11 37%
2 6%
5 (mycket bra)»1 3%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Elnät delen är mindre nödvändig i år.» (2)
- Blev lite överflödigt med teorin då vi hu har elektriska när hela terminen och redan hade hört det mesta.» (2)
- Gick efter halva. Ellärabiten har spelat ut sin roll eftersom kursen i Elektriska nät och system nu ligger över två läsperioder.» (2)
- Bidrog inte med någon direkt ny information men det var bra att den fanns. I alla fall rent organisatoriskt.» (2)
- Eftersom vi redan börjat läsa elnät, gav den inte så mycket. Man fick lära sig allt mycket bättre på elnätsföreläsningarna.» (2)
- Vi visste redan det mesta från elnätskursen.» (2)
- Ingen nödvändig info direkt, allt som han sa stod på kurshemsidan» (2)
- Fick inte så mycket förståelse för vad laborationerna skulle handla om. » (3)
- Deltog ej andra halvan, den kändes överflödig.» (3)

4. Vad tyckte du om laborationerna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 12%
10 31%
17 53%
5 (mycket bra)»1 3%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- gått alldeles för fort fram under labbtillfällena.» (2)
- Mycket krångel med utrustning och handledarna visste ibland inte vad labbarna gick ut på. Märktes otroligt stor skillnad när man jämförde handledarna på expfysen och elnäten» (2)
- Alldeles för mycket problem med trasig utrustning som kablar och liknande.» (3)
- OERHÖRT mycket materialproblem. En labb tog 13 (!) timmar där över sex timmar var ren och skär felsökning, vi hade handledarhjälp i sammanlagt flera timmar.» (3)
- Laborationerna var tråkiga och man lärde sig inte så mycket.» (3)
- Bra men lite får många momenet på vissa vilket gjorde det svårt att hinna.» (3)
- Jag tyckte att det var väldigt roligt och intressant att göra labbarna, dock blev jag väldigt frustrerad på all utrustning som inte fungerade. Det är tråkigt när labben kommer att handla mer om felsökning än det den faktiskt går ut på. » (3)
- På de senare laborationerna var det mycket runtomkring (ex trasiga transistorer) som gjorde att labbarna drog ut mycket på tiden. Ta bort de trasiga transistorerna!» (4)
- Bra att få kämpa med något praktiskt problem.» (4)
- Det var dock för mycket att göra, man han inte med.» (4)

5. Hur väl tycker du att du har förstått det du gjort på labbarna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
1 3%
10 31%
10 31%
5 (mycket bra)»10 31%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ofta vet man vilket svar man ska få, det är intresset av att veta vad som pågår som avgör. Ju mer frustrerad eller stressad desto mindre bryr man sig. » (3)
- Felsökningen, det är nästan det enda jag minns.» (3)
- Blev ofta stressigt för att hinna med vilket gjorde att man bara gjorde labbarna utan att reflektera över vad man gjorde. » (3)
- Eftersom det var så stressigt så han man inte förstå vad man gjorde.» (3)
- När vissa av komponenterna krånglade gav man sig tyvärr inte riktigt tiden alltid att förstå alla delningens, utan gick mest vidare för att man var tvungen!» (4)
- Det hjälpte mycket att vi läst om det mesta i kursen "Elektriska nät och system".» (5 (mycket bra))

6. Hur givande anser du att förberedelseuppgifterna har varit?

32 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
5 15%
13 40%
8 25%
5 (mycket givande)»6 18%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde vara lite mer förberedande. Känns som att förberedelseuppgifterna mest är sånt man kan göra innan så att man ska hinna bättre. » (3)
- De var ibland formulerade på ett vilseledande sätt.» (3)
- Spelade ofta inte jättestor roll om man gjort dem eller ej» (3)
- Kunde gärna varit lite mer» (3)
- Endel var jättebra, andra kändes inte relevanta.» (3)
- Ibland väl svåra.» (3)
- De har inte direkt bidragit mycket till förståelsen av laborationen utan snarare som räkneuppgifter i elnät.» (4)
- Föreberedelseuppgifterna var jobbiga, men de hjälpte förståelsen i elnätskursen.» (5 (mycket givande))
- Känns som ett måste att veta i förväg vad man ska göra och tänka igenom lite hur man kan gå tillväga för att det ska gå smidigt.» (5 (mycket givande))

7. Hur var kursens labb-pm och teorisammanfattningar?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 12%
10 32%
14 45%
5 (mycket bra)»3 9%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De skulle behöva en genomgång så att inga missförstånd är möjliga då labbtiden är väldigt begränsad och inte tillåter fel i förberedelser.» (2)
- Teorisammanfattningarna var inte alls givande, blev varken klokare eller dummare efter att ha läst dem. Labb-pm var generellt sätt betydligt bättre, ibland oklart vad och var man skulle mäta» (2)
- Ibland var de otydliga.» (3)
- Teorisammanfattningarna är lite spretiga och har ganska kassa figurer. Skulle vara bättre att få teorin från elnätskursen ESS116.» (3)
- Information som man behövde fanns där, men den fanns även från kursen elektriska nät och system. Så som labb-PM var skrivna så behövdes väldigt liten förkunskap.» (3)
- Oftast var det bra oh tydligt vad man skulle göra, men ibland, särskillt labb 5 och 6, fanns det ganska mycket otydligheter i labb-pm» (3)
- Det var några frågeställningar som bör revideras pga oklarhet.» (4)
- Nästan lite för mycket info i labb-pm, slipper tänka själva» (4)
- De flesta labb-pm var bra. Något av dem var väldigt luddigt formulerat.» (4)
- Man hade redan förkunskap om det mesta tack vare kursen "Elektriska nät och system", så det gick bra att förstå. Ibland var det något man inte förstod, men då kunde labbkompisen förklara.» (5 (mycket bra))
- Ibland oklara i frågeställningar och formuleringar.» (5 (mycket bra))

8. Vad anser du om labbhandledarnas insats?

32 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
5 15%
11 34%
12 37%
5 (mycket bra)»2 6%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledarna har olika krav vad gäller när en labb är godkänd, uruselt. Vissa handledare undvek jag att fråga om hjälp för att det var uppenbart att de inte hade rätt kunskap men istället för att hämta någon som kunde hjälpa till stod det och pratade om ingenting.» (1 (inte alls bra))
- Upplevde många gånger att de inte var insatta i labbem» (1 (inte alls bra))
- Vissa handledare är pedagogiska, tydliga och ser till att man har förstått innan de godkänner en. Andra slarvar, har inte koll på utrustningen, är svåra att kommunicera med och ser inte till att man fattar.» (2)
- De har viljan men det var för vanligt att de missade enkla missar som man borde ha kunnat kolla först när de såg vad som var felet istället för det universala "byt kopplingsbord". Konkret exempel: kolla amplituden på insignalen. » (2)
- Olika mellan de olika handledarna, men det kändes som att flera inte hade någon riktig koll på hur det skulle göras. Det var flera gånger handledaren inte kunde svara på det man frågade och det slutade med att man fick lösa det själv och sedan förklara för handledaren.» (2)
- Vissa handledare skötte sig medans andra varken hjälpte till eller ville ge godkännt på labbarna när man var klar, man ska inte behöva gå igenom massa specialfall om det inte står så i beskrivningen av labben.» (2)
- Några var bra, andra kändes det mer som att de inte hade läst på labben själva när man ställde frågor.» (3)
- Varierande nivå, överlag bra dock. » (3)
- Skiljde mycket mellan de olika handledarna. En del kunde jättemycket medan andra hade noll koll, kändes det som.» (3)
- En del var jätteduktiga, en del var dåliga. Jag tycker att man som labbhandledare under oscilloskopslabben åtminstone borde veta hur oscilloskopen fungerar!» (3)
- Ibland gav handledare olika svar. Någon menade att vi gjort helt rätt trots att vi fick helt fel svar. När vi sedan frågade en annan handledare fick vi reda på att vi gjort helt fel.» (3)
- Det är nog inte många som klarat labbarna utan dom.» (4)
- De flesta va bra, speciellt en utländsk kille. Minns tyvärr inte hans namn men han var riktigt hjälpsam och tog sig tid!» (4)

9. Hur väl anser du att har du hunnit med uppgifterna i labbsalen?

32 svarande

1 (Det har varit alldeles för lite tid)»7 21%
2 (Ont om tid)»15 46%
3 (Precis tillräckligt mycket tid)»5 15%
4 (Gott om tid)»4 12%
5 (Jag har haft väldigt gott om tid)»1 3%

Genomsnitt: 2.28

- Jag skriver som ovan: en uppgift tog 13 timmar (?!) på grund av att så många av komponenterna var trasiga och vi fick felsöka oerhört mycket. » (1 (Det har varit alldeles för lite tid))
- Blev aldrig klar i tid, ofta 2h i labbsalen även dagen efter» (1 (Det har varit alldeles för lite tid))
- De första tre var det ganska gott om tid men de sista tre tog ungefär 8 timmar, istället för fem.» (1 (Det har varit alldeles för lite tid))
- Jag fick komma tillbaka minst under ett tillfälle under så gott som alla labbar, till stor del berodde det på att utrustningen inte fungerade som den skulle. » (1 (Det har varit alldeles för lite tid))
- På många av labbarna fanns det ingen marginal för felsökning vilket var väldigt stressande» (2 (Ont om tid))
- Det som tar tid är när instruktionerna lätt kan tolkas fel eller när komponenter krånglar överdrivet mycket. Inget av dessa tycker jag ingår i denna kurs, om vi ska lära oss att felsöka komponenter ska det var en labb i sig. Det är på samma sätt värdelöst när en handledare kommer och tittar på något och säger: "ni har ju kopplat rätt, byt ut allt"» (2 (Ont om tid))
- Det är mest ont om tid till följd av att man vill göra mer av labben än bara det som skall göras (man "leker bort" lite mycket tid). Annan orsak är att eventuella fel tar för mycket tid eftersom handledarna stundtals inte vet vad man bör göra, då de inte känner igen problemet.» (2 (Ont om tid))
- När det är så många uppgifter på så liten tid hinner man inte reflektera över uppgifterna, så man får ingen chans att lära sig något.» (2 (Ont om tid))
- De första labbarna var inga problem, men med de sista så behövdes det ju ett pch ett halv eller tom två labbtillfällen för att hinna bli klar. Och så var det för nästan alla har jag hört. Det kanske borde ändras på.» (2 (Ont om tid))
- Vi behövde ett uppsamlingstillfälle för att göra klart två av labbarna (nr 5 och 6).» (2 (Ont om tid))
- Sista uppgiften tycker jag var väl många separata uppgifter. Dessa kunde ha integrerats med varandra för att få det mer överskådligt. » (3 (Precis tillräckligt mycket tid))
- Drog över utsatt tid på en labb.» (3 (Precis tillräckligt mycket tid))
- Utrustningen håller väldigt varierande kvalitet vilket ofta leder till att saker tar längre tid. Själva labbandet hinner man med. » (4 (Gott om tid))
- Labb 5 var precis på gränsen. I och för sig förstörde vi lite utrustning och det försenade oss. Annars har det inte varit ovanligt med en timme till godo har jag för mig.» (4 (Gott om tid))
- Det har aldrig tagit mer än 3 timmar för att bli klara och godkända» (5 (Jag har haft väldigt gott om tid))

10. Om något sinkade dig under laborationerna, vad har detta varit?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Dålig förberedelse»3 9%
Trasig utrustning»27 84%
Lång kö till hjälp/redovisning»15 46%
Ohjälpsamma handledare»8 25%
Övrigt»6 18%
Ingenting har sinkat mig»2

- Tidsbrist även om jag förberedit mig ordentligt.» (Dålig förberedelse, Övrigt)
- Snarare pga felaktig information än ohjälpsamhet från handledarna.» (Trasig utrustning, Övrigt)
- Vi tog sönder en transistor och en multimeter på labb 5. Det var inte samma transistor i förberedelseuppgifterna som den vi fick och vi märkte inte det så vi satte i den på fel håll. En op-amp var trasig på labb 6, men det märkte vi ganska snabbt.» (Trasig utrustning)
- Det är mest ont om tid till följd av att man vill göra mer av labben än bara det som skall göras (man "leker bort" lite mycket tid). Annan orsak är att eventuella fel tar för mycket tid eftersom handledarna stundtals inte vet vad man bör göra, då de inte känner igen problemet. Samt för många trasiga komponenter (vi fick 7st trasiga operationsförstärkare på rad!!! vad är oddsen?)» (Trasig utrustning, Övrigt)
- Handledarna ville hjälpa till, men kunde ofta inte svara på vad man gjorde fel.» (Trasig utrustning, Lång kö till hjälp/redovisning, Övrigt)
- Men oftast tog saker bara lång tid.» (Trasig utrustning)
- Handledare var hjälpsamma men gav ibland olika svar. Någon menade att vi gjort helt rätt trots att vi fick helt fel svar. När vi sedan frågade en annan handledare fick vi reda på att vi gjort helt fel.» (Trasig utrustning, Lång kö till hjälp/redovisning, Övrigt)

11. Hur väl tycker du att elnätskursen (ESS016) har underlättat laborationerna?

32 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 9%
16 51%
5 (mycket väl)»12 38%
Inte läst elnät»1

Genomsnitt: 4.29

- Kunde synkas betydligt bättre.» (3)
- Vi labbar ju på saker som teoretiskt behandlas i ESS016. Klart att det underlättar arbetet!» (4)
- Snarare tvärt om, expfysen har underlättat elnäten avsevärt» (4)
- Annars hade teoribakgrunden varit jätteliten.» (4)
- Det har underlättat förberedelseuppgiftsräkningen, men övrigt så gör det ingen större skillnad. Jag vill dock gärna se att elnäten är kvar som den är eller hellre att den flyttar före expfysen och "byter" period.» (4)
- Utan den hade allting tagit dubbelt så lång tid, minst. » (4)
- Och vice versa.» (5 (mycket väl))
- Riktigt bra synkat! » (5 (mycket väl))
- Den har varit till väldigt stor hjälp. Kan tänka mig att det hade varit en mycket större utmaning att förstå annars.» (5 (mycket väl))
- Lite mer samarbete mellan kurserna hade inte varit fel. Tex mer synkade moment.» (5 (mycket väl))
- Utan den hade jag inte fattat mycket. Och utan expfys hade jag inte förstått elnäten så bra som jag gör.» (5 (mycket väl))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

32 svarande

Ja»0 0%
Nej»32 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

1 (För låg)»1 3%
1 3%
17 53%
10 31%
5 (För hög)»3 9%

Genomsnitt: 3.4

- Förberedelserna var allt som tog tid och inte mycket i det stora hela.» (2)
- Det passade bra med förberedelseuppgifterna som gick hand i hand med elnäten, men mer hade varit svårt att hinna med.» (3)
- Med förstudierna inräknade tog kursen för mycket tid utifrån vad som känns rimligt för de poäng den är värd. Den kändes som en tidstjuv snarare än givande» (4)
- Jag halkade efter i de andra kurserna eftersom det hela tiden fanns labb-förberedelser att göra vissa perioder.» (4)
- Onödigt många och långa labbar. Teorin hade man ju lärt sig från elnätskursen, det hade nog räckt med färre och kortare labbar för att lära sig de praktiska momenten.» (4)
- Det har varit väldigt stressigt att hinna med de andra kurserna vi hade parallellt med labbkursen. » (4)
- Förstudier och förberedelser tog ibland mycket tid från övriga kurser.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Vi har gjort förberedelseuppgifterna var för sig, men det har fungerat väldigt bra under labbarna.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»8 25%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.21

- Vissa handledare ville inte svara på frågor eller hjälpa till när någonting inte fungerade som det skulle.» (Ganska dåliga)
- Har varit svårt att veta vem man ska vända sig till med frågor. Kan vara värt att specificera tydligare under introförel. » (Ganska bra)
- Många upplevde att det tog väldigt lång tid att få hjälp av handledare. » (Ganska bra)
- Oftast bra, mot slutet när det var en handledare och fullt i salen eftersom folk som inte hunnit klart tidigare gått dit så var det lång kö. Handledarna borde kunnat förutse detta när de märker att få blir klara labben innan.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»28 100%
Nej»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lödningen!»
- Den sköna stämningen utan så mycket hets och press. Ett bra forum att lära sig från grunden att labba. »
- Labbarna, de var roliga. Synket mellan med elnätskursen.»
- Lödningen.»
- Bra labbar, de bra handledarna.»
- Att elnätskursen läses parallellt, det underlättade.»
- Oscilloskop-labben (labb 2). Oscilloskopet använde vi ju hela tiden sen. Labb 6 med operationsförstärkarna var rolig.»
- Själva labbmomenten. Det var intressanta och roliga saker man laborerade på.»
- Det mesta»
- Att elnätskursen börjar redan i lp 1»
- Labbhandledarna och förstudieuppgifterna. Svinbra!»
- Labbhandledarna har varit väldigt vänliga och hjälpsamma.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre uppgifter att lösa.»
- Vore bra att under exempelvis introföreläsningen att gå igenom mer felsökning. Att korta ner några av de sista labbarna en aning kanske.»
- Se till att få bort trasiga komponenter. Jag ser poängen med att man ska själv inse att den är trasig. Men när man aldrig har gjort det förut är det extremt svårt att veta att det kan vara problemet. »
- Handledarna och utrustningen»
- Se till att ha bra labbhandledare. Synka kursen med elnätskursen ESS116. Släng trasig utrustning, lägg inte tillbaka! (Och informera elever om detta) Lödlabben är för kort. Kunde vara mer lärorikt.»
- Labbarna är för omfattande för den tid man har, alla borde hinna göra klart en labb på ett tillfälle även om man inte kan allt sedan innan och är jättesnabb. Det borde lämnas lite utrymme för att leka med utrustningen också, så att man kan testa egna idéer, nu stressar man bara igenom labbarna för att ha den minsta chans att bli klar.»
- Att samma transistor används i labb 5 som det var i förstudieuppgifterna eller att man ännu tydligare säger att det är en annan och visar vilken anslutning som är vilken.»
- Kanske ha någon genomgång med handledarna där de får se hur allt skall kopplas och vilka instrument som skall användas.»
- Bättre fördelning på labbhandledare. Nu var antalet inverspropotionellt mot labbens svårighet.»
- Korta ner de sista labbarna så att det inte behövs två tillfällen för dem.»
- Köp in nytt material, Chalmers borde skämmas!»
- Bättre koll på materiell och utrustning»
- Färre moment på de labbar som tar lång tid alt. längre labbtid.»
- Sista labben var väldigt många uppgifter, sprid gärna ut de lite mer»
- Antingen den labbtiden eller labbarnas omfattning. Handledarnas kunskap och närvaro. Handledarna rättade dessutom väldigt orättvist. En del var jättehårda och en del var väldigt generösa.»
- Handledare bör vara väl inlästa och samspelta så att de inte ger olika besked, att en säger att man gjort rätt och en annan att man gjort helt fel.»
- Fungerande utrustning vore toppen!»

19. Övriga kommentarer

- Kul att labba! :-)»
- Nej»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från