ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk programvara 2011, MVE230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

22 svarande

1 (inte alls)»1 4%
4 18%
6 27%
11 50%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Tycker att det borde finnas fler kurser, lite djupare kurser om just Matlab. Det är svårt att komma ihåg allt när kursen inte går in på djupet.» (3)
- Väldigt stort glapp mellan bästa och sämsta, kunskapsmässigt. Kursen var en bra balans» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

22 svarande

1 (ej relevant)»1 4%
3 13%
1 4%
9 40%
5 (mycket relevant)»8 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.9

- Jag anser att matematisk programvara är väldigt viktigt i sig. Men de uppgifter vi gjorde var förhållandevis orelevanta.» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Känns relevant med kunskaper om matlab och LaTeX.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 4%
8 38%
7 33%
5 (Mycket bra avvägt)»5 23%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

22 svarande

<25%»0 0%
25-50%»5 22%
50-75%»4 18%
>75%»13 59%

Genomsnitt: 3.36

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (50-75%)
- Det nästan inga föreläsningar...» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna om Matlab med Katarina Blom?

22 svarande

1 (inte alls bra)»3 13%
10 45%
7 31%
2 9%
5 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick bara på första. Blev väldigt sömnig för att det var så grundläggande.» (2)
- Högre tempo vore att föredra» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Det var okej men det gick för snabbt när hon visade koden. Dessutom borde man nog försöka korta ner de långa svaren på frågorna... det tog mycket tid från föreläsningen.» (3)
- Smårörigt, inte så strukturerat» (3)
- De var okej, kändes som att det skulle ha gett mer att sitta med en dator och prova istället.» (3)
- Väldigt intressanta och givande, men föreläsaren kunde ha uppvisat en något större entusiasm inför sitt ämne.» (4)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna om "Mer grafik i Matlab" med Jacques Huitfeldt?

20 svarande

1 (inte alls bra)»1 5%
4 20%
5 25%
8 40%
5 (mycket bra)»2 10%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade endast en sådan föreläsning, och den handlade mest om varför den här kursen inte är så bra som den borde vara. En besvikelse!» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Vet inte vilka det var?» (3)
- Som sagts innan gick det lite för snabbt när koden gicks igenom.» (4)
- Bra exempel, trevligt att man får se resultat» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om föreläsningarna om Matematica med Johan Berglind?

18 svarande

1 (inte alls bra)»1 5%
2 11%
10 55%
4 22%
5 (mycket bra)»1 5%

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- deltog ej» (?)
- Ingen kommentar. Gick inte.» (1 (inte alls bra))
- För att vara mathematica på en föreläsning så var det helt ok. Men man lär sig bäst ett program när man väl sitter vid datorn. Learning by doing» (3)
- Endast en, och den kom först i läsperioden efter det att kursen avslutats. Ganska intressant. Hade varit trevligt att ha en övning i samband med föreläsningen för att faktiskt få prova programmet själv.» (3)
- Gick inte på den.» (3)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (4)

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 1?

Inlämingsuppgift 1 handlade om att få en introduktion till Latex och rita upp en kastparabel.

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 13%
7 31%
8 36%
5 (mycket bra)»4 18%

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tråkigt med ett fysikuppgift när vi inte läst någon mekanik. Men bra svårighetsgrad och introduktion till Matlab.» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Var svårt att veta vad man skulle använda sig utav för funktioner i Matlab till denna labben. Kan förklaras mer på föreläsningar.» (4)

9. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 2?

Inlämingsuppgift 2 handlade om att göra en virtuell drejskiva och rita upp en vas.

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 9%
3 13%
11 50%
5 (mycket bra)»6 27%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (4)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 3?

Inlämingsuppgift 3 handlade om Game of Life som var ett rutnät som simulerade biologiska system enligt en algoritm.

21 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 14%
1 4%
10 47%
5 (mycket bra)»7 33%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (4)
- Rolig och intressant uppgift.» (5 (mycket bra))
- Det var coolt. Svårt att förstå vad som skulle göras, kan förklaras bättre. » (5 (mycket bra))
- Väldigt kul uppgift!!» (5 (mycket bra))

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 4?

Inlämingsuppgift 4 handlade om att rita upp olika platonska kroppar och stjärnformade kroppar.

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 22%
5 22%
7 31%
5 (mycket bra)»5 22%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket skrivande, lite Matlab.» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Kändes bara som om man gjorde det som stod i mallen.» (3)
- Snyggast av alla uppgifter.» (5 (mycket bra))

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

1 (Mycket liten)»4 18%
7 31%
7 31%
3 13%
5 (Mycket stor)»1 4%

Genomsnitt: 2.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade föredragit fler föreläsningar anknytande till inlämningsuppgifterna» (1 (Mycket liten))
- Jag hade uppskattat att ha mer undervisning, gärna fler föreläsningar om Matlab. Det är ett program som vi kommer att använda mycket så att lära sig det lite bättre från början hade varit till hjälp. Nu fick man i stort sett klara sig själv. Dessutom kändes det lite tråkigt att vi endast hade de föreläsningar som F läser, känslan av att matematisk programvara bara är en kurs som vi läser för att vi ska ha något att fylla ut poängen med då vi inte läser fysiken omkring oss var överhängande.» (1 (Mycket liten))
- Ett lätt ämne för mig, så jag behövde inte mycket hjälp» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

22 svarande

Ja»0 0%
Nej»22 100%

Genomsnitt: 2

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (Nej)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

1 (För låg)»2 9%
5 22%
14 63%
1 4%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Kursen var inte speciellt krävande.» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Helt okej!» (3)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»12 54%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.81

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 22%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»6 27%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.13

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

22 svarande

1 (ej prisvärd)»1 8%
5 41%
4 33%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»2 16%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 2.75

- Känns som att jag blev lurad!» (1 (ej prisvärd))
- Jag köpte boken men har i ärlighetens namn inte använt den särskilt mycket.» (2)
- Läste inte boken» (3)
- Den behövs senare i livet när man ska använda matlab mer.» (3)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (3)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»6 31%
5 26%
2 10%
5 26%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Latex-pdf:er var det jag använde» (2)
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (2)
- Kursmaterial.» (4)
- pdf-erna på hemsidan var ovärderliga» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.47


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

21 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!» (Ja)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De mellersta labbarna»
- Upplägget och svårighetsgraden»
- Game of life labben var en väldigt bra träning samma sak med drejskivan»
- Handledningen var bra...»
- LaTeX-kunskap och Matlab är bra och bör ingå då de flesta kanske inte har erfarenhet av dessa. Bra att lära sig grundläggande Unix, jag känner att jag har haft användning av det ganska mycket vid senare datoranvändande, om det finns möjlighet kanske den delen kan utökas och bli mer lik den som F läser.»
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler förläsningar som passar kursens innehåll»
- Behöver se över Unix-delen. Känns inte som det var särskilt seriöst. Mathematica föreläsningarn var inte särskilt intressegivande och kändes intetsägande, har man bara en föreläsning i det dessutom kan man gott få plats med den i LP1»
- Den sista labben var ganska tråkig»
- Tanken bakom Mathematica, möjligtvis»
- Kursen var väldigt liten, hade väldigt få föreläsningar och man fick i princip lära sig allt själv vid datorn. Dessutom så kändes kursen oseriös och hade i princip ingen struktur alls. Dessutom så hade vi ingen dataintro alls vilket också var mycket dåligt. Jag skulle tycka att om man la till några arbetsmoment och att vi läste dataintro tillsammans med fysik så skulle det här bli en mycket bättre kurs.»
- Mer föreläsningar. Det är väldigt många som inte kan programmera sen innan och jag fick en känsla av att slängas in i uppgifter som ändå är hyfsat svåra för en nybörjare med kommentaren att man klarar det. Mer hjälp behövs och framförallt mer föreläsningar. Det är ganska viktigt att förstå att det ska vara okej att inte ha programmerat innan man börjar på Chalmers! Det skulle också vara bra om de stora föreläsningarna om matlab med Katarina höll koll på var man var i de övriga kurserna. Det var flertalet föreläsningar som man inte örstod någonting på för att de gick före grundundervisningen i linjär algebra. Det bidrog till en väldigt stark känsla av för mycket för snabbt!»
- Mer föreläsningar! Mer varierade övningar som förbereder inför det vi ska göra sedan. Det hade varit skönt att efter föreläsningen känna att man fått en stabil grund att stå på och kunde börja göra mer avancerade/roligare saker i Matlab.»
- Jag tycker att det ska vara mer kontroll vid examinationen, t.ex en skriftlig rapport i LaTeX för varje uppgift. Nu räckte det ibland med att bara visa upp en bild. Då examinationen bygger på dessa fyra uppgifter så bör kontrollen av att studenten har förstått vara högre.»
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!»

22. Övriga kommentarer

- Som sagt, tråkigt med en kurs som bara känns som "Men, TM måste också ha en kurs, eftersom de inte läser Fysiken omkring oss... Så vi hittar på det här, men vi gör egentligen inget ordentligt."»
- I thought finding this would be so arduous but it"s a bereze!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.26
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från