ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Elektriska nät och system 2011, ESS116

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
13 36%
18 50%
5 (över förväntan)»5 13%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade mycket höga förväntningar innan.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

36 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 8%
8 22%
18 50%
5 (mycket relevant)»7 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

- Principen för förstärkare är väldigt bra att ha lärt sig. Kursen har hjälpt mig i förståelsen av kurserna "Experimentell fysik" och "Elektromagnetisk fältteori".» (5 (mycket relevant))
- Mycket användbar i experimentell fysik. En av få kurser som känns tillämpbara.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
4 11%
21 60%
5 (Mycket bra avvägt)»8 22%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rätt mycket teori som jag inte tyckte var relevant för att klara tentan, kunde varit mer genomgångar hur man skulle tänka då man räknade.» (2)
- Jag upplevde att det var en ganska klurig tenta, där det inte fanns några självklara godkänt-poäng.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

36 svarande

<25%»2 5%
25-50%»2 5%
50-75%»5 13%
>75%»27 75%

Genomsnitt: 3.58

- pga sjukdom» (25-50%)
- Jag missade endast föreläsningar när jag var sjuk. De var jättebra verkligen.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 22%
14 40%
5 (mycket bra)»13 37%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- När en komponent presenterades första gången saknade jag en bild av vad komponenten gjorde och vad man använder den till. Detta gäller främst transistorer av olika typer. Differentialförstärkare var galant i det avseendet.» (3)
- Innehållet är bra, men det borde finnas fler konkreta exempel under föreläsningarna. Ants är väldigt kompetent och vet vad han pratar om, tyvärr har en ett tonläge på rösten som gör att det är svårt att hålla skärpan uppe.» (3)
- Lite monotont. För lite fokus på tankegångar vid problemlösning?» (3)
- Ibland svårt att förstå vad som är bland det viktigare och vad som inte är det.» (3)
- Mycket tydliga genomgångar, nästan lite för tydliga ibland. » (4)
- Pedagogiskt!» (4)
- Jag har läst kursen tidigare och nu är tempot långsammare på föreläsningar. Det är bra! Det innebär att man hinner med att gå igenom fler moment mer grundligt.» (4)
- Ants är väldigt tydligt med vad han går igenom och har bra struktur! » (5 (mycket bra))
- Bästa föreläsaren hittills!!!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»1 4%
3 12%
10 40%
9 36%
5 (mycket bra)»2 8%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Är det meningen att man ska klara sig med två räknestugor på en hel kurs? Det behövs fler!» (1 (inte alls bra))
- Karl-johan växte verkligen i rollen som övningsledare och de blev riktigt bra i slutet! Början var lite svagare vilket gjorde att jag valde att under en period i mitten inte gå på övningarna. » (2)
- Det var inte så mycket förklaringar, mer som att se en färdig lösning på papper. Allmänt tycker jag att föreläsningar sammanvävt med räkneövningar är att föredra» (2)
- Räkneövningsledaren förklarade inte så mycket så jag slutade gå. Uppgifterna som räknades var väl bra.» (2)
- De blev mycket bättre mot slutet, men för mycket tid läggs åt ren ekvationslösning.» (3)
- Blev bättre med tiden. För lite kommentarer i början. Det räcker inte bara att räkna på tavlan. Vi vill höra varför du väljer metoden du använder och antagenden o.s.v. Det är mycket mer givande när vi sjäälva ska lösa problem än att se alla leden i de algebraiska förenklingarna.» (3)
- Antar att det är räkneövningarna man menar... Räknestugor kanske hade varit en bra idé!» (3)
- Deltog ibland» (3)
- Väldigt nervöst i början, blev bättre mot slutet. » (3)
- Räknestugorna=storgruppsövningarna? Isf var de dåligt i början när han inte förklarade vad han gjorde, men blev mycket bättre mot slutet när det blev krångligare och behövdes. Han var dock dålig på att förstå och svara på frågor. Gav oftast halvtaskiga och inte alltid relevanta svar.» (3)
- ibland för mycket vikt på det rent matematiska, tror inte att de flesta tycker att matten man använder i kursen är svår (exempelvis lösa ett linjärt ekvationssystem)» (4)
- Lite dåliga förklaringar i början, men efterhand blev det mycket bra» (4)
- Blev bättre och bättre när Karl-Johan kom in i det. DEt var ganska många uppgifter som skulle gås igenom så han fick skynda ibland och på så sätt skippa förklarandet, vilket var dåligt.» (4)
- Storgruppsledaren blev bättre ju längre tiden gick.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 16%
12 38%
5 (mycket bra)»14 45%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labpm var väldigt styrt, vilket gjorde att man inte behövde tänka så mycket själv. Inte optimalt för inlärningen. » (3)
- Lite väl lätta. Att bara följa instruktioner inte så intressant. Väldigt bra handledare.» (3)
- Det verkar vettigt att lära sig PSpice och hörapparaten var bra för den var väldigt praktisk, dock skulle den kunna vara lite mer avancerad. Finns det möjlighet att vara i ET-labbet där man vet hur instrumenten fungerar eller är det en del att man ska lära sig olika oscilloskop och signalgeneratorer? » (3)
- Jag tyckte mycket om den sista laborationen, där vi fick bygga en krets. Datorsimuleringen var bra så till vida att vi fick lära oss datorprogrammet, men jag tyckte inte den bidrog något till förståelse.» (3)
- Men jag hade velat löda ihop hela hörapparaten själv!» (4)
- Jag tycker om att vi får bygga något som går att använda och inte bara mäta på.» (5 (mycket bra))
- Robban var sjukt härlig och bra som handledare» (5 (mycket bra))
- Mycket kul att man praktiskt fick pilla med grejer (och då menar jag skillt från datorer och simuleringar!). Kunde dock vara fler sådana moment :)» (5 (mycket bra))
- Det var otroligt givande att löda ihop hörapparaten.» (5 (mycket bra))
- Kul att få använda ltspice och löda. Att konstruera hörapparaten var specifikt intressant.» (5 (mycket bra))
- Deltog förra året, då var de bra vad jag minns» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 5%
7 19%
15 41%
5 (Mycket stor)»12 33%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Största bidraget till inlärning har varit att lösa gamla tentor.» (4)

9. Vad tyckte du om att kursen gick över två läsperioder?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 11%
10 27%
7 19%
5 (mycket bra)»15 41%

Genomsnitt: 3.91

- Det var mycket svårt att åsidosätta tid till den under första läsperioden. Delvis för att de andra kurserna tog mycket tid men också för att tempot var så långsamt att man tänkte att man kan läsa ikapp senare.» (2)
- Tyvärr kommer man automatiskt lite efter då man inte lägger ner mycket tid första perioden.» (2)
- Det hade kunnat vara bra, men som det var nu fungerade det inte. I den första läsperioden blir det nerprioriterat, för att i lp2 även där till viss del hamna i skuggan av Elfälten. En stor förbättring hade varit rekomenderade uppgifter varje vecka för att förtydliga att man måste ligga på och arbeta med det och vad man bör arbeta med just nu. Dock var det bra med kursen för exp fysen.» (2)
- Idén med att flytta fram kursen är helt rätt men nuvarande upplägg innebar att man lågprioriterade kursen. Den skall fefinitivt inte flyttas tillbaka men jag skulle hellre se att bytte plats med komplexen eftersom man egentligen inte behövde komplexen inför elnäten och det som kan behövas inför elfälten lär man sig då parallellt. Om den är kvar över två perioder bör ("bör" skall tolkas som skall) schemaläggarna verkligen se till så att föreläsningarna inte läggs i klumpar utan sprids ut över flera dagar under veckan så att man som student "påminns" om att man faktiskt läser kursen. LP1 saknade den känslan.» (3)
- Kursen har i båda läsperioderna hamnat i skymundan bakom de andra kurserna. Jag kan tänka mig att det är just pga sin utstäckning» (3)
- Man prioriterade bort den mycket i början, men bra för expfys-kursen att man kunde KCL och KVL» (3)
- Man hade inte tid till att plugga elnät i LP1 och knappt till duggan» (3)
- Det gav stor hjälp för expfysen men man prioriterade ner elnäten under lp 1 så när lp 2 började låg man redan långt efter.» (3)
- Den andra läsperioden var tung ändå så upplägget var bra. Det var också mycket givande inför labbarna i experimentell fysik i första läsperioden. Dock så blev det svårt att motivera sig att räkna i första perioden då vi hade andra kurser som prioriterades högre. Det hade varit lättare att komma igång med räknandet om vi haft rekomenderade uppgifter så man visste ungefär hur mycket som behövdes göras varje vecka för att få en jämn arbetsbelastning genom hela kursen. » (4)
- Väldigt bra till expfysen!» (4)
- Det blev stressigt i första läsperioden, samtidigt var tempot betydligt bättre än det har varit förr (har läst kursen en gång tidigare).» (4)
- Den delen i lp1 är inte direkt svår, och blir inte nån större extra belastning, medan delen av kursen i lp2 är betydligt svårare.» (5 (mycket bra))
- Kändes som att det blev en lagom arbetsbelastning, och det var bra att hinna gå igenom t.ex. j-omega metoden inför exp.fysen» (5 (mycket bra))
- Jag litar på föregående årskullar som har påstått att det blev väldigt mycket i lp2 annars. Om man hade lite disciplin så att man gjorde elnät-räkningar lite då och då under lp1 så klarade man ju både duggan och resten av beräkningarna i kursen. Det introducerades ju egentligen inte så många nya beräkningsmetoder i andra halvan av kursen, utan det handlade mer om förståelse av hur man räknade på olika kretskomponenter.» (5 (mycket bra))
- Annars hade expfysen varit mycket svårare. Och det blev ändå inte för stor arbetsbelastning totalt i lp 1» (5 (mycket bra))

10. Underlättade kursens tidiga start ditt arbete i Experimentell fysik?

(Tidigare år har kursen startat i läsperiod 2).

36 svarande

Ja»33 91%
Nej»3 8%

Genomsnitt: 1.08

- Experimentell fysik underlättade även den här kursen.» (Ja)
- De första föreläsningarna var väldigt bra att ha gjort innan Ex-fysen» (Ja)
- Det hjälpte till under förberedelseuppgifterna men övrigt var det ingen skillnad.» (Ja)
- Det var relativt enkelt att förstå förstudie-uppgifterna och vad man skulle göra på labben tack vare kursens tidiga start.» (Ja)
- JA! Annars hade expfysen vart mycket svårare!» (Ja)
- Absolut!» (Ja)
- Väldigt mycket!» (Ja)
- Verkligen!» (Ja)
- Jättebra!!!» (Ja)
- Jag tycker att båda kurserna underlättade varandra, det var väldigt roligt att se konkret vad vi räknade på under expfys-kursen.» (Ja)
- Läser inte Experimentell fysik i år, gjorde det förra året.» (Nej)
- Jag läser inte experimentell fysik.» (Nej)

11. Är det bra att det finns en dugga i kursen?

36 svarande

Ja»35 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Dugga är bra. Dock är det svårt att läsa till den eftersom tentorna är viktigare. Det kanske skulle hjälpa att lägga den lite tidigare eller senare.» (Ja)
- Ja, men den låg väldigt dumt. Bättre i slutet på lv6 lp1 eller så, tror fler hade pluggat till den då.» (Ja)
- Den kom i kläm pågrund av att många inte tog kursen seriöst under LP1 till följd av att det var så få tillfällen (framförallt att det låg flera på samma dag, Fy!)» (Ja)
- Men det krävs att man får upp studietempot i kursen bytidligt mycket tidigare! Personligen kunde jag ingenting när jag skrev duggan:-(» (Ja)
- Bra att man kan kolla av så man kan några av beräkningsmetoderna. Duggan sporrade ju också till att räkna elnät så att man var i fas inför lp2.» (Ja)
- Men den borde inte legat direkt efter tentorna, det hade ju inte gjort något för kursen om den legat en vecka senare.» (Ja)
- Kanske hade varit bättre om den låg i lv 2 lp 2, då hade jag kunnat förbereda mig bättre.» (Ja)
- För en del spelar det nog stor roll för att inte bortprioritera lika mycket» (Ja)
- Ja, det är bra, men jag tycker det var lite hårt att lägga den direkt efter en tentavecka.» (Ja)
- Dock var den helt fel placerad - nu fick man välja mellan att plugga inför duggan eller få två lediga dagar mellan läsperioderna. Man behöver de dagarna för att vila upp sig! Hade varit bättre med duggan i slutet av lv1 lp2 eller i slutet av lv6/början av lp7 i lp1. Tror att det var många som skippade duggan av denna anledningen.» (Ja)
- Ja, men om duggan låg nån vecka in i LP2 skulle man haft mer tid/ork att plugga till den.» (Ja)
- Inlämningsuppgifter hade varit bättre. De examinerar på olika sätt och låter studenter med olika styrkor visa vad de går för.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%

Genomsnitt: 2

- inte vad jag vet iaf.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

1 (För låg)»0 0%
6 16%
24 66%
6 16%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Den var utspridd.» (2)
- Jag gjorde nästan ingenting i läsperiod ett och spurtatde istället i de sista veckorna. Så i genomsnitt har det varit en låg arbetsbelastning.» (2)
- Behöver rekommenderade uppgifter eller dylikt för att påvisa att man måste räkna, hamnade lätt i skymundan jämte elfälten som har massor av sådant.» (2)
- Jag saknade rekomenderade uppgifter, hade vart bra.» (3)
- Det var lite svårt att räkna på lite svårare uppgifter förrän ganska sent under kursens gång, vilket gjorde att tentapluggandet blev stressigt. Tentan låg tyvärr tidigt i tentaveckan, jag hade gärna haft den senare.» (3)
- Väldigt lagom!» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»23 63%
Har ej sökt samarbete»6 16%

Genomsnitt: 3.97

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt hjälp»9 25%

Genomsnitt: 3.82

- Långa köer för frågor på rasterna i förel. Kanske ska ha ett tillfälle för konsultationstid med Ants» (Ganska bra)
- Storgruppsövningsledaren var inte så bra på detta.» (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade gärna på frågor. Vid ett tillfälle vet jag att han skippade sin paus-frukt eftersom elever hade frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

36 svarande

1 (ej prisvärd)»3 9%
15 48%
8 25%
5 16%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 2.48

- Föra årets föreläsningsantecknigar är bra och motsvarar precis innehållet i kursen. Electronics är bra men man har bara nytta av en bråkdel av innehållet. Vore bra med ett enda kompendium + en formelsamling.» (1 (ej prisvärd))
- Köpte endast "Elektriska Nät och System". Föreläsningsanteckningarna räckte.» (1 (ej prisvärd))
- Electronics var väldigt dyr med tanke på hur liten del av den vi använde.» (2)
- Blev för mycket med både Elnät, Electronics och dessutom häftena. 1000 kronor för en kurs är lite att ta i.» (2)
- Köpte ej Electonics men Electriska nät och system.» (2)
- Till första delen av kursen var kurslitteraturen prisvärd (köpte begagnat). Exempelsamling med mera var också bra. Men boken Electronics behövde jag inte alls och dessutom var den ganska dyr.» (2)
- Vore bra om electronics kunde bytas ut mot en mindre bok. I nuläget är det stora delar av den som inte behövs i kursen samtidigt som boken i sig är väldigt dyr.» (2)
- Hambleys bok var väldigt dyr (speciellt med tanke på att vi inte utnyttjade hela), och den tillförde inte speciellt mycket, då alla metoder (för uppgiftslösning osv) redovisades bättre på föreläsningarna.» (2)
- Electronics har jag ej öppnat och därför anser jag den som ej prisvärd. Den första boken har jag dock använt.» (2)
- Electronics köpte jag men kollade bara lite i den. Den var inget vidare!» (2)
- Blev väldigt mycket pengar totalt sett i kursen. » (2)
- Elektriska nät var jättebra. Electronics köpte jag inte för att den var jättedyr och äldre studenter rekommenderade den inte. Köpte istället en röd bok som hette något med kretselektronik. Den var på svenska, kostade ungefär hälften så mycket och innehöll allt man behövde, tyckte jag. Använde den dock bara lite i expfysen. Inget i elnätkursen.» (2)
- Electronics användes inte så mycket, men den andra var bra!» (3)
- Dyr litteratur. Totalt gick alla böcker och kompendier på ca 1000 kr (133 kr/hp).» (3)
- Electronics är en bra bok, men det finns många som inte köper den eftersom den anses vara dyr.» (3)
- Electronic som rekomenderades som extra bok användes ej.» (4)
- Fast hamley-boken är i själva den materiella kvalitén helt värdelös, sidor lossnar hur lätt som helst. (Åtminstonne från min bok trots att den är köpt på Cremona)» (4)
- Boken "Elektriska nät" var väldigt pedagogisk och bra.» (4)
- Lånade den första boken, medan jag helt struntade i den andra eftersom det gicks igenom så pass bra på föreläsningarna och den var på tok för dyr.» (Köpte inte boken)
- Lånade böckerna men använde dom aldrig. Använde mig enbart av mina egna anteckningar.» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»11 30%
10 27%
9 25%
5 13%
5 (Mycket stor)»1 2%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlärning ha primärt skett från föreläsningar och gamla tentor. Mycket på grund av att det inte fanns några rekomenderade uppgifter.» (1 (Mycket liten))
- föreläsningsanteckningarna har varit väldigt bra och uttömmande.» (1 (Mycket liten))
- Öppnade inte exempelhäftet ens. » (1 (Mycket liten))
- (men föreläsningsanteckningarna från förra året var guld!)» (1 (Mycket liten))
- Kollade lite i den första boken, den andra hade jag inte. Föreläsningsanteckningarna var eg det enda som behövdes.» (1 (Mycket liten))
- Fick allt från föreläsningar + gamla tentor» (1 (Mycket liten))
- Lärt mig mycket genom expfyslabbarna.» (1 (Mycket liten))
- Boken Electronics täcker dåligt vissa moment i kursen och är mer omfattande än det behövs för kursens innehåll. Byt litteratur.» (2)
- Jag saknade en lista med rekommenderade uppgifter. Det är lättare att vara motiverad att räkna om man ser hur mycket framsteg man gör, alt. hur mycket man ligger efter.» (3)
- Första boken var mycket bra. Hjälpen på internet med både ledtrådar och lösningar var jättebra. Andra boken köpte jag men öppnade endast någon gång för expfysen.» (3)
- De har mest använts till expfysen» (3)
- Det bästa materialet har varit veckobladeriets föreläsning- och räknestugeövningsanteckningar. » (4)
- Allt har varit bra om man bortser från Electronics, som inte behövdes.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.3


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

36 svarande

Ja»32 91%
Nej»3 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.08

- Det hade varit bra med en fristående kurshemsida, som ej ligger på studentportalen.» (Ja)
- Infon på kurshemsidan är krånglig att tyda. » (Nej)
- Rekommenderade uppgifter!!» (Nej)
- Datum för en eventuell dugga borde finnas tillgängligt tidigare.» (Nej)
- Hade gärna sett ett större användande av kurshemsidan vad gäller t.ex. lösningar till dugga/tenta.» (Vet ej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Labb 3! Mycket rolig och lärorik labb!»
- Laborationerna och i synnerlighet Löd och bygg momentet. Mer praktisk verksamhet med verkligheten!»
- Att kursen går över hela läsperioden. Ants som föreläsare.»
- Labbarna»
- Ants föreläsningar, kanon! Laborationsmomentet. »
- Laborationerna»
- Labbarna och labbhandledarna»
- Laborationerna, även byggandet av en hörapparat.»
- Att kursen startar i lp 1»
- Ants!»
- Labben. »
- Föreläsaren. Laborationerna, även den praktiska. »
- Upplägget med 2 läsperioder.»
- Labbhandledaren!»
- Kursupplägget»
- Bra innehåll och bra föreläsningar»
- Ants föreläsningar, labbhandledare.»
- Att alla moment gås igenom, lämna inte exempelvis mask- och nodanalys till studenterna att läsa in själva.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommer inte på något!»
- Se till så att det kommer upp en lista med rekomenderade uppgifter! Förhindra att flera föreläsningar hamnar på samma dag. »
- Rekomenderade uppgifter!»
- Gör kursen roligare.»
- Inställningen hos studenterna som gör att kursen hamnar i skymundan. »
- Det framgick på kurshemsidan att alla övningsuppgifter till del 2 fanns i exempelsamlingen, men det får gärna vara tydligare att man inte behövde boken Electronics om man gick på alla föreläsningar.»
- Fler räknestugor»
- Duggans placering samt behöver rekommenderade uppgifter för att inte hamna i skymundan. »
- Kursen skulle med fördel kunna synkroniseras bättre med experimentell fysik-kursen TIF081. Ants skulle kunna dra parelleller till vad man ska göra eller har gjort i exp.fys.-kursen och på så sätt ge kretsteorin en röd tråd.»
- Lägg tentan senare i tentaveckan! Detta är en kurs som klaras mha tentaplugg, eftersom man måste räkan mycket uppgifter för att inte göra fel.»

21. Övriga kommentarer

- Det är bra att man får svår på sina frågor när man vänder sig till examinatorn och/eller övningsledaren vilket jag är tacksam för!»
- Hörde det var prat om att ta bort laborationen som den är nu och ersätta den med en datasimulation. USCH! Det hade verkligen varit tråkigt, speciellt då det momentet var en av de roligaste delarna av hela kursen. Vi utbildar oss till ingenjörer. Vi måste ha verklighetsförankring och inte bara se på en datorskärm! »
- Det känns som att kursen bromsar in efter att operationsförstärkaren introducerades. Istället för att bara titta på massa specifika kretsar i detalj hade man kanske kunnat göra föreläsningarna roligare genom att t ex spela upp ljud genom filter kretsarna, vilket var ett uppskattat inslag i labb 3 och dessutom kan illustrera teorin på ett kul sätt. Teorin kändes är väldigt tråkig och räkningarna enformiga, så det där med kul är inte att förakta.»
- Vore bra om lösningar till dugga och tenta kom upp på hemsidan direkt efter duggan/tentan, istället för att sätta på på anslagstavlan.»
- Tack för bra kurs!»
- Jag tycker Ants är bra. Dock är kursen svår att klara, vilket kanske beror på svåra tentor eller hård rättning.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från