ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Elektromagnetisk fältteori 2011, EEF031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

59 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 3%
16 27%
31 52%
5 (över förväntan)»10 16%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lite tråkig» (2)
- Jag trodde det skulle handla mer om riktiga saker o vara lättare att förstå vad det handlade om» (2)
- jag förväntade mig mest att det skulle vara svårt att hänga med och det var det...» (3)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (3)
- Mycket att göra, men till största del intressant.» (4)
- Det är den intressantaste kursen hittills! :)» (5 (över förväntan))
- Den var mer utmanande än jag hade väntat mig, men jag fick koll på det mesta tror jag.» (5 (över förväntan))
- Har läst kursen förut och den var bättre än väntat» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

59 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
3 5%
6 10%
20 35%
5 (mycket relevant)»27 47%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.21

- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (1 (ej relevant))
- Om man är TMare är detta det enda inom elektromagnetism man gör och är på det sättet relevant men inte relevant för några andra kurser som man ska läsa» (Vet ej)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

Välj också om du går F eller TM.

59 svarande

Totalt:

Ja»55 93%
Nej»4 6%

Genomsnitt: 1.06

Fördelat på olika grupper:

F: (48 st)
Ja47 97%
Nej1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Vektorfältskursen var mycket bra och gjorde att man redan innan hade en uppfattning och "inre bild" om många fenomen.» (Ja)
- Det mesta av elektrostatiken kom nästan grattis pga väktorfälten.» (Ja)
- Kursen "Elektriska nät och system" hjälpte förståelsen en del. Till exempel hade man redan grunderna i komplex notation för fält tack vare den. För trixandet med sfäriska koordinater hjälpte "Vektorfält och klassisk fysik" till.» (Ja)
- Lite bristande elkunskaper, annars bra.» (Ja)
- De tre första veckorna kändes som ren repetition, medan de andra 4 veckorna så fattade man ingenting...» (Ja)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (Nej)

TM: (11 st)
Ja8 72%
Nej3 27%

Genomsnitt: 1.27

- Ibland kände jag mig lite efter i ren ellära, i jämförelse med F:arna som läste en kurs i elnät samtidigt, men det var ingenting som påverkade särskilt mycket.» (Ja)
- Kursen i vektorfält var fullt tillräcklig. Däremot känns det ibland som föreläsaren säger "antingen kan ni det från elnät eller så kanske ni inte kanske kan det". Vid dessa tillfällen är man oftast helt lost.» (Ja)
- Vi hade ju mycket mindre än F, men å andra sidan hade vi mer tid att plugga den här LP så det gick på ett ut.» (Ja)
- det var svårt med vektoridentiteter» (Nej)
- Det var bra med vektoranalys innan men den hade behövt vara grundligare» (Nej)

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls)»1 1%
3 5%
16 27%
26 44%
5 (Mycket bra avvägt)»12 20%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej, skrev ej tentan» (?)
- Efter som tre veckor av kursen motsvarade en fråga på tentan, medan en annan fråga hade en föreläsning bakom sig...» (1 (inte alls))
- Bland annat antenner hade en mycket större del i tentan jämfört med undervisningen. Överlag så gav inte föreläsningingarna mycket underlag för räkningarna utan var mer orienterande om att "detta finns läs det".» (2)
- Mycket av fokus på tentan från material från sista föreläsningen (alltid 1 av 5 uppgifter på tentan om antenner). Tycker att det är positivt ändå!» (2)
- Vi höll på i typ 4 av 7 veckor med statiken och det var bara två tredjedelar av tentan. En femtedel av tentan ägnades åt antenner som vi ägnat knappt en föreläsning åt. Mycket dålig avvägning jämfört med hur lång tid vi har lagt på olika moment i kursen.» (2)
- statik-delen fick kanske lite för mycket tid i förhållande till dynamiken» (3)
- Antenner och vågor blir väldigt mycket sista minuten och har, jämfört med tiden vi lagt på dem, en stor del av tentan. Sen handlade i min mening inte våguppgiften om det som kursen handlat om mest.» (3)
- skrev en tentan» (3)
- Upplägget statiker-dynamik + teori är bra!» (3)
- skrev inte tentan» (3)
- Jag tycker nog att kursens innehåll av antenner inte motsvarar en uppgift på tentan. Man kanske bara skulle ha den delen som intresseväckande och inblick. » (4)
- Teorifrågorna behandlade ibland saker som under kursens gång inte verkade speciellt viktiga.» (4)
- Lite mycket (en av fem frågor på tentan) på antenner, som kändes lite hafsigt genomgånget.» (4)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (4)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

59 svarande

<25%»11 18%
25-50%»2 3%
50-75%»6 10%
>75%»40 67%

Genomsnitt: 3.27

- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (50-75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
2 3%
14 27%
17 33%
5 (mycket bra)»15 29%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det är fortfarande bara innehållet från slidesen som kommer fram på föreläsning och det är svårt att hänga med på föreläsningarna» (1 (inte alls bra))
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (1 (inte alls bra))
- Det som verkligen fattades under föreläsningarna var ordentliga härledningar. Det viftades en hel del i luften och sades att man skulle "se fysiken istället för formlerna". Det var dock bra att han gått över till svarta tavlan. Ett annat problem var hanteringen utav extratider. Beslut togs om att inte använda dessa tider när man redan låg bakom. Jag anser att det är bättre att använda alla tillfällen och så får man tid till repition etc i slutet. Ett annat problem som uppkom var att storgruppsövningarna låg före föreläsningarna. Detta fick ibland som följd att de inte kunde gå igenom planerat innehåll och allt halkade lite efter. Skulle kunna lösas genom att byta plats på föreläsning och storgruppsövning så man kom i fas och sedan fortsätta som vanligt.» (2)
- Tror att det ger mer med lite exempel under föreläsningarna, inte bara teori. Kanske kan ta färre storgruppsövningar och få in några av bokens bra exempel under teorigenomgången?» (3)
- Skulle förbättras mycket om det blev inlagda exempel i föreläsningarna. Det är svårt att greppa all teori utan tillämpning och ofta matchade inte räkneövningarna med föreläsningarna. Jag skulle gärna se exempel på föreläsningarna och räknestugor istället för räkneövningar.» (3)
- Skulle önskat mer exempel i samband med teorin» (3)
- Över förväntan, men det var fortfarande väldigt svårt att hänga med. Det hade nog varit bättre om Cedervall och Fhager hade förklarat vissa saker på samma sätt, det hade gjort det enklare. De två borde prata ihop sig mer och inte använda så olika termer.» (3)
- Föreläsningarna var över lag bra, men det hade varit mycket lättare att ta till sig saker om det givits fler exempel.» (3)
- Lite för få föreläsningar gjorde att föreläsningarna inte "hann" gå in djupare på något utan bara skrapa lite på ytan vilket gjorde att enbart föreläsningarna inte räckte för att lösa de problem som var föreslagna. Bättre med fler föreläsningarna och färre storgruppsövningar/räknestugor.» (3)
- Vi skulle inte hinna gå igenom allt på föreläsningarna. Men det hade varit bra om det hade varit mer tydligt vad vi skulle gå igenom på egen hand. Nu upptäcktes mycket genom inlämningsuppgifterna och gamla tentor när man märkte saker vi inte alls hade pratat om och fick läsa på egen hand. » (3)
- Ibland blev det som en formelsamling, han bara härldedde saker matematiskt utan att förklara vad det handlade om» (3)
- Det hände ibland att man hoppade över många steg för att komma fram till ett uttryck och det gjorde ibland svårt att hänga med men det var kanske p.g.a. tidsbrist!» (4)
- Det var en oerhörd förbättring jämfört med för två år sedan. Bra jobbat!» (4)
- Föreläsaren halkade efter i planeringen (förmodligen pga första gången på svarta tavlan), men det fanns ju extra-tider inlagda så det blev ju bra ändå.» (4)
- tkr att det var en bra idé att slopa PP.» (4)
- Lite väl kortfattade mot slutet kring antenner, polarisation m.m.» (4)
- Bra » (4)
- Föreläsningarna var bra då de gav en övergripande bild av allt.» (4)
- Jättebra! Jag tror verkligen att det var en förbättring att gå över till svarta tavla. Ryktet om jobbiga powerpoints-tuggande föreläsningar besannades inte:-)» (5 (mycket bra))
- Andreas va stört bra på att föreläsa.» (5 (mycket bra))
- Andreas förklarade bra och gav alltid tillfälle att fråga» (5 (mycket bra))
- Det blev jättebra när föreläsningarna börjades göra på tavla, fortsätt med det!» (5 (mycket bra))
- På de föreläsningar jag var så var de ofantligt mycket bättre än vad de var tidigare. Ett riktigt uppsving!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»15 33%
8 17%
9 20%
9 20%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 2.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lösningsgång fanns ju redan... bättre att visa uppgifter där lösningsgång ej finns» (1 (inte alls bra))
- Det var svårt att få en dialog med läraren, och det kändes som både lärare och elever inte var bekväma i den sortens forum. Skulle hellre se exempel på föreläsningarna och räknestugor istället för övningar.» (1 (inte alls bra))
- Under all kritik. Gick på några och tänkte att de kanske skulle bli bättre med tiden.. Så blev det inte. Andreas borde ha dem. » (1 (inte alls bra))
- Övningsledaren förklarade sällan tankegången i uppgifterna, eftersom de finns lösta exempel kunde man lika gärna läsa dem själv.» (1 (inte alls bra))
- var på de första men han skrev ju bara på tavlan och förklarade inget så fick inte ut något av det.» (1 (inte alls bra))
- räkneövningsledaren räknade mest för sig själv på tavlan och förklarade ingenting som han gjorde» (1 (inte alls bra))
- Det var ofta bara exempel från boken fast med mindre information och beskrivning av lösningsstegen. Däremot var de bra att man alltid fick tänka lite själv innan varje exempel.» (1 (inte alls bra))
- Han förklarade inte hur han tänkte, slängde bara upp olika formler och om man frågade förstod han inte vad man menade när Man vill att han ska förklara varför han använder just den formeln.» (1 (inte alls bra))
- Tyvärr tyckte jag inte om dom. Han som håller i dom _måste_ förklara mer exakt vad det är han gör, inte skriva av formler från ett papper.» (1 (inte alls bra))
- Hans pedagogik passade inte alls mig. Förstod ingenting, ingen/dålig förklaring av uträkningar. Dålig förklaring av uppgiften etc.» (1 (inte alls bra))
- Jag önskar att storgruppsövningsledaren hade förklarat mer vad han gjorde och inte bara räknat. Efter halva läsperioden slutade jag gå på storgruppsövningarna trots att jag tycker att de är oerhört viktiga för förståelsen, för att jag inte tyckte de gav mig något. » (1 (inte alls bra))
- Deltog på ett fåtal, med det sas inte mer än det som stod i det lösta exemplet, och alltså tyckte jag inte att de gav någonting.» (2)
- Räkneledaren hade en tendens att bara stå vid tavlan och skriva utan att förklara vad han gjorde och hur han kom fram till det. Det kändes nästan som att det skulle ge mer att läsa lösningarna i häftet, för där förklarades fler steg.» (2)
- Övningsledaren förklarade sällan tankegången kring problemlösningen utan löste bara själva talet vilket gjorde att man många gången lika gärna kunde tittat på lösningen i boken. Övningarna blev bättre mot slutet dock.» (2)
- Att bara skriva av facit ger inte så mycket, behöver förklara bra sätt att tänka, tackla problem.» (2)
- Kunde varit mer utförlig i sina beskrivningar av uppgifterna, alltså förklarat mer vad han gjorde men annars bra förberedd och bra svar på frågor.» (3)
- Bättre på slutet. Skulle kunna vara mer pedagogisk i själva räkningen dvs förklara stegen.» (3)
- Aidin var bra på att förklara especiellt frågorna som han gjorde på tavlan men jag fick bättre svar från Andreas när det gäller förståelsedelen.» (4)
- Jag gillade att man fick lite betänketid» (4)
- Övningsledaren ställde ofta bara upp ekvationerna på tavlan utan att vara särskilt pedagogisk. Men det blev bättre ju längre in i kursen vi kom. Jag lärde mig mycket tack vare storgruppsövningarna. Beräkningsgångar är viktigt att lära sig och även om man inte förstod direkt så kunde man titta tillbaka senare och få kläm på det då. Det kunde ju inte de som ej deltog göra på samma sätt. Visst fanns det många lösta exempel på kurshemsidan, men man hade nog inte kollat igenom lika många tal om man bara hade läst där i stället för att gå på övningarna.» (4)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (4)
- Bra och strukturerat genomfört. Man fick bra svar på ställda frågor.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra att Aidin gav tid till tänk och förslag innan han visade hur det skulle göras.» (5 (mycket bra))
- Deltog i början men slutade tyvärr gå efter ett tag då det endast kändes som att lösningar skrevs av i tystnad under övningarna. » (Deltog ej)
- Deltog på några stycken, men dessa var inte bra och därför slutade jag gå på dem.» (Deltog ej)
- Avstod från dessa eftersom lösningarna ändå fanns i exempelsamlingen.» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om webfrågorna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
5 8%
17 29%
27 47%
5 (mycket bra)»7 12%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (1 (inte alls bra))
- Vagt formulerade, inte särskilt givande.» (2)
- dåligt ställda i vissa fall» (2)
- Bra koncept, men frågorna är otydliga. » (2)
- Stressade mig bara igenom dom. Hänvisningar till tentalösningar som knappt var läsbara var inte heller någon hit.» (2)
- Visst, det var kul med bonuspoäng men hade hellre sett att de inte fanns.» (2)
- Vissa var lite otydligt formulerade» (3)
- Jag tycker att de fyller en väldigt bra funktion. Men i dagens form är de aningen svårförståeliga. Känns som man missar en del frågor pga missförstånd» (3)
- Riktigt jäkla störigt när man kan svaren på frågorna, men fortfarande inte vet om man ska svara falskt eller sant. » (3)
- Som moment i kursen väldigt bra. Men i utförande kan de förbättras avsevärt, det var ofta riktigt svårt att förstå och blev väldigt ofta läsförståelseuppgifter istället för elfält. Att ha ngn äldre elev som läser igenom frågorna för att undvika dubbeltolkning skulle vara bra. Skulle också vara skönt om gränssnittet kunde ändras, nu är det väldigt lätt att göra fel, rätta av misstag eller att svaren blir fel. Många av frågorna innehåller olika sorters negationer som gör det extra svårt, om alla frågor kunde göras utan negationer skulle det underlätta. Att ha en funktion som rättar de ifyllda svaren vid deadline så att man inte förlorar poäng om man glömmer att rätta men har fyllt i svaren skulle också vara riktigt bra.» (3)
- Tvetydigheter.» (3)
- De var ganska ofta svårtydda. Inte bara för att frågorna var svåra, utan ungefär två-tre frågor per vecka var dubbeltydiga.» (3)
- Många frågor där man enkelt skulle kunna motivera båda alternativ. Vissa frågor ej specifika nog» (3)
- Många var mkt tvetydiga» (3)
- De borde finnas kvar för de hjälper inlärningen men de frågor som hänvisade till cheng borde bytas ut mot frågor som hänvisar till tentor eller exempelsamling. Framförallt för att vissa frågor skiljde sig en del mellan stora och lilla cheng.» (3)
- Vissa frågor väldigt vaga. Referenser till uppgifter i gamla kursboken. Borde rättas automatiskt om man har fyllt i när tiden går ut så att man inte får 0% en vecka.» (3)
- Jag tycker att tanken bakom dem är bra, dock fanns det frågor som var tvetydiga och jag tyckte inte att alla frågor motsvarade det som gåtts igenom på föreläsningar eller som kändes viktigt i kursen.» (3)
- Det fanns fortfarande en del som var tvetydiga, men sammantaget var de väldigt bra. Det kan vara en idé att klassen väljer en representant (som ju har svarat på frågorna nyligen) som hjälper till att formulera frågorna. » (4)
- Vissa uppgiftsreferenser var felaktiga, annars bra.» (4)
- Frågorna var lite tvetidiga ibland och var svåra och tolka!» (4)
- Bra, men några lite tveksamma. Dock så uppmuntrade de till mycket givande disskussioner.» (4)
- Själva konceptet är bra och det ökade förståelsen för teorin (eftersom man disskuterade det). Dock är frågorna stundtals luddigt formulerade, med oklarheter med syftning och antaganden.» (4)
- Man tvingades läsa teori och få förståelse och ibland även räkna uppgifter, vilket var väldigt bra.» (4)
- Man fick automatiskt lära sig teorin, lite tvetydiga ibland bara.» (4)
- Men lite tvetydiga frågor ibland.» (4)
- De gjorde att man höll igång teoriläsningen» (4)
- lite svårtydda ibland men var bra för teoriinlärningen.» (4)
- Lite svårtolkade emellanåt. Såsom Fhager sa så är det fysiken och inte semantiken i frågorna som är viktig, men vissa av dem var luddigt formulerade så att det var svårt att veta vad som avsågs.» (4)
- Bra. Det var roligt att sitta och diskutera teori och givande. Dock för mycket fel i dem. Fel referenser och om uppgifter som varken var rekommenderade eller räknades på storgruppsövningarna. » (4)
- Bra koncept. En del frågor var dock tvetydiga.» (4)
- Ibland tvetydiga, men inte alls många.» (4)
- Det var bra men frågor men de kunde ofta varit tydligare» (4)
- En del var luddigt formulerade, framför allt i den sista veckan. Några uppgifter refererade till ett kapitel vi ej har arbetat med.» (4)
- En del frågor var lite tvetydiga, även på ett sådant sätt att även om man visste svaret så var man inte säker på om man skulle välja sant eller falskt.» (4)
- Väldigt givande! Finns dock fortfarande några tvetydigheter, t.ex. om en partikel som färdas i ett magnetfält kan påverkas av en kraft (bara från magnetfältet?) Fick dessutom en fråga som inte sa vad som skulle beräknas: "En tunn cirkulär metallskiva ligger med sin rotationssymmetriaxel längs ett i rummet konstant magnetfält som varierar sinusformigt i tiden. Är följande påstående sant eller falskt? Inträngningsdjupet saknar betydelse i denna uppgift." Det beror väl på vad jag ska räkna ut? Tycker inte det har betydelse nu när jag inte behöver räkna ut något....,)» (5 (mycket bra))
- Jättebra sätt att få folk att hänga med på teorin, önskar alla kurser hade det här.» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»7 11%
8 13%
17 28%
19 32%
5 (Mycket stor)»8 13%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken, tentor och div utdelat material har stått för det mesta av min inlärning.» (2)
- Beror främst på att jag lär mig väldigt bra på egen hand.» (3)
- Kändes som att den inte bidrog så mycket utöver kurslittersturen. Försök komma med ett annat perspektiv av materialet snarare än ett referat av kursboken? (om möjligt för den här kursen?)» (3)
- Jag tycker föreläsningarna har varit bra, men storgruppsövningarna har varit mindre bra.» (3)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (3)
- Föreläsningarna har varit kanon och mycket pedagogiska. » (4)
- Jag har egentligen inte läst i boken. Bara kollat upp lite olika grejer.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.48


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

59 svarande

Ja»1 1%
Nej»58 98%

Genomsnitt: 1.98

- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (Ja)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
29 49%
26 44%
5 (För hög)»3 5%

Genomsnitt: 3.52

- Att kunna allt i kursen är väldigt svårt, men för att klara kursen behöver man bara kunna 2-3 frågor utav 5 på tentan. Detta gör att man med gott samvete kan vaska nästan halva kursen och ändå ha marginal för att klara godkänt.» (2)
- Duggan var väldigt bra för att minska belastningen tiden före tentan.» (3)
- Väldigt lagom!» (3)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (3)
- Som dom flesta F kurser är arbetsbelastningen ganska hög, men den var rolig så det var lugnt.» (4)
- Det blir lätt mycket med inlämningsuppgifterna varje vecka, de tar betydligt mer tid än man tror.» (4)
- Framförallt innan duggan.» (4)
- Inlämningsuppgifter, plus en massa att räkna och en massa att skriva och på det en svår kurs! Kanske kan man hoppa över något moment?» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»38 64%
Har ej sökt samarbete»7 11%

Genomsnitt: 3.88

- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (Ganska bra)
- Sökte inte samarbete särskilt ofta, men när det behövdes fungerade det bra» (Mycket bra)
- Tack vare mina klasskamrater förstod jag snabbare och bättre. Inlämningsuppgifterna var vi ett gäng som gjorde samtidigt, så det blev mycket diskussioner, som förhoppningsvis landade i att det mesta blev rätt.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»23 38%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt hjälp»16 27%

Genomsnitt: 3.71

- Det var svårt att få svar. Det var sällan ngn annan än Andreas kunde svara på den specifika frågan som ofta rörde inlämningsuppgifterna. En förbättring som behöver göras är att svara på mail.» (Ganska dåliga)
- Ofta på föreläsningarna var det "kö" till föreläsaren. Detta gjorde att man inte alltid frågade det man ville. » (Ganska bra)
- Andreas måste bli bättre på att svara på frågor under tentaveckan!» (Ganska bra)
- Väldigt dåligt med inga svar på mejl under tentaveckan och ingen möjlighet att fråga om teorifrågorna på tentan.» (Ganska bra)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (Ganska bra)
- Både föreläsaren och räkneövningsledarna ställde gärna upp.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

59 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
8 16%
14 28%
17 34%
5 (mycket prisvärd)»10 20%
Köpte inte boken»9

Genomsnitt: 3.54

- Det fanns väldigt mycket material på kurshemsidan, så jag ångrar at jag köpte Cheng för 600kr. Kompendiet för 200 var till mycket hjälp dock.» (1 (ej prisvärd))
- Jag använde inte boken särskilt ofta, men det hade nog varit omständligt utan den. Köpte även kompendiet. Det var kanske lite väl mastigt, men jag använde de flesta delarna åtminstone en gång. Den var bra att ha när man satt och räknade, men till exempel sammanfattningen hade inte behövts där. Den använde man bara i samband med inlämningsuppgifterna eller vid andra tillfällen när man var nära en dator, så då kunde man kolla på kurshemsidan.» (2)
- Hade visserligen gamla cheng så vet inte om den nya var mkt bättre» (2)
- Blev över Studentkårens riktlinje om man räknar med de material som finns på nätet.» (2)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (2)
- Bra bok som förklarar bra. En av få böcker som jag faktiskt haft användning av.» (4)
- Cheng var en mycket bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken.» (Köpte inte boken)
- Köpte förra årets bok begagnad långt innan kursen började. Bör meddelas tidigt på kurshemsidan när litteraturen byts ut.» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
1 1%
9 15%
23 39%
5 (Mycket stor)»24 41%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde inte boken särskilt mycket, men det som fanns på kurshemsidan var bra. Kollade även några av länkarna för att öka förståelsen och experimentera lite.» (4)
- Väldigt bra med alla simuleringar, gamla föreläsningar, pp-presentationen och sammandraget. Tillsammans ger det en bra bas att stå på.» (4)
- Lösta exempel och sammanfattningen var väldigt bra» (4)
- De lösta exemplen var mycket bra!» (4)
- Bra bok.» (4)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (4)
- Fantastiskt bra med så många lösta exempel.» (5 (Mycket stor))
- Jag hade den gamla versionen av boken men jag läste varenda sida ur den och det var till stor hjälp för att svara på teori frågorna! Elfält i sammandrag var också en bra sammanfattning av boken som jag brukade läsa!» (5 (Mycket stor))
- Uppgiftssamlingen, de gamla tentorna och övrigt material på hemsidan framförallt. Ta inte bort det!» (5 (Mycket stor))
- Det mesta av min innlärning kommer därifrån. En komplimang för väldigt mycket material.» (5 (Mycket stor))
- Har läst igenom alla relevanta kapitel. Väldigt enkel att förstå, tydlig och bra exempel.» (5 (Mycket stor))
- Riktigt bra hemsida med all information på! Tummen upp så borde alla kurshemsidor se ut!! » (5 (Mycket stor))
- Särskillt kompendiet, det var jättebra.» (5 (Mycket stor))
- Utmärkt Cheng!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

59 svarande

Ja»51 92%
Nej»4 7%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.07

- Lite svårt att riktigt greppa hur poängsystemet fungerar men jag tror det föll på plats till slut.» (Ja)
- Jättebra kurshemsida!» (Ja)
- Dock känns poängsystemet lite väl krångligt...» (Ja)
- Mycket bra kurshemsida!» (Ja)
- Jättebra kurshemsida!» (Ja)
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!» (Ja)
- Svårt att förstå examinationssystemet!» (Nej)
- Tentamensystemet är förvirrande.» (Nej)
- Kursmaterialet borde ses över, att det finns rekommenderade övningsuppgifter på tre olika ställen är jobbigt.» (Nej)
- Förklaringen av hur alla olika poäng och procentsatser fungerar behöver göras mer lättillgänglig och förståelig, det har gjorts ett bra försök att göra ett rättvist och vettigt system som jag tycker man kan behålla, men det behöver förklaras mer.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan, inlämningsuppgifterna.»
- Både examinatorn och övningsledaren var bra och engagerade sig.Boken var också jätte bra och allt material som vi fick var till stor hjälp! Så totalt är jag nöjd med det mesta!»
- Föreläsningar utan powerpoint.»
- Föreläsaren och föreläsningsupplägget»
- Upplägget. »
- Föreläsningar utan power points!»
- Bra examinationsform med dugga, inlämningsuppgifter mm.»
- Den härliga uppdelningen mellan teori och praktik, det bidrar mycket till inlärningen enligt mig! Sedan bör Andreas föreläsningar bevaras!»
- Inlämningsfrågorna och Duggan är bra, men det är synd att duggan var omgjord till stora omfattande frågor istället för mindre.»
- Inlämningsuppgifterna, svarta tavlan & krita, duggan.»
- Det generella upplägget på kursen är väldigt bra. Fin kurshemsida med mycket (och bra) information. Den trevliga föreläsaren ,)»
- "Elfält i sammandrag" var bra»
- Allt.»
- Poängsystemet, all info och alla verktyg på hemsidan. Föreläsningar på tavlan.»
- Andreas bra föreläsningar och den riktigt inforika kurshemsidan. »
- Andreas»
- Skriva på tavlan och inte pp (vad jag hört från äldre studenter iaf)»
- Att föreläsningarna görs på svarta tavlan»
- Kursbok, kurshemsida var väldigt bra»
- Att Andreas skriver på tavlan under föreläsningarna. Jag har varit med under powerpoint-tiden och vet att det fungerar mycket mycket sämre. Man hänger lättare med nu i hur man ska tänka.»
- Användningen av svarta tavlan och existensen av webbfrågor.»
- Inlämningsfrågorna på internet»
- Upplägget statik-dynamik med separat teori.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Kurslitteraturen»
- Föreläsningar vid svarta tavlan och alla bra demonstrationer på datorn.»
- Föreläsningar på tavlan»
- Inlämningsuppgifterna»
- Svarta tavlan-undervisningen, teorifrågor och dugga.»
- Duggan är bra att ha.»
- Kurshemsidan, webbfrågorna»
- Andreas Fagers föreläsningar»
- Hemsidan känns genomarbetad och bra, allt man behöver finns att hitta där. »
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examinationssystemet. Inte okej att en dugga på 4 timmar ger halva tentan, som också är på fyra timmar. Duggan går en gång om året, går det inte bra på den är det nästintill omöjligt att klara kursen. Ha hellre två examinarande moment (en på statiken och en på dynamiken) så att man även vid omtenta tillfälle har möjlighet att hjälpa sig själv upp. Annars kan man lika gärna få tillgodoräkna sig tidigare tentaresultat!»
- Återinför gärna powerpoint-inslaget. »
- Teori frågorna både på duggan och tentan och inlämningsuppgifterna bör göras tydligare tycker jag!»
- Jag gillar personligen inte att hateorifrågor på duggan och tentan. Jag är helt enkelt inte övertygad om inlärningsvärdet där. Inlämningsfrågor varje vecka är dock bra, det skapar nyttig diskussion.»
- Det vore kul med en tydlig genomgång av systemet som används för duggan, tentan, webbuppgifterna och de sammantagna godkäntkraven. Det var lite snurrigt ett tag (men jag förstod till slut)»
- En bättre och mer flexibel placering av räkneövningar och föreläsningar. Det var inte ovanligt att inte allt gicks igenom på räkneövningarna då vi låg efter i schemat, dessutom blev det onödigt tajt inför duggan då vi fick sista föreläsningen på Torsdag efter att ha haft planerad repetition hela veckan. I övergången från statik till dynamik ser man på föreläsningen hur t ex Amperes lag modifieras, för att på räkneövningen se hur man använder både Biot-Savarts och omodifierade Amperes lag för att ta fram fältuttryck vid växelström. Det vore bra om man motiverade och överhuvudtaget nämnde de vanliga approximationer man gör. Annat som tåls att nämnas är brytningsindex samt dipolmoment för en Hertz-dipol.»
- strorgruppsövnings ledare»
- Jag tycker man borde integrera räkneövning med föreläsning så att Andreas kör båda. Sedan tycker jag att kursavsnittet om antenner gås igenom så pass överskådligt och hafsigt att det inte borde ha en så stor del i tentan. »
- Jag tycker att duggan skall vara upplagd i mindre omfattande frågor, som tidigare år.»
- Bättre formuleringar av frågor på inlämningsuppgifterna, samt utsortering av "gamla" frågor (det fanns till exempel ett antal frågor som syftade till en uppgift som inte fanns i vår Cheng under sista veckan). Bättre och ordentliga härledningar. Som det är nu så föruttsätter tentan nästan att du har gjort duggan. Eftersom den inte är ett obligatoriskt moment kan detta skapa problem. Ett sätt att lösa det kunde vara att ha duggan som en obligatorisk tenta och tentera av första delen av kursen redan då. »
- Tror att det ger mer med lite exempel under föreläsningarna, inte bara teori. Kanske kan ta färre storgruppsövningar och få in några av bokens bra exempel under teorigenomgången?»
- Se över vissa av webfrågorna...»
- Inget.»
- Exempel på föreläsningarna och räknestugor istället för räkneövningar. Förbättra inlämningsuppgifterna och att kunna få svar på mail och frågor. »
- Storgruppsövningsledaren och otydlighet i förståelsefrågorna (inlämning och tenta). »
- Fler exempel i de vanliga föreläsningarna»
- Jag tycker att man borde ha färre storgruppsövningar och fler föreläsningar, med fler exempel under föreläsningarna. Det är lättare att ta till sig en viktig formel/ekvation (eller vad som helst egentligen) om man får se ett exempel direkt istället för flera timmar/dagar senare.»
- Att räkneledaren på storgruppsövningarna går igenom fler steg och belyser varför han använder de formler han gör osv.»
- Tydligare webbfrågor, med strukturerade föreläsningar som fokuserar på rätt saker.»
- Fler föreläsningar!»
- Behålla bonuspoängen»
- Djupare förklaringar av främst de senare momenten i kursen.»
- Översyn av inlämningsuppgifterna så att de blir svårare att misstolka.»
- föreläsningsinnehåll, genomgång av räkneövningar»
- Detta är en typiskt kurs då man kan visa fler experiment påföreläsningar, särskilt när kurslitteraturen är så bra.»
- Kanske kunde Andreas lägga lite mer krut på avsnitten om vågor. Det känns som att det blev lite väl genomhastat. Dessutom kunde Andreas vara lite snabbare på att svara på frågor på mailen. »
- SStorgruppsövningarna»
- Möjligtvis fler föreläsningar så man inte behöver gå igenom allt så snabbt och ytligt. Nu fick man läsa in mycket själv i boken.»
- Skulle föredra att Andreas håller i storgruppsövningarna och blandar dem med teorin, som i mekanikkurserna. Förbättra teorifrågesystemet med automatisk inlämning vid deadline och kanske någon kryssruta för "vag fråga" så att man kan se vilka frågor som eleverna anses vaga. Kurshemsida utan javascript. Antenn-avsnittet kändes lite hafsigt. Jag hade lagt mer tid på de mer teoretiska bitarna av elektromagnetismen och väntat med antenner till senare kurser.»
- Jag tycker ni ska skaffa fram ett begripligt betygssystem. Helt obegripligt med procent hit och dit, uppdelat i många delar osv. Lite mer standardiserat tack!»
- Storgruppsövningarna, webbfrågornas formulering.»
- Webfrågorna och examinations formen»
- Storgruppsöningarna»
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!»

19. Övriga kommentarer

- En väldigt rolig kurs som jag tror/vet kommer att ha betydelse för framtiden! God Jul och gott nytt år! (men ni läser säkert detta först nästa år så... Trevlig Vår!)»
- Jättekul kurs, önskar fler linjer kunde få läsa denna kurs för vi är verkligen lyckligt lottade som fick göra det.»
- Eftersom duggan ger så mycket till tentan och hela tentan känns upplaggd efter att man ha gjord duggan så borde datumet komma mycket tidigare. Några veckor innan är inte tillräckligt för något som spelar så stor roll i examinationen. »
- Grunden till de kommentarer som äldre studenter har gett angående kursen kan jag inte se i år. Bra jobbat Andreas! »
- Tack för bra kurs!»
- God jul och gott nytt år!!»
- Andreas Fhager har utvecklats något fruktansvärt sedan jag läste denna 2009. Har varit på föreläsningar 2010 också, men han var otroligt mycket bättre iår. Släpp inte detta utan bygg på det nu!»
- An intelligent point of view, well exrpessed! Thanks!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från