ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Matematisk analys, fortsättning 2011, TMA976

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-02-02
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

85 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 5%
26 30%
49 57%
5 (över förväntan)»5 5%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen väldigt spridd och oöverskådlig, oklart hur vissa av begreppen som gicks igenom faktiskt skulle tillämpas, speciellt de delar som legat som extramaterial på kurshemsidan.» (2)
- » (3)
- Jag hade inga större förväntningar för jag visste i princip inte vad kursen innebar, men jag blev positivt överraskad!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

85 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
11 13%
30 36%
5 (mycket relevant)»41 50%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.36

- Den känns hoppusslad av många olika delar. Tydligare sammanbindning med fysik / andra kurser skulle hjälpa översikten.» (3)
- Diffekvationer kändes relevant men serier har jag svårt att se användningen för idag.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

85 svarande

1 (inte alls)»1 1%
7 8%
29 34%
35 41%
5 (Mycket bra avvägt)»13 15%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt väldigt svåra frågor.. Vilket du nog insåg då du gav väldigt höga poäng på frågor som jag skickade med för att jag tänkte att det är onödigt att slänga papper som skulle kunna ge ett, kanske två poäng. Men vips, jag fick visst hälften rätt på de frågorna?? Provet handlade mer om att skriva så mycket som möjligt vare sig man trodde att det skulle leda någon vart eller ej än att kunna kursen. » (1 (inte alls))
- Se tidigare kommentar. Tentan bestod av delar som man definitivt ska kunna men med hjälp av begrepp som man inte fått tillräcklig praktisk övning i.» (2)
- Jag upplevde att de tidigare tentorna bättre återspeglade det vi gått igenom på kursen. » (2)
- För stor vikt på serier» (3)
- Upplevde att tentan var nivåmässigt svårare än de uppgifter som tidigare gåtts igenom» (3)
- Mycket på serier och talföljder, visserligen var det en stor del av kursen men fick kanske lite väl stort fokus på tentamen?» (3)
- Kunde ej genomföra tentamen pga sjukdom» (3)
- stor skillnad jämfört med tidigare tentor» (3)
- Fokus lades mycket på talföljder medan de andra delarna var mindre väl representerade» (3)
- SJUKT svår tenta! Det var jämnt fördelat mellan kursens innehåll men verkligen otroligt lömska frågor. Men det är väl bara att vänja sig.» (3)
- För mycket vikt lagt på serier» (4)
- mycket blev missat. Bevis: jag klarade tentan utna att ha pluggat tillräckligt...» (4)
- Den här tentan skille sig väldigt från de tidigare.» (4)
- Svår tenta, det gillade jag.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

85 svarande

<25%»5 5%
25-50%»4 4%
50-75%»6 7%
>75%»70 82%

Genomsnitt: 3.65

- Gick på alla föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

85 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
8 9%
25 30%
35 42%
5 (mycket bra)»15 18%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren skrev litet och kunde ha förklarat vissa begrepp och hur de ska tillämpas bättre. » (2)
- Svårt att läsa handstilen, många lika symboler» (2)
- God utlärning men lite tjatig stämning, tycker att läraren kunde vara tydligare med att tillrättavisa vissa elever.» (2)
- För mycket teori, för lite exempel. » (2)
- Svårläst handstil, men stort engagemang» (3)
- Lite röriga...» (3)
- Vore trevligt om tavlorna suddades i ordning» (3)
- Det mesta var bra, men ibland blev texten för liten och otydlig, även om jag satt på tredje raden. Även s k "suddbevis" var mindre lyckade. » (3)
- Svårläst handstil, stort engagemang» (3)
- Tog upp relevanta saker, men det kändes ibland som det presenterades/preciserades dåligt vad det egentligen var vi gick igenom på tavlan. Gjorde det svårt att följa med. » (3)
- Lite ostrukturerade. Svårt att hänga med.» (3)
- Anteckningarna jag tog är jättebra (även om det krävdes viss möda för att lyckas föra dem), men under själva föreläsningarna hade jag känslan av att inte fatta minsta gnutta. Det märktes i pauserna när föreläsaren överhopades av frågor så att pauserna ofta blev minst dubbelt så långa som de borde ha varit.» (3)
- Men Kumlin borde hålla bättre koll på klockan. Vi drog ofta över och hade 25-minuters raster istället för 15 minuter ibland. Inte bra» (4)
- Bra upplägg på föreläsningarna. Det fanns en tydlig röd tråd. Saker gjordes heller inte onödigt komplicerade.» (4)
- Kunde låtit studenterna svara på lite frågor.» (4)
- Lite för högt tempo, föreläsarens handstil kan förbättras» (4)
- De var mycket bra, men handstilen var ibland svårtydd.» (4)
- Lite för mycket prat in i tavlan. Väldigt svårtydlig handstil, försvårade inlärning.» (4)
- Gillar Peters stil! Rigoröst men ändå avslappnat. Intressanta föreläsningar som verkligen hjälpte mig att förstå kursinnehållet.» (5 (mycket bra))
- Mycket noggrann. Skrev lite för snabbt ibland men annars mycket bra» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

84 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 8%
25 36%
26 38%
5 (mycket bra)»11 16%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stor skillnad mellan övningsledarna, vilket betydde att klassrummen blev fulla och folk inte fick plats.» (?)
- Fanns inte tid för så mkt frågor» (3)
- Hade Kumlin som övningsledare» (4)
- Dennis Eriksson och Kumlin bra, Adam Andersson (?) mycket opedagogisk» (4)
- Handstil.» (4)
- Återigen väldigt bra och relevanta för kursen.» (4)
- Jag gick endast på peters o de var mkt bra!!» (5 (mycket bra))
- Gav mycket!» (5 (mycket bra))
- Bra sovmorgonstillfälle» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

85 svarande

1 (Mycket liten)»4 4%
10 11%
30 35%
22 25%
5 (Mycket stor)»19 22%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog mycket lite» (1 (Mycket liten))
- Lär mig bäst på egen hand.» (1 (Mycket liten))
- Har tyvärr lärt mig av internet.» (2)
- Hade läst kursen innan» (2)
- Bra att gå igenom lite svårare uppgifter (som är relevanta!)» (4)
- Annars hade det vart kört.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

85 svarande

Ja»1 1%
Nej»84 98%

Genomsnitt: 1.98

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

1 (För låg)»1 1%
2 2%
41 48%
40 47%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.44

- lagom» (3)
- Riktigt mycket att göra, men det här är ju F.» (3)
- Mycket innehåll, där materialet i ELW är rätt svårsmält.» (4)
- Jobbigt att en av de svårare delarna kom PRECIS i slutet, så man bara hade några få dagar att förstå och göra uppgifter + plugga gamla tentor. » (4)
- Svår kurs» (4)
- Lagom» (4)
- Beror ju på hur mkt man läser i boken» (4)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»20 23%
Mycket bra»50 58%
Har ej sökt samarbete»13 15%

Genomsnitt: 3.87

- Det har varit väldigt lätt att arbeta i denna grupp» (Mycket bra)
- Pluggar helst själv.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»37 43%
Mycket bra»31 36%
Har ej sökt hjälp»13 15%

Genomsnitt: 3.62

- Mycket bra, Peter var alltid villig att svara på frågor i pauserna och efter föreläsning.» (Mycket bra)
- Peter fanns alltid tillgänglig för frågor i pauserna, det uppskattas mycket!» (Mycket bra)
- Jag tycker att det varit lätt ställa frågor. Peter har lätt att förstå vad man inte riktigt greppat» (Mycket bra)


Kurslitteratur

Programansvarig och kursutvecklare är medvetna om att det är många böcker i denna kursen. Varför Person Böiers gröna bok används i läsperiod två är pga att det underlättar arbetsbelastningen i läsperiod 3, därmed måste kapitel 1 gås igenom i LP2. Dessutom behövs ingen mer bok än PB2 I analyskursen I LP3, vilket innebär att det kostar lika mycket som om man vore tvungen att köpa litteraturen I LP3.

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

85 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
7 8%
35 41%
26 30%
5 (mycket prisvärd)»15 17%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.55

- Som vanligt är böckerna väldigt dyra!! Men vi använde oss av böcker vi haft innan och fler variabel analys boken ska vi använda i LP3, så det är väl ok!» (1 (ej prisvärd))
- Den gula boken (som inte ens var komplett, utan ett hopkok!) var extremt dyr, med tanke på att den har används i typ 40 år. » (2)
- den gula kändes värdelös att lägga ut så mycket på...» (2)
- PB var bra, men den gula boken ("ELW") var hemskt opedagogisk. » (2)
- Många böcker! Även om endast ELW var specifik för denna kurs.» (2)
- Person-Böiers boken får 5/5, men det häfte vi köpte för senare delen av kursen var värdelöst. Dåligt förklarat, dåliga exempel.» (2)
- Den gula boken är ganska bra, men man använder den ganska lite och då är 250 kr ganska dyrt. Annars helt ok.» (3)
- ELW ovärd, jobbig bok. » (3)
- gula boken förklarar dåligt och har inte så mycket exempel» (3)
- Köpte begagnad» (3)
- Röda boken hade vi redan, och ELW gick vi igenom i princip från början till slut. Så tycker ändå att den var värd sitt pris, dessutom väldigt intressanta uppgifter i boken.» (3)
- Det var en bra bok men kanske lite dyr med tanke på att den var så gammal och saknade omslag.» (3)
- Den gula boken kändes omodern. » (3)
- Tyckte mycket om ELW» (4)
- Jag tyckte inte om den gula boken, så den var inte prisvärd. Men den röda och den gröna boken är bra.» (4)
- Den gula boken var riktigt bra!» (4)
- Väldigt många olika böcker att ha med sig. Kanske ett kompendium istället, om möjligt?» (4)
- Tycker om ELW!» (5 (mycket prisvärd))
- ELW var mycket bra! PB1 gav inte så mycket då ELW beskrev det bättre. Genomgångarna handlade mer om saker i ELW än PB1 när det gällde diffekvationer» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade på biblioteket.» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

85 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 3%
15 17%
32 37%
5 (Mycket stor)»35 41%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den gula boken var i vissa delar klurig att förstå, det i kombination att jag personligen hade svårt att ta till mig informationen på föreläsningstimmarna var ett stort problem.» (3)
- Böckerna håller generellt hög klass.» (4)
- Det mesta har stått i böckerna, men speciellt i slutet tyckte jag att det inte stod tillräckligt. » (4)
- Den gula boken passade mig inte alls, den var förvirrande och svårläst. Uppgifterna var antingen för lätta eller för svåra (oftast för svåra) och det kändes inte som att man kunde ett område väl även om man löst alla rekommenderade uppgifter. PB är bra, både den röda och den gröna. Där förstår man tydligt hur man ska attackera uppgifterna.» (4)
- Uppgifterna i boken har varit till stor hjälp» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningarna var ganska osammanhängande så anteckningarna gav inte så mycket hjälp. » (5 (Mycket stor))

14. Har det inneburit ett problem att ha tre böcker som kurslitteratur i kursen?

Om ja, har du några förslag på förbättring?

85 svarande

Ja»22 25%
Nej»63 74%

Genomsnitt: 1.74

- Delarna som är i flervariabelsanalysboken kan kanske tas upp i nästa mattekurs - å andra sidan är det kanske viktigt för oss att vi vänjer oss vid att "tänka i flera variabler" inför vårterminens kurs. Skulle gärna vilja att ELW går att få tag på utöver föreläsningstiderna.» (Ja)
- Det kändes lite som om PB1 var lite överflödig men samtidigt var den att föredra jämtemot ELW:n då den var mer lättläst och trevligare.» (Ja)
- Jobbigt att släpa på allt. Helt använda gula böcker vore bra :)(Del A, B, C)» (Ja)
- Börja sälj ELW på Cremona i alla fall, morgontrötta människor skall också ha en chans att klara kursen» (Ja)
- Inte jättestora problem, men skulle varit betydligt smidigare (och förhoppningsvis billigare) med färre böcker. » (Ja)
- hitta en mer alltäckande litteratur» (Ja)
- Tungt i väskan» (Ja)
- Register i den gula boken hade varit väldigt bra, för det var inte lätt att hitta rätt stycken och information i den» (Ja)
- Nej, men klart att det är lättare att ha en bok att släpa på istället för tre. Men rent innehållsmässigt är det bättre med tre böcker. Eventuellt att man skulle kunna skippa den röda eftersom det stod mycket av det som berördes i den även i den gula. Fast å andra sidan hade vi ju redan den röda från förra kursen...» (Ja)
- Det är jobbigt att ha flera böcker. Förrvirrande mellan den röda och gula då satserna beskrevs på olika sätt. Det i den gröna kan man likväl ha i flervariabelskursen. » (Ja)
- Hitta ett alternativ till ELW. Boken var inte värd 250:-» (Ja)
- att bara använda den gula boken?/Joel 8» (Ja)
- Skulle underlätta enormt att lägga in någon form av innehållsförteckning med sidhänvisning i ELW. Om man ändå trycker upp nya i princip varje år kan man kanske bemöda sig med att göra den någorlunda läsbar?» (Ja)
- Tydligare avgränsning mellan avsnitten så att man inte behövt bära med sig alla böcker alla veckor...» (Ja)
- Kompendium skulle vara att föredra. Envariabel m. övning + ELW + Flervar. m. övning blir en del böcker att bära runt på.» (Ja)
- Skippa envariabelanalys och endast använda ElW och flervariabel PB?» (Ja)
- Man kunde kanske ge ut ELW i elektronisk form?» (Ja)
- Ja, för vi examinerades inte på innehållet i den gröna boken. » (Ja)
- Inte att faktiskt ha tre böcker. Den gula boken är bra, men inte lika pedagogisk som person-böier, det ställer helt enkelt högre krav på en pedagogisk föreläsare.» (Nej)
- Med tanke på att vi ska ha en av böckerna i nästa kurs, så är det väl snarare bra!» (Nej)
- En bok täckte ju nästan allt.» (Nej)
- Inga problem även om det var lite jobbit att hålla reda på alla och vad som stod i vilken.» (Nej)
- Bättre de en en stor tung. Det sparar på våra ryggar» (Nej)
- Eftersom "Analys i en variabel"-boken hade vi i kursen innan och "Analys i flera variabler"-boken har vi i kursen efter så man behövde ju inte köpa tre helt nya böcker.» (Nej)
- Lite rörigt men inte mycket!» (Nej)
- Nja, lite meckigt bara. » (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

85 svarande

Ja»76 96%
Nej»3 3%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.03

- kursutvärderingen» (Nej)
- Satserna kom upp på tok för sent, så även om man ville börja plugga på satser och bevis, var det svårt eftersom det inte stod vilka som vi skulle kunna. » (Nej)
- det man får veta är inte så detailjerat» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Föreläsaren.»
- Kumlin är en väldigt rolig föreläsare»
- det mesta»
-
- De delar av kursen som handlade om differentialekvationer, differensekvationer och taylorutvecklingar var bra, både därför att kurslitteraturen höll en hög kvalitet och för att föreläsningarna tydligt kopplade till uppgifterna vi skulle lösa.»
- Storgruppsövningarna»
- Ordningen man berör de olika områdena. Allt följde vartannat bra och byggde vidare på det man lärt sig.»
- Matteövningen med genomgång av ett fåtal uppgifter och därefter egen räkning.»
- taylor, diff ekv, differens ekv»
- Tavelanteckningarna/bevisföringen var ganska rörig första veckorna, men det blev mycket bättre efter ett tag. Fortsätt så!»
- Differentialekvationerna»
- Peter Kumlin, han äger.»
- ELW»
- Matlab-uppgifterna. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan»
- Var gärna lite mer stringent i dina bevis. Även om förståelsen finns är det en bra övning att se fullständiga bevis»
- Bättre förklaringar och mycket mer strukturering under föreläsningarna. Som det ser ut nu är det extremt otydligt att veta vad man ens går igenom ofta. Skriv gärna tydligt bevis, sats, def, ex osv. Detta blev bättre mot kursens slut, lite för sent alltså.»
- 15 minuter långa raster på föreläsningarna, varken mer eller mindre!»
-
-
- Den del av kursen som handlade om olika typer av talföljder och serier var otydlig - man förstod inte vad syftet var med att lära sig detta, kurslitteraturen var opedagogisk och det kändes inte som vi lärde oss konkreta sätt att lösa uppgifterna på.»
- För det första tycker jag det är dåligt att inte få möjligheten att skriva en dugga, vilket för mig fungerar som ett oerhört bra sätt att dels se till att ligga i fas och dels faktiskt lära sig av. Sen ser jag gärna att de delar som ligger på nätet, som tex fixpunktsatsen, kompletteras med något litet hur det tillämpas i fler fall. Sen var det synd att tentan kom så tidigt som redan på måndagen. Det är klart att det kanske inte går att förändra, men när det är ett så pass högt tempo, och man har så mycket inlämningsuppgifter i programmering och fysiken omkring oss, så är det väldigt bra att ha en tentavecka på sig att faktiskt ta in informationen som gåtts igenom i kursen.»
- upplägget av bevisen. »
- Handstilen»
- Fler lösningsexempel på de uppg som ska göras i ELW då lösningar helt saknas i den bokens facit.»
- Mer räkneexempel under föreläsningarna och mindre under övningarna. Kanske att man kunde introducerat serier och talföljder lite mer innan man lösa differensekvationer.»
- Föreläsaren skulle kunna skriva lite tydligare på tavlan.»
- Räknestugorna, man fick inte möjlighet riktigt at räkna själv. Det var för många exempel. Helst nya böcker... Kumlin drog ständigt över tiden på lektionen.»
- inga mängder, talföljder eller grejer»
- Antal kursböcker.»
- Det måste bli tystare på föreläsningarna, höll på att tappa humöret ett par gånger för att folk satt och tjötade överallt. Mer disciplin i föreläsningssalen!»
- Mer diffekvationer och mindre serier»
- Fler tillfällen då man kan räkna och fråga om hjälp»
- Tydligare tavelskrift av föreläsaren, var ibland svårt att se skillnad på n och m tex.»

18. Övriga kommentarer

-
- Många av tentauppgifterna (främst uppg. 4 och framåt, förutom beviset av intergralkriteriet) var inte av samma typ som vi lärt oss lösa under kursen. Därför var de väldigt svåra. Hade man under kursen gått igenom en tydlig strategi för att lösa uppgifter av den här typen hade det inte varit ett problem.»
- Bra kurs»
- Kanonbra kurs!»
- Intressant, rolig och allmänt bra kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från