ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Programmeringsteknik 2011, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2012-01-13
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

79 svarande

1 (inte alls)»2 2%
7 8%
19 24%
42 53%
5 (över förväntan)»9 11%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- (trodde jag skulle bli h4xx0r av den)» (2)
- Visste inte så noga vad jag skulle förvänta mig, har aldrig sysslat med programmering tidigare.» (3)
- Hade inte direkt någr förväntningar.» (3)
- Roligt med java, men svårt att hänga med. » (3)
- Kursinnehållet är egentligen ganska bra. Men Erland kunde få lite hjälp att formulera sina laborationsuppgifter. Det blir lätt ganska rörigt.» (4)
- Hade inga stora förväntningar eftersom jag läst ganska mycket java-programmering på gymnasiet. Kände ändå att jag lärde mig en hel del nytt.» (4)
- wohoo» (5 (över förväntan))
- Jag pluggade tidigare lite programmering på University College London i England och de var otroligt dåliga i jämförelse» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

77 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 4%
15 20%
29 39%
5 (mycket relevant)»27 36%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.08

- Det känns som att programmering är något behövligt, men just vid denna tidpunkten på utbildningen skulle t.ex mer MatLAB vara att föredra, för att det krävs av de andra kurserna.» (2)
- Förståelse för datorer är viktigt, ville dock se en kurs med mer direkt inriktning mot matematik och fysik.» (3)
- Så vitt jag vet använder man inte java så mycket mer i utbildningen. Bra att få lära sig lite grundläggande programmering dock.» (3)
- Tänket anser jag vara viktigt men att programmera java är mindre.» (3)
- just programmeringsterminologin har vi nog stor nytta av och hur man ska tänka vid programmering. Just att det var Java är jag lite tveksam till.» (4)
- Ämnet är mycket relevant därför är det extra synd att den inte utförs på ett bättre sätt.» (4)
- Bra att kunna programmera, även om java i sig kanske inte är det mest användbara. » (4)
- Möjligtvis att det hade varit relevant med lite C++ också, men Java är absolut essentiellt. » (5 (mycket relevant))
- Svårt att säga hur relevant kursen är för utbildningen just nu när man bara har läst en termin. Frågan bör tas bort från kursenkäterna.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

78 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 3%
20 25%
39 50%
5 (Mycket bra avvägt)»16 20%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skriva program med papper och penna...Frågorna och uppgifterna kändes väl annars rimliga.» (2)
- Det var inte så spridda uppgifter, menar det var inget på rekursion som verkade vara en viktig del i programmering. » (2)
- Frågorna är egentligen ganska bra. Problemet är bara att Erland uttrycker sig jävligt otydligt. Uppgiftsbeskrivningarna blir för långa och röriga.» (3)
- Minns inte hur provet var utformat...» (3)
- Kunde inte göra tentamen pga av sjukdom.» (3)
- Bra kopplade till labbarna och föreläsningsexemplen. » (4)
- sista uppgiften var lite väl stor» (4)
- Saknade rekursionavsnittet. Inte ens en teorifråga dök upp (om jag inte missat den).» (4)
- Jag tycker att tentan var mycket bra. Bra med få men stora uppgifter. Dock tycker jag att labbarna kunde ha utvecklats mer.» (4)
- Borde tryckt mer på att timer-klassen var viktig eftersom den inte fanns i boken.» (4)
- Som vanligt är uppgifterna svårtolkade, och svårigheten ligger mycket i att överhuvudtaget lista ut vad uppgiften går ut på. » (4)
- Examinationen motsvarade mycket väl det vi läst.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

79 svarande

<25%»9 11%
25-50%»2 2%
50-75%»10 12%
>75%»58 73%

Genomsnitt: 3.48

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

78 svarande

1 (inte alls bra)»4 5%
8 10%
22 29%
26 35%
5 (mycket bra)»14 18%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dom handlade för mycket om blombud och tåg, och vi gick aldrig konkreta mallar för hur vi skulle skriva.» (1 (inte alls bra))
- Han pratar för mycket goja. kommer aldrig till saken.» (1 (inte alls bra))
- Lite mycket upprepningar. Jag hade uppskattat om de var mer djupgående och fokuserade mer på algoritmer och olika sätt att lösa problem. Javasyntaxen är lätt att lära från boken eller internet, jag tycker att det låg för mycket fokus på själva syntaxen på föreläsningarna. (Jag har inte programmerat innan.)» (2)
- Jag som nybörjare kände att jag inte riktigt hängde med från att vi började med OOP. Kanske att vi kunnat lägga ner lite mer tid på övergången.» (2)
- Blandade känslor beträffande tutan» (3)
- Snurrigt och lite för generellt. Det är bra att gå igenom principerna, men jag lärde mig ofta mer på räkneövningarna, eftersom det var svårt att tyda OH-bladen. Uppgifter på tavlan blev ofta för kladdiga och förvirrade mest till allt. » (3)
- Väldigt tacksamt att få OH-kopior, tyvärr bidrar de färdiga "anteckningarna" till att man blir en aning passiv.» (4)
- Bra föreläsare och bra upplägg med powerpoint så att man slipper anteckna osv. Dock kändes det ibland som att labbarna och uppgifter på tentan var långt över nivån på föreläsningarna.» (4)
- För snabbt tempo. Hellre fler föreläsningar och mer ingående information om vissa svårare saker.» (4)
- Bra med OH-bilder. Dock lite ostrukturerad vid tavlan.» (4)
- Tydliga och roliga med träffsäkra kalla och hobbe.» (4)
- Bra att alla begrepp blev grundligt förklarade och att Erland tryckte på att vi skulle lära oss vokabulären.» (4)
- Bra att man fick OH-bilderna» (4)
- För mycket information på för lite tid är förvisso alltid ett problem.» (4)
- Ibland lades lite väl mycket fokus på repetition från föregående föreläsning vilket orsakade förseningar och förkortade raster. » (4)
- Asbra med oh-bilder. Fler lärare borde ta efter! » (5 (mycket bra))
- Kalle & Hobbe - serierna var ett välkommet inslag under föreläsningarna!» (5 (mycket bra))
- Egentligen 6» (5 (mycket bra))
- Det var väldigt bra att man fick overheadbilderna som stöd på föreläsningarna, då kunde man också senare gå tillbaka och se vad det handlat om. Sen vill jag tillägga att om föreläsningarna någon gång var otillräckliga för att man skulle förstå så kunde Erland ge väldigt bra förklaringar om man frågade honom efteråt.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

79 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 10%
14 24%
27 47%
5 (mycket bra)»10 17%
Deltog ej»22

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lätta och tråkiga» (2)
- Lösningar borde läggas upp, och uppgifterna borde komma tidigare än söndag kväll när övningarna var på måndagar. » (3)
- De första veckorna låg innehållet långt efter föreläsningarna teoretiskt. Därför blev det svårare att ta in det nya.» (4)
- Vettigt med övningar.» (4)
- Bra, även om vi inte alltid hann gå igenom alla uppgifter. Jag lärde mig mycket på dem. » (4)
- Bra att öva på att just skriva kod för hand (vilket man gör på tentan)» (5 (mycket bra))
- Jag hade Niklas som ledare. Oerhört pedagogisk och noggrann.» (5 (mycket bra))
- Bra med övningar som handlade om det man läste förra veckan, värdefullt med repetition och perspektiv. Programmering är jättesvårt utan praktiska exempel.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

79 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
7 9%
22 28%
30 39%
5 (mycket bra)»16 21%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labbarna lärde en java men var otroligt stressande i och med deadline. Man fick inte heller alla labbar i förväg så att man kunde förbereda sig vilket var det mest jävliga beteende jag varit med om hos en examinator.» (1 (inte alls bra))
- Krånglig inlämningsprocess.» (2)
- Handledningen var inte alltid den bästa. Vissa veckor var handledningen inte förs på ons/tors och om man inte förstod från början kunde man inte börja med labben förs då. » (2)
- tiden var lite feldisponerad. de lättare labbarna var de vi fick mest tid till» (2)
- Samma kommentar som fråga 2.» (3)
- Handledarna är duktiga, men ibland tar det väldigt lång tid innan man får hjälp.» (3)
- Uppgifterna var bra, även om dom var dåligt skrivna, och att handledarna inte var överens om hur dom Skulle göras. » (3)
- Lite ont om tid.» (3)
- VÄLDIGT AVANCERADE!» (3)
- Ibland var instruktionerna svårtolkade och jag och min labbkompis kunde tolka samma text på olika sätt. Det gjorde att det inte gick riktigt lika snabbt som det hade kunna gått.» (3)
- Laboration som inlärningsmoment är väldigt bra, och grupperna fungerade bra. Däremot är laborationernas omfattning och deras fördelning över läsperioden något som man kan titta på. För oss som inte programmerat tidigare tog labbarna oerhört mycket tid och det blev därmed jättesvårt att hinna läsa, i denna kursen men särskilt i de andra två kurserna. Särskilt frustrerande var lab 3 som åt hela läsvecka 6, så även om man var i fas inför den veckan låg man ofelbart efter när den var slut. Inte okej! Jag fattar att man inte kan lägga labbarna så tidigt, för då har vi inte lärt oss tillräckligt, men det måste gå att göra på något annat sätt som inte hindrar studenten från att lyckas i övriga kurser.» (3)
- Jag tycker att det tog alldeles för lång tid att göra laborationerna. Laborationerna var bra i sig, men personligen fick jag prioritera bort mycket räkning i matematiken som jag hade behövt.» (3)
- Bra, jag lärde mig mycket, men vissa uppgifter var konstigt formulerade. » (3)
- Tog upp alldeles för mycket tid, vilket gjorde att de andra kurserna (främst Analysen) blev lidande.» (3)
- Höjde nivå gentemot föreläsningarna, ibland lite för mkt dock.» (4)
- Jag lärde mig det allra mesta av kursen under labbarna. De var lärorika och lagom svåra. Tidsplaneringen var dock inte helt lyckad, att bara ha en vecka på sig på lab 3.2 var väl kort med tanke på att vi hade två veckor på oss på den andra labbarna som var mycket kortare.» (4)
- Lagom kluriga men jag hade gärna haft fler.» (4)
- Sista labben låg lite för nära inpå tentaperioden. Går att se över det till nästa år kanske.» (4)
- Mycket spännande att lösa problem självständigt, speciellt de sista labarna var mycket givande.» (4)
- Siffran är egentligen missvisande, labbarna var i sig själva fantastiska men vi hade på tok för snålt med tid för dem. Kom MYCKET efter i matten på grund av det.» (4)
- Intressanta och givande. Lite krångliga handledningar, men i stort bra. » (4)
- crystal var obalanserat svår» (5 (mycket bra))
- Counter-labben fick mycket tid i förhållande till Kristall-labben som kändes som en mycket svårare lab.» (5 (mycket bra))
- Gav mycket djup förståelse och utan dem tror jag inte att jag hade klarat tentan!» (5 (mycket bra))
- Dock kunde själv uppgiften i korthet stå tydligt överst och sen komma med förklaringar, tips, bakgrund o.s.v. för ibland är det väldigt svårt att utläsa själva uppgiften som ska programmeras. » (5 (mycket bra))

8. Tyckte du labb 1 var nödvändig?

78 svarande

Ja»58 74%
Nej»20 25%

Genomsnitt: 1.25

- Minns ej labb 1» (?)
- Gratis poäng :P» (Ja)
- en del unix grejer hör till datorintro och inte programmering» (Ja)
- Bra att börja väldigt enkelt så man vänjer sig vid java och inlämningsproceduren.» (Ja)
- bra att lära sig firesystemet, tar-bollar etc.» (Ja)
- Kanske inte för mig men för andra.» (Ja)
- Med den krångliga inlämningsprocessen var det absolut nödvändigt. Om inlämningprocessen förenklades kanske man kunde skippa den.» (Ja)
- Det var väl en bra inledning antar jag» (Ja)
- Om man går direkt på de andra, svårare labbarna, är det lätt att tappa självförtroendet direkt. Bra att börja med något enkelt och få lära sig hur man gör en tar-boll, hur man laddar upp, hur kommentarerna ser ut etc.» (Ja)
- Man fick bekanta sig med programspråket på ett enkelt sätt.» (Ja)
- Vissa delar var nödvändiga, som hur Fire fungerar men hur Linux fungerar vet vi redan.» (Ja)
- Det var trevligt med tydliga instruktioner för hur Fire och allt runt om (tex kompilering) fungerade.» (Ja)
- Mjukstart, och speciellt tarbollen hade jag aldrig gjort förut» (Ja)
- Jag tror att den skulle kunna göras ännu bättre (dvs att mer kan kompletteras) som introducerande labb. En större (men kanske ännu snällare labb) är kanske bättre, så att man inte känner sig lika vilsen på labb 2.» (Ja)
- Bra att få "lära sig" lämna in på rätt sätt, så man inte behövde få avdrag på de svårare labbarna för att man lämnat in fel.» (Ja)
- Ja, det var bra att komma igång och få fokusera på bara inskickningen. » (Ja)
- Inte nödvänding för mig personligen, men för de som aldrig programmerat förr tror jag definitivt att den är nödvändig. » (Ja)
- Har programmerat sedan tidigare.» (Nej)
- Lab 1 var i stort sett samma sak som vi gjorde på laboration 1 på datorintroduktionen i LP 1.» (Nej)
- inte för mig, men jag har läst programmering innan... Den kan säkert vara nödvändig om man inte har gjort det.» (Nej)
- Den var inte så viktig för mig, eftersom jag programmerat tidigare och laborationen i stort sett gick ut på att skriva ett "hello world"-program. Jag kan däremot tänka mig att den var bra för nybörjare.» (Nej)
- Lab 1 skulle kunna ha varit en uppgift som det rekommenderades att man gjorde, men inte behövde lämna in.» (Nej)
- Man fattade ändå inte public och static och resten kunde man inse utan att göra labben. » (Nej)

9. Vad anser du om svårighetsgraden för labb 1?

79 svarande

1 (alldeles för lätt)»13 16%
2 (för lätt)»19 24%
3 (lagom)»45 57%
4 (för svår)»1 1%
5 (alldeles för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.43

- Det svåra var att få rätt indentering, annars var den enkel. Lagom enkel med tanke på tiden man fick på sig dock.» (2 (för lätt))
- Lätt, kunde varit lite mer utmanande. » (2 (för lätt))
- Den var ju väldigt lätt, men det var bra att börja så.» (3 (lagom))
- Det var en riktig mjukstart, vilket var positivt. Man fattade att det skulle bli tyngre sen oavsett.» (3 (lagom))
- Man måste börja lätt så det inte känns som ett fett berg det första. » (3 (lagom))
- Bra att starta långsamt. » (3 (lagom))
- Då syftet var att lära sig hur mna skulle lämna in (fattade jag det som) fyllde den sitt syfte.» (3 (lagom))
- Bra första labb för mig som aldrig programmerat förut.» (3 (lagom))
- Var mest bra att göra den för att lära sig att läsa precis allt och lära sig att lämna in på rätt sätt.» (3 (lagom))
- Som sagt, mjukstart, den var visserligen jättelätt men med tanke på hur svårt och tidskrävande allt blev sen så behöver den inte vara svårare.» (3 (lagom))

10. Vad anser du om svårighetsgraden för labb 2?

79 svarande

1 (alldeles för lätt)»2 2%
2 (för lätt)»5 6%
3 (lagom)»59 75%
4 (för svår)»11 14%
5 (alldeles för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.05

- tidskrävande» (3 (lagom))
- I sig var inte labben för svår men tyvärr kom den förtidigt, fanns inte en chans för en nybörjare att vara i fas i början då kursen rivstartade.» (4 (för svår))
- Helt galet hopp mellan lab 1 och 2.» (4 (för svår))
- Hade önskat en bättre övergång från ettan till tvåan. Nu kändes det som ett väldigt stort steg svårighetsmässigt och man fick känslan av att man inte hade någon speciellt bra koll på vad det var man höll på med.» (4 (för svår))
- Förändringen i svårighetsgrad från förgående labb var för stor.» (4 (för svår))
- Egentligen helt lagom svår, men vi hade så lite tid på oss att den var knäckande.» (5 (alldeles för svår))

11. Vad anser du om svårighetsgraden för labb 3?

79 svarande

1 (alldeles för lätt)»0 0%
2 (för lätt)»4 5%
3 (lagom)»47 61%
4 (för svår)»15 19%
5 (alldeles för svår)»11 14%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.42

- Den var inte svår. Jag tycker att det kunde varit mer fritt på labbarna. Mer, "detta ska du göra", men att man även får experimentera lite själv. Det är på så sätt man lär sig att programmera anser jag.» (2 (för lätt))
- Men vi hade för kort tid på oss på 3.2 Hade varit bättre att ha en vecka på sig på lab 3.1 och två på lab 3.2. Det var också dåligt att de lämnades in samtidigt, för det hade varit bra att kunna använda sig av feedbacken på lab 3.1 när man kodar 3.2 (så att man kan lära av sina misstag och slippa göra dem igen).» (3 (lagom))
- Detta är väl den svåraste och mest tidskrävande.» (3 (lagom))
- tidskrävande» (3 (lagom))
- Men den var utmanande, och det tyckte jag var bra.» (3 (lagom))
- Lab 3, dvs kristallabben, var inte svår i sig, men hade en mycket tightare deadline, för att vara en så stor lab.» (4 (för svår))
- Alldeles för mycket på för kort tid. » (4 (för svår))
- Det svåra låg i att det var mycket programmerande och lite tid» (4 (för svår))
- Hade problem med den övergripande designen av det grafiska gränssnittet, hade behövt lite mer ingående info om var man lägger koden till det grafiska (i vilken klass som det brukar vara bäst att lägga den etc).» (4 (för svår))
- Det blev för stressigt med bara en vecka till Crystal, och svårt att fixa en timer med så pass lite genomgång på det och inget om det i boken (?).» (4 (för svår))
- Alldeles för svår med tanke på den tid som gavs för den andra delen av labben. Vi fick en vecka på oss, till skillnad från labb 3.1 som var enklare men för vilken vi hade 2 veckor.» (5 (alldeles för svår))
- Eller för lite tid. Varför måste labbarna läggas upp så sent?» (5 (alldeles för svår))
- Egentligen helt lagom svår, men vi hade så lite tid på oss att den var knäckande.» (5 (alldeles för svår))

12. Vad anser du om svårighetsgraden för labb 4?

79 svarande

1 (alldeles för lätt)»1 1%
2 (för lätt)»5 6%
3 (lagom)»59 76%
4 (för svår)»9 11%
5 (alldeles för svår)»3 3%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.1

- Roligt med rekursion men det går att göra roligare saker. Kanske att kunna ta reda på flera nollställen, skapa fina tabeller, grafa funktionerna osv.» (1 (alldeles för lätt))
- Minns ej svårighetsgraden på de enskilda labbarna. Dock var ingen jättesvår, tänkte man ett tag så klarade man det. » (3 (lagom))
- Relativt lätt labb, vilket var skönt så man fick lite andrum inför tentaveckan.» (3 (lagom))
- Svårighetsgraden var aldrig för hög men på de sista var det väldigt ont om tid. Skulle säga att de första kunde få lite kortare tid och lite mer tid till de sista. » (3 (lagom))
- tidskrävande» (3 (lagom))
- Lite ont om tid dock på kristallabben.» (3 (lagom))
- Jobbigt att få så lite tid på sig, och uppgiften var lite oklar. » (4 (för svår))
- Egentligen inte för svår. Men varför får man så lite tid? Förbättrar det verkligen lärandet att man har tidsbrist?» (5 (alldeles för svår))
- Egentligen helt lagom svår, men vi hade så lite tid på oss att den var knäckande.» (5 (alldeles för svår))

13. Tycker du att labbuppgifterna delades ut tillräckligt tidigt?

79 svarande

Ja, man hade gott om tid»27 34%
Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare»52 65%

Genomsnitt: 1.65

- Tid fanns det, snarare var det så att de tog för lång tid. Arbetsmängden som krävdes kändes ofta för stor för en 6p kurs.» (Ja, man hade gott om tid)
- Förutom labb 3 del 2.» (Ja, man hade gott om tid)
- "Gott om tid" är lite av en överdrift men det var okej med tid.» (Ja, man hade gott om tid)
- Samtidigt så var det ju svårt att göra så mycket i förväg ändå. » (Ja, man hade gott om tid)
- Tiden räckte, däremot ser jag inte anledningen till att man inte kan få titta på de kommande labbarna direkt.» (Ja, man hade gott om tid)
- Som en lärare en gång sade till mig "Man ska ha lite för lite tid på sig, då jobbar man fram bäst resultat"» (Ja, man hade gott om tid)
- I alla fall borde vi fått crystallabben tidigare. Vi lade ner 24 timmar på den (per person, eftersom vi satt tillsammans i princip hela tiden). Lite väl mycket på en vecka, med tanke på att vi läser två kurser samtidigt.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Förstår överhuvudtaget inte varför man inte skulle kunna lägga upp alla labbar i läsvecka 1.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Släpp allt material direkt så att de som vill kan börja arbeta med labbar tidigare! Även om du inte gått igenom tillräckligt så kan du istället poängtera när du gått igenom allt till den specifika labben » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Laborationerna bör helst ligga uppe från början, om möjligt, så man kan snegla på dem och se vad man behöver lära sig för dem, samtidigt som det skulle ge en extra tid att fundera ut hur man skulle lösa problemet.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Någon dag tidigare hade varit bra. Nu blev det så att man började skriva ett program till hur man trodde att problemet skulle se ut, innan det släpptes.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det hade varit trevligt om vi fått alla direkt så man kunnat göra det i sin egen takt istället för att sitta och vänta när man blev klar.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Framförallt kristall-labben. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Detta skulle kanske lösa problemet med stressen på de sista. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- se fråga 7» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det var egentligen labb 4 som kändes som den delades ut sent och lades riktigt illa, året innan var det endast tre labbar så jag förstår inte varför man skulle tvinga in en till på slutet» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Når man var klar med den dåvarande labben hade man gärna börjat med nästa men det fanns tyvärr inte möjlighet till det. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Skulle vara bra med mer tid för de svårare labbarna (dvs de två sista)!» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Man hade gått om tid, men var svårt att hitta tider som passade hela labbgruppen när man fick labben några få dagar innan den skulle in. Skulle vara bättre att få alla labbarna från början så kunde man göra dem direkt och ägna tiden innan tentaveckan åt mer givande läsning.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Släpptes en aningen sent» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Tex laboration 3 och laboration 4 hade kunnat ges ut lite tidigare, samt att lab 4 kunnat ha inlämningsdatum lite tidigare.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Om man är snabb ska man ha möjlighet att jobba vidare. Det är väldigt frustrerande att vara klar men inte kunna fortsätta för att labben inte ligger ute.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Ibland hade det varit bra att få en chans att börja fundera lite över labben istället för att sitta så mycket i sträck.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Jag tycker att samtliga laborationer borde ha delats ut på en gång. Jag är medveten om att du sagt att alla inte gillar det men vi alla vill planera våra studier på olika sätt. Genom att dela ut dem samtidigt kan var och en planera själv.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Det hade varit trevligt att kunna titta på labbarna tidigare. Hade helst sett att alla labbar låg ute från start. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Hade gärna sett att allt labmaterial hade varit uppladdat vid kursens start.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Och inte bara tidigare, med längre mellanrum. Fler dagar behövs mellan varje deadline.» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Den laben som var uppdelad (kommer inte ihåg om det var 3 eller 4) delades ut på ett dåligt sätt. Först fick man två veckor på sig på den första lätta delen och sen kom inte del två ut förens det bara var en vecka kvar till deadline och den delen var mycket svårare och krävde mer jobb. Hade varit bra om man kunde börja med den tidigare. Jag tycker ändå att om man håller i en kurs borde man vara klar med innehållet innan kursen börjar..» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- I vissa fall fungerade det bra. Lite inkonsekvent med det dock. Crystal labben borde givits ut tidigare. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- Bättre att ge ut dem tidigare, men markera vilka föreläsningar som behövs/vilka sidor man ska läsa. Om inte annat kan man alltid fundera på själva uppgiften, även om man inte vet exakt hur man ska göra. » (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)
- CrystalModel var lite ont om tid att klara av. Övriga labbar var ok!» (Nej, det hade varit bättre att få dem tidigare)

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

1 (Mycket liten)»12 15%
12 15%
25 31%
19 24%
5 (Mycket stor)»11 13%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kunde redan innehållet i kursen» (1 (Mycket liten))
- Jag har lärt mig mest genom att faktiskt programmera, inte prata om det.» (2)
- jag kunde det mesta innan, men i c#. Det var väldigt bra repetition.» (2)
- Vet inte, har haft lite svårt att hänga med ibland. Jag har lärt mig mest av att prova mig fram på labbarna. Värdet av att gå på föreläsningarna för min del har mest varit att man får en uppfattning om vad det är man behöver lära sig.» (3)
- Har läst Java innan så kunde mycket av det som gicks igenom redan innan men jag tyckte ändå de var bra.» (3)
- Om inte annat öppnade det mina ögon till programmering som jag insåg är sjukt kul. » (4)
- Det har hjälpt. Men den största delen har varit boken där jag gjort uppgifter i boken och exempel.» (4)
- Labbtillfällena med labbhandledning gav mycket!» (5 (Mycket stor))
- Jag känner att programmeringen har gett mig ett tankesätt som är användbart i matematiken (och andra situationer).» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se (F), Håkan Andreasson hand@chalmers.se (TM)

78 svarande

Ja»2 2%
Nej»76 97%

Genomsnitt: 1.97

- Egentligen inte. Men vill bara påpeka att jag knappast tror att de smartaste kidsen sitter på första raden. En undersökning hade helt klart varit intressant att göra.. ,) » (Ja)
- Vissa handledare uppträdde överlägset , men jag skulle inte kalla det diskriminering precis.» (Nej)
- En av handledarna var i och för sig lite nedlåtande när man inte förstod och den skulle förklara vid några tillfällen. Men det kanske inte var så menat» (Nej)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

1 (För låg)»1 1%
4 5%
30 37%
32 40%
5 (För hög)»12 15%

Genomsnitt: 3.63

- Den har skiftat väldigt. Vid crystallabben var den för hög eftersom vi hade så kort tid på oss. Annars har den varit lagom.» (3)
- Kan tänka mig att den var extremt hög för de som inte programmerat förr» (3)
- Ganska mycket att läsa och ont om tid på näst sista labben» (3)
- Den har varit bra!» (3)
- Man fick ju jobba mycket, men det är ju också meningen när man går en så intensiv utbildning.» (3)
- Tight deadline på kistallabben!» (4)
- Svårt att hinna med de andra kurserna.» (4)
- Jag kände att jag fick lägga ner väldigt mycket tid på den här kurser, speciellt på att läsa boken men jag var nybörjare bör tilläggas.» (4)
- Under Crystalmodel-veckan för tung. » (4)
- Mycket läsning, men det behövdes ju» (4)
- Det nämndes i början av kursen att man behövde läsa 100 sidor/vecka. När kursen sedan började ordentligt så föreföll det istället att det krävdes minst 200 sidor/vecka, ibland upp mot 300 sidor. Mer realistiska "mål" vore bra att nämna i början av kursen.» (4)
- Som tidigare nämnts släpptes labbarna alldeles för sent vilket gjorde att man inte kunde börja med dem när man faktiskt hade tid utan fick vänta tills då att man inte längre hade tid för dem.» (4)
- Laborationerna tog för mycket tid från studierna i allmänhet.» (4)
- Finns det elever som svarar ett eller två?» (4)
- Även om det inte är mycket schemalagd tid tar labbarna extremt mycket tid för de flesta. Man lär sig en hel del, men de skulle kunna kortas ner något.» (5 (För hög))
- För den som inte programmerat java innan gick det åt extremt mycket tid.» (5 (För hög))
- Se tidigare kommentar. Labbarna tar alldeles för mycket tid!» (5 (För hög))
- Som sagt, inget var för svårt och föreläsningarna gick inte för fort fram, men labbarna var på tok för tidskrävande.» (5 (För hög))
- Alldeles för hög. Som sagt blev andra kurser lidande för att hela dagar gick åt till programmeringslaborationer. Ett antal kapitel i kursen borde strykas för att ta ner kursen till en relevant nivå.» (5 (För hög))

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

78 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»52 66%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.67

- Trivdes inte med min labbpartner. » (Ganska dåligt)
- Att labba i par var guld värt!» (Mycket bra)
- Mycket bra att man får en obligatorisk labpartner som man kan bolla idéer med!» (Mycket bra)
- Jag och min labbpartner kände båda att vi fick ut något av att diskutera programerings-problem.» (Mycket bra)
- Bra att labba två och två. » (Mycket bra)

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 11%
Ganska bra»30 37%
Mycket bra»25 31%
Har ej sökt hjälp»14 17%

Genomsnitt: 3.53

- Många behöver hjälp & långa köer på labbtillfällena.» (Ganska dåliga)
- Närmast oändliga köer ibland. » (Ganska dåliga)
- Har inte tagit stor del av detta, någon enstaka gång via mail endast.» (Ganska bra)
- För få handledare. /handledartiillfällen.» (Ganska bra)
- Hade kunnat vara mer handledningstider för labbandet, det blev ibland extremt långa köer.» (Ganska bra)
- Ibland var det lite för mycket folk, så det var svårt att ställa frågor. » (Ganska bra)
- Otroligt bra labhandledare! Särskilt Christoffer.» (Mycket bra)
- Via mail gick det snabbt och enkelt att få svar.» (Mycket bra)
- Jag har fått bra hjälp. Jag frågade gärna dig i rasterna och fick bra svar. Likaså under tentan där jag hade frågor om vissa uppgifter. Där fick jag raka svar vilket var mycket bra.» (Mycket bra)
- Visserligen dök inte handledare upp på alla labbtillfällen, men å andra sidan stannade de ofta efter att tillfället var slut:)» (Mycket bra)
- I min labgrupp mailade vi en av handledaren på en av labbarna och fick bra repons och hjälp även på det sättet. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

19. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

79 svarande

1 (ej prisvärd)»3 4%
7 10%
18 26%
21 31%
5 (mycket prisvärd)»18 26%
Köpte inte boken»12

Genomsnitt: 3.65

- Alldeles för tung för att kunna vara användbar.» (1 (ej prisvärd))
- Var FÖR dyr! (som vanligt på F)» (1 (ej prisvärd))
- Räckte bra med föreläsningarna, öppnade inte boken och glömde den på tentamen.» (1 (ej prisvärd))
- För mycket snack för lite verkstad.» (2)
- Ingen åsikt egentligen » (3)
- Köpte begagnat, så den var både billig och bra...» (4)
- Den var ganska bra och omfattande men det känns som den täcker mycket mer än vad kursen tar upp. » (4)
- Läsvänlig bok som man lärde sig väldigt mycket av att läsa.» (4)
- Mycket pratig bok, fick läsa mycket för att få ut något vettigt. Skulle klarat kursen lika bra utan den. » (4)
- bästa kursboken hittills» (5 (mycket prisvärd))
- Den är lite pratig ibland men går genom det viktigaste för att förstå objektsorienterad programmering.» (5 (mycket prisvärd))
- Prisvärd var den, men den var ju också svindyr...» (5 (mycket prisvärd))
- Tankade boken och lånade den av en kompis inför tentan.» (Köpte inte boken)

20. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

1 (Mycket liten)»12 15%
9 11%
17 21%
22 27%
5 (Mycket stor)»19 24%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kunde redan det som tas upp i literaturen» (1 (Mycket liten))
- Jag läste aldrig boken utan lärde mig genom att göra. Ändå ser jag den som värd då den kan hjälpa mig efter kursen är klar / när det inte finns någon annan att fråga. » (1 (Mycket liten))
- men overheaderna var bra att ha!» (1 (Mycket liten))
- Internet, API:n och eclipse duger väldigt bra.» (1 (Mycket liten))
- Jag använde aldrig boken eller pdf-häftena. Om labbarna däremot räknas in i kursmaterial så hade jag satt 4 eller 5 här.» (1 (Mycket liten))
- Köpte inte boken och läste den heller inte. Överlag tror jag boken hade kunnat ge mig enbart ett par poäng mer på tentan.» (1 (Mycket liten))
- Ej använt mig av något... Gamla tentor är dock alltid bra :). » (1 (Mycket liten))
- Läste typ bara sammanfattningarna. Och lite mer på provet då. » (2)
- Jag kunde redan mycket av kursen sen tidigare.» (2)
- Störst hjälp har google och Erlands kodexempel varit.» (3)
- OH-bilderna var mycket bra.» (4)
- Boken var lite pratig (som alla amerikanska läroböcker), men förklarade alla delar i kursen på ett bra sätt. När man hade läst ett kapitel hade man förstått vad saker och ting betydde och var ämnade till.» (4)
- Boken var bra, även om det hade varit bättre om det hade funnits facit. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

78 svarande

Ja»60 84%
Nej»11 15%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.15

- Lite för mkt info på kurshemsidan, därav svårnavigerat.» (Ja)
- Kursinformation på kurshemsidan är spretig och spridd på ett sätt som stundtals är svår att överblicka. Detsamma gäller dispositionen på laborationshänvisningarna.» (Nej)
- Kurshemsidan är översvämmad med formalia vilket leder till att saker man behöver veta är utspridda över hela hemsidan. Tex vad som gäller för labbar.» (Nej)
- Som vanligt är erlands frågot helt otroligt konstigt formulerade vilket gör att man tappar bort sig, det kan vara allt från massa "p.s detta behövs" till att man läser 20 rader längre ner att man behövde något som man inte skrivit» (Nej)
- Hemsida var lite speciellt upplagd, föredrar hemsidor med endast en sida. Inte massa under "mappar", man vill kunna hitta viktiga saker snabbt!» (Nej)
- Hemsidan är väldigt rörig! Man förstod verkligen inte var man skulle leta efter den information man sökte och det gick ut över resultaten på labbarna.» (Nej)
- Handledningstiderna skulle kunna komma upp tidigare och stämma oftare...» (Nej)
- Det vore mycket bra om informationen om _hur_ man ska lämna in fanns samlat i ETT dokument. Som det var så fanns det tre olika dokument, som var för sig inte innehöll tillräckligt med information. Svårtillgängligt.» (Nej)
- Den viktigaste informationen som kurslitteratur och liknande bör vara ännu mer lättilgänglig.» (Nej)
- Hemsidan är extremt svårhanterlig, och det var svårt att hitta dit man vill. » (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ohbilderna»
- Konceptet med labbar så gott som varje vecka är bra och ska bevaras.»
- Att man lär sig programmera.»
- Labbarna»
- Examinator och poängsystemet på labbarna.»
- De intressanta laborationerna.»
- Föreläsningarna var mycket givande.»
- Kalle & Hobbe»
- Det mesta.»
- Svårighetsgraden på laborationerna.»
- Väldigt bra med de utskrivna föreläsningsslidesen.»
- Föreläsningar i GD. Annars frestas man lätt att undvika programmeringskursen helt den föreläsare som finns nu.»
- labbarnas struktur»
- kalle och hobbe - ett sätt att väcka uppmärksamhet hos de som börjat dagdrömma»
- Laborationerna»
- Labbhandledningen och räknestugorna.»
- Kalle och Hobbe! :D»
- Erland, Kalle & Hobbe! Förgyller undervisningen!»
- kalle och hobbe»
- Kalle och Hobbe»
- Labbkamrat, bra att ha någon att diskutera med»
- Kalle och Hobbe»
- Svårighetsnivån på labbarna! De är verkligen svåra om man inte har programmerat tidigare, men det är just det som gör dem så roliga och man tvingas verkligen att förstå vad man gör.»
- Labbarna»
- Lärande genom labbande, labbar i par»
- Bra och omfattande laborationer.»
- Räkneövningsledaren Niklas. Kurslitteraturen. Goldbach-labben. »
- Kristallabben var väldigt kul. Jag tror det är motiverande att verkligen se att man kan ha programmeringen till något (eller gör fina mönster på skärmen). »
- Kalle & Hobbe-striparna. Planeringen på kurshemsidan så att man kan följa föreläsningarna med att läsa i boken och få mer ingående information den vägen.»
- Allt»
- kurslitteraturen.»
- Labbarna!»
- OH-bilderna »
- Labbarna»
- Labbarna var bra, men texterna borde vara omordnade, så det är tydligt exakt vad man ska göra. Nu fick man leta i texten, och t o m ibland söka efter specifika ord. »
- Det är viktigt med labbar och möjlighet att få ordentlig hjälp och stöd med dessa. Personligen tyckte jag också om att stämningen på föreläsningarna var glad och trevlig och att powerpointarna delades ut som stöd. »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inriktningen på kursen Förstår inte heller varför den är såpass tidigt i utbildningen - resten av ettan är matematik och mekanik för att bygga upp en stadig grund inför nästkommande år. Kursen känns inte lika direkt relevant som många andra i ettan.»
- laborationerna och lektionsmaterialet bör granskas efter småfel och avbrott från konventioner»
- Byta språk till något vettigt som C.»
- Tiden vi har på oss att lösa labbarna. (Längre tid på crystal på bekostnad av tiderna på de andra. »
- Labbarna tar väldigt mycket tid, både för de som är erfarna programmerare och nybörjarna. Visst ger de också 3 HP, men det känns som att arbetsbördan där är oproportionerligt stor, framförallt labb 3, del 2.»
- Kravet att arbeta i par bör slopas»
- Ta bort Erland. Ska han aldrig gå i pension?»
- Ha allt material tillhängligt från LV 1. (labbar & räkneövningar) »
- Deadlines för de olika laborationerna.»
- Svårighetsgraden på labbarna. Börja med något enkelt, öka sedan svårigheten successivt. Skillnaden på labb 1 och 2 var alldeles för stor.»
- Ut med laborationerna tidigare.»
- Tentaminationsformen. Känns löjligt att programmera på papper. Motsvarar inte vad man skulle kunna uppnå om man hade tillgång till dator med internet osv. Fokus borde ligga på hur man löser problem, inte hur mycket syntax man kan memorera.»
- Släpp labbarna tidigare så man kan börja kolla på dem även om man inte har hunnit gå igenom allt stoff som kan behövas. Släpp övningsbladen inför övningstillfället tidigare. Lägg gärna upp slidesen innan förläsningarna så man kan ögna igenom. »
- Räknestugorna bör förändras så att det följer kursen bättre.»
- Jag har hört att det förekommer datortentor på Chalmers. Skulle mycket hellre göra tentan på dator, annars kan man ju inte jobba incrementellt. Utnyttja de tekniska hjälpmedel som finns till förfogande mycket mer, syftar på de projektorer som finns i både övnings- och föreläsningssalar.»
- Snabbare rättning på labbar samt längre tid för dessa. Något som skulle underlätta vore om föreläsningar, labbar och övningar skulle komma ut från kursstart. Erland har garanterat förra årets dokument kvar.»
- Att man får tydliga uppgifter. Jag kan självklart acceptera att man ska tänka själv för att lista ut en hel del, men man ska inte behöva sitta och bli förbannad för att texten är så dålig att man nästan skäms att detta finns på F. Det måste skrivas om och skrivas rätt, mindre dödtext och annat skit. Någon gång måste detta ske (vad jag vet så är det ofta detta ämne tas upp. GÖr något åt det till nästa år!»
- Frågorna var emellanåt svårförståeliga. Mer tid att gör uppgifterna när dom e så pass omfattande.»
- Kom ut med information så som läsanvisningar (med tanke på att vi hoppade i boken) så tidigt som möjligt så att man har möjlighet att förbereda sig och på så sätt få ut så mycket som möjligt av föreläsningarna. »
- Labbarna ska komma ut tidigare, men tillfällen att få hjälp på. Undervisning vid datorn, dvs genomgång i datorsalarna. Så att man kan prova lite på datorn under undervisningen, så att man kan skriva program ihop o fråga direkt varför något blev som det blev, det behöver ju inte vara obligatoriskt!»
- Man borde få labbarna tidigare, de borde nog också kortas ner lite det tar alldeles för lång tid att göra de för någon som aldrig programmerat innan. Det leder till att man i stort sett måste ignorera de andra kurserna under tiden eftersom man inte orkar med så mycket efter att ha programmerat i 7-8 timmar.»
- lite mer live action, alltså visa hur man gör direkt. typ programmera i GD»
- Tydligare koppling och lässchema för boken. »
- Inlämningsprocessen»
- Föreläsningarna, vore bra om de innehåll lite mer konkreta saker än blombud och blommor. Målande exempel är bra så man förstår konceptet men sen vill man gärna ha ett exempel så man förstår hur och inte bara varför»
- labb-upplägget»
- Vi fick alldeles för lite tid till labb 3, vilket var ganska elakt eftersom den dessutom sammanföll med en annan stor inlämning. Att ge oss den några dagar tidigare hade underlättat enormt.»
- Ingen bok på tentamen»
- Tydligare labbinformation och tidigare släppta labbar.»
- Föreläsningarna skulle kunna gå lite lugnare fram. Jag vet att det är mycket som ska hinnas med men om man bara bläddrar igenom overheadblad med en hastighet av tre i minuten blir det svårt att hinna ta in något alls.»
- Ge ut laborationerna tidigare (innan deadline) så man åtminstone kan kika på uppgiften och börja fundera över lösningen.»
- Alla labbar borde ha släpts samtidigt!»
- Labbarna ute hela tiden så att man har större chans att planera själv. Denna utvärdering bör kanske ha en ruta för om man har programmerat tidigare innan? Annars kanske svaren blir missvisande eftersom kursen inte ska kräva några särskilda förkunskaper?»
- Tiden för när labarna släpps, det bör ha varit mycket bättre framförhållning. Att planeringen för föreläsningarna är färdig, så att man innan föreläsningen kan förbereda sig genom att läsa i kurslitteraturen. Kurshemsidan. Skriv helst på ett språk och blanda inte språken i samma dokument.»
- Mer dagar mellan varje labbdeadline.»
- Erland borde bytas ut. Det borde ändå vara nog nu.»
- labbarnas beskrivningar kan skrivas med bättre svenska (mer utförligt, då det alltid fanns många sätt att lösa en labb i vilken några få var rätt). Trots förståelse att man inte kan få instruktioner för minsta lilla del i labben, så behövdes ibland själva betydelsen i formuleringar ibland diskuteras eller gissas fram för att bli rätt. Nu syftar jag till själva språket.»
- Jag vet inte, tyckte allt var väldigt bra.»
- Mer tid till labbarna. Omfördela tiden så att man får mer tid till de svårare. (Det här året kunde man t ex haft en vecka mindre till lab 2 och en extra till Crystal)»
- Som sagt drog föreläsningarna ganska ofta över på tiden och jag fick intryck av att det ofta berodde på lite för mycket repetition av föregående föreläsning. Det hade antagligen varit bra att dra ner lite på repiterandet så att vi hann medd allt som skulle gås igenom. »

24. Övriga kommentarer

- Poäng på labbarna som bonuspoäng till tentamen. »
- laborationerna innehåller många särskrivningar och liknande missar»
- Submissoninstruktionerna till fire är ganska hopplösa. Istället för att behöva leta igenom två långa pdfer (submission instructions och submission details) som båda innehåller mycket dötext, en hel del referenser till varandra och en del tvetydigheter, hade det varit trevligt att ha ett kortfattat dokument.»
- Varför har man en kursutvärderings till denna kursen? Erland skiter ju ändå i vad som sägs.»
- Kursen i sig är en bra kurs, men är placerad lite konstigt, då vi har mycket matte, och hellre skulle behövt mer MatLAB vid denna punkten på vår utbildning.»
- Jag skulle dessutom vilja lära mig ett språk jag kommer ha användning för under min utbildning som tex C++. Javan kanske lär en programmering men spåkkunskaperna är så gott som bortkastade om man ska läsa teknisk fysik.»
- Kristallprogrammet kan göras avsevärt snabbare om man släpper jonerna längre in. Om man släpper jonerna på en slumpad punkt på den yttre cirkeln kommer fördelningen vara likadan på en cirkel med mindre radie om ingen kristalliserad jon e i vägen. Då hade man kunnat göra större och finare kristaller. :)»
- Bra kurs!»
- ewysur68d7ty»
- Tyckte föreläsningarna var väldigt bra och inspirerande. Man fick en inblick i vad programmering handlar om.»
- Jag hade ärligt talat hoppats på mer från den här kursen! Den var helt okej, men jag trodde att den skulle vara ännu roligare.»
- Hurra för Kalle och Hobbe:)»
- Tycker verkligen inte det är okej att skriva i slutet av ett lab pm: "Jag tror labben är klar nu :-) Jag har skrivit om och till ganska mycket så jag kan ha tillfört flera oklarheter och fel som framkommer när ni börjar labba. Maila mig när ni hittar dom så dyker dom upp här. Och mailar ni inte så klaga inte på kurenkäten sen att det var fel i labPM :-) " »
- Se till att labbarna endast (åtminstone betydligt mer än annat) är utmanande i själva programmeringen, dvs kolla gärna igenom labbeskrivningarna så att de inte är alldeles för oklara!»
- Blev rörd av den sista Kalle och Hobbe serien som Erland visade. :)»
- Labbarna är det som ger mest i kursen, men nu lönar det sig inte att lägga alltför mycket tid på dem. Kanske att man skulle kunna ha bonuspoäng från labbarna till tentan. »
- Mycket trevlig kurs och i flera fall roliga labbar. Är ett bra sätt att lära sig på och skönt att jobba två och två så att man kan diskutera och komma fram till en lösning som båda förstår på ett djupare sätt. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från