ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik M3. HT2011, ERE033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Knut Åkesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp

1. Skulle du kunna rekommendera kursen till en ambitiös vän som vill bli en duktig ingenjör inom maskinteknikområdet?

73 svarande

gärna»31 44%
kanske»26 37%
nej»12 17%
vet ej»4

Genomsnitt: 1.72

- En intressant kurs och jag tycker det är viktigt att ha en grundläggande kunskap inom fler områden. » (gärna)
- Men då måste det verkligen vara en ambitiös vän...» (gärna)
- Det känns vettigt att ha grundläggandekunsaper inom området.» (gärna)
- Kursen är väldigt intressant » (gärna)
- Absolut! Det här var en riktigt intressant kurs, som jag bara läste för att få behörighet till ett masterprogram - men det visade sig ju att reglerteknik är riktigt roligt dessutom!» (gärna)
- Jag rekommenderar ämnet, men inte nödvändigtvis föreläsare och övningsledare.» (gärna)
- Reglerteknik är en bra kurs att läsa, även om man inte kommer jobba med just det så har det mycket med allt att göra. » (gärna)
- Om personen ifråga vill vidareutbilda sig i ämnet reglerteknik så ja, annars inte.» (kanske)
- Kursen är relevant och givande. Däremot lite för teoretisk. Har läst en reglerteknikkurs tidigare som var på 6hp där det kändes mycket mer begripligt. Tror det kunde behövas lite mer beskrivande moment. Vad som händer t.ex. när man adderar en I eller D del osv.» (kanske)
- Tycker den var ostrukturerad och svår. Men om man har ett stort intresse för reglerteknik är den bra» (kanske)
- Om min vän vill ha en verklig utmaning och planerar att jobba aktivt med regulatordesign i arbetslivet, annars inte. Kursen är alldeles för djupgående för en ingenjör.» (kanske)
- Den är fördjävligt svår om man inte kommer in i det rätta tänket. Men det är säkert bra att kunna.» (kanske)
- Lär mig inget som känns användbart utan fördjupning.» (nej)
- kursen känns meninglös och obegriplig» (nej)
- Även om man är ambitiös så är det en fruktansvärt tung kurs och kan man undvika den skulle jag rekommendera alla att göra det.» (nej)
- Kursen är inte till för maskinstudenter i detta läget, den är inte anpassad till våra förkunskaper och inriktning» (nej)
- Kursen kändes lite abstrakt.» (nej)
- Jag skulle rekomendera att gå kursen på ett annat program» (nej)
- NEJ, TY DÅLIGT UPPLÄGG OCH SJUKT RÖRIGA LEKTIONER SAMT ATT LEKTIONERNA, ÖVNINGARNA OCH TENTAN EJ SKILJDE SIG STORT. » (nej)
- Känns för långt ifrån maskinteknik. Men en som vill gå Z skulle jag rekommendera kursen för. » (nej)

2. Hur väl har kursens mål uppfyllts (för kursmål se kurspm)?

73 svarande

bra»26 54%
godkänt»21 43%
dåligt»1 2%
vet ej»25

Genomsnitt: 1.47

- HOPPAR MELLAN KURSMOMENT OCH ALLT HAMNADE I EN KONSTIG ORDNING. SAKER VI INTE SKULLE HA MED PÅ TENTAN KOM PÅ TENTAN!!!!» (dåligt)
- Jag använder enbart kurspm till att kolla upp praktiska saker.» (vet ej)

3. Var undervisningsformerna väl avvägda?

72 svarande

ja»34 50%
kanske»22 32%
nej»11 16%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.65

- Tyckte om webbföreläsningarna, kul och nyskapande!» (ja)
- Kanske mer lösning av tenta tal borde göras, då dessa skiljer sig väldigt ifrån övningstalen.» (ja)
- Ja men det var inte så bra att innehållet på föreläsningarna kom efter att det hade kommit på övningarna.» (ja)
- Kanske någon mer renodlad räknestuga skulle vara bra. Så att även de som gillade att gå på räkneövningarna där man bara skrev av från tavlan får chansen att komma med frågor på ett lättare sätt.» (ja)
- Mer övningar hade varit bättre. » (kanske)
- Väldigt strul med övningstillfällena i början, det undrar jag om det var önskvärt.» (kanske)
- Bättre övningstillfällen hade krävts. » (kanske)
- Kom lite ur fas i början då övningarna låg före föreläsningarna vilket var mindre bra» (kanske)
- mer räknestugor och fler räkneledare» (kanske)
- svårt att få plats på övningstillfället då de gick igenom alla uppgifter, man blev tvungen att springa till salen. » (kanske)
- Jag har läst kursen innan så jag kan inte kommentera på labbar och inlämningar.» (kanske)
- Förstår inte riktigt vad du menar...» (kanske)
- Redan efter några veckor låg föreläsningarna efter schemat..» (nej)
- Inlämningar ett jävla skit.» (nej)
- Onödiga laborationer och inlämningsuppgifter som inte ger något. Det enda jag tog lärdom av var kanske 20% av första inlämningsuppgiften. Allt annat var meningslöst och tidskrävande.» (nej)
- Konstruktionsuppgift 1 och 3 var inte så svåra att genomföra men väldigt svåra att förstå sig på.» (nej)
- Öh, fattar inte frågan...» (vet ej)

4. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

73 svarande

ja»49 67%
nej»24 32%

Genomsnitt: 1.32

- Fast matterepetitionen var kanon! Utom sista uppgiften om partiella diffekv som vi inte använt oss något av sen. Eller?» (ja)
- Hade mest nytta av Mek 2 och mekatronik.» (ja)
- Men matteläxan som inledning.» (ja)
- men det är om man kommer ihåg det man lärt sig i tidigare kurser inom programmet vilket inte alltid fanns kvar. » (ja)
- hade varit bra med en kort intro på vilka förkunskaper som kan tänkas behövas (alternativt att man får någon formelsamling)» (ja)
- Fast det hade varit bra att ha gått igenom transformer inom matematiken tidigare vilket skulle underlätta» (ja)
- Man glömmer lätt vad man tidigare har lärt sig, ibland blir det att lära sig flera kurser i en. Kan bli lite svårt. » (nej)
- Det hade verkligen varit bra att ha gått en kurs i transformer eller imaginäranalys innan. » (nej)
- transformer» (nej)
- Mycket som är nytt som andra program läst innan denna kurs.» (nej)
- kunde varit mer grundlig genomgång av transformer, det hade hjälpt avsevärt. » (nej)
- Det var längesedan man läste matte och jag tyckte matematikrepetitionen var lite väl skral. Jag skulle vilja ha lite fler exempel och tal man kan öva på, med facit!! » (nej)
- Eftersom vi aldrig har hållt på med laplace, fourier och sånt kan man inte ta det som en självklarhet...» (nej)
- Mycket matte som vi repeterade i början. Väldigt bra att vi hade en repetition.» (nej)
- Kursen är för omfattande med fourier-serie utveckling, laplacetransform och avancerad amtrisalgebra för att man skall kunna ta till sig det som är viktigt, alltså vad olika regulatortyper är bra för att förståelse för regulatordesign.» (nej)
- Jag kom från teknisk design och kände inte att jag hade samma kunskaper som mina kursare som läst termodynamik, mekatronik mm» (nej)
- Jag hade problem med matten... Väldigt bra med matterepetitionen » (nej)
- Det saknar lite mattekunskaper tycker jag. Det blir mycket fokus på att förstå och acceptera Lapacetransformerna.» (nej)
- Vi hade behövt lite annan typ av matematik innan, sen tycker jag att kursen i sig är rätt långt ifrån de kurser vi läst innan. Inte ens mekatroniken känns jätterelevant. » (nej)

5. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

73 svarande

mycket bra»14 19%
bra»21 29%
godkänd»24 33%
dålig»9 12%
mycket dålig»3 4%
vet ej»2

Genomsnitt: 2.52

- Bra organiserad och hade alltid tid för sina studenter.» (mycket bra)
- Engagerad och lättillgänglig! Super!» (mycket bra)
- Jag läste om kursen, senast 2008, och den här föreläsaren gjorde allt mycket mer förståeligt.» (mycket bra)
- föreläsningarna då examinatorn var i USA var bra! Borde nästan haft liknande för varje föreläsning» (mycket bra)
- Jätte bra jobbat!» (mycket bra)
- Bra insats! Däremot förstår jag att det är svårt att hinna med att gå genom hela kursens innehåll på den korta tiden.» (bra)
- Bra med internetföreläsningar, då kan man stanna där man funderar på något och ta det en gång till. Bra komplement till de vanliga föreläsningarna skulle jag tro.» (bra)
- Fast jag tycker att han svävade ut lite väl mycket så man alltid låg efter och sen så skulle man räkna på saker man inte hade gått igenom på övningarna. » (bra)
- Lite rörig ibland.» (bra)
- Knut var mycket engagerad vilket var bra! Lite virrig ibland och stressad. Det var otroligt frustrerande att sitta på en föreläsning då jag upplevde att Knut var stressad - chilla! Ta långa frågor i rasten.» (bra)
- Föreläsningarna var okej, men dåligt att föreläsningarna inte alltid låg i fas med övningarna. » (bra)
- Dock inte bra i att hjälpa studenter på andra tider. Få besökstider och var inte alltid där på de korta tider det var.» (bra)
- Lite för mycket repetition ifrån förrra föreläsningen ibland. Samt att föreläsningar och övningnar inte går hand i hand. Föreläsningarna släpar efter.» (bra)
- Tendens att bli rörig och tappa tråden ibland» (bra)
- Borde vara mer förberedd och veta vad han vill kommunicera ut.» (godkänd)
- Han var rätt pedagogisk, men alldeles för hetsig, han gick inte för fort fram, men kunde tagit små mikropauser för att låta oss hinna skriva av. Det kändes som att han satsade mer på kvantitet än kvalitet på föreläsningarna. Så gärna mikropauser för att ge oss tid att skriva av, särskilt stora blockscheman! Då hinner man förstå så mycket mer.» (godkänd)
- Knut har ett stort intresse för kursen och det märks, men ibland lägger han fokus på fel saker. Tex när han gick igenom enkel matematik istället för att förklara de svåra delarna mer ingående.» (godkänd)
- Förklaringar på vissa frågor kan lätt bli alldeles för omfattande, t.ex. började han prata om lågpass-filter och mätstörningar på andra föreläsningen som svar på en fråga om farthållare. Detta är ord som ingen har hört tidigare och det kan lätt bli för mycket i början.» (godkänd)
- I ärlighetens namn så kan det bli att föreläsaren svävar ut ibland. Vissa föreläsningar har varit bättre än andra. Triviala saker som är onödiga att gå igenom har tagits upp ibland.» (godkänd)
- Tappar bort sig ganska ofta kändes det som. Sedan förstod jag inte så mycket kan bero på att jag hela tiden låg efter. Anteckningarna kunde ligga ute innan så man kan läsa igenom dom och ha printat ut dom så att man enbart kan lyssna och försöka förstå. Jag gillade online föreläsningarna, skulle vart skönt bara ha online eller både och så man kan välja, då kan man lyssna när man vill och är skärpt :) » (godkänd)
- Låg efter i schemat. » (godkänd)
- Lite långsam och kom efter i schemat» (godkänd)
- Ibland blev det lite rörigt...» (godkänd)
- Dålig pedagogik hos föreläsaren + för mycket "stå och grubbla framför tavlan"» (dålig)
- Dålig pedagogik.» (dålig)
- Jag tycker att det behövdes mer struktur och besviken på upplägget. Jag har sett fram emot kursen men kände att jag kunde läsa på bättre hemma. Det är inte det att föreläsaren inte kan sin sak det tror jag, men att få ut det till 160 studenter som vill att det som sägs ska vara korrekt funkade inte. Jag vet att det kan bli fel när man skriver på tavlan men att förklara fel och inte komma på förrän föreläsningen efter gjorde mig skeptisk. Därför har jag läst mest hemma» (dålig)
- Tyvärr är knut inte den mest pedagogiska läraren. Jag tycker ofta att han hoppar över vissa steg som är viktiga att visa, det verkar ofta som att han inte riktigt förstår hur lite vi kan innan och att de flesta som läser kusrsen på maskin tycker att den är väldigt svår. » (dålig)
- rörig och oförbered» (mycket dålig)
- Knut är inte en bra föreläsare. Han är osäker och virrig. Han må vara skicklig på sitt område men han är inte lämpad för att lära andra ämnet. Vi hamnade efter i planeringen då Knut inte hann gå igenom det som skulle gås igenom eftersom han tappade bort sig så mycket. Han undervisar på ett sätt som förvirrar och gör att studenterna tappar fokus på vad det är man faktiskt ska lära sig. Den enda kunskapskällan jag haft under kursen har varit övningsledaren Mikael Thor. Han ska verkligen ha eloge.» (mycket dålig)
- DÅLIG PÅ ATT FÖRKLARA OCH VERKADE DÅLIGT FÖRBEREDD TILL LEKTIONERNA. SAMT ATT HAN SA FLERA GÅNGER ATT T.EX VI INTE BEHÖVDE RITA NYQUIST DIAGRAM TILL TENTAN MEN DET KOM MED ENDÅ» (mycket dålig)

6. På hur många av föreläsningarna har du varit närvarande?

72 svarande

de flesta»60 83%
runt hälften»9 12%
få»3 4%

Genomsnitt: 1.2

7. Hur mycket underlättade föreläsningarna förståelsen av kursen?

72 svarande

mycket»24 34%
en del»34 49%
lite»11 15%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.81

- Uppskattade föreläsningarna som var inspelade och fanns på hemsidan. Det var lättare att hänga med på dem då man kunde stoppa och hinna skriva upp kommentarerna.» (mycket)
- Litteraturen var inte jättelätt att ta till sig.» (mycket)
- Mycket - men nog var det en del poletter som trillade ner först vid övningen» (mycket)
- Det är svårt att applicera föreläsningarna på uppgifterna. Det svåra är inte reglertekniken i sig utan hur den ska anpassas och föreläsningarna hjälper inte till med detta. » (en del)
- Jag känner att jag hade behövt mer verklighetsförankring för att öka förståelsen. » (en del)
- Det man lär sig på föreläsningarna räcker en bit men det ger inte tillräcklig förståelse för att klara tentan. Föreläsaren kanske har lite svårt att veta vad som är svårt att förstå-» (en del)
- Jo men Knut täcker ändå in mycket av det som kursen handlar om, tror jag i alla fall. Tentan har ju inte varit än.» (en del)
- Inte själva föreläsningen att sitta och vara med men att titta på inför tentorna vad som är viktigt och se vad som har gåtts igenom och även titta på när man löser hemtalen. Sedan så tror jag att man lär sig lite även om man inte förstår något under föreläsningen, det hjälper till nästa gång då man i alla fall sett det. Men det hade ju underlättat om man kunnat förstå med en gång. » (en del)
- De va ej i fas med ovningarna» (lite)
- Inte alls. Jag gick i princip på alla föreläsningarna i hopp om att det vid något tillfälle skulle vända och man skulle börja förstå vad Knut pratade om. Det hände aldrig.» (lite)

8. Vad tyckte du om övningsledarens insats? Välj den övningsledare du gick till flest gånger.

73 svarande

Totalt:

mycket bra»44 63%
bra»16 23%
godkänd»5 7%
dålig»3 4%
mycket dålig»1 1%
vet ej»4

Genomsnitt: 1.56

Fördelat på olika grupper:

Välj övningsledare: (5 st)
mycket bra1 50%
bra0 0%
godkänd0 0%
dålig1 50%
mycket dålig0 0%
vet ej4

Genomsnitt: 5

- Det vore bra att ha övning i en stor hörsal och sedan 2 extra räknestugor. » (mycket bra)
- Ni kunde lika gärna bokat en stor föreläsningssal för Mikael, det fanns nästan aldrig plats (Gav upp att ens försöka efter att ha fått vända i dörren några gånger.) » (vet ej)

Mikael Thor: (50 st)
mycket bra36 72%
bra10 20%
godkänd2 4%
dålig1 2%
mycket dålig1 2%
vet ej0

Genomsnitt: 1.42

- Mikael redde ut många frågetecken och betydde mycket för förståelsen på många plan. Både övergripande och på djupare plan. Han är min kandidat till gyllene pekpinnen. » (mycket bra)
- Bästa övningsledaren jag haft» (mycket bra)
- Problemet var ju att få plats i salen» (mycket bra)
- Fortfarande för liten sal. Sjukt irriterande när man gått ända ner till V och så är det fullt!» (mycket bra)
- Mikael var duktig, tyvärr var de andra övningsledarna inte särskilt pedagogiska» (mycket bra)
- Som jag skrev innan ska Mikael Thor ha eloge. Om han vore föreläsare hade kursen blivit mycket mer givande och den hade inte fått stämpeln som "Maskintekniks svåraste kurs". Han förklarar väldigt tydligt så man verkligen förstår. Med detta sagt förstår jag inte hur Andreas Sandberg kan vara anställd som övningsledare. Här handlar det inte om att han är dålig på att förklara, vilket han är, utan han verkar inte ens ha någon kunskap inom området. Jag hade oturen att få hjälp av honom vid ett par tillfällen på räknestugorna och efter tredje gången sa jag att jag ville ha hjälp av någon annan. Han bidrar bara med förvirring och bör absolut inte få vara övningsledare nästa år. Varje fråga jag ställt har jag fått svaret "bra fråga, det vet jag faktiskt inte" och hänvisats till boken.» (mycket bra)
- Sicken kille asså! Rolig, engagerad, pedagogisk. Riktig klippa. Tummen upp att han tog sig tid till frågor både under lektionstillfällen och på hans fritid. Ni måste ju skaffa fler vettiga övningsledare! Det var alldeless för mycket hets att hinna till hans lektioner. Alla fick inte plats. » (mycket bra)
- Den bästa övningsledaren jag har haft hittills i min utbildning! Förklarade allt på ett sätt som man förstod.» (mycket bra)
- Mikael var den enda som kändes kompetent och benägen att få en att förstå. De andra hade dåliga, om något, svar på frågor man ställde och kändes mest som att slöseri med tid.» (mycket bra)
- Superpedagogisk, engagerad, hjälpsam» (mycket bra)
- =D» (mycket bra)
- Mycket bra och pedagogisk» (mycket bra)
- Sjukt grym! De andra va inte alls lika bra. » (mycket bra)
- Något långsam kanske! » (mycket bra)
- BRA ÖVNINGSLEDARE. MEN FÖRELÄSNINGARNA OCH ÖVNINGARNA HADE EJ SAMMA TEMA» (mycket bra)
- Mkt goda kunskaper. Lär ut på ett engagerande och inspirerande sätt. Kan vara en av de bättre övningsledare som jag haft under min chalmerstid hittills.» (mycket bra)
- Omöjligt att få plats vilket gjorde att jag slutade gå. Folk blev ju för fan som tokiga...» (bra)
- Hann inte med talen. Pratade med oss som om vi var 12 år. » (mycket dålig)

Marcus Hedegärd: (5 st)
mycket bra3 60%
bra1 20%
godkänd1 20%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 1.6

Andreas Sandberg: (6 st)
mycket bra3 50%
bra3 50%
godkänd0 0%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 1.5

- Jag har varit en del hos Marcus också, och om både Marcus och Andreas har jag bara gott att säga! De har varit helt fantastiska. Hjälpt till fast klockan närmat sig 18. Alltid varit snälla och trevliga och förklarat och förklarat och förklarat tills man förstod. Super! (Jag har varit lite hos Mikael med, och han var också väldigt bra.)» (mycket bra)
- Bra och snabb räkning på tavlan. Inget onödigt tjafs. Det enda man vill göra på räkneövningar är att få en bild hur man räknar, inte lära sig räkna. Lära sig räkna gör man när man sitter hemma med uppgifterna. Så därför måste ni verkligen ha minst 2 salar där läraren räknar endast övningstal. » (mycket bra)
- Tyckte det var både bra och dåligt att alla inte gick igenom lika mycket, lite hetsigt för de som ville till de där man anteckna, men annars är det bra för det som vill köra på sin egen takt» (mycket bra)
- Han skrev mest upp lösning utan förklara så mycket. När man frågade om hemtal visste han inte riktigt för var inte insatt men kollade på talet själv till nästa övning eller nästnästa. Började gå hit för det var alltid sådan hets till den andra som var i stor sal. Kände att han inte hade den viljan att lära ut som den andra men så kan det vara.. » (bra)

Vet ej: (7 st)
mycket bra1 16%
bra2 33%
godkänd2 33%
dålig1 16%
mycket dålig0 0%
vet ej1

Genomsnitt: 2.5

- Vet inte vad han heter men han hade de övningarna som var enbart genomgång. Han var väldigt pedagogisk och han försökte verkligen ta ner informationen till en lägre nivå än vad det var på föreläsningarna. » (mycket bra)
- Jag var några gånger hos övningsledaren i stora övningssalen och sen hos den andra övningsledaren då det var så fullt hos den andra. Första övningsledaren var bra och väl planerad till lektionerna. den andra var okej, kanske kan gå igenom lite mer noggranare. övningslektionerna låg mesta dels före föreläsningarna då föreläsningsschemat låg efter» (godkänd)

9. På hur många av övningarna var du närvarande?

73 svarande

de flesta»50 68%
runt hälften»17 23%
få»6 8%

Genomsnitt: 1.39

10. Hur mycket underlättade övningarna förståelsen av kursen?

72 svarande

mycket»38 54%
en del»28 40%
lite»4 5%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.51

- Dom underlättade ganska mkt eftersom mikael hade en liten genomgång i början!» (?)
- Särskilt när man gick till Andreas som räknade många tal men ändå ofta gav oss tid att fråga. Det var guld värt!» (mycket)
- Det jag lärt mig under kursen lärde jag mig på övningarna.» (mycket)
- Föreläsningarna låg efter övningarna HELATIDEN!!! Om föreläsningarna kunde ligga steget före hade övningstillfällena kunnat ge mer. Snälla planera bättre.» (mycket)
- Bra chans att kunna ställa frågor i rasten och efter övningen» (mycket)
- Det skulle vara Mikael Thors övningar då, de andra testade jag i början men det var helt värdelöst. » (mycket)
- Mycket - men nog var det många poletter som trillade ner först vid egna studier..» (mycket)
- utan dem hade det varit omöjligt.» (mycket)
- Synd att det var så trångt i salen» (mycket)
- Det hade behövts mer räknestugor, det var svårt att omsätta det man hade gått igenom på de räkneuppgifter man skulle göra.» (en del)
- Lite för kort genomgång ibland» (en del)
- Mer att man kollade på de efterhand då man gjorde hemtal, men förstod en del. Det är bra att se hur man gör en gång även om man inte förstod helt och hållet. » (en del)
- Eftersom kursen är så stor hinner man ändå inte göra några övningsuppgifter om man läser en annan tung kurs samtidigt.» (lite)
- FÖR TENTAFRÅGORNA VAR MYCKET OLIKA ÖVNINGSUPPGIFTERNA OCH SAKER VI EJ HADE PÅ ÖVNINGSUPPGIFTERNA ELLER PÅ FÖRELÄSNINGEN KOM PÅ TENTAN» (lite)

11. Kurslitteraturen

Matrisfråga

- Man använder knappt boken reglerteknikens grunder...»
- Jag tycker inte att reglerteknikens grunder är tillräckligt förklarande och pedagogisk.»
- Övningshäftet är väldigt osammanhängande, talen kommer i en besynnerlig ordning. Facit kan i många fall vara lite väl knapphändigt när man inte inser vilka steg som gjorts i vissa fall.»
- Byt bok! Kolla på "Modern reglerteknik".»
- Reglerteknikens grunder är en mycket rörig bok, har tidigare använt modern regler teknik, denna tar inte upp allt som behövs i kursen, men grunderna är väldigt bra beskrivna i boken och är väldigt mycket lättare att ta till sig. Övningsuppgifterna fanns inte en chans att hinna räkna, om detta anses nödvändigt så borde storleken på inlämningsuppgifterna minskas! »
- Lösningarna till övningsuppgifterna är väldigt kortfattade och ibland omöjliga att förstå. Det skulle behövas grundliga förklaringar i lösningarna.»
- Behövs fler exempel och fler uppgifter man kan öva på i matematikrepetitionen. Somliga har ju faktiskt sålt sin calculus..»
- Kanske är dags att uppdatera materialet»
- Förklarar dåligt, man förstår inte arbetsgången eller hur man ska lösa ett problem av att läsa boken.»
- För vissa småskaer fungerade den, men hade behövt utförligare beskrivingar på många områden.»
- Övningsuppgifterna är dåligt formulerade då man inte förstår vad det är som ska beräknas»
- Lösningarna hade kunnat vara mer omfattande i många fall.»
- Reglerteknikens grunder förklarar dåligt, boken förklarar "hur man gör" men inte "varför det är så", jag använde den endast som uppslagsverk. »
- Lite svårformulerade övningsuppgifter ibland, men överlag bra.»
- Boken speglar inte alls det som man skall kunna på tentan och den gör lite för att öka förståelsen då författaren verkar vilja skryta sina egna teorier och lösningar istället för att fokusera på att öka förståelsen. Övningsuppgifterna var väldigt annorlunda från tentafrågorna och därför tjänade man mycket mer på att räkna gamla tentor. Jag vet inte om det var tentans fel eller övnignarnas, i vilket fall som helst så förberedde övningsuppgifterna inte tillräckligt för tentafrågorna.»
- Öppnade knappt "Reglerteknikens grunder"»
- Ofullständigt facit till övningarna, klumpigt material till övningarna. Varför köpa på dc? »
- Matematikrepetitionen uppskattas mycket! »
- Boken känns väldigt ostruktureread, drar ner betyget.»
- Facit kunde ha varit mer förklarande.»
- riktigt bra med matte rep. »
- Mycket nyttigt med matterepetitionen »

Reglerteknikens grunder
73 svarande

mycket bra»6 8%
bra»24 33%
godkänd»26 36%
dålig»12 16%
mycket dålig»3 4%
vet ej»2

Genomsnitt: 2.74

Övningsuppgifter med lösningar
72 svarande

mycket bra»11 15%
bra»27 38%
godkänd»23 32%
dålig»8 11%
mycket dålig»2 2%
vet ej»1

Genomsnitt: 2.47

Frekvensanalys av signaler
72 svarande

mycket bra»3 6%
bra»15 34%
godkänd»21 47%
dålig»5 11%
mycket dålig»0 0%
vet ej»28

Genomsnitt: 2.63

Matematikrepetition
72 svarande

mycket bra»33 46%
bra»24 33%
godkänd»12 16%
dålig»1 1%
mycket dålig»1 1%
vet ej»1

Genomsnitt: 1.77

12. Hur stor del av kursinnehållet har du läst om i kursboken?

73 svarande

stora delar»17 23%
en del men långtifrån allt»34 46%
små delar»22 30%

Genomsnitt: 2.06

- Den har varit väldigt bra att komplettera med särskilt till inlämningsuppgifterna.» (stora delar)
- Tyckte kursboken bar mycket bra och förklara bra» (stora delar)
- Men att bara läsa bidrar inte till att det fastnar då det är så mycket information. Därför bra att ha föreläsningsanteckningarna, mer övergripande. » (stora delar)
- Använt modern regler teknik för de mest grundläggande sakerna, och resten från anteckningarna. » (en del men långtifrån allt)
- Den innehåller mycket bra information, tykcer bara inte om upplägget i boken. Det blir ofta för mycket termer och är svårt att behålla fokus.(formuleringen är för kompakt) » (en del men långtifrån allt)
- Sådär hälften kanske. » (en del men långtifrån allt)
- kan vara lite svårt att hitta för det är så många exempel att det var svårt att veta om det var just för det fallet eller om det var för alla» (en del men långtifrån allt)
- Väldigt bra bok, hade med det mesta och det var lättförståeligt.» (en del men långtifrån allt)
- Jag läste i början men tyckte inte att det var relevant för vad som gicks igenom på föreläsningarna och slutade därför. » (små delar)
- Har inte läst kursboken.» (små delar)
- Jag var tvungen att lägga vikten på att räkna, så övrigt kursinnehåll tog jag till mig på föreläsningarna.» (små delar)

13. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Tar onödig tid och hjälpte mig inte särskilt mycket i att lära mig reglerteknik bättre.»
- Inlämningarna tog för mycket tid från övriga studier och gav inte någon vidare djupare förståelse.»
- Jag lärde mig ganska lite på inlämningsuppgifterna, de borde utformas så mer förståelse kan uppnås. »
- De två senare hade fokus på fel saker (deriveringsträning) och gav inte tillräcklig mycket för att vara värda tiden de tog. Inlämningsuppgifter - bra, men borde kanske vara lite mer omfattande och som sagt fokusera på rätt saker.»
- Jag hade lite svårt att se sambandet mellan alla deluppgifter, särskilt i inlämning 2. Men de var bra annars! Man tvingades lära sig väldigt mycket. Kanon!»
- Dom var bra, hörde att dom var ännu mer omfattande förra året.»
- Bra uppgifter som ökar förståelsen men de tog lång tid, första uppgiften borde fokuserat mer på det mest grundläggande och sen borde det byggas upp. Inlämningsuppgifterna får ta lång tid, men då ska de ge tillräckligt med kunskap för att klara en trea på tenta om man förstår dem perfekt. »
- Gav inte så mycket. Man förstår inte riktigt vad man gör utan frågar om hjälp till det blir rätt..»
- Extremt mycket extraarbete i Modelleringen, det som var mest störande var uppgifter som i princip bara bad en att förenkla/skriva om ett flertal långa uttryck. Nu kanske jag inte är rätt person att bedömma om detta är vad man bör kunna när man jobbar med reglerteknik, det kändes dock onödigt och tidskrävande.»
- Vanligtvis brukar inlämningsuppgifter ge mycket till kursen som gör att man förstår ämnet och som är bra grund inför tentan. Det gäller inte inlämningsuppgifterna för denna kursen som bara är tidskrävande och onödiga.»
- Mycket dåligt dock att de första räknestugorna för inlämningsuppgift 1 låg när jag hade föreläsning i den andra kursen.»
- Att ha stora inlämningsuppgifter skapar mindre utrymme till tentaplugg när läsperioden börjar närma sig slutet. Synd»
- Det fanns ingenting i inlämningsuppgifterna som gjorde att min förståelse ökade för reglerteknik. Det var mest matte och matlab, var tog reglertekniken vägen? Se och lär av maskinelements inlämningsuppgifter. »
- De var jättebra, men de tog för lång tid i ett helhetsperspektiv. Samtidigt hade jag många inlämningsuppgifter i min andra kurs.»
- Lagom storlek på alla inlämningsuppgifter.»
- Läste om kursen så gjorde inte inlämingsuppgifterna i år.»
- De var bra och gav stor förståelse.»
- Bra, bra, särskilt när man började koppla teorin till praktiska exempel.»
- Jag gjorde dessa ett tidigare år.»
- Tyckte inte att de gav så mycket. Men de gav mer att göra dom än om man inte hade haft dom. De kan nog förbättras men vet ej hur. »
- Modellering av pendeln bidrog inte till att jag blev bättre på reglerteknik, möjligtvis matte.»
- De två sista inlämningsuppgifterna kunde varit mer omfattande, tid kanske kan tas från labbarna. »
- FÖLJDE BARA ETT SVÅRT RECEPT. DÅLIG FÖRSTÅELSE. MEST KRÅNGLIG MATTE SNARARE ÄN REGLERTEKNIK»
- Har inte gjort dem i år eftersom jag läst kursen tidigare. »
- Man kanske kunde gått igenom lite bättre hur man använder simulink för att får mer av sista uppgiften men det behövdes egentligen inte. Det kanske borde stå i uppgiften att man ska kolla på "scope"-graferna.»

Simulering av satellit
72 svarande

bra»31 46%
godkänd»29 43%
dålig»6 9%
vet ej»6

Genomsnitt: 1.62

Modellering av pendel
72 svarande

bra»27 40%
godkänd»27 40%
dålig»13 19%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.79

Reglering av pendel
72 svarande

bra»27 40%
godkänd»27 40%
dålig»13 19%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.79

14. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Tillfällena var jäktiga och mycket svårt att förstå vad som egentligen hände. Tidsbrist samt dåliga förberedelseuppgifter gjorde allt till en enda röra. Handledaren var bara med i början av labben och satte igång oss, sedan försvann han och kom tillbaks först när det var dags att skriva på våra papper. »
- Det var sådär.»
- Samma som ovan»
- förstod nästan ingenting»
- Vi hade en badanka i vår tank. Det var roligt! Men själva labben gav inte så mycket, fast den var kul. Förberedelseuppgifterna däremot! De gav väldigt mycket. Nästan som en mini-inlämningsuppgift. Mycket bra.»
- Icke fungerande utrustning och dålig uppföljning.»
- Gav absolut ingenting annat än stress i två timmar och förlorad pluggtid. Har inte en aning om vad som var meningen med labben»
- Förberedelseuppgifterna var hemska och det fanns ingen ledning alls. Spenderade 10-15 timmar och väl på laborationen så gavs värden man skulle använda. Istället för ett moment där man lär sig något blev det en stress över att få det avklarat innan laborationen. Ingen av laborationerna gav särskilt mycket för inlärningen i mitt tycke. »
- Tillförde inte alls till en djupare förståelse som man hade hoppats. Mikael Thor får skaffe en dubbelgångare och hålla i labbarna också.. :) »
- Kändes lite onödigt, man lärde sig inte så mkt.»
- Onödigaste jag varit med om. Man lär sig absolut ingenting, man blir tillsagd vad man ska göra och får sin påskrift. Hade man inte blivit tillsagd vad man skulle göra hade man aldrig kunnat lösa laben. Förberedelseuppgifterna för andra delen är omöjliga.»
- Tyckte inte att jag lärde mig någånting alls. Förberedelseuppgifterna var jättesvåra och tog lång tid.»
- Kändes som det var för mkt att göra på den lilla tid vi hade på lab 1. Vi hade inet tid att förstå vad vi gjorde utan bara gjorde det. lab 2 var bättre men tyckte inte den gav så mkt den heller. Minska innerhållet alternativt slå ihop de till en lab? och skippa de översvåra förberedelseuppgifterna, de tog bara onödig pluggtid!»
- Var det meningen att jag skulle lära mig nått...?»
- Tyckte att dessa var slöseri med tid. Visst är det ett fiffigt system men jag kan inte alls påstå att de har gett mig en större förståelse än vad jag kunde diskuterat mig fram till.»
- På den första labben var de svårt att förstå vad man gjorde, men de berodde troligtvis på att labben låg väldigt tidigt och man inte hade lärt sig tillräckligt. »
- Vill minnas att det var bra men gjorde inte det i år.»
- Gamla instrument, det kan inte bli bra, men godkänt iallafall!»
- Man förstod genast mycket mer vid laborationerna, även om de kändes abstrakta.»
- Stressigt och jag förstod inte vad de gick ut på»
- Hade första labtillfället och då fanns det stora hål i kunskaperna och förberedelserna krävde en hel dag och man lärde sig väldigt lite och mycket blev fel. Vi kunde inte använda informationen till labben.»
- Jag gjorde dessa ett tidigare år.»
- Lärde mig inte mycket tyckte jag. Tycker att det borde funnits ett handledartillfälle för att lösa förberedelseuppgifterna. Det blev att man försökte göra dom själv men att det var fel svar eller inte lyckades få fram något. Man fick andra siffror som man inte vet hur de togs fram osv när man kom till laborationen, samtidigt som handledaren inte hade målet att lära ut och ge oss förståelse anser jag. »
- Kunde inte ens fråga labledaren frågor, antingen ville han eller kunde han inte svara. Lärde mig mycket lite.»
- Man lär sig ingenting och förberedelseuppgifterna är omöjliga att klara av. Bör finnas bättre sätt att lära sig om reglerteknik i praktiken. »
- Ej tillräcklig förkunskap (mest beroende mig) .»
- labbledaren hade lite svårt att förklara var han hade fått vissa resultat»
- Labbarna gav inte så mycket. Hellre mer omfattande och mer tid till inlämningsuppgifterna och kanske någon kort demonstration, tex. som helikoptern. »
- dålig genomgång och förklaring»
- Tyckte ej de gav så mycket.»
- tyckte inte det gav tillräckligt»
- FICK MYCKET DÅLIG FÖRKLARING PÅ FRÅGOR STÄLLDA TILL HANDLEDAREN»
- Vet ej eftersom jag gjort dem tidigare år. »
- Mkt röriga. För lite tid för att hinna med på ett bra sätt. »
- Alldeles för stressiga»

Laboration 1
72 svarande

bra»10 14%
godkänd»25 37%
dålig»32 47%
vet ej»5

Genomsnitt: 2.32

Laboration 2
72 svarande

bra»11 16%
godkänd»20 29%
dålig»36 53%
vet ej»5

Genomsnitt: 2.37

15. Hur upplevde du försöket med "pratande PDF-dokument"?

Ett par av föreläsningsmomenten (tillståndsåterkoppling och fullständiga Nyquist) undervisades genom "pratande PDF-dokument". Detta var ett försök i att undersöka om vissa moment i kursen skulle kunna undervisas på annat sätt än med traditionell föreläsning för att på så sätt frigöra lärartid till mer dialogbaserad undervisning. Hur ställer du dig till det?

73 svarande

positiv»46 79%
neutral»10 17%
negativ»2 3%
Vet ej»15

Genomsnitt: 1.24

- Hade varit bra om alla föreläsningar hade varit som dessa. Mycket av informationen försvinner då man inte hinner anteckna under föreläsningen. Men här kan man lyssna på det flera gånger om. BRA!» (positiv)
- Glatt överraskad, kanon bra!» (positiv)
- Väldigt smidigt!» (positiv)
- Mycket bra initiativ! Tror det kan komma komplettera föreläsningarna väldigt bra, gör alla föreläsningarna till nästa år!» (positiv)
- Knut är som bäst när man kan pausa och spola tillbaka honom. Skämt åsido, de var bra! » (positiv)
- Tyckte det fungerade bra. Man kunde lyssna igenom det hela i sin egen takt.» (positiv)
- Det var ganska bra men upplever dock att huvuddelen av föreläsningarna bör vara lärarledda som vänligt» (positiv)
- Gör om informationen i labbarna till on-lineföreläsningar. En frisk fläkt!» (positiv)
- Upplevde det som bra, men man får såklart inte samma förståelse som en verklig föreläsning. Att man kunde kolla föreläsningen om Nyqvist själv först och sedan ha en vanlig föreläsning om det gjorde att man förstod det bättre.» (positiv)
- Jag tyckte det var härligt, man lyssnar på föreläsningen i sitt eget tempo. Om man missade något var det bara att "spola" tillbaka föreläsningen.» (positiv)
- Givetvis tråkigt att man inte kan ställa frågor, men det var schysst att kunna "gå på föreläsning" när man ville under dagen.» (positiv)
- man kunde stoppa och spola bak för att lyssna på ett område en gång till så att man kunde förstå.» (positiv)
- Bra idé. Om det är svårt kan man lyssna på det flera gånger. » (positiv)
- Man kan se de delar som är svåra att fatta en gång till!!» (positiv)
- Det var absolut ett bra komplement. Bra att det gick att spola tillbaka och upprepa. Föreläsningarna(dokumenten) kändes väldigt kompakt och jag tror säkert att du hade hunnit med mer på två vanliga föreläsningar. Men detta var absolut bättre än inget. Jag hade gärna sett fler, inom de områden som du anser går att föreläsa på detta sätt.» (positiv)
- Tyckte de var bra! Man kan lyssna när man vill, alltså när man är pigg och inte håller på att somna och så kan man pausa och spola tillbaka när man vill väldigt bra. » (positiv)
- Mycket bra! Borde alltid finnas som alternativ.» (positiv)
- Men det kanske skulle va varit lite mer om varje så man fick en bättre förståelse för vad man skulle använda det till spec tillståndsåterkoppling.» (positiv)
- Det var ett bra sätt att upprepa det man undrade över. Risken är dock att man skippar det eller tappar koncentration. Skulle vara bra att ha detta även till de föreläsningar man är på, som repetition.» (positiv)
- Jättebra idé!!» (positiv)
- Borde ha fler pratade PDF-dokument, kan dock vara svårt att helt ersätta föreläsningar då möjligheten att i stunden ställa frågor tas bort. Man kanske kan ha en föreläsning i veckan som ersätts med ett pratande dokument. Annars är jag väldigt positiv till det. » (positiv)
- Funkade riktigt bra. Skall jag också ta med mig» (positiv)
- Det var bra. Hade varit bra att ha det till varje föreläsning så kan man kolla igenom det innan och sedan bättre kunna ställa frågor om det efter genomgång på föreläsning. Tycker däremot inte att det ska ersätta föreläsning.» (positiv)
- Jätte bra då man lätt kunde ta om ett stycke om man inte förstod det helt.» (positiv)
- Det går ju inte att ställe frågor, bra vid enkla moment» (neutral)
- Knut var inte lika engagerad i PDFerna. :S» (neutral)
- Jag spenderade min tid till att räkna och läste igenom PDF-dokumentet.» (neutral)
- Har tittat på den ena, hade lite svårt att följa med. Skulle nog tycka att det var bättre om det var mer likt en filmad föreläsningen typ. » (neutral)
- fick ej ordning på ljudet» (negativ)
- KNUT VISKADE HELA FÖRELÄSNINGEN OCH VERKADE OFÖRBEREDD. INNEHÅLLET GAV INGET TILL FÖRSTÅELSEN» (negativ)
- Min dator hade inte nån sorts plugin så jag har inte tittat på det. Vi är inte så tekniska som ni tror. Papper och penna fungerar alldeles utmärkt! Jag använder min dator till Spotify, Matlab och Facebook.» (Vet ej)
- Jag har inte tagit del av det materialet men det låter som en bra sak, speciellt för övningar (se kommentar om övningsuppgifter)» (Vet ej)
- Har inte sett dem. » (Vet ej)

16. Hur upplevde du de små miniapplikationer (gjorda i Mathematica) som vid några tillfällen användes på föreläsningen?

73 svarande

positiv»38 65%
neutral»19 32%
negativ»1 1%
Vet ej»15

Genomsnitt: 1.36

- ökar förståelsen sjukt mycket när man ser resultatet i en graf direkt!» (positiv)
- Bra men skulle gärna få vara mer förklarade.» (positiv)
- Den svängande fjädern uppskattade jag, pedagogisk! De andra kommer jag inte ihåg...» (positiv)
- bra för att man fick en tydligare bild av vad som hände. Även Wolfram var bra för att se vilken effekt ändrad svängning hade på utsignalerna.» (positiv)
- Kollade inte på det själv efteråt, men va bra för förståelsen på föreläsningen.» (positiv)
- Det hade varit bra med en mer genomgående förklaring av uträkningarna och modellerna och en koppling till något i verkligheten.» (positiv)
- Illustrativa.» (positiv)
- Bra, men jag tror att jag tappades bort i förståelsen där någonstans.» (positiv)
- Blev tydligt» (positiv)
- Framför allt den som illustrerade hur ett system dämpar signaler som har hög frekvens var mycket bra. » (positiv)
- Ger inte så mycket men är ganska illustrativa. » (neutral)
- De var fina och säkert pedagogiska, men jag fattade ingenting.» (neutral)
- Ibalnd var det svårt att häng med, se skalor och sådant.» (neutral)
- Minns de inte så väl. » (neutral)
- GAV INGET» (negativ)

17. Vad anser du om kursens omfattning i förhållande till antalet kurspoäng?

73 svarande

lagom»41 58%
för hög»27 38%
för låg»2 2%
vet ej»3

Genomsnitt: 1.44

- Man fick nog lägga mer tid än andra kurser, men det beror mestadels på att kunskaper som borde finnas saknades och fick repeteras. » (lagom)
- Tycker att det är väldigt mycket innehåll som man behöver komma ihåg. Svår kurs.» (för hög)
- Hade varit kul med en kurs i transformer innan kanske.» (för hög)
- det är en väldigt omfattande kurs.» (för hög)
- Det där är så svårt att säga. Det finns väl en anledning till att den är ökänd på M-programmet (och säkert fler program) och jag var livrädd för den innan jag började läsa kursen. Jag ser dock ingen anledning heller till varför det skulle vara en "lätt" kurs. Med de upplägget den haft, tex mottagningstider på lunchen, och dessa fantastiska övningsledare, så tycker jag att det varit en väldigt lärorik kurs! » (för hög)
- Är så mycket nytt som måste tas in i form av nya matematikkunskaper så många timmar behöver läggas ner på kursen bara därför. Själva reglerteknik skulle jag däremot bedömma som lagom omfattning.» (för hög)
- Det är för mycket av allt. Svårt att avgöra vad som är 7,5hp. Men jämfört med i princip alla kurser jag läst är denna mycket mer omfattande.» (för hög)
- Känns som man tagit sig lite över huvudet med detta upplägg, tror man skrämmer bort M-studenter från att läsa vidare inom ämnet.» (för hög)
- Att tentan skulle omfatta endast 5,5 hp är ju ett skämt, den känns ju lätt tyngre än många andra 7,5 hp tentor..» (för hög)
- handlar inte så mycket om omfattningen som vilken nivå det bör ligga på, se till att lära oss grunderna istället för att gå in på överväxeln» (för hög)
- Alldeles för hög. » (för hög)
- tycker det är lite för omfattande. massa små grejer som gör att man inte kan ha koll på allt även om det inte är mkt som är supersvårt» (för hög)
- Både du och jag vet att det är väldigt många som kuggar den här kursen. Du kräver alldeles för mycket på tentan i förhållande till det som kursen skall innehålla. Jag är självklart medveten om att en del matematik krävs i from av fourierserier och linjärisering men du borde verkligen tona ner kraven på förståelsen av dessa och fokusera mer på regulatordesign och dess tillämpningar då det är det som är intressant. jag antar att du tänker att fourier-serie utveckling och liknande uppgifter på tentan skall vara för de som vill ha högre betyg än 3 men eftersom så många kämpar med att få just godkänt så borde du verkligen överväga om detta skall vara en del av examinationen överhuvudtaget.» (för hög)
- Det är mycket nytt att ta in, arbetsinsatsen är betydligt större än i anda 7.5hp kurser.» (för hög)
- Mycket man ska hinna med i veckorna. Även om man hängt med och gjort alla övningsuppgifterna så var plugget till tentamen jättesvårt. Många av uppgifterna kändes omöjliga att lösa med den kunskap man fått under föreläsningar och övningar. Alldeles för avancerade. » (för hög)
- P.g.a. alla labbar och uppgifter.» (för hög)
- Inlämningsuppgifterna tog allt för mycket tid. Det kanske skulle vara hållbart om man bara läste en kurs men när vi har två kurser och väldigt tidskrävande inlämningsuppgifter i båda så ges väldigt lite tid till att räkna själv.» (för låg)
- Alltså.. sjukt hög omfattning, och framförallt då det är ett lurigt ämne. Men jag hade inte velat lära mig mindre..» (vet ej)
- Kursen i sig är säkert lagomt med poäng, det är bara så pass svårt att det krävs så väldigt mycket tid för att klara kursen och på grund av det känns det som att kursen är alldeles för stor. » (vet ej)

18. Vad tyckte du om kurshemsidan?

73 svarande

bra»38 53%
godkänd»30 42%
dålig»3 4%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.5

- Tycker kursen är intressant, men kanske lite för svår. » (bra)
- Bra att det var på Pingpong och inte studieportalen! Av två dåliga saker så var det i alla fall den minst dåliga. Kurshemsidan som sådan var bra! Bra länkar och dokument och så.» (bra)
- Alla borde använda pingpong. » (bra)
- mycket bra. Lätt att hämta hem filer.» (bra)
- Användandet av PingPong ger såklart ett plus i kanten!» (bra)
- bra upplägg på pingpong, lätt att navigera» (bra)
- Bra strukturerad och lätt att hitta.» (bra)
- gillar inte pingpong men...» (godkänd)
- Bar att många filer fanns uppe från början. » (godkänd)
- Föredrar att inte använda PingPong.» (godkänd)
- Gillar inte Ping Pong men materialet var bra» (godkänd)
- Den fungerade bra när man väl fick tillgång till den men jag vet inte varför man skall använda pinpong när vi har kursportalen. Blir bara förvirrande.» (dålig)
- gillar ej ping pong» (dålig)
- GANSKA DÅLIG STRUKTUR » (dålig)

19. Vad tyckte du om kurspm?

72 svarande

bra»37 62%
godkänd»22 37%
dåligt»0 0%
vet ej»13

Genomsnitt: 1.37

- Mycket bra! Tydligt. » (bra)
- Tydlig läslista! Bra struktur. Tumme upp.» (bra)
- mycket bra kurs pm. All info man behöver.» (bra)
- Bra med läshänvisningar och hemtal fanns med i det också. Det var bra. » (bra)
- Använder det inte mycket.» (godkänd)

20. Är det något annat som du tycker var speciellt bra med kursen eller som du anser borde förbättras till nästa år?

- Mer fokus på pedagogik och inlämningar som faktiskt känns användbara inför tenta.»
- Fler "pratande" pdf:r»
- jag tycker att kursen var obegriplig vilket gör att den kändes helt meningslös. »
- På något sätt vore det underbart om alla skulle kunna få plats i en övningssal utan att behöva springa dit. Man kan lösa det med fler övningsledare. Man kan också lösa det genom att boka lokaler som ligger närmare varandra. Om man som det var nu först gick till V, och inte fick plats, så hann man ju inte gå tillbaka till EDIT eller M igen, precis som det var svårt att hinna det omvända också, på en kvart. Det medför en onödig stress inför kursen! Knut slarvar en del, stavar fel i slides och liknande, skriver fel namn på övningsledarna på sista PP. Det ger ett oseriöst intryck. Bara en tanke.»
- Fler pdf-föreläsningar! Då kan man ha mer frågestund på föreläsningarna.»
- Ta bort laborationer eller omarbeta helt, det gav som sagt väldigt lite till inlärningen. Kursen är väldigt svår och till viss del återspeglas kanske det i mina kommentarer men jag tycker verkligen att ni ska se över övningsuppgifterna och laborationerna. »
- Jag tror det är dags att försöka göra om den från början, anpassa den ordentligt till maskinare och göra den till mer intresseväckande så någon kanske skulle vilja fortsätta med detta ämnet efter kursen också»
- Byt examinator/föreläsare, gärna till Mikael Thor. Sparka Andreas Sandberg.»
- Antalet övningsledare borde öka. Gärna med sådana av Mikael Thors klass. Förbättra inlämningsuppgifterna.»
- Ta bort labbarna, mindre omfattande inlämningsarbeten, mer tid till egenstudier och uppgiftsberäkningar.»
- En väldigt rolig och bra kurs! Labbarna tycker jag kan göras bättre, men beror till största delen på att de ligger så tidigt att man inte känner sig förberedd inför dem.»
- Ta bort eller iaf tona ner de krav på matematiskt kunnande du har och fokusera på betydelsen av bode- och nyquistdiagram i samband med regulatordesign. Ta också med lite fler praktiska tillämpningar från verkligheten på dina föreläsningar. Segway, inverterad pendel, farthållare och jas-plan har man hört ett tag nu men det måste ju finnas något annat, mer spännande och tillämpbart på en maskiningenjör som du kan ha som exempel? Det är väl allt jag kan komma på nu, men sammanfattningsvis så kräver du för mycket av studenterna.»
- Jag har nog skrivit det mesta där uppe...»
- Jobba på att få föreläsningar och övningar att ligga i fas. Ofta räcker inte heller övningstiden till för alla exempel som ska behandlas enl kurs-PM. Och större salar/fler övningsledare!»
- Förbättra labbarna och fler övningsledare! »
- Bättre besökstider, det känns som man stör och inte är välkommen till att fråga om hjälp.»
- Ta bort laborationerna eller gör om dem så att man faktiskt förstår något. Tentamen känns jättesvår i jämförelse till vad man lär sig under veckorna innan.»
- att lägga kursen på en sådan nivå så att den massar maskinteknik då förkunskaperna är låga.»
- Bättre tajming mellan föreläsningarna och de övriga delarna i kursen.»
- Kursen bör läggas om så att man börjar med implementering och sen går på djupet på matematiken. Kanske visa MATLAB till C-språk till mikrokontroller och göra inlämning och laboration på detta - likeså viktigt för maskiningeniör att känna till komponenterna som till teorin»
- Fler salar till endast tavelräkning på övningarna»
- positivt: PDF-dokument och olika former av övningar negativt: svårt att kunna ställa frågor utanför föreläsnings- och övnings-tid.»
- Mer strukturerat, det är annars en rolig kurs. bättre planerat med antalet platser då det var så många som läste kursen i början att det var svårt att få plats. Tyckte det var tråkigt att mycket tid fick gå åt lätta grunder och att tex de som läser zeta har fler kurser som är mer förberedande.»
- TENTAN VAR HELT SKILLD FRÅN ÖVNINGSUPPGIFTERNA. SAKER VI INTE SKULLE BEHÖVA KUNNA KOM MED PÅ TENTAN TEX RITA NYQUIST DIAGRAM. TENTAFRÅGORNA VAR DÅLIGT FORMULERADE OCH RÖRIGA SAMT ATT VI ALDRIG TAGIT UPP SAKER SOM KOM MED. DÅLIGT!!!!!»
- Den som lägger upp kursen borde nog ha lite mer förståelse för att väldigt många tycker att kursen är svår och lägga mer tid på grundläggande saker. Jag tycker att det är bättre att lära sig lite mer grunder och kanske mindre moment i kursen än som det är nu när det är väldigt svårt och därför lär man sig väldigt lite av allt för man hinner inte riktigt med att lära sig innan nästa nya moment börjar.»
- Tyckte det var otroligt onödigt att man blev tillsagd att gå till en tentamenssal för att det sedan skulle visa sig att de inte hade tillräckligt med teser!! Fick min tenta en kvart försent och tentavakten var på oss 5 min innan ordinarietiden skulle gå ut! Sjukt dåligt! andra fick vänta längre ändra salar till och med!!...»
- Salarna för övning hade för låg kapacitet mot hur många som ville gå på övning där de gjorde exempel hela tiden. Slopa att ha egen räkning på övningstillfällena. Man är där för att få se räkneexempel, inte att sitta och räkna. Det kan man göra hemma»


Kursutvärderingssystem från