ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursenkät energiomvandling 2011, ENM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-06 - 2012-02-20
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Robert Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Kursinformation

Matrisfråga

- Ha gärna med datum för när laborationsrapporterna ska in. (som stämmer överrens med lab-pm)»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- en del av informationen i kurs-pm var inte korrekt.»

Var kurs-PM tillfredställande?
18 svarande

Ja»12 66%
Nej»2 11%
Vet ej»4 22%

Genomsnitt: 1.55

Framgick kursens mål i kurs-PM?
18 svarande

Ja»11 61%
Nej»1 5%
Vet ej»6 33%

Genomsnitt: 1.72

Var hemsidan tillfredställande?
17 svarande

Ja»15 88%
Nej»2 11%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.11

2. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Har ej läst/sett målen.»6 33%
Svåra att förstå»0 0%
Ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Ger tydligt besked om vad jag skall lära mig»5 27%

Genomsnitt: 2.61

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är kursens mål rimliga till dina förkunkskaper och kursens poängtal

18 svarande

Har ej läst/sett målen.»4 22%
Nej de är för lågt ställda»1 5%
De är lagom»13 72%
Nej de är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Nej de är för lågt ställda)

4. Hur många timmar har du lagt ner på kursen per vecka?

Här avses både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta ett medelvärde för hel hela läsperioden.

18 svarande

Mindre än 15 timmar.»1 5%
Ca 20 timmar»10 55%
Ca 25 timmar»4 22%
Ca 30 timmar»3 16%
35 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ca 20 timmar)
- Svårt att säga hur mycket tid då det varierat ganska mycket. Vissa av labrapporterna tog mycket tid.» (Ca 25 timmar)


Föreläsningar

5. Hur har föreläsningarna varit?

Matrisfråga

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- det var väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna om strålning. ologiskt nog tror jag att det berodde på att det gick för långsamt, så det var svårt att hålla koncentrationen.»
- Föreläsningar om strålning godkända men kunde kanske vara tydligare, var lite svårt att få förståelse för strålningen utifrån den undervisning och det material man fick.»

Hur har föreläsningarna om ledning varit?
18 svarande

Har ej deltagit»2 11%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Godkända»6 33%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 4.27

Hur har föreläsningarna om konvektion varit?
18 svarande

Har ej deltagit»3 16%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Godkända»4 22%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 4.05

Hur har föreläsningarna om strålning varit?
18 svarande

Har ej deltagit»2 11%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 16%
Godkända»5 27%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 4.05

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

18 svarande

Har ej deltagit»2 11%
Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 3.5

- Men utdelat pp har vart bra» (Ganska liten)
- Jag gick inte på föreläsningarna för vilka motsvarande information fanns i boken. För mig var det ett bättre sätt att studera. Ni kunde bättre upplysa om detta i framtida kurser. » (Ganska stor)
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ganska stor)

7. Hur var tempot på föreläsningarna?

18 svarande

Har ej deltagit»2 11%
För lågt»4 22%
Lagom»12 66%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- gäller ganska generellt, vi gick igenom lite på lång tid» (För lågt)
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Lagom)

8. Hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

18 svarande

0-25%»2 11%
25-50%»0 0%
50-75%»7 38%
75-100%»9 50%

Genomsnitt: 3.27

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (50-75%)
- var där i början men tröttnade sen, det var lättare att lära sig ur boken» (50-75%)


Räkneövningar

9. Hur har räkneövningarna varit?

Matrisfråga

- Gillar ej att ha räkneövningar med pp. Bättre att skriva allt på tavlan. Får bättre förståelse.»
- Pontus är jätteduktig på att förklara»
- räkneövningarna fungerar bättre utan power-point»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- pontus var väldigt bra, pedagogisk och vi hann med mycket. »
- De räkneövningar med en mer grundlig genomgång på tavlan kändes mer givande än de som gicks igenom mha powerpoint.»

Hur har räkneövningarna i ledning varit?
18 svarande

Har ej deltagit»4 22%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Godkända»3 16%
Ganska Bra»6 33%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 4.05

Hur har räkneövningarna i konvektion varit?
18 svarande

Har ej deltagit»4 22%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Godkända»3 16%
Ganska Bra»4 22%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 4.16

Hur har räkneövningarna i strålning varit?
18 svarande

Har ej deltagit»4 22%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Godkända»7 38%
Ganska Bra»5 27%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.66

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

18 svarande

Har ej deltagit»4 22%
Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.61

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ganska stor)

11. Hur var tempot på räkneövningarna?

18 svarande

Har ej deltagit»4 22%
För lågt»1 5%
Lagom»13 72%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Framförallt för många uppgifter på varje sorts problem.» (För lågt)
- Pontus räkneövningar har vart mycket bra! Tycker de andra skall lära sig av han.» (Lagom)
- men pp gjorde ibland att tempot blev högt» (Lagom)
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Lagom)

12. Hur stor andel av räkneövningarna har du deltagit i?

18 svarande

0-25%»4 22%
25-50%»2 11%
50-75%»3 16%
75-100%»9 50%

Genomsnitt: 2.94

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (25-50%)


Laborationer

13. Vad tycker du i allmänhet om laborationsmomentet?

- Bra! Bra ledare och trevlig atmosfär.»
- Väldigt bra. Mycket givande att få se och räkna på verkliga fall. »
- Tycker det är för mycket med 4 labbar och två konstruktionsupp. Tycker det hade vart lagom med 4labbar, dom var mer givande än konstruktiosupp.»
- Otroligt bra! Förstår inte varför man inte har såhär i andra kurser. Man kan verkligen koppla ihop teori och praktik.»
- Väldigt bra! Givande att få se hur det är i verkligheten.»
- Mycket väntan... Kan man inte slå ihop labbarna, så man mer går runt och kollar och mäter vissa saker? Kändes inte jättegivande att läsa av mätvärden på en dator varje kvart»
- Kanske lite slappt(mkt stå och vänta), men intessegivande.Rapportskrivandet gav en hel del förståelse.»
- bra laborationer»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- jag tycker att det var roligt att få göra något annat i en kurs än att bara gå på föreläsningar, och det var ett bra sätt att plugga att få förståelse genom att skriva lab-rapporter. Labbarna kändes dessutom vädigt relevanta för kursen då man fick en koppling till vad man kan använda värmeöverföringskunskaperna till i verkligheten »
- Bra och intressant att få se lite hur några av de saker man räknar på kan se ut och användas i verkligheten.»
- intressant och roligt!»

14. Laborationer

Matrisfråga

- Labb Pm på labb 2 var otydlig.»
- En del av labPM behöver förbättras så att det framgår tydligare vad det är man ska räkna på.»
- Lab 2: Laborationsrapporten var väldigt stor! Och lite osäkert på vad man skulle göra.»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- det var bra att vi fick tillfälle att fråga om hjälp på ett tillfälle till varje lab»

Hur var innehållet i lab1 (värmebalans)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 4.11

Hur var innehållet i lab2 (mätteknik)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Godkänt»3 17%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.82

Hur var innehållet i lab3 (konvektionsstråk)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Godkänt»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 4.17

Hur var innehållet i lab4 (värmeväxlare)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Godkänt»3 17%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 4.11

Hur var labPM till lab1 (värmebalans)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 4.11

Hur var labPM till lab2 (mätteknik)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Godkänt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.7

Hur var labPM till lab3 (konvektionsstråk)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Godkänt»3 17%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.88

Hur var labPM till lab4 (värmeväxlare)?
17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Godkänt»4 23%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 4

15. Konstruktionsövning

Matrisfråga

- Var lite tidsoptimistiskt inställda. »
- Konstr. uppg. 1: Var stressigt att man skulle göra den på en lektion. Blev hög ljudnivå och svårt att koncentrera sig och stressigt. Konst. uppg. 2: Själva uppgiften var bra för man förstod strålningen bra. Men vi la alldeles för mycket tid på att förstå skriven matlabkod, än på själva energiomvandlingen.»
- Konstruktionsövningen om värmeöverföring. bra uppgift i botten men man behövde data från tidigare labbar och det tog mycket tid i att leta gammal indata. »
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- det var lite stressigt att klämma in dem innan tentan men det var ju bra att ha gjort dem nu i efterhand»

Vad tycker du om konstruktionsövningen om temperaturmätning?
18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 16%
Godkänd»5 27%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.44

Vad tycker du om konstruktionsövningen om värmeöverföring i konvektionsstråket?
18 svarande

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»3 16%
Godkänd»4 22%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.33


Övrigt

16. Vad tycker du om kursboken?

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Godkänd»5 27%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 4

- Den var lite svår att hitta i. Kunde leta sig galen efter vissa formler.» (Ganska dålig)
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ganska bra)
- En av de bästa böckerna jag haft. Alltid varit användbar.» (Mycket bra)
- Tydlig och bra bilder och exempel!» (Mycket bra)

17. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till andra kurser under perioden?

18 svarande

Lägre»3 16%
Lika»11 61%
Högre»4 22%

Genomsnitt: 2.05

- Lite olika olika veckor men laboartionsrapporterna var bra för att de skulle göras kontinuerligt. » (Lika)
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Lika)
- Har lagt ner ganska mycket tid på kursen, kanske mest på labrapporterna.» (Lika)
- Vi läser reglerteknik som andrakurs.» (Högre)
- jag har bara läst en kurs denna period» (Högre)

18. Hur har möjligheten att få hjälp och ställa frågor varit?

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Godkänd»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%

Genomsnitt: 4.83

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ganska bra)
- Inga problem att gå och till vån 4 och få hjälp.» (Mycket bra)
- Väldigt tillmötesgående kursledningsgrupp.» (Mycket bra)
- bra att det var lätt att hitta er alla tre när man hade frågor» (Mycket bra)

19. Hur speglade tentan kursens innehåll?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Godkänd»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 4.22

- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?» (Ganska dåligt)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konvektion och konduktionsdelen var bra.»
- Bra med utdelning av powerpoint-slides så att man har enlkare att följa med på föreläsningarna. Måste också säga att det är en mycket rolig och bra kurs och man har lärt sig mycket. »
- bra att det pp delas ut vid föreläsningarna :)»
- Laborationerna i pannan!!»
- Labbarna, litteraturen»
- Pontus»
- Labbarna»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- vet ej»
- labbarna och räkneövningarna»
- Laborationerna känns viktiga, men jag har förstått att de inte kommer bevaras till nästa år, i alla fall inte den nuvarande formen. Men någon typ av laboration känns viktig i kursen.»
- Laborationerna i deras nuvarande utformning»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strålningen kunde förklarats bättre, förstod inte riktigt allting Robert skrev upp. Han gick genom det lite för fort och utan att skriva kommentarer eller tydligt vad det är han gjorde på uppgifterna. Pontus hade en väldigt bra metod tyckte jag. (Inget personligt menat mot Robert, bara att jag tycker om när man skriver upp så att alla förstår, inte bara antar att alla förstått och gå vidare..)»
- räkneövningar på tavlan ej pp!»
- Nada.»
- Det var alldeles för mycket inlämningar som tog väldigt mycket tid. Dessutom behövs tydligare svar på när inlämningarna ska vara inlämnade. »
- Det kanske inte är nödvändigt att skriva ut alla föreläsningar på förhand. Behöver man dessa så kan man skriva ut på egen hand.»
- konst 2, ej så mycket matlab»
- Konstruktionsövningarna»
- This was so hlepful and easy! Do you have any articles on rehab?»
- Färre eller mindre omfattande obligatoriska moment »
- strålningsdelen fick för lite utrymme»
- Tycker det mesta var bra, men kanske lite tydligare genomgång av strålning, som i alla fall jag uppfattade som svårt att förstå.»
- inget»


Kursutvärderingssystem från