ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-2 Matematik och samhälle, modul 1, MVE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-06 - 2012-03-17
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»

1. Hur väl tycker du att du har blivit informerad om kursen? Innehåll, examinationsform, kurskrav med mera.

33 svarande

Inte alls väl»0 0%
Inte särskilt väl»1 3%
Ganska väl»13 39%
Mycket väl»19 57%

Genomsnitt: 3.54

- Eftersom jag redan visste att jag var intresserad har jag tagit reda på en del via hemsidan etc.» (Mycket väl)
- Lätttillgängliga dokument, bra information inför och under varje föreläsning.» (Mycket väl)

2. Tycker du att Lars-Åke Kernells föreläsning (Möte mellan människor) behandlade ett intressant ämne?

32 svarande

Nej, inte alls intressant»0 0%
Nej, inte särskilt intressant»3 9%
Ja, ganska intressant»15 46%
Ja, mycket intressant»14 43%

Genomsnitt: 3.34

3. Tycker du att Lars-Åke Kernells föreläsning var relevant för dig som mentor?

33 svarande

Nej, inte alls relevant»0 0%
Nej, inte särskilt relevant»5 15%
Ja, ganska relevant»21 63%
Ja, mycket relevant»7 21%

Genomsnitt: 3.06

- Kändes inte som de problem han tog upp är samma som de som jag mött som mentor. » (Nej, inte särskilt relevant)

4. Tycker du att Jana Madjarovas föreläsning (Matematikdidaktik i praktiken) behandlade ett intressant ämne?

33 svarande

Nej, inte alls intressant»1 3%
Nej, inte särskilt intressant»3 9%
Ja, ganska intressant»13 39%
Ja, mycket intressant»16 48%

Genomsnitt: 3.33

- Mer av didaktik i praktiken!!» (Ja, mycket intressant)

5. Tycker du att Jana Madjarovas föreläsning var relevant för dig som mentor?

33 svarande

Nej, inte alls relevant»1 3%
Nej, inte särskilt relevant»2 6%
Ja, ganska relevant»11 33%
Ja, mycket relevant»19 57%

Genomsnitt: 3.45

- Kändes som att man kunde allt.» (Nej, inte särskilt relevant)
- Definitivt!» (Ja, mycket relevant)

6. Anser du att litteraturseminariet hjälpte dig att ta dig igenom kurslitteraturen

33 svarande

Nej, det hjälpte mig inte alls»0 0%
Nej, det var inte till särskilt stor hjälp»2 6%
Ja, men inte i så stor utsträckning»18 54%
Ja, det var till stor hjälp»13 39%

Genomsnitt: 3.33

- Än mer diskussion vore bra. Kanske i mindre grupper?» (Ja, men inte i så stor utsträckning)
- Det var bara några som pratade och alla gavs inte chansen att prata om materialet» (Ja, men inte i så stor utsträckning)
- Det kändes inte som att det behövdes i så stor utrstäckning.» (Ja, men inte i så stor utsträckning)
- Jag tycker att jag förstod kurslitteraturen utan seminariet, men är också van att läsa på engelska, men det var ändå bra att höra andras vinklar på den.» (Ja, men inte i så stor utsträckning)
- Tycker litteraturseminariets kunde göras bättre, det slutade ganska abrupt» (Ja, det var till stor hjälp)

7. Har du någon tidigare erfarenhet av undervisning

33 svarande

Nej»16 48%
Ja»17 51%

Genomsnitt: 1.51

- Bara av vänner/släkt, mestadels matte B-C» (Ja)
- Dock inte jättemycket.» (Ja)
- Handledning.» (Ja)
- Bara inom segling, inte matte =)» (Ja)

8. Är det något i modul 1 som du anser var bra och bör bevaras inför nästa läsår?

- Jana Madjarovas föreläsning»
- Litteraturseminariet Boken Fredrika Lagergren»
- Mentorskapshandledning.»
- Fö 1»
- Upplägget i stort och litteraturseminariet.»
- Bredden»
- Kernells föredrag tyckte jag verkligen om!»
- materialet och Janas föreläsning»
- Jana"s föreläsning.»
- Jag tycker att hela upplägget kändes väl planerat och bra.»
- Allt, tror jag.»
- Bra föreläsare!»
- Flytta Morgen Niss text till mdoul 2.»
- Jana madjarovas föreläsning var direkt och konkret»
- Jag tycker det mesta var bra, Jana var speciellt intressant att lyssna på. Sfards artikel tycker jag också var bra, gav ett bra perspektiv på inlärning som jag tycker behövs.»
- Bra föreläsningar och interaktiva föreläsningar. Fortsätt med det.»

9. Är det något i modul 1 som du anser bör ändras eller förbättras inför nästa läsår?

- litteraturseminariet är bra, men kan säkert göras bättre. Känns som en mycket viktig del av kursen pga essän. »
- Eftersom chalmersstudenter väldigt sällan får skriva en uppsats hade det vart bra med en kort förklaring och gärna en övning för att friska upp minnet. »
- inlämningsuppgift.»
- Kändes som att texterna var mycket tunga. »
- Litteraturseminariet kan nog förberedas ännu bättre»
- Mer tid för diskussion av materialet!»
- "Möte mellan människor" skulle behöva mer av ett mål och mindre "lugnande inspirationstal".»
- I allmänhet skulle det vara bra om man fick någon bekräftelse när man lämnar in uppgifter via mail så att man vet att de mottagits.»
- Väldigt svåra och mastiga texter. Hade varit bra med en liten sammanfattning på svenska som någon av er kunde hålla. »
- Nej, jag tror inte det.»
- Inför en till artikel till inlämningsuppgift 1. Morgen Niss text känns som den hör mer hemma i modul 2.»
- Tycker det blir att kursen tar upp lite väl mycket tid gentimot poängen den ger...»


Kursutvärderingssystem från