ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Samhällsplanering, BT150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

BT150 Samhällsplanering (Claes Wernemyr)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- Liksom förra året krävs mer kommunikation mellan handledare (arkitekter) o föreläsare (Claes). Måste vara samma instruktioner som ges! Engagerad föreläsare samt bra handledare (dock inkonsekventa handledare) en sak är bra ena veckan o nästa ska vecka ändra tillbaka???»
- Mycket bra! Min grupp kom igång ganska bra, men kände att vi blev tillbakahållna en aning av lärarna.»
- Bra, mycket bra»
- Mycket bra»
- Claes är bra och inspirerande som alltid. Christer Rabe och de andra arkitekterna har hela tiden hand om just synpunkter. Svårare att bedöma. Allihop kan behöva samköra sig lite bättre ibland. »
- Mycket bra»
- kanon»
- bra»
- Bra. »
- Mycket bra från en del, Bra från andra.»
- mycket bra föreläsningar, på ritövningar är det mycket olika bud och alla lärare säger olika, förvirrande och tråkigt eftersom det påverkar betygen»
- Claes är toppen. Stort intresse i ämnet och med känsla för sina studenter.»
- ok»
- bra»
- Mycket bra»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Bra, inspirerande»
- Mycket bra. Tog upp det man skulle tänka på.»
- intressanta vissa saker repeteras dock intensivt från förra året.... så vissa föreläsningar kändes som om vi hade två gånger...»
- Intressanta»
- Claes Wernemyr inspirerar. Vissa tycker att han mest predikar åsikter men jag anser att han lyckas påvisa vad som är hans tycke och smak och vad som är regelverk. »
- Jättebra, mycket informativt.»
- jättebra»
- intressanta»
- Bra, men de kändes som dom tappade mening emot slutet dock.»
- Föreläsningarna med Claes var mycket intressanta. Man fick ilte för lite tid på hjälptiderna.»
- mycket bra»
- Bra. Upplägget var bra. tydligt. Förklarar mycket»
- ok»
- intressanta»
- Mycket bra och intressanta»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur?*

- Hade räckt med stenciler med mått och bestämelser, informationen har man fått om man gått på föreläsningarna och borde inte kunna köpas i ett kompendium»
- Lätt att gå till vid funderingar.»
- bra intressant häfte»
- Bra»
- Köpte Claes bok men har inte direkt tittat i den. Har endast haft marginell nytta av just den. BBR och SS har använts flitigt och är vettiga att ha. »
- Ok, men behövs den jättemycket? Kändes inte som om den användes mycket direkt.»
- vilken kurslitteratur.. nej den var väl lite tråkigt men ok. »
- bra»
- Hmm, köpte boken, men har inte använt den.»
-
- ok»
- Lite rörig, inte använt den så mycket.»
-
- den vra var bra, användes dock inte så mycke»
- Mycket användbar»

4. Vad tycker du om projektarbetet?*

- Bra! Jättekul att jobba i grupp!»
- Mycket bra erfarenhet, men svår!»
- skitskoj!!!»
- Bra, kul.»
- Intressant. Kul att arbeta i Projektform.»
- Det roligaste hittills under utbildningen.»
- tar aldeles för mycket tid om man ska hinna med andra kurser, men det var en upplevelse man inte vill va utan. »
- väldigt roligt och lärorikt, men väldigt tidskrävande»
- Bra»
- Tog för mycket tid under lp2 då det bara skulle vara 3,5p och jag satt i skolan 8-21 måndag till söndag under hela läsperioden. Tog upp tiden för de andra kurserna.»
- roligt, tidskrävande, lärorikt»
- Kul, tufft, givande, spännande, utmaningar.»
- jobbigt men roligt»
- kul men mycket omfattande och tidskrävande»
- Roligt!»

5. Vad tycker du om handledningen?*

- Mer konsekventa o behöver mer tid för varje grupp!»
- Min grupp kom igång ganska bra, men kände att vi blev tillbakahållna en aning av lärarna.»
- bra fick mycket bra kritik»
- Bra»
- Bra på många sätt. Fina synpunkter på saker som behövde göras om. »
- Bra, förutom att alla assistenter sa olika saker och ingen verkade ha någon koll.»
- Frustrerande med dubbla budskap och tvetydig information hela tiden. Börje ger dessutom felaktig information. Inte alls ok. »
- bra. en del väntan när många ska ha hjälp samtidigt samt kommunikationen lärarna emellen är inte alltid helt ok»
- Borde varit tydligare direktioner»
- Mycket bra. »
- svårt att veta vad lärarna tycker och vad som är regler, alla lärare säger olika»
- Kunde varit bättre., men var okej iaf... De kunde varit tydligare i sin kritik»
- bristande»
- bra till största del men jag tycker inte handledningen och betygssättningen stämmer överrens, saker som man visat och diskuterat utan några komentarer drar sedan ner betyget, känns konstigt när de brister inte på pekts vid handledning..»
- Den var bra under det sista projektet. Tidigare har olika handledare gett olikamriktlinjer.»

6. Vad tyckte du om utställningen och kritiken man fick?*

- Renborg borde ge mer ärlig kritik inte att allt känns bra, utan peka på detaljerna som verkligen inte var bra så man utvecklas!»
- Utställningen kändes bra, mycket bra med praktisk kritik.»
- bra»
- Bra»
- Arkitekten från Tjörn kunde gärna spetsa till sin kritik lite. Det var inte mycket han kritiserade. »
- Bra.»
- Väldigt kul och trevligt. »
- kunde fått längre respons än 5 min, alldeles för pressat tidsschema. utställningen var ett kul sätt att visa vad vi gjort»
- Antingen var alla projekt väldigt bra, eller så var kritiken lite mesig. »
- Bra, lite för milda kanske, ville ha mer kritik.»
- även här är det mycket tyckande, hade varit lättare att få "rätt och fel" känns jobbigt att bli bedömt på vad de tycker»
- Utställningen var kul. Kritiken var givande, även om det kändes lite som att de inte våga ge någon negativ kritik, utan den mesta var positiv, vilket iofs alltid är trevligt. Men kanske inte alltid konstruktivt.»
- den var bra»
- kul och intressant»
- Utställningen var mycket bra. Kritiken var bra, men det kändes som att ingen grupp fick direkt någon dålig kritik. I såfall var den väl gömd mellan raderna.»

7. Vad tycker du om upplägget på kursen, med projektarbete?*

- BRA!»
- Har inget att klaga på.»
- mycket bra»
- Bra»
- Mycket bra.»
- Jättebra, man lär sig jättemycket på det sättet.»
- Bra, om man har mindre att göra i andra kurser. »
- kul, känns inte lika krävande som det egentligen är»
- Smart»
- Mycket bra, för stort arbete.»
- tidskrävande, lärorikt»
- Bra, på detta sätt får man ju verkligen använda sig av det man lär sig under kursen.»
- projektet är väl själva kursen»
- bra»
- Mycket bra upplägg. Man lärs sig verkligen jättemycket!»

8. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- Nej»
- Inte vad jag kan tänka mig...»
- nej»
- Nej»
- Varför dela upp den i A kurs och B kurs?»
- Mer samspelta assistenter, man fick höra en sak från nån och en annan från nästa.»
- Vi fick ofta viktigt information mycket senare än vi hade behövt få den, vilket ledde till stress i onödan. »
- lite annat upplägg på tiden, i början var handledarna lite för lugna ex när vi kom och ville visa planlösningar ville dom inte se dom än...och plötlsigt skulle allt vara färdigt»
- . »
- Roligt att få ett utmanande område men i och med att det tog sån tid att göra det blev man lite sur på att de förra året fick ett så pass mycket lättare område att bygga i. »
- hade kanske kunnat ha mindre grupper med tex 4 personer»
- tror inte det»
- Bättre handledning som är konsekvent. Fick kritik i slutet som inte tagits upp under handledningarna.»
- bättre och mer konkret handledning»
- Det sista stora projektet kunde lagts under en annan läsperiod. Då projektet tar väldigt mycket tid och kurser som går samtidigt kommer i kläm. Vi har haft svåra kurser samtidigt, och de borde inte ligga under samma läsperiod som ett projekt som tar så otroligt mycket tid.»

9. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- Bra»
- Hade velat ha mer konstruktiv kritik, man lär sig inget på beröm...»
- för enkel alla fick 5»
- Bra»
- Hård men rättvis.»
- Helt ok.»
- Bra»
- nöjd, vet dock inget om kriterieran där»
- Väldigt otydlig. Det behövs tydligare kriterier för vad som ger en 5, 4 och 3. »
- Bra, alla fick väl 5a. Antingen för snälla eller så hade alla lagt ner mycket jobb.»
- orättvis, vissa hade fel mått osv men fick ändå bra betyg, vi fick sämre betyg utan att ha något konkret fel»
- Bra.... »
- se ovan»
- lite konstig, tycker inte att planschernas utseende bedömdes vilket vi uppmanats att lägga mycke tid på ..»
- Bra»

10. Vad har varit bra med kursen?*

- Lärorikt att ta in alla kunskaper från byggnadsplaneringskursen och lägga till samhällsaspekten»
- Att få praktiskt få prova på planeringsprocessen.»
- att man har learn by doing alltså förståelsen har skapats under projektets tid»
- Det var lärorikt»
- Lärt mig om samhällsplanering, insett komplexiteten och vilka ytor som krävs. »
- Allt, tror jag»
- Claes är helt suverän. Kul med ett verkligt projekt. »
- kan inte klaga på nåt»
- . »
- Allt förutom att det tog upp för mycket tid.»
- föreläsningar, ritövningar»
- Projektet. Och Claes.»
- man får vara kreativ»
- intressant och kul»
- Bra lärare och handledare, bra och intressanta föreläsningar, engagerande och jätteroligt projekt.»

11. Vad har varit mindre bra?*

- Kort om handledningstid»
- Kan inte komma på något...»
- vet inte»
- För stort projekt, som krävde för mycket tid.»
- »
- vet inte riktigt»
- Dubbla budskap, lärare som inte är överens om viktiga saker. Stressen. »
-
- . »
- Tiden.»
- hade behövt mer tid med handledare på ritövningar »
- Handlidningen.»
- handledningen»
- okonkret och stressigt»
- Vi fick dålig information om hur omfattande första redovisningen skulle vara (redovisningen av preliminär situationsplan). Därför var den väldigt olika från grupp till grupp»

12. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- Absolut»
- Mycket!»
- mycket hög»
- Mycket»
- »
- Definitivt.»
- JA!!»
- absolut!»
- Ja, vi får lära oss hela processen kring utformnigen av ett hus och ett bostadsområde. »
- Ja stor!»
- ja»
- Ja, verkligen. »
- ja»
- ja»
- Ja absolut»

13. Förslag till förbättringar till nästa år*

- Nej! Mer handledningstid»
- Lättare område att planera över.»
- ....»
- Vet inte.»
- »
-
- Mer tid för konsultation. »
- tidsplanen då»
- Tydliga betygskriterier, samma kvalitet på föreläsningarna hela året»
- Fortsätt att ha ett riktigt projekt man kan jobba med, det sporrade.»
- gör ett tidsschema så alla får lika lång handledning»
- Mer konstruktiv handledning.»
- försöka att inte spara kritik till betygbedömningen»
- säg samma sak till alla, inte olika krav eller bestämmelser till olika grupper..»
- Fortsätt ha utställningen i ljushallen»

14. Allmänna åsikter om kursen*

- Nej!»
- Den uppfyllde mina förväntningar.»
- Mycket bra intressant å inspirationsgivande, motiverande»
- Bra.»
- »
- En jättebra kurs, jag skulle vilja ha fler sådana liknande kurser.»
- rolig och nyttig.»
-
-
- Bra»
- bra»
- Jag vill nästan läsa den igen.»
-
- bra»
- Rolig!!! Kommer sakna den.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från