ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-2 Fysik för ingenjörer, TIF085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»10 27%
Cirka 20 timmar»11 29%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»6 16%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.48

- skrev tentan i förväg innan kursstart och klarade den så har bara gjort labbarna och inte deltagit i kursen i övrigt i vanlig mening» (Högst 15 timmar)
- Lägger inte särskilt mycket tid på mina studier överlag» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»3 8%
25%»4 10%
50%»4 10%
75%»8 21%
100%»18 48%

Genomsnitt: 3.91

- endast labbarna och 1-2 föreläsningar» (0%)
- Var borta halva läsperioden. Jag missade mycket och det märktes på tentan. I skillnad från många andra föreläsare så har Åkes föreläsningar varit värda att gå på. » (25%)
- Så mycket som jag hunnit med» (75%)
- Kanske inte 100% då någon föreläsning fallit bort, men så mycket jag kunnat!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 52%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 38%

Genomsnitt: 2.3

- inte kollat» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag tittade vad som kom på de förra tentorna och såg vilka moment som kom på provet » (Jag har inte sett/läst målen)
- Man vet vad man ska göra för att få det betyg man vill ha» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»6 21%
Ja, i hög grad»16 57%
Vet ej/har inte examinerats än»5 17%

Genomsnitt: 2.89

- jag klarade tentan med gymnasiekunskaper och formelsamling, så kursen kanske kunde varit svårare med tanke på att man ska kunna detta sen tidigare» (I viss utsträckning)
- Tentan täckte inte in allt, men det mesta kom väl med.» (I viss utsträckning)
- Bra varierande uppgifter!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»21 58%

Genomsnitt: 3.3

- har ej deltagit i undervisningen» (Mycket liten)
- Jag blev sjuk och tog igen mkt genom att läsa i läroboken, vilket är i stort sett vad han säger» (Ganska stor)
- I och för sig är det alltid lätt att förstå på föreläsningen, men hemma är det desto svårare. "Räknestugorna" har varit till bra hjälp!» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Underbart att ha en föreläsare som verkligen är engagerad och använder sig av humor i undervisningen. Övertygad om att det ökar inlärningen.» (Mycket stor)
- Åke har gjort ett MYCKET bra jobb på föreläsningarna och verkligen tagit sig tid att förklara allting ordentligt. Både en och två gånger på svåra moment.» (Mycket stor)
- Väldigt bra att Åke tog det lugnt och verkligen tag sig f*n på att alla förstod innan han gick vidare och inte bara köttade på som många andra lärare gör. Detta kanske till viss del kunde möjligöras iom att detta inte var en sådan tung kurs, men ändå^^» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»17 47%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.69

- inte använt kurslitteratur» (Mycket liten)
- Den innehåller härledning till formler om man inte kan dem. Annars har den inte bidragit med mycket. » (Ganska liten)
- Mest kollat anteckningar på hemsidan om jag velat komplettera mina egna, bara kollat uppgifter i boken» (Ganska liten)
- Tidigare års tentamen samt Åkes föreläsningsanteckningar var av stor betydelse för mig.» (Ganska stor)
- Fortsätt med föreläsningsanteckningar, mycket bra. Bra kursbok, kanske till och med finns liknande på svenska?» (Ganska stor)
- Skulle säga att boken var ganska bra» (Ganska stor)
- föreläsnings anteckningarna från hemsidan var bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»7 19%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.72

- Snälla snälla Åke.. Fixa din hemsida. Jag har inget problem med att den är rosa, det ger den en egen personlighet, men att du har länkar till PDF:er som i sin tur innehåller länkar till html-filer som egentligen inte innehåller något annat än text är enligt en datateknolog en synd värre än mord. Låt en datateknolog fixa den för en 50-lapp, jag tror att vem som helst som har god kunskap inom html skulle fixa den inom en halvtimme, och då är 50kr en okej timlön. » (Mycket dåligt)
- Hoppas att någon kan hjälpa Åke med att fixa till webbsidan. Annars OK.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan skulle kunna struktureras upp väldigt mycket. Känns allmänt rörig.» (Ganska dåligt)
- När ska det börja ställas krav på kurshemsidorna? Överskådlighet och användbarhet är ngt man bör sträva efter, inte undvika. » (Ganska dåligt)
- kurshemsidan har inte varit bra alls. ostrukturerad blandning av gammalt och nytt material och en del uppgifter svåra att hitta, eller så finns en länk som inte fungerar. detta måste förbättras. wordpress?» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var svårnavigerad och ganska rörig.» (Ganska dåligt)
- Kan kanske ta strukturera upp webbsidan lite grann. Så de blir enklare att hitta.» (Ganska bra)
- Åkes hemsida var lite rörig och ibland var länkar till material trasiga.» (Ganska bra)
- kurshemsidan är ju omöjlig att hitta något på dock.» (Ganska bra)
- Hade varit en fördel om det som i många andra kurser var möjligt att sköta bokning till laborationer via kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Det enda jag haft problem med egentligen är PDF-dokumentet med länkar i som skulle leda till rekommenderade övningar (fungerade ej). Skulle helst se att länkarna låg direkt på hemsidan istället för i ett PDF-dokument (Använd annars globala länkar istället för lokala, så är det problemet löst).» (Ganska bra)
- Den är lite rörig, men det fungerade.» (Ganska bra)
- En rosa hemsida är väl gulligt, men den är lite väl rörig. Bra dock att kursen faktiskt har en "egen hemsida".» (Ganska bra)
- Man kan inte ha länken till facit till uppgifterna i PDF-fil. De länkar ändå till en HTML-sida, så PDF:en kan enkelt bytas ut mot en HTML istället. Och bakgrunden är LILA!» (Ganska bra)
- Hemsidan har ett ganska roligt utseende, annars så fanns allt man behövde» (Ganska bra)
- vet ej hur det fungerade i år.» (Ganska bra)
- Hemsidan är sjukt konstigt upplagd, men det går att hitta.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 2%
Mycket bra»29 78%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 4.05

- Bara en handledare i kursen ändå har tillgänligheten varit otroligt bra under hela kursen. » (Mycket bra)
- Åke var väldigt tydlig med att man (nästan) alltid kunde höra av sig till honom för att få hjälp.» (Mycket bra)
- Kändes som Åke verkligen önskade att alla skulle hinna fråga precis allt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»24 64%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.81

- har fungerat på labbarna » (Ganska bra)
- Då jag går om 2an känner jag inte alla andra, men då jag är relativt social av mig så lärde jag känna rätt många mot slutet.» (Ganska bra)
- Man har fått hjälp även från de håll, och andra studenter har frågat mig i retur.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 69%
Hög»11 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- ingen uppfattning , ej deltagit "normalt"» (Lagom)
- Intressanta laborationer dock kändes det som om man inte riktigt lärde sig något på svängningslaborationen. Kanske några inlämningsuppgifter som i T4 laborationen?» (Lagom)
- Hade kunnat tänka mig en liten labb till, fysiklabbar är alltid intressanta och givande! » (Lagom)
- Visst kunde man från början dragit i en högre växel men detta kändes alldeles lagom.» (Lagom)
- Hade behövt mer tid för att kunna lära mig kvantfysiken ordentligt tror jag.» (Hög)
- Hög takt men inget förbisågs dock» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 40%
Hög»14 40%
För hög»6 17%

Genomsnitt: 3.71

- den andra kursen (dstrukt) är ganska ostrukturerad och har tagit mkt tid utan att få så mkt gjort, fysiken känns mer som en normal kurs där man har en hel del att räkna men man vet vad man ska jobba med, vilket är lättare att arbeta med och planera.» (Hög)
- Fysiken var lagom - datastrukturen för hög.» (Hög)
- Hög, som alla andra läsperioder» (Hög)
- Inte fysikens fel dock. » (Hög)
- Då läste jag visserligen 3 kurser varav en på masternivå» (Hög)
- Dock den andra kursens fel.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»13 35%
Mycket gott»20 54%

Genomsnitt: 4.37

- bra lärare, tydliga uppgifter, trevlig stämning» (Gott)
- Uppskattade föreläsaren mycket. Föreläsningarna var förhållandevis lätta att följa samt inspirerande.» (Gott)
- En av de bästa kurserna, Åke gjorde ett fantastiskt jobb med att förklara, göra exempel osv.» (Gott)
- En av de mer vettiga kurserna, även om fysik inte är ngt jag är intresserad av och helst skulle slippa. Jag skulle valt F annars, duh. » (Mycket gott)
- Läraren var bra.» (Mycket gott)
- Struntade i föreläsningarna eftersom många föreläsare är genomgående dåliga på Chalmers. Var dock på en föreläsning med Åke, som var ett rejält lyft! Ångrar att jag inte gick på fler!» (Mycket gott)
- Väldigt bra kurs, den bästa jag har läst hittills.» (Mycket gott)
- Mycket bra genomförd kurs!» (Mycket gott)
- Åke är en av de bästa föreläsarna jag haft! Jätteintressanta och lärorika föreläsningar. Han är en sann entusiast och har väldigt god inställning till lärande. Han är en härförare, en titan bland föreläsare.» (Mycket gott)
- Rolig kurs och Åke gjorde den ännu bättre!» (Mycket gott)
- Åke kan vara den bästa föreläsaren ever. Jag uppskattar honom sjukt mycket. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt förutom kurshemsidan»
- Åke. Han är så lik Jeremy Clarkson så om det blev för tråkigt kunde man låtsas att man var i Top Gear-studion. »
- bra lärare, bra stämning, trevliga labbar som verkligen var lärorika utan att sätta jättemycket press på prestation eller noggrannhet. mer sådana labbar där man utforskar saker på ett avslappnat sätt! vi hade en mkt trevlig labhandledare, vet inte vad han heter, äldre professor tror jag (runt 60). behåll honom :)»
- Åke Fäldt»
- Samma upplägg med duggor. Föreläsningsanteckningar, gamla tentor och allt annat trevligt som finns på den rosa kurshemsidan.»
- Föreläsningsanteckningar + föreläsare. »
- Åke»
- LÄRAREN!»
- Övningarna i ideläran»
- Åke fäldt bör definitivt vara lärare ^^»
- Åke, har svårt att tro att någon kan göra det mycket bättre.»
- Åke»
- Se till att Åke håller kursen även nästa år.»
- Åke! <3»
- ÅKE!»
- Åke!»
- Åkes mycket trevliga bemötande»
- Labbarna. De var givande och intressanta. Duggorna var väldigt trevliga att ha och gav väldigt fina poäng till tentan.»
- Åke»
- Hela upplägget»
- Föreläsningarna samt duggorna, bättre är det svårt att göra det.»
- Räknestugorna, det är där man lär sig använda metoderna från föreläsningarna.»
- Åke»
- det mesta»
- Åke.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurshemsidan»
- Kurshemsidan. Labbarna var lite lustiga. Se över labhandledarna och lab-PM. »
- kurshemsidan, labbokning, schema, och att hitta labbsalarna var inte helt lätt.»
- Vet ej.»
- Webbsidan»
- Kurshemsidan»
- Vet ej, kursen var väldigt bra»
- Hemsidan, kolla på denna http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2011/course/TDA351/»
- exempel på duggor var dåligt»
- Kurshemsidan skulle kunna göras lite mer strukturerad»
- Hemsidan»
- Kurshemsidan är egentligen det enda som jag kan klaga på.»
- Labbtiderna var lite röriga, kunde väl ses över lite grann.»
- Kurshemsidan!»
- En lite större sammanfattning i slutet av kursen kan vara bfax, eftersom innehållet är väldigt brett.»
- Gärna ytterligare en labb, mest för att det är roligt :)»
- Det behövs läras ut ett problemlösningssätt, som det varit i kursen har frågan bara ställts till "publiken" och så har något svar kommit fram, det behövs lyftas fram hur man ska börja och ta sig vidare med ett problem»
- Kolla över hemsidan lite...»
- inte mycket»
- Kanske se över föreläsningsanteckningarna, visa av dem har suddiga sidor som ibland är svårlästa»
- Inget, det var skitbra.»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs och grymt bra föreläsare!»
- De föreläsningar jag gick på var intressanta och kändes inte alls som korvstoppning som det brukar bli i andra kurser.»
- bra föreläsningar och bra att ha duggor»
- Tentan var överdrivet svår mot tidigare år.»
- bra kurs, fattar inte hur folk kan kugga på den»
- Rolig kurs, roliga föreläsare!»
- Bra och intressant kurs. Tack Åke för ett strålande jobb som föreläsare! »
- Dryga och märkliga svar när jag frågat efter hjälp på övning och lektioner, tråkigt»
- Åke är alltid rolig att ha att göra med.»
- bra lärare»
- Bästa kursen hittills. »


Kursutvärderingssystem från