ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-2 Digital- och datorteknik, EDA451

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»7 21%
Cirka 20 timmar»15 46%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 18%
100%»23 71%

Genomsnitt: 4.62

- Nästan alla föreläsningar, men jag har ofta struntat i övningar och demonstrationer.» (75%)
- Missat någon demo.» (100%)
- Rolf är underbar! ÅHHHHH-GODMORGON!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 65%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»21 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.92

- Alla element i kursen var med på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»21 65%

Genomsnitt: 3.65

- Rolf är fin!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mycket välstrukturerade och genomtänkt pedagogiska. » (Mycket stor)
- Rofl är extremt pedagogisk och ser till att alla är med på vad han gör hela tden.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»18 56%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.87

- Övningsboken var bra, men det blå häftet gav inte mycket utöver vad jag lärde mig på föreläsningar och övningar. » (Ganska liten)
- Jag ogillade kursmaterial. Det var som ett enda stor lapptäcke. Det innehöll även många grammatiska fel.» (Ganska liten)
- Kompendiet som kan tolkas som "huvudsaklig" kurslitteratur känns överflödigt (!).» (Ganska stor)
- Arbetsboken är bra.» (Ganska stor)
- Blå boken var ganska onödigt köp, men resten kom till hjälp.» (Ganska stor)
- Blå boken kändes ganska överflödig, men den kanske behövs mer i kommande kurs??» (Ganska stor)
- Arbetsboken var ett utmärkt sätt att lära sig på, learning by doing så att säga.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»22 68%

Genomsnitt: 3.65

- Varken bra eller dåligt, egentligen... snarare tillräckligt.» (Ganska bra)
- Det var väldigt mycket papper så kunde vara svårt att ha koll på allt.» (Ganska bra)
- Regelbundet uppdaterad hemsida med vettig information.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.71

- Lite svårt att få hjälp inför första labb-tillfället, men i övrigt bra. » (Ganska bra)
- Handledarna hade bitvis ganska bråttom att komma hem även ifall det fanns elever som stått i kö för att få hjälp» (Ganska bra)
- Har fått hjälp med det jag behöver.» (Mycket bra)
- Rolf tar pauser i föreläsningarna för att se till att alla är med, och labbhandledarna är väldigt lätta att prata med.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Alla ligger på samma steg, och alla tycker att det är lika roligt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 9%
Lagom»23 71%
Hög»5 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Högt tempo, men man hinner med!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»16 50%
Hög»12 37%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.43

- Läste ej TMV215 samtidigt utan en annan kurs så mitt svar kanske bör strykas här.» (Lagom)
- Jag tycker det har varit bra, har haft att bita i, varken för högt eller lågt tempo.» (Lagom)
- Matten sög upp absolut för mycket tid, annars hade man helt klart suttit sig in i Dig- och datten mera.» (För hög)
- Svårt att lägga tillräckligt med energi på både digodat och linalg, båda kurser är väldigt tunga.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»10 30%
Mycket gott»21 63%

Genomsnitt: 4.57

- Examinatorn Rolf var bra och trevligt på vissa sätt. Men jag tyckte hans inställning till ämnet var väldigt informellt och ytligt. Han påpekade i början att han var tekniker och inte akademiker. Det ledde till att han lärde ut att man skulle memorera vissa saker istället för att från grunden förstå dem och kunna härleda dem från den kunskapen. T.ex. tabeller för vippor. Han påpekade även en gång att man inte borde läsa i "den blå boken"(Grundläggande digital- och datorteknik del 1) för han tyckte att den var för akademisk, då den boken faktiskt var på listan av rekommenderad kurslitteratur.» (Godkänt)
- Rolf är helt underbar, och kursen är riktigt intresant. 5/5! Hoppas vi får se dig något mer.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarnas utsträckning!»
- Rolf!»
- Allt var riktigt bra, så kursen bör bevaras så mycket som möjligt som den var.»
- Föreläsaren, det pedagogiska och strategiska upplägget.»
- Rolf»
- Läraren, han har en annorlunda pedagogik som fungerar helt lysande!»
- Läraren! Rolf är jättebra, både rolig och pedagogisk.»
- Föreläsaren var mycket kunnig och bra på att lära ut! Dessutom höll han intresset vid liv, därmed var det bästa med kursen hans undervisning.»
- Arbetsboken för Digi-Flex»
- Rolf! Bättre föreläsare får man leta efter!»
- Labbarna»
- Norrmannens goa humor!»
- Rolf är en utmärkt föreläsare och gjorde kursen väldigt bra»
- Rolf»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är bra»
- Kanske ett extra sim-pass i veckan där folk från alla grupper kan komma för hjälp. Så öka från totalt två till tre simpass.»
- Slopa den blå boken.»
- Den blå boken behövdes inte särskilt mycket, man kunde slå upp allt man ville veta antingen i digiflex eller på internet»
- Vet ej»
- Kurslitteratur som är samlad i en bok.»
- "Blå-boken"»
- Kanske något extra sim-/övningspass?»
- Inget»
- ingenting kursen är utmärkt som den är»

16. Övriga kommentarer

-
- Rolf var fantastiskt bra och gjorde föreläsningarna väldigt trevliga. Skulle inte ha något emot att ha honom som föreläsare i alla kurser.»
- Rolf är en grym föreläsare och det har varit en stor orsak till att man har viljat fortsätta lära sig mer»
- Rolf förväntade sig även mycket interaktion med studenterna under föreläsningar, vilket inte alltid fick gensvar. Detta var en bra kvalitet dock. Det skapade en bra atmosfär av att känna trygghet gentemot honom. En sak som jag inte tyckte hörde hemma var att han ibland frågade hur lång rast vi ville ha, 5, 10 eller 15 minuter. Ty då skrek de mest högljudda studenterna 5 minuter eftersom de ville sluta tidigare, vilket enligt mig är en tragisk mental kvarleva från gymnasiet och inte hör hemma på en högskola. De som faktiskt anstränger sig på en föreläsning behöver en kvarts rast. Om man inte har orken att stanna i skolan dessa "extra" 10 minuter bör man nog fråga sig vad man gör där.»
- Ville bara säga att kursen var mycket inspirerande!»
- Föreläsaren var mycket bra!»
- inga»


Kursutvärderingssystem från