ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-2 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»13 36%
Cirka 25 timmar»13 36%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.27

- MOP:en som IT2 läser samtidigt tar för mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Jag hade sedan tidigare avklarat inlämningar så jag gick bara på föreläsningar och gjorde hemstudier.» (Högst 15 timmar)
- drygt 20» (Cirka 20 timmar)
- Jobbade alldeles för lite, hade mycket annat att göra denna läsperioden.» (Cirka 20 timmar)
- De första veckorna lade jag ner mycket tid, sedan under 20h av eget slarv och då blev det många timmar i slutet av kursen. Skulle dock tro att det landar på ca. 20-25 h/vecka annars. Att det blev ojämnt är definitivt inte kursuppläggets fel (arbetet under olika veckor var väldigt jämnt fördelat över dem), utan mitt egna fel.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»2 5%
25%»0 0%
50%»6 16%
75%»17 45%
100%»12 32%

Genomsnitt: 4

- Tycker att materialet som behandlades under föreläsningarna va bra, dock hade jag otroligt svårt att hänga med på föreläsningarna efter ett tag vilket resulterade att jag läste själv istället.» (50%)
- Samtliga föreläsningar, endast en övning. Övningarna kändes ganska tråkiga när det enbart var (på den jag var) och verkade vara (enligt det jag hört om från andra) genomgång hela lektionen, hade varit bättre om man fått räkna själv och kunna få mer hjälp (och genomgångar kanske halva lektionen).» (50%)
- Som ovan.» (50%)
- Har hoppat över några räknepass för att studera själv» (75%)
- Inte så mycket på övningarna» (75%)
- Gick inte på övningarna efter ungefär det att halva kursen gått.» (75%)
- Inte så många övningspass.» (75%)
- Alla föreläsningar utom sista tre.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 17%
Ja, i hög grad»15 53%
Vet ej/har inte examinerats än»8 28%

Genomsnitt: 3.1

- Skulle säga att inlämningsuppgifterna och tentan tillsammans täckte målen, det var dock synd att det inte kom något om enkel linjär regression.» (Ja, i hög grad)
- Om jag hade pluggat tillräckligt mycket.» (Ja, i hög grad)
- Tentan har inte varit ännu.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»11 30%
Mycket stor»16 44%

Genomsnitt: 3.11

- Föreläsningarna var mest en upprabbling av formler som skulle användas på tentan, utan i särskilt hög grad förklara dessas anknytning till verkligheten - var och när och framförallt varför används formeln? Till första delen av kursen tog jag istället hjälp av föreläsningsanteckningarna från denna kurs: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/LMA210/H11-3/ och för den senare delen av undervisningen tog jag hjälp av Khan Academy (http://www.khanacademy.org/#statistics) för att förstå ämnet. De faktiska föreläsningarna vi hade kunde iallafall användas för att se vad som skulle vara aktuellt på tentan.» (Mycket liten)
- Hade varit bra om mer tid lades i början på att verkligen gå igenom och ge exempel på alla nya begrepp som införs, det är svårt att hänga med på allt om man inte förstått vad termerna egentligen betyder.» (Ganska liten)
- Mer fokus på exempel och att förklara alla steg noga hade hjälpt mig mer.» (Ganska liten)
- Vi hade en väldigt bra föreläsare som gjorde det lätt att förstå, och som dessutom höll sig bra till schemat (med bara någon liten avvikelse). Det enda som drar ner det här i bedömningen är att jag har svårt för att lära mig saker under föreläsningar, så det har inget med kursen att göra i sig.» (Ganska stor)
- Hade vart stor om jag gick på alla övningar.» (Ganska stor)
- Den kille som höll i övningstillfällena var otroligt duktig på att lära ut! Läraren var dock inte lika duktig. Tror att han kunde det han lärde ut lite för bra.» (Ganska stor)
- Har i stort sett lärt mig allt(jag vet) genom föreläsningarna och anteckningarna.» (Mycket stor)
- Förutom övningarna, de har inte gett mig någonting i stort sett, vilket även var anledningen att jag slutade gå dit.» (Mycket stor)
- Det var väldigt bra att Frank gav oss både de svenska och engelska termerna, det hjälpte när man skulle efterkolla nå"t i boken, samt när man gjorde uppgifterna!» (Mycket stor)
- Mycket bra med repetition av det som behandlades under föregående föreläsning» (Mycket stor)
- Väldigt bra struktur på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Frank är en riktigt bra föreläsare, bra på att förklara koncept så att man förstod utan att gå för långsamt fram. Det som skulle kunna förbättras är att man förklarar lite mer ingående vad de olika fördelningarna är bra för, och i allmänhet vad en fördelning ÄR innan man går in på att förklara dem. Jag förstod visserligen det efter ett tag, men det var först efter att vi hade gått igenom dem.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»11 31%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»9 25%

Genomsnitt: 2.71

- Förutom att alla ränkeuppgifter fanns i litteraturen. Men har inte läst så mycket i den.» (Ganska liten)
- Tycker boken har varit helt okej, dock är vissa kapitel väldigt svåra att förstå och det är förvirrande att det inte alltid använda samma variabler som i beta och under föreläsning» (Ganska liten)
- Dock var den bra men läste inte så mycket i den, hade gjort det om jag haft tid.» (Ganska liten)
- Första bra matteboken på engelska som vi haft.» (Ganska stor)
- Jag räknade så många rekommenderade uppgifter i boken jag klarade av. Beta är ovärdelig.» (Ganska stor)
- Väldigt bra övningar i boken, krävdes dock ett övningstillfälle eftersom boken inte specificerade så väl hur uppgifterna skulle utföras.» (Ganska stor)
- Kursboken var mycket bra på att förklara saker, man insåg varför det var som det var och det var lagom mycket som man behövde tänka efter själv på. Övningarna i boken var också bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»9 25%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.27

- Under övningarna som jag anser vara det bästa stället att ställa frågor fick man antingen inte hjälp eller så hade man inte möjlighet att ställa frågor. På Antons övningar fick man oftast ett luddigt svar (dvs endast ledtrådar som inte hjälpte särskilt mycket om man satt fast) men ingen hjälp med att lösa uppgifter man hade problem med. En snabb genomgång av uppgiften hade hjälpt i det fallet. Hos Roza så hade man ingen möjlighet att ställa frågor. Detta berodde på att hon använde 2h utan rast till att gå igenom uppgifter som inte stod bland de som skulle demas och föreläsa istället för att låta de som kom räkna och ställa frågor. Jag hade föredragit att hon demade högst 45min och sedan låtit oss räkna. Problemet var också att det blev väldigt fullt i en räknesal eftersom inte alla ville gå till en speciell övningsledare...» (Ganska dåliga)
- Tyckte det var lite dumt med engelska kurshjälpare, frågade inte om hjälp om så mycket jag borde, men det är nog mitt eget fel.» (Ganska dåliga)
- Det är lite svårt att ha lite på engelska och lite på svenska. Man måste lära sig två uttryck» (Ganska bra)
- Tycker det var okej. Men det känns som många inte vågar fråga på övningarna bara för att det är engelska övningsledare. Men det är väl bara att vänja sig :)» (Ganska bra)
- Handledarna va helt klart duktiga men jag kände det svårt att få fram en bra fråga då man va tvungen att formulera sig på engelska. För min del försvann möjlighet att få svar på detaljer.» (Ganska bra)
- Lite jobbigt med engelska under övningarna.» (Ganska bra)
- Mycket lätt att fråga föreläsaren för att få hjälp. Det var lite synd att man inte kunde sitta och räkna och få hjälp med svårigheter under övningarna, man fick i stället ställa sina frågor efter övningarna, och då gällde det att man redan räknat alla uppgifter hemma. Hade varit bättre om man kunnat sitta och räkna under övningarna och fått hjälp direkt när någon fråga eller oklarhet kom upp.» (Ganska bra)
- Fast nästan enbart möjlighet till hjälp på övningstillfällena. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»25 69%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 52%
Hög»17 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Lagom eller möjligtvis lite för låg, men det var bra.» (Lagom)
- Jag har svårt att lära matte snabbt och skulle behöva mer tid på varje moment (men detta är ju Chalmers så inte så realistiskt)» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 48%
Hög»15 42%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 30%
Gott»12 33%
Mycket gott»11 30%

Genomsnitt: 3.83

- Det blev mest en betygsättning av saker jag lärt mig på internet. Känns fint att jag fick en 4a.» (Mycket dåligt)
- Det är inte jätteroligt med statistik...» (Godkänt)
- Har ännu inte gjort tentan, så vet ej riktigt än, men annars har det väl hållt en bra nivå.» (Godkänt)
- Jag gillade ej övningstillfällena som jag nämnde innan. Det var väldigt tråkigt att det blev så, eftersom jag anser att övningstillfällen i vanliga fall är mycket lärorika.» (Godkänt)
- Tycker den bart bra» (Gott)
- Bra föreläsningar i allmänhet!» (Mycket gott)
- Det var en väldigt intressant kurs, dock jobbade jag alldeles för lite med den.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jättebra upplägg på inlämningsuppgifterna.»
- Frank var en bra föreläsare, har hört att det finns mycket värre, så behåll honom.»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsaren och upplägget, att tentan håller en jämn nivå med övningstentorna. Sista uppgiften på tentan var som gjord för slarvfel i beräkningarna, så det var bra att det fanns tid att (om man visste ungefär hur man skulle lösa alla uppgifter) man hade tid att leta efter slarvfel som orsakade orimliga svar i både den och andra uppgifter efter att man gjort en preliminär lösning på uppgifterna. Kurshemsidan och tips på uppgifter var också väldigt bra.»
- Överblick av vad man skulle gå igenom under en föreläsning och framförallt vad det skulle användas till gjordes ibland, vilket var extremt bra! Det hade varit bra om varje föreläsning började så.»
- Statistikdelen»
- föreläsningar på övningstillfällena »
- Tidigare nämnda repetitioner av föregående föreläsning»
- inlämningsuppgifter»
- Övningstillfällena och inlämningsuppgifterna.»
- Föreläsaren Frank Eriksson.»
- Inlämningsuppgifterna!»
- Handledaren!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid åt att "plantera" begreppen i början, det vinner man nog på i längden. Det är mycket nytt på en gång!»
- Grupp uppgifterna lärde man sig inte så mycket på. Det hade varit bättre om man hade en hemsida med småfrågor (ex som Linjär algebra, dom använde MapelTA). Salarna måste vara så stora att alla får plats!»
- Inlämningarna var svåra, och ibland förstod man inte vad de menade. Man borde kunna få lite bonuspoäng till tentan av inlämningarna eller om man inför några andra uppgifter som ger bonuspoäng, och som då kan förbereda en inför inlämningarna.»
- Tydligare kommentarer på inlämningarna. Det var ibland svårt att förstå om en deluppgift var godkänd eller anmärkt på.»
- Vore trevligt att inte mixa engelska och svenska. Välj ett språk och kör det helst. Blir onödig förvirring annars.»
- Övningsledarna måste bli bättre! De ska svara på frågorna man ställer, om det är en uppgift som ej ska lämnas in så kan det vara en fördel om de faktiskt kan visa hur man löser den om man har fastnat. Givetvis kan de inte gå igenom inlämningsuppgifterna, men hjälp med uppgifter i boken borde man få! Övningstillfällena borde vara just övningstillfällen, INTE föreläsningar! Nya moment gicks igenom veckan innan tentaveckan den här omgången av kursen. Helst hade jag sett att den sista veckan vigdes åt repetition och att nya saker ej introducerades så kort innan tentan, så att man får en ärlig chans att greppa det.»
- Mer fokusering på grafernas utseende. Nu känns kursen onödigt diskret.»
- Övningarna borde innehålla mer "räkna själv och få svar på frågor och oklarheter som dyker upp" och inte enbart bestå av genomgångar av specifika uppgifter som studenterna inte ska räkna själva (men självklart kan), men som ska "demas". Genomgångar max halva lektionen hade varit bättre, så att man kunnat ställa frågor under övningen när de dykt upp i stället för efter, man hade nog lärt sig mer på att göra själv och få hjälp när det inte går, än att se någon annan göra något (även om frågor ställdes till studenterna under demandet).»
- Inga övningar klockan 08 på morgonen ,)...»
- Känns som vissa saker kom in utan förklaring och kändes inte riktigt relaterade - t.ex. genererande funktioner och linjär regression.»
- Första labben, var alldeles för svår mot vad vi lärt oss i början, visst var det en utmaning med men lite enklare kanske den borde gjorts.»
- fler övningspass»
- Strukturen på föreläsningarna - rabbla inte bara formel efter formel, för då finns det någon som kan göra uppgiften bättre på internet. »
- Övningstillfället kallat "Gamla tentor" bör innehålla förberedda genomgångar av tentatal. Räkna själv kan man göra hemma.»
- Läraren bör förklara saker på ett sätt som passar elever i årskurs två. Inte någon som doktorerar i mattematik.»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren borde kunna mer "utantill". Om han bara skriver upp på tavlan från sina egna anteckningar kan han lika gärna lägga upp dem på kurshemsidan. Dessutom bör han variera rösten mer och fånga intresse med frågor.»
- Kan inte sätta fingret på exakt vad som gjort det. Men tyckte kursen var oengagerande, föreläsningarna mest gick igenom definitioner utan att ge en bra bakgrund till vad som egentligen händer och vad det är bra för. osv. Överlag på gränsen till dålig-godkänt.»


Kursutvärderingssystem från