ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadskonstruktion, LBT643,

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Byggnadskonstruktion LBT643 (Björn Engström)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- bra»
- För det första har vi inte Björn utan Steve. Det har varit helt ok. Man har dock fått gå upp och få lite mer förklarat för sig efter föreläsningarna.»
- okej»
- njae... kunde varit bättre»
- Tycker att han var bra.»
- bra»
- Bra, hjälpsamt.»
- Sådär»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- lite tråkiga å enformiga men informativa»
- De har funkat. Men det är svårt att hänga med när lärare står och läser innan till på facit och i slutet av uppgiften kommer på att det inte stämmer. »
- nivån var lite för svår ibland, svårt att följa med, vet inte riktigt vad vi räknade ut alltid och varför»
- power-point-bilderna gav inte mycket. Ger inget bra intryck när man hoppasöver flera av bilderna.»
- Bra»
- långa, mycket info på liten tid»
- Helt ok.»
- Bra när det var räkneexempel, dåliga när det var powerpoints»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur?*

- vilken?? våra häften... sådär»
- Ja, vi använde ju inte boken så.....»
- onödig, hade nog istället behövt bättre förkunskaper från teknologin»
- Rörig. Dålig förklarng från början av vad de olika häftena betyder/används till»
- Bra, räcker med de kompendierna vi fick»
- bra»
- Den fungerade bra.»
- omfattande, svår att lokalisera sig i»

4. Vad tycker du om den individuella konstruktionsuppgiften?*

- hm man förstod den efter tentan inte innan»
- Konstig! Jag förstår inte upplägget med att ha konstruktionsuppgiften sida vid sida med föreläsningarna. Dessutom framgår inte att uppgiften är obligatorisk.»
- krångligt, petig bedömning av läraren»
- Den var bra... Man använde sig tyvärr förmycket av räkneexemplen»
- Bra, tycker att jag lärde mig mycket»
- bra att göra den själv så att alla tvingas göra den»
- Bra, man lärde sig.»
- Mycket bra»

5. Vad tycker du om konstruktionsuppgiften vi gjorde i par?

- för lång å den gjordes utan förståelse den kom efter tentan»
- bättre att jobba i par så man kan diskutera, visste inte riktigt alltid vad vi gjorde utan skrev av föreläsningsanteckningar, petig rättning»
- Bra. Även här kollades för mycket på räkneexemplen. Sedan var rättningen dålig. Antingen rättar man alla fel i förregående etapp direkt, annars kan man inte komma dragande med de felen efter flera veckor. Hela uppgiften bygger ju på vad man fått fram tidigare...»
- Samma som ovan eftersom jag gjorde den själv»
- också bra, mycketomfattande men bra. Bra att boll med någon i en så stor uppgift»
- Svår och komplicerad.»

6. Vad tycker du om studiebesöket?

- mycket intressant»
- Jättebra! Stommuppgiften blev helt plötsligt relevant.»
- var inte med»
- Kallt. Men intressant. Tyvätt hörde man ju inte så mycket ute på bygget av vad han sa...»
- Det var bra, lite geggigt bara :)»
-
- Intressant. Bra inslag i kursen.»
- Bra, trots vädret»

7. Vad tycker du om tentan?*

- svåra teorifrågor... alltså kluriga formuleringar.. de borde inte va det som man åker fast på utan kunskapen»
- Bra. Men det man borde tänka på till nästa år är att ge alla en formelsamling man kan använda istället för alla dessa kompendier!!!»
- ok»
- Bra. Kändes helt okej.»
- Relevant till det vi lärt oss»
- bra upplägg, tyckte del 1 skiljde sig mycket från vad som varit tidigare år dock»
- Den var bra.»
- Svår, kryssfrågorna känns orelevanta»

8. Vad tycker du om upplägget på kursen, med seminariefrågor och tenta?*

- bra»
- Helt okej! »
- bra med uppgifterna vi gjorde, annars hade tentan varit omöjlig att klara, svår kurs men nödvändig»
- Funka... Synd att sista lektionen var den bästa... »
- Bra med lite omväxling»
- bra»
- Varför ska man göra både inlämningar och tenta i en 4,5p kurs?»
- Tycker inte om att hela betyget på kursen bedöms endast på tentan och att man endast kunde på G på individuella- och paruppgiften.»

9. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- lite väl stor arbetsbelastning för så få poäng!!!»
- Lägg upp föreläsningarna snabbare på internet. Rätta alla facit innan de läggs ut/ ges ut till studenterna!»
- förklara lite bättre varför man gör olika saker och till vad det ska användas»
- Bättre genomgång av häftenas funktion. Förklaringar på vad man räknar ut och varför man använder olika ekvationer och va de betyder.»
- tror inte det»
- nee»
- Ha antingen inlämningar eller en tenta, med tanke på att kursen innehåller så få poäng.»
- Steve borde inte gått blint på den tidigare föreläsarens anteckningar då de ibland innehöll fel»

10. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- bra!»
- bra»
- ok»
- ok»
- vet inte ännu»
- vet ej än.. inga betyg satta ännu»
-
- Dålig»

11. Vad har varit bra med kursen?*

- man har fått en inblick å förståelse för byggnaders styrka å svagheter å hur de fungerar tekniskt sett mycket bra kunde uppföljas med yttliggare en kurs i ämnet tycker jag»
- förståelsen för konstruktioner.»
-
- Förstår mer om kunstruktioner»
- upplägget var bra»
- det mesta»
- Den känns användbar i framtiden.»
- Räkneexemplen på tavlan»

12. Vad har varit mindre bra?*

- storleken på kursen»
- Övningsuppgifterna som var felaktiga.»
-
- Rörigheten»
- inget»
- mycket att göra i förhållande till poängen den ger..»
- Att man har både tenta och inlämningar.»
- Betygsbedömningen»

13. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- mycket hög»
- oja»
- förmodligen»
- Självklart»
- Absolut»
- ja»
- Ja.»
- Ja»

14. Förslag till förbättringar till nästa år*

- minska ner den stora uppgiften»
- formelblad till tentan och räkna igenom uppgifterna innan de lämnas ut som facit till studenterna...»
-
- Mer info tidigt»
- inga»
- var tydlig om vilka formler som används vid genomgång på tavlan, skriv ej bara siffror direkt.»
- Se över kursupplägget.»
- Steve gör eget material till föreläsningarna. Kursens betyg utgörs inte endast av tentan»

15. Allmänna åsikter om kursen*

- bra informativ bra föreläsare! Bra jobbat Björn! Man lärde sig konkreta saker jämt! Var alltid värt att gå på man var rädd att missa saker annars :)»
- spännande.»
-
- förvirrande»
- inga»
- nee.»
- Nyttig kurs, kanske borde utöka till 7,5 poäng?»
- Tråkig och jobbig»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från