ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-2 Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 94
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

92 svarande

Högst 15 timmar»33 35%
Cirka 20 timmar»31 33%
Cirka 25 timmar»19 20%
Cirka 30 timmar»5 5%
Minst 35 timmar»4 4%

Genomsnitt: 2.08

- Har bara gått på två stycken föreläsningar så är tveksom om det ens är 15 timmar» (Högst 15 timmar)
- Haft många andra kurser denna läsperiod. Den enda tid jag lagt ner är på labbarna som inte tog alltför lång tid.» (Högst 15 timmar)
- Hade lätt att lära mig på grund av tidigare erfarenhet av programmering. (PHP, js, sånt skit)» (Högst 15 timmar)
- Laborationerna var tidskrävande men man hade två veckor på sig» (Högst 15 timmar)
- Har mest suttit med labbarna.» (Cirka 20 timmar)
- ca 6 föreläsningar. En lab. Två övningar. Resten av tiden på eget arbete, främst tentaplugg.» (Cirka 25 timmar)
- Labbar tog väl den större delen av tiden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

93 svarande

0%»13 13%
25%»17 18%
50%»14 15%
75%»23 24%
100%»26 27%

Genomsnitt: 3.34

- Dvs två föreläsningar» (0%)
- Läste 5 parallella kurser, allting krockade, så fick nedprioritera java föreläsningar och övningar tyvärr.» (0%)
- Föreläsningar har krockat med andra kurser. Har prioriterat de andra mycket högre.» (0%)
- Läste in denna kurs och han därför inte gå på föreläsningarna. » (0%)
- Bara varit på redovisningstillfället» (0%)
- Två föreläsningar i början. Därefter några labbtillfällen.» (25%)
- Hade inte tid att gå på föreläsningar tyvärr, men hade extremt stor nytta av föreläsningsslidsens för hemmastudier.» (25%)
- ej hunnit» (25%)
- Då föreläsningarna bygger på powerpoints har jag ofta valt att läsa igenom dessa på egen hand. Inte helt optimalt för man förlorar ju extra information och förklaringar som ges. Men vi har haft en väldigt hög arbetsbelastning på övriga kurser så det blev så.» (25%)
- Väldigt långsamma och monotona föreläsningar vilket gjorde att jag tappade koncentrationen väldigt snabbt. På så vis gav inte föreläsningarna någonting.» (25%)
- är nog mindre, men avrundat» (25%)
- Då föreläsaren hade skrivit enorma mängder text på sina presentations-slides och under föreläsningarna bara stod och läste rakt av från dem så fann jag inte nyttan i att gå på föreläsningarna.» (25%)
- Var sällan på övningspass eller labbpass. Labb gjordes i annan del av skolan. De få övningspass jag gick på var väldigt bra dock.» (50%)
- Dåligt förberedd föreläsare, bara högläsning av slides. Som tur är var det bra slides som även fanns på internet.» (50%)
- Andra kurser har krockat med många av föreläsningarna.» (50%)
- Gick på alla föreläsningar och ett övningstillfälle.» (50%)
- Föreläsning klockan 8 -_-» (50%)
- PDF-filerna på föreläsningarna var ett fullgott material vilket gjorde föreläsningarna något överflödiga för min del personligen.» (50%)
- Antagligen närmare 90%» (75%)
- Föreläsningarna var ofta nästan direkt kopia ur kursboken, och powerpoint-presentationerna var designade så att man kunde titta på dem i efterhand och ändå förstå utan problem vad som åsyftades.» (75%)
- Deltog ej på flertalet övningar.» (75%)
- Varje övning, men kanske hälften av föreläsningarna» (75%)
- Alla föreläsningar, några övningar och de flesta labbpassen» (75%)
- Missade några lektioner för att jag var sjuk» (75%)
- Väldigt bra föreläsningsslides! Vid de enstaka tillfällen då jag missade föreläsningar kunde man ändå tillgodogöra sig mycket av informationen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

91 svarande

Jag har inte sett/läst målen»51 56%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 23%

Genomsnitt: 2.06

- Jag minns dem inte exakt nu.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Möjligt att han visade dom i början, men vem kommer ihåg dom på en ny kurs efter 7 veckor? Bättre att visa dom lite då och då istället.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen säger en sak, föreläsaren en annan och labbarna känns inte som de har varit relaterade till endera.» (Målen är svåra att förstå)
- Har inte kollat upp målen så noggrant..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»45 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.03

- Eventuellt känns det som att de som har gått Industriell ekonomi har sämre förkunskaper än de från andra sektioner.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är tillräckligt allmänt hållna för att man ska kunna lägga kursen på flera olika nivåer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte kollat upp målen så noggrant..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har dock inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)
- Förmodligen lättare för oss som precis läst den första kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- För svåra labbar som ger för lite kunskap med sig till tentan» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»15 24%
Ja, i hög grad»38 62%
Vet ej/har inte examinerats än»7 11%

Genomsnitt: 2.83

- Tycker det verkar lite konstigt att fyra frågor på tentan handlade om designmönster, då detta, vad jag förståt från föreläsningsslides, endast behandlats på en föreläsning. » (?)
- Kändes inte som att det framgått tydligt nog att tentan skulle vara mer teoretisk än förut.» (I viss utsträckning)
- Medan föreläsningarna och kurslitteraturen var väldigt omfattande om programmering i allmänhet, så behandlade tentan i stor utsträckning många opassande frågor. Många frågor handlade t.ex om just hur Java fungerar och arbetar, vilket kändes helt orelevant till resten av undervisningen.» (I viss utsträckning)
- Märkligt att det på denna tenta hade varit större hjälp med skansholms bok än de tidigare, trots att vi inte fick ha den. We were told it would be the other way around.» (I viss utsträckning)
- Om man räknar med labbarna, ja.» (Ja, i hög grad)
- Har inte kollat upp målen så noggrant..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»17 19%
Ganska liten»25 28%
Ganska stor»31 34%
Mycket stor»16 17%

Genomsnitt: 2.51

- Anser att hans slides är jättebra samtidigt som föreläsnignarna bara är allmänt lama och sega då föreläsaren bara läser vad som står på slides rakt upp och ner» (Mycket liten)
- Föreläsnings powerpointsen är väldigt bra!» (Mycket liten)
- Kunde kursen redan innan.» (Mycket liten)
- ej gått på föreläsningar» (Mycket liten)
- Inte behövt någon hjälp» (Mycket liten)
- Se punkt två.» (Mycket liten)
- Det mesta lärde man "sig själv" genom att labba. Men handledarna förklarade bra och man lärde sig av dem när man körde fast.» (Ganska liten)
- Slidesen stressades igenom, man hade ingen chans att greppa vad det handlade. man han ofta inte ens läsa klart en slide innan han bytte till nästa. » (Ganska liten)
- Tråkig föreläsare, man blev trött bara man såg honom. Han kändes oförberedd och ändrade sig, vilket gör att när man försöker hänga med blir man ännu mer osäker. » (Ganska liten)
- Labbhandledningarna tyckte jag var bra, tyvärr krockade övningarna med en annan kurs men det materialet var bra.» (Ganska liten)
- Var inte på särskilt många undervisningstillfällen.» (Ganska liten)
- Tycker att han gick igenom lite för många slides, bättre att förklara dem noggrannare så att alla förstår.» (Ganska liten)
- Iom att jag inte var där så mycket.» (Ganska liten)
- Har inte gått på många föreläsningar. Däremot var övningarna väldigt bra.» (Ganska liten)
- mycket bra labbhandledning! (när det fanns lediga handledare)» (Ganska liten)
- Det som sas var i princip taget rätt från boken, så jag kunde lika gärna ha lästhemmifrån» (Ganska liten)
- Svårt att lära sig programmera genom att lyssna på hur man ska göra det, däremot får man lite idéer men det är först när jag sitter själv, med kompis och programmerar vid datorn som jag lär mig.. » (Ganska liten)
- Allt som oftast alldeles för lågt tempo på föreläsningarna, särskilt de första 3-4 veckorna under kursen.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit mest rakt-på-sak-info, men labbar och övningar har varit mycket lärorika.» (Ganska stor)
- föreläsningen innehåller mängder av slides vilket gör att man blir lite stressad när vi rusar igenom slidesen. Kanske kan man förkorta ner slidesen och gå igenom ordentligt och lägga upp övriga på kurhemsidan så att de som är intresserade kan läsa exempel för slidesen är väldigt bra! » (Ganska stor)
- Insåg först i slutet av perioden att övningarna var ett mycket bra tillfälle för att lära sig hur saker och ting fungerade, främst eftersom det var möjligt att ha en diskussion, som inte är möjlig i helklass. Christer har som vanligt grymma liknelser för att förklara hur saker och ting hänger ihop, men som sagt, nya saker kan ändå vara svåra att förstå.» (Ganska stor)
- Christer är otroligt bra!» (Ganska stor)
- Övningarna speciellt.» (Ganska stor)
- Visserligen har jag inte gått på alla föreläsningar men jag har läst alla power-points som ju hör till föreläsningarna. Sista repetitionsföreläsningen var också bra!» (Ganska stor)
- Labbar mycket stor hjälp, föreläsningar mindre. Slidesen är väldigt informativa och bra men man borde kanske inte dra ALLA på varje föreläsning, blir hetsigt och man lär sig mindre än om man bara dragit någon mer sammanfattad version..» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar! Tittade också igenom alla slides inför tentan och det var bra repetition.» (Mycket stor)
- Har inte ens köpt kurslitteraturen, så undervisningen med slides och internet är det jag har lärt mig på. » (Mycket stor)
- Tydliga, väl strukturerade föreläsningar. Mycket bra ambitiösa övningar och instuderingsfrågor» (Mycket stor)
- Kursen har väldigt bra PPT-slides, tillräckligt för att hänga med utan att gå på föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»26 29%
Ganska liten»15 16%
Ganska stor»32 35%
Mycket stor»16 17%

Genomsnitt: 2.42

- har inte använt mig av kurslitteratur. » (?)
- köpte inte boken. klarade mig brautan» (?)
- Köpte inte bok.» (Mycket liten)
- har inte läst boken eller något annat, tror man klarar sig bra på slidesen, där står väldigt mycket.» (Mycket liten)
- Läste aldrig någonting i kursboken.» (Mycket liten)
- All information finns på internet och eftersom vi inte fick ha boken under tentan så kunde man lika bra använda sig av internet när man pluggade!» (Mycket liten)
- Jag köpte inte ens någon av de rekommenderade kursböckerna. Det lilla som inte gicks igenom på föreläsningarna kan man lätt få reda på på internet.» (Mycket liten)
- Köpte som sagt inte kurslitteraturen. » (Mycket liten)
- Köpte aldrig någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Köpte ej kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Har inte köpt/kollat i boken» (Mycket liten)
- Hade inte boken» (Mycket liten)
- Köpte aldrig någon bok. Klarade mig fint på anteckningar och internet.» (Mycket liten)
- Boken var bra men det är lättare att kolla på slides än att läsa boken» (Ganska liten)
- Kursboken för dyr och dessutom alldeles för pratig. Övningsmaterialet var bra. » (Ganska liten)
- Inte använt någon bok, men labbar osv har gett en del.» (Ganska liten)
- Boken användes bara i undantagsfall, för det mesta räckte föreläsningsslides.» (Ganska liten)
- Köpte inte kursboken.» (Ganska liten)
- Har inte använt bok. Det jag lärt är det som kommer från föreläsningsanteckningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningsslides » (Ganska liten)
- Dessvärre har jag inte hunnit läsa så mycket i boken men föreläsningarna har ju plockat ut mycket av det väsentligaste.» (Ganska liten)
- Labbarna var bra, använde inte boken alls.» (Ganska liten)
- Bra kursbok.» (Ganska stor)
- Föreläsingsanteckningarna på hemsidan <3» (Ganska stor)
- Har inte köpt kurslitteraturen, men powerpointsen har varit bra» (Ganska stor)
- Jag köpte inte kurslitteraturen. Powerpoint-presentationerna som visades på föreläsningarna var så pass mycket text och kod på att de var bättre att läsa hemma än att få förevisade på en föreläsning.» (Ganska stor)
- Köpte inte boken men slidesen var bra!» (Ganska stor)
- använde ej kurslitteraturen» (Ganska stor)
- Föreläsningsslides är toppen!» (Mycket stor)
- Mycket bra kursbok (Skrien).» (Mycket stor)
- Bra bok! » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var bra och jag hade stor nytta av den för inlärning av kursinnehållet, dock så tror jag att den var av lite värde inför själva tentamen.» (Mycket stor)
- Föreläsningsslidsen dvs. Kurslitteraturen läste jag inte.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna som lades upp på hemsidan var mycket hjälpsamma.» (Mycket stor)
- gjort hela kursen på slidsen på nätet i stort sett. knappt öppnat boken» (Mycket stor)
- Väldigt bra PDF som gjorde föreläsningar överflödiga då de i princip inte gav något extra. Boken har jag inte köpt då jag tidigt såg att PDF var i stort sett samma innehåll.» (Mycket stor)
- Väldigt bra powerpoints med informativ text!» (Mycket stor)
- Kursboken läste jag inte en enda sida ur, men föreläsarens slides visade sig vara mycket bra att ha» (Mycket stor)
- Slide"sen var jättebra och fungerade som en sammanfattning av boken, alltså kändes boken lite onödig, men jag ångrar ändå inte att jag köpte den.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»33 37%
Mycket bra»54 60%

Genomsnitt: 3.58

- Vet ej» (?)
- Administrationen var väl bra. Men det var väldigt svårt att förstå vad man skulle göra i labbarna utan att fråga om hjälp. Speciellt labb3 var väldigt svår att förstå/komma igång med/veta vad man ska göra.» (Ganska dåligt)
- Borde finnas mer information om examinationen! Det gick exempelvis inte att hitta information om vilka hjälpmedel som var tillåtna på tentamen. Man ska inte behöva gå på en viss föreläsning för att få den informationen!» (Ganska dåligt)
- Dålig information om tentahjälpmedel och dessutom tog det lång tid innan labbarna blev rättade, speciellt labb 3. Över 2 veckor är inte rimligt tycker jag särskilt som vi hade skickat in labben tidigt. Vissa labbinstruktioner var otydliga.» (Ganska bra)
- Kurssidan var ok, men fire borde göras om till någonting som fungerar.» (Ganska bra)
- det hade varit bra om ganla tentor fanns på hemsidan med en gång. på så sett kan man få en överblick över vad man behöver lära sig så tidigt som möjligt.» (Ganska bra)
- Labbarna rättades ibland långsamt. Till exempel den sista fick vi efter närmare två veckor fråga om den hade kommit bort och då visade det sig att vi skulle skicka den till någon annan än den ordinarie rättaren för att få den godkänd. I övrigt helt okej.» (Ganska bra)
- Riktigt bra föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter vilket gjorde att det var lätt och smidigt att studera inför tentan.» (Mycket bra)
- Bra att slides kommer upp innan föreläsning så att man kan skumma igenom hemma, så är det lättare att förstå/ta in information under föreläsningen.» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- En av de bättre och tydligare kurshemsidor jag sett.» (Mycket bra)
- Lättnavigerad och allt man behövde fanns där. » (Mycket bra)
- Grymt med instuderingsfrågor för varje plus övningar med svar osv.» (Mycket bra)
- Dock kunde information om tentan varit tydligare. Kunde tidigare fått information angående bok eller inte bok på tentan.» (Mycket bra)
- Fire var smidigt, laborationerna var balanserade och roliga.» (Mycket bra)
- Väl uppdaterat Tydligt» (Mycket bra)
- Allt fanns där. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»32 35%
Mycket bra»34 38%
Har ej sökt hjälp»18 20%

Genomsnitt: 3.71

- Det var bra hjälp både på övningarna och labarna men jag hade gärna önskat ett tillfälle då man kunde få ställa allmänna frågor då man sitter och pluggar. För mig gav inte övningarna särskilt mycket och den tiden hade jag gärna använt som ett pluggtillfälle med möjlighet handledning!» (?)
- Kom till handledningstillfället vid utsatt starttid, skrev upp mig på listan för att sedan inte hinna få någon hjälp. Detta flertalet gånger. Handledarna var behjälpliga, och de gick att nå via mejl och telefon! Mycket bra!» (Mycket dåliga)
- Vid sista labben blev det smått kaotiskt. Även om man gick på labbtillfällena var det ingen garanti att man skulle få hjälp.» (Ganska dåliga)
- ont om handledare på de labbpass jag var på» (Ganska dåliga)
- Ibland var det lite väl fullt under övningarna. Skulle nästan behövas fler handledare också, med tanke på att vi var över 100 elever på kursen. Handledarna var skitbra, men lite för få till antalet tror jag. » (Ganska bra)
- Var lång kö till att få handledning.» (Ganska bra)
- var lite många personer på laborationerna så tog lite lång tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Dålig uppslutning på handledare, och ofta saknades handledare i 3507» (Ganska bra)
- Fortfarande 1,5 timmars köer för att få hjälp på labbpassen!» (Ganska bra)
- Många handledare/elev på labbtillfällena(förutom de sista dagarna).» (Mycket bra)
- Kunniga labb- och övningsledare.» (Mycket bra)
- Det var bra med både övningstillfällen och laborationer, man lärde sig mycket på det.» (Mycket bra)
- Rikligt med labbtillfällen, bra hjälplärare. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Det vore kanske lämpligt att ha mer dynamik i mängden tillgängliga handledare då man kan anta att fler behöver hjälp kort innan en lab ska lämnas in.» (Mycket bra)
- Men tycker det är dumt att en av föreläsningarna var samma dag som övningen. Man hann inte förbereda sig ordentligt» (Mycket bra)
- Främst under övningspass och under handledartid. » (Mycket bra)
- En extra eloge till handledarna.» (Mycket bra)
- +Gott om handledare på labbar +Föreläsare alltid villig att stanna kvar på rasten mitt i föreläsningen och svara på administrativa/teoretiska frågor. -Ibland uppstod kommunikationsproblem mellan föreläsare och studenter som ställde frågor under föreläsningarna. Tror att det kan lösas genom ett större tålamod att lyssna klart på frågan och en mer ödmjuk ton från föreläsaren (och studenterna).» (Mycket bra)
- Fler handledare hade underlättat. Var oftast lång kö.» (Mycket bra)
- Var endast på handledningstid vid redovisningen. Hörde av de som varit där att det tog lång tid att få hjälp, därmed gick jag inte dit.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

91 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»15 16%
Mycket bra»67 73%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.74

- Jag har haft en påfrestande labkamrat. Det är svårt när två med vitt skilda erfarenhetsnivåer labbar ihop. (Till detta hör att programmet saknar stöd för de som kommer hit utan tidigare erfarenheter.)» (Ganska dåligt)
- Fick en laborationspartner som låg på en betydligt lägre nivå, detta gjorde det svårt att ligga i fas med laborationer.» (Ganska dåligt)
- Man kan inte alltid få den labbkompis man vill ha och så är det.» (Ganska dåligt)
- Tyvärr känns labbarna lite svåra att arbeta på tillsammans, vilket innebar att vi gjorde nästan en hel labb själv var. » (Mycket bra)
- Oftast andra studenter som får agera lärare och hjälpa till» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

90 svarande

För låg»4 4%
Låg»15 16%
Lagom»52 57%
Hög»17 18%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 2.97

- Jag arbetade för lite med den. » (?)
- Vi läste tillämpad kvantfysik på F samtidigt. Den ger 4,5 hp och hade betydligt högre arbetsbelastning. » (För låg)
- Labbarna var för lätta och man behövde knappt tänka själv. Stod ju vad man skulle göra steg för steg...» (För låg)
- Den första laborationen gick extremt snabbt.» (Låg)
- För lågt tempo på labbar och dylikt, för att sedan ha en tentamen som kändes som om den var tagen från en annan kurs (jämfört med labbarna).» (Låg)
- Förväntade mig fler nya moment.» (Låg)
- Kändes allmänt mycket enklare än första oop kursen(IT) även labbarna» (Lagom)
- Men på gränsen till låg.» (Lagom)
- Mellan lagom och hög.» (Lagom)
- Ganska låg i början, stegrades mot slutet (syftar då mest på labbarna)» (Lagom)
- Den sista labben hade gärna fått komma lite tidigare. Den var väldigt maffig jämfört med de två andra» (Lagom)
- kurstempot var bra, dock så tror jag inte att man behövde lära in det mesta i kursen för att klara tentamen» (Lagom)
- Dock var den ojämn då den sista labben tog så mycket mer tid än de tidigare, och detta i läsvecka 7.» (Lagom)
- Den var lagom eftersom den gick att klara även om jag läste 24 poäng den perioden» (Lagom)
- Framförallt i slutet var arbetsbelastnigen stor i och med att både denna tentan och ekonomi tentan vi hade låg så tidigt.» (Hög)
- Laborationerna krävde mycket - till och med mer än tentan. Det fanns ett par problem som jag inte hade en aning om hur jag skulle lösa - trots att jag varit på föreläsningar. Ibland låg övningar och laborationer före föreläsningarna, vilket inte var så bra.» (Hög)
- Jag tycker det har varit ett högt tempo med tanke på att kursen är på en helt annan nivå än grundkursen. Kräver en hel del grundförståelse..» (Hög)
- Labbarna tog mycket på krafterna för oss som inte programmerat innan högskolan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

91 svarande

För låg»2 2%
Låg»13 14%
Lagom»45 49%
Hög»24 26%
För hög»7 7%

Genomsnitt: 3.23

- Jag läser på F och vi har kvanten och exp.fys. som väger upp.» (Lagom)
- Obs, läser ej IT, går TM3.» (Hög)
- Vår andra kurs, datastrukturer, var jobbig.» (Hög)
- jag går teknisk fysik, har läst nästan 150% denna perioden så det beror inte endast på denna kursen.» (Hög)
- Speciellt hög mot slutet då vi hade projektinlämning och projektredovisning samma dag som labben skulle vara färdig. (I-programmet)» (Hög)
- Detta inkluderat mina kurser på F alltså.» (Hög)
- ÄR kanske inte riktigt F3or ni är ute efter svar från, men det har vart äckligt mycket att göra» (Hög)
- Kvanthöst på F3, i say no more» (För hög)
- 3 kurser » (För hög)
- Jag tolkar det som den totala belastningen från alla kurser, som alltså är näst intill omänskligt hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

91 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»30 32%
Gott»38 41%
Mycket gott»21 23%

Genomsnitt: 3.85

- Kursinnehållet är bra, men rättningen av labbarna var hemsk. Fick retur på saker väldigt vagt kopplade till kursen, samt ny retur på returen med hänvisningar till "problem" som fanns redan i första inlämningen. Mycket av studietiden gick åt till att rätta sådana struntfel. Obs, vi hade Joel Lundell rättare.» (Dåligt)
- Knappt godkänt. Labbar var bra och lärorika, övningarna också. Tyvärr kändes det som att man lärde sig lite om mycket, under en kurs som snarare kändes som om den borde fokuserat på motsatsen.» (Godkänt)
- Lite såsigt tempo. Oklart vad som var viktigt. Det finns en tendens till att gå igenom vad man inte ska göra istället för att visa på hur man ska göra och vad som är bra med det.» (Godkänt)
- Det tog sig i slutet. Då kom det flera nya moment, men hade gärna sett dessa lite tidigare. Kändes som mycket repetition som start. DEt var bra men det behövs lite nya saker tidigare för att hålla uppe intresset.» (Godkänt)
- Känner inte att jag lärt mig lika mycket som i första kursen (I-programmet)» (Godkänt)
- Labbhandledarna tog väldigt god tid på sig för att rätta labbarna. Detta gjorde att man ofta fick vänta till sista godkännande dag innan man fick något svar trots att man hade lämnat in en vecka i förväg. Det är inte rimligt att behöva vänta i över 2 veckor för ett svar.» (Godkänt)
- För lätt» (Godkänt)
- Labbarna hade gärna fått vara lite mer utmanande men i övrigt gott. Handledarna har varit bra (i alla fall de jag/vi blev tilldelade).» (Gott)
- Man lärde sig en del intressanta saker men känner att vi kanske borde gått mer in på MVC-mönstret.» (Gott)
- Gillar utbudet av övningar och gamla tentor och uppgifter man kan arbeta med hemifrån.» (Gott)
- Bra och givande kurs!» (Gott)
- det var först efter kursen och tentan som jag förstod att jag verkligen lärt mig något riktigt användbart» (Gott)
- Det är spännande och intressanta koncept som vi lär oss. » (Gott)
- Kanske lite mer utmanande labbar.» (Gott)
- En rolig, lärorik och nyttig kurs. Fick chansen att gå mer på djupet och resonera med kunniga personer. » (Mycket gott)
- Har lärt mig väldigt mycket utan att det har varit överdrivet mycket arbetsbelastning.» (Mycket gott)
- Väldigt givande!» (Mycket gott)
- Känns som man lärt sig mer vad programmering handlar om, om man jämför med förra kursen som kändes mer som att man använde JAVA enbart för att lösa matematiska problem.» (Mycket gott)
- Interessant kurs som gav en mer sammanhängande bild av ämnet än föregående kurs. Ökade förståelsen.» (Mycket gott)
- Intressant, nyttigt, bra administrerat» (Mycket gott)
- Kursen gör det den är till för.» (Mycket gott)
- Kändes mer givande än förra programmeringskursen, även om jag aldrig hade klarat denna utan den förra. Det var roligt att få en högre abstraktionsnivå, lite överblick på programmerandet.» (Mycket gott)
- Stor plus för instuderingsfrågorna som kommit ut varje vecka hjälper än att hänga med i kursen, så att man inte sackar efter för mycket» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans slides och övningspassen»
- Strukturen, labbarna, nivån på tentan.»
- Övningarna »
- Labbarna»
- Övningarna, vissa av labbarna.»
- Christer antar jag?»
- Kursboken»
- Övningstillfällerna var bra.»
- Labbarna, föreläsningsanteckningar på hemsidan»
- Labbarna, fast kanske försöka ge mer tid till sista labben och kortare på första.»
- Labbar, övningar.»
- Övningsledaren med långt hår var jättebra! Han fick en verkligen att förstå ALLT man frågade om! »
- Labbarna och instuderingsfrågorna!»
- Många labhandledare.»
- Övningarna var jättebra»
- Alla hemuppgifter(övningar, instuderingsfrågor, gamla tentor)»
- Tillgängligheten på material, exempelvis alla föreläsningar och övningsuppgifter på kurshemsidan.»
- Det mesta»
- Föreläsningssliden på kurshemsidan»
- Slides och labbar.»
- Laborationerna»
- Övningarna.»
- Kurslitteraturen och laborationerna»
- Pelle och övningstillfällena »
- Pelle Evensen»
- Föreläsningsslidsens utformning.»
- Övningarna och övningsledarna»
- En så bra tentamina»
- Introduktionsföreläsningen för oss I-elever. Övningarna, fast möjligtvis på en lite lägre nivå.»
- Innehållet»
- Inriktningen av kursen.»
- Upplägget med labbar som lämnas in kontinuerligt samt handledning och övningar! Övningarna var väldigt vettiga och bra att gå på!»
- Labbarna var bra utformade»
- Instuderingsfrågor till alla powerpoints. Detta hjälpte mig mycket.»
- Powerpointsen»
- Bra övningsledare, Pelle.»
- Informativa slides. Övningarna är bra. Labbarna är bra! »
- att de räcker att redovisa via fire»
- labbar, uppgifter»
- Allt»
- de sista två labbarna»
- Daggen»
- Övningsuppgifterna och deras genomgångar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningsbilderna har väldigt mycket text. »
- Föreläsningarna. Kändes meningslöst att gå på föreläsningen när föreläsaren bara står och läser av slides och känns allmänt oinspirerad»
- Högre föreläsningstempo! Tydligare labbinstruktioner, speciellt på labb 2. »
- Övningarnas nivå var väldigt hög i förhållande till tentans, både bra och dåligt antar jag...»
- Sista labben var i sin natur väldigt lätt att trampa i klaveret i, ty det handlade om refaktorering och det var väldigt många deluppgifter, så det var svårt att felsöka sin kod som man är van, eftersom man kan ha gjort fel men programmet exekverar ändå. Samt så ter sig studenter så att de tenderar att skjuta upp arbetsbördan mot slutet av kursen, och när den sista labben kräver så mycket mer tid, och förmodligen handledning, än de tidigare labbarna, och därtill krävde en redovisning istället för inlämning. Så är det inte oväntat att det blir kaos i labbsalarna. Slutsats: det verkar som att antalet handledare/elev är HÖG i början av kursen, men LÅG i slutet av kursen. En lösning kanske är "att anställa extra handledare som endast har hand om sista labben", i princip!»
- Kanske lite i föreläsningarna: som det var nu så läste kursansvarig nästan rätt av från OH-bilderna på föreläsningen. Lite mer inspirerande och levande föreläsningar vore kul.»
- Möjligtvis svårare labbar.»
- Tydligare "krav" till laborationerna.»
- Att tro att man kan hinna med 90 slides på 90 minuter är lite väl optimistiskt. Det var ofta det gick väldigt fort och därav var obegripligt, då kunde man lika gärna struntat i det. Till tentan sen var det dock väldigt bra att det stod mycket på slidesen så man får hitta någon avvägning där.»
- Se till att övningar och laborationer kommer efter de föreläsningar som behandlar samma sak. Se även över nivån på laborationerna.»
- Gör allt tillgängligt från dag ett så man själv kan planera in när man vill göra saker. Med allt menar jag t.ex laborationerna och föreläsningarna. »
- Tydligare fokus, labbar som mer relaterat till tentamen och kursmål.»
- För mig hade det hjälpt mer med en hjälptillfälle dit man kunde gå och ställa frågor när man pluggade! (jmf med övning i mattekurserna!)»
- Övningstillfällena bör även gå igenom lite lättare uppgifter som är mer i nivå med de på instuderingsfrågorna. Kändes som det blev lite avancerat på vissa av övningsuppgifterna..jämfört med tentans svårighet»
- Jag önskar att man vid resvisningen av sista laben får boka en tid med labhandledaren istället för att sitta i en kö i flera timmar.»
- Kanske ändra labb 2 och 3 en aning. De är rätt lätta som de är nu, och kräver inte någon större arbetsinsats. De skulle kunna slås ihop till en labb och sedan kanske en till uppgift kunde läggas in. Men jag vet inte om det kanske blir för tajt då. Något mer kunde iaf läggas in någonstans tycker jag.»
- Vissa av labbarna var litet smått slarvigt skrivna tycker jag. Anställ fler som kan hjälpa en under laborationstillfällena, i alla fall under sista labbveckorna.»
- Mer fokus på det nya, de första 8 slides var ju bara repetion vilket var en liten besvikelse. Sen blev det bättre. »
- Ändra tiden på övningarna/förläsningen så att de inte ligger på samma dag. Exempelvis föreläsningar måndag, onsdag och övning torsdag. Annars var man tvungen att gå igenom material helt själv för att kunna förbereda sig till övningarna. Det var svårt»
- Polymorfism skall uttalas polyMORFISM, inte polyFORMISM... :P»
- Det måste införas en tenta till i kursen. Det är under all kritik att bara ha två tentor när Chalmers regler säger att alla obligatoriska kurser skall ha tre. Skamligt av föreläsaren/examinatorn att inte följa reglerna.»
- Lite mer nya saker tidigare i kursen och lite effektivare föreläsningar. Det gick lite långsamt fram stora delar varför jag valde att inte fortsätta gå på dem.»
- Inte lika mycket PowerPoint-presentationer under föreläsningarna.»
- Tentan borde förändras så att den bättre reflekterar kursmålen och så att den stämmer bättre överens med föreläsningar / kurslitteratur»
- Eventuellt mer inspirerande föreläsningar»
- Bättre handledning på labbpassen. Kanske dela upp i två rum för dem som är lite sämre på programmering samt dem som är lite bättre?»
- Det borde finnas en slags sammanfattning över vilka begrepp och teorier som finns. Som det såg ut nu, så fick man försöka hitta en liten bit relevant information bland 80 föreläsningsslides. Kanske kan man lägga ut slides från föreläsningarna UTAN exempel, då det är dessa exempel som utgör merparten av dokumentet? Eftersom det inte finns någon direkt kurslitteratur så blir det ganska komplicerat annars. »
- Föreläsaren borde läsa igenom powerpointen innan föreläsningen så kommer de att flyta på bättre.»
- Labborationerna kunde vara en aning förvirrande med vad som skulle göras samt vad som var godkända lösningar. Olika grupper fick retur på olika saker trots att de hade gjort samma "fel" ibland»
- Intressantare labbar. Rensa gärna labbkoden som finns tillgänglig då den är väldigt ful och inte är ett bra exempel för en kurs som denna.»
- Christer borde sålla lite i power-pointsen då det blir svårt att hinna gå igenom alla (för honom också) när det är 80 slides. Då skulle troligen fler komma på föreläsningarna också.»
- Ändra så att man får ett visst antal dagar på sig att skicka in en ny retur från att man fått returen. Som det var nu så kunde man få endast två dagar på sig för att skicka in en ny version, vilket inte alls är hållbart. Vi jobbar i grupper och vi fysiker i alla fall läser tre till kurser under tiden vilket gör att tiden är väldigt knapp. Alltså måste något göras med "sista inlämningdatum", för i år så var det otroligt osmidigt löst.»
- Bättre övningsuppgifter»
- Strängare rättning av den sista laborationen. Skulle nog hjälpa många inför tentan.»
- Labbarna kändes lite abstrakta, samt lite abstrakta exempel på föreläsningarna.»
- Laboration 2. Vad som anses vara bästa lösningen i den typen av problem är kontroversiellt. Jag och min labbpartner diskuterade mycket om för- och nackdelar med olika lösningar och kollade upp information om detta både i kursboken och på annat håll. När vi slutligen bestämde oss för att den elegantaste lösningen var att delegera ut gemensamt beteende i en hjälpklass fick vi ändå retur med motiveringen "Tänk arv!" Så vi ändrade motvilligt till arv, men ville representera Line som två punkter istället för att ärva en basklass innehållandes position, och tvingas representera linjen som bredd, höjd och vinkel, en mycket onaturlig representation som gjorde koden längre och mer komplicerad. Vi undersökte Line med bokens fyra vanliga rättfärdiganden för arv: Code Reuse - Nej Is-A - Nej Public Interface - Ja Polymorphism - Nej och kom fram till att det var väldigt tveksamt att ärva, men återigen retur för labbhandledningen dikterade arv. Så min kritik är att om ni vill ge noll utrymme för andra designalternativ som är gängse, så borde ni välja en laboration där det finns en tydlig elegant lösning istället.»
- Bra struktur på kursen i allmänhet.»
- Det gick stundtals ganska långsamt framför allt på föreläsningarna. Kändes som att mkt man redan kunde från lp1 förklarades igen denna kursen. Bättre kommunikation mellan kursledarna kanske?»
- Det bör finnas ett (fler) tillfälle att fråga frågor nära innan tentan. Hade massa frågor på gamla tentor egentligen! Det bör max vara 50 slides per föreläsning, om det är ca 80 som det var på vissa kan man tänka sig att man drar någon sammanfattning under föreläsningen men delar ut samtliga 80 sidor. Man tappade lätt tråden när det gick så snabbt!!»
- Labbarna måste rättas snabbare.»
- Svårare labbar, framför allt att man måste tänka själv»
- kristers engelska uttal :P mer hänvisningar till kurslitteratur?»
- Inget»
- den första labben»

16. Övriga kommentarer

- Tycker att labb 2 tog för lång tid att genomföra i förhållande till vilken kunskap den gav. Att skriva massa area och omkretsmetoder känns inte speciellt meningsfullt. »
- Nope!»
- Det mest irriterande i denna kurs var att olika laborationsrättare gav retur på olika saker. Vissa saker som vår lab-grupp inte hade fått retur på, hade andra lab-grupper fått retur på, och vice versa. Tydligare krav i laborationsuppgifterna skulle välkomnas, likaså om rättarna pratade ihop sig mer angående vad som ska ge retur.»
- Man blev lite stressad när man såg at tentan hade 11 frågor när de innan legat på 7,8,9. Även om de här frågorna gav mindre poäng så kändes de iprincip lika svåra som de tidigare år och det känns därför som att tentan kunde kortats ner något.»
- Borde vara en labb som fokuserar mer på Trådar och generiska klasser!»
- Bra kurs!»
- null»
- Kursen borde ha tre tentor per år, skamligt att inte föreläsaren följer reglerna.»
- Väldigt intressant och roligt ämne!»
- Tack för en bra kurs!»
- Det kändes som att de som rättade labbarna inte pratat med varandra alls. Vissa grupper fick inte en kommentar för något som andra grupper fått en hel labb rejected för. Det blev väldigt förvirrande och man visste inte vad man skulle gå efter.»
- Det är uppskattat om rättarna skickar ALLA kommentarer i första returen så att man får möjlighet att rätta till det. Ofta kom det en andra retur med nya kommentarer på gammal kod, alltså sådant som inte ändrats sedan första returen. På så vis blir det både jobbigare för oss och för er eftersom vi får göra en retur till och ni får förlänga inlämningsdatum manuellt.»
- Det är väl mitt eget fel, men jag hade gärna kunnat lägga mer tid på kursen. Tror den ger påtagligt mycket mer om man kan gröta ner sig i den»
- Man kunde kanske fått lite mer förvarning på hur tentan var uppbyggd, den var ju inte riktigt lik någon tidigare..»
- Föreläsarens slides fulla med text var både bra och dåliga. Dåliga för själva föreläsningarna, men nästan ovärderliga inför tentan»


Kursutvärderingssystem från