ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Business law, BMT025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Kursutvärdering –, BMT025 Business law
( Mats Eriksson)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- Mycket bra, stort intresse för området och oss studenter. Stor ambition att få oss att förstå.»
- mycket bra»
- Bra!»
- Jättebra»
- Den var bra»
- 5 av 5»
- Mats har varit en riktigt intressant person att lyssna på, när han pratar så lyssnar alla.»
- Saklig, informativ»
- mycket bra»
- mycket bra»
- Väldigt bra. Härligt att få ta del av alla kunskap. »
- mycket bra»
- Kanon! Lätt att väcka intresse och få föreläsningarna intressanta. Dock bör nog en klocka installeras längst bak i klassrummet så rasterna kommer i tid.»
- mycket bra»
- Kanon.Bra blandning mellan fakta och förklarande fall/historier.»
- Mycket bra, väldigt påläst och duktig lärare. »
- Superbra! Mats är verkligen en entusiastisk lärare.»
- bra, engagerad»
- Mycket bra»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Bra, mycket intensiv fakta men relevant. Kort om tid i slutet på de mindre avsnittet. Önskas mer övningar efter varje avsnitt. Skriftligt som sedan gås igenom.»
- bra»
- Mycket bra! Särskilt exempel på "fall"»
- Mycket givande»
- Mycket bra och intressanta»
- 5 av 5»
- Lärorika, om än något upprepande vissa gånger. Mycket bra med många anekdoter som inlärningsregler.»
- Struktur som ger bra försåelse»
- intressanta»
- mycket bra»
- Väldigt bra. Bra kombination av fakta, och verkliga fall.»
- mycket bra»
- Jättebra!»
- intressanta»
- Bra, se ovan.»
- Väldigt bra. De olika problemen beskrevs tydligt med olika exempel från olika situationer. Dock kanske lite långa föreläsningar då det va svårt att hålla sig koncentrerad i 4 timmar.»
- Bra. Verkar som om han har rutin och förbereder sig.»
- innehållsrika och intressanta»
- Intressanta och roliga»

3. Vad tycker du om kurslitteraturern ?*

- Endast läst avtalsrätt och delar ur civilrätten, alltså inte nödvändigt!»
- bra»
- För mycket! Men jag kan förstå att civilrätt inte räckte till. »
- Lite onödigt många böcker! Men annars bra litteratur.»
- Sådär, inte speciellt nödvändig»
- onödigt att läsa allt, särskilt köp- och konsumenträtt då vi gick igenom detta grundligt »
- Toppen med egenhändigt ihopsatt lagtext. Billigt och bra. Men ALLA de andra böckerna, behövdes de verkligen?»
- bra»
- bra»
- bra»
- Bra. Läste dock inte en utav böckerna.»
- bra men lite för många böcker, blev en dyr kurs och jag använde inte alla böckerna.»
- Helt okej. Dock kan man fråga sig om alla dessa böcker bör vara med eller om det räcker med civilrättsboken och lagbok samt de kompendier som ligger på hemsidan.»
- sådär, civilrätt var väl okej men dom andra kändes onödiga»
- Väldigt många böcker. Känns som man kommer långt med lagbok och malmström.»
- Ok. Ganska svåra texter.»
- bra»
- bra, men mycket att läsa»
- För många böcker. Endast civilrätten och lagboken är måsten tillsammans med egna anteckningar.»

4. Vad tycker du om övningsfrågorna som delades ut?*

- Bra men färre per avsnitt och direkt efter istället för på allt inför tentan»
- mycket bra»
- Mycket bra, men det var bara frågor i avtalsrätt och köplagen. »
- Mycket bra»
- Helt ok.»
- Bra men fler hade gynnat»
- Lite väl få. Framför allt inför tentan hade det behövts fler övningsfrågor med svar. jag tror vi hade runt 10 stycken, på tok för lite.»
- Gärna mer övningsfrågor, var väldigt bra att öva/bekräfta sin förståelse med, Gärna fler, även om alla inte inte kan gå igeom på lektionen»
- inte så många men okej»
- bra»
- Kommer inte ihåg»
- Mycket bra»
- Bra sätt att kontrollera att man förstått föreläsningarna.»
- bra att träna på»
- Gav en klar bild över upplägget på tentan.»
- Jättebra, gav oss en inblick hur man skulle lösa problemen i verkligenheten och på tentan.»
- förberedande inför tentan»
- bra»
- Lättare än de frågor som kommer på tentan. Men bra att få öva sig ändå.»

5. Vad tycker du om tentan?*

- Bra, tog upp de vi hade gått igenom och var sakliga (tydligt formulerade) på de olika områderna. »
- ganska svår men helt ok»
- Svårare än väntat.»
- Lagom svår. Men det fanns en del luriga frågor som krånglade till det smått onödigt.»
- Bra»
- Lite svårare än övningsfrågorna, men OK.»
- Bra tenta. Lite kluriga frågor som krävde eftertanke. Spände över många områden med tyngdpunkt på det han fokuserat på mest, avtal och köprätt.»
- stämde bra överens med kursens innehåll»
- spegla ganska bra vad vi hade lärt oss»
- bra»
- Bra upplägg»
- Mycket bra»
- Välplanerad, lagom av allt.»
- ok»
- Bra frågor, men kunde ev ta upp fler av de områden vi gått igenom. »
- Tentan tycker jag var bra men det var svårt att läsa på den.»
- vet inte»
- bra men lite taight med tid om man vill vsra noga på allt»
- Svår»

6. Vad tycker du om upplägget på kursen, med seminariefrågor och tenta?*

- Önskar semenarifrågor ca 3 st på varje område som gås igenom en gång i veckan efter varje område»
- mycket bra»
- Funkade...»
- Mycket bra!»
- Bra»
- Riktigt bra. Kanske att man kunde lagt in några seminarium också där man övat praktikfall.»
- Mer seminariefrågor! Annars mycket bra.»
- kanon»
- bra»
- bra»
- Bra»
- Mycket bra»
- Kanon! Möjligheterna att kontrollera sin kunskapsnivå efter ett avslutat kapitel.»
- bra»
- Väldigt bra.»
- Bra, ingen idé att ändra på ett vinnande koncept.»
- bra»
- bra»
- Upplägget är jättebra. Men jag hade velat ha fler gamla tentor att öva på och mer tid sista föreläsningen åt att gå igenom de rätta svaren på övningstentan.»

7. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- ovannämnda»
- nä den var mycket bra»
- Inte vad jag kan komma på...»
- vet ej»
- Nej»
- Kanske att man kunde lagt in några seminarium också där man övat praktikfall.»
- Mer seminariefrågor. Plockat in "lösa juridiska frågor" som praktiskt moment mycket tidigare i kursen.»
- inte som jag nu kommer på»
-
-
- Nej»
- Nej, jag tror inte det»
- Inget.»
- vet ej»
- nej»
- Mer tydliga exempel i slutet av kursen. Det sista vi lärde oss var svårt att ta till sig pga av detta.»
- tror inte det»
- nee»
- Fler gamla tentor att öva sig på. En föreläsning för repetion av hela kursen och tid åt att gå genom de rätta svaren på övningstentan ordentligt.»

8. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- bra»
- rimlig»
- Vet inte...»
- ok»
- Bra»
- Rimlig»
- Rättvis.»
- ingen anmärkning»
- intressant»
- intressant»
- Otydlig»
- Ingen åsikt»
- Bra.»
- bra»
- bra, tror jag.»
- Vet ej än.»
- vet inte»
- vet ej än..»
- Dålig, eftersom hela betyget sattes pga tentan där frågorna var väldigt omfattande och fyra timmar var för lite tid att svara utförligt på alla frågor.»

9. Vad har varit bra med kursen?*

- inspirerande lärare som engagerat sig så studenter förstått»
- mycket lärorik»
- Intressant ämne!»
- Jag är jättenöd med hela kursen»
- Tyckte kursen var intressant»
- Det mesta»
- Kursen har varit intressant och lärt mig mycket om grunderna i köp/avtalsrätt. Jag har även lärt mig hur man läser lagtext och hur man pluggar om man ska plugga till jurdiktenta.»
- lagom ingående så man kan ta till sig alla delar»
- allt»
-
- Tydligare betygskriterier»
- Läraren, upplägget på kursen, intressant ämne»
- Bra!»
- intressant, saker man har användning för, allmänbildning»
- Allt.»
- Bra lärare, intressant kurs som kan vara till användning i framtiden.»
- föreläsaren»
- det mesta tycker jag»
- Föreläsaren har gjort ämnet mycket intressant och föreläsningarna roliga.»

10. Vad har varit mindre bra?*

- få långa tillfällen! »
- inget»
- För mycket att hinna läsa.»
- Jag är jättenöd med hela kursen»
- ..»
- Jag kan ifrågasätta syftet med köp- och konsumenträtt ur arbetslivsperspektiv. Mer nytta av det privat.»
- Vissa gånger har det stått och stampat på samma ställe när det har varit mycket frågor, men det har inte varit så farligt störande.»
- kunde varit 10 Poäng»
-
-
- Inget»
- Ingen åsikt»
- Att jag som var sjuk första veckan inte haft möjlighet att få ut något material från kurshemsidan att plugga på, utan litat på mina klasskompisars anteckningar. »
- långa pass, är bättre med två timmar i sträck»
- kan inte komma på något.»
- Svårt att läsa inför tentan, svårt att veta hur man skulle lära sig allt på bästa vis.»
- vet inte»
- vet ej»
- Betygsättningen och få övningstentor»

11. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- ja absolut, grund för att i tvåan lära mer om fastighets- och kontrakts frågor»
- mycket hög»
- Ja.»
- Absolut!»
- Kanske inte.»
- Jag kan ifrågasätta syftet med köp- och konsumenträtt ur arbetslivsperspektiv. Mer nytta av det privat.»
- Absolut. Det är grundläggande krav för att klara sig i arbetslivet på det stora hela. »
- ja»
- kanske»
- förmodligen»
- Ja»
- Ja, och för personlig del också.»
- Oja!»
- ja»
- I utbildningen och för yrkes- och privatliv.»
- Mycket stor. Vi som går i denna utbildningen kommer ha stor användning av denna kursen i framtiden, både i arbetet och på fritiden.»
- absolut»
- ja»
- Tror det»

12. Förslag till förbättringar till nästa år*

- nej»
- inte så långa pass»
- Mindre mängd litteratur.»
- ----»
- ..»
-
- Mer övningsfrågor.»
- inga»
-
-
-
- Ingen åsikt»
- Nej, Keep up the good work!»
- vet ej»
- fler övningsfrågor på fler områden, speciellt konkurs»
- Inget förutom mer tydliga exempel i slutet av kursen. Det sista vi lärde oss var svårt att ta till sig pga av att det var för teoretiskt.»
- inga»
- nej»
- Fler gamla tentor att öva sig på. En föreläsning för repetion av hela kursen och tid åt att gå genom de rätta svaren på övningstentan ordentligt.»

13. Allmänna åsikter om kursen*

- nej»
- mycket bra en av de bästa so far»
- Mycket intressant.»
- ----»
- Bästa kursen hittills.»
- Mycket bra lärare»
- Mats är bra.»
- inga»
-
-
-
- Ingen åsikt»
- Bra kurs med relevans för framtida arbetsliv, men även möjlighet att applicera mycket av det i vardagliga situationer.»
- vet ej»
- bra, givande.»
- Inget»
- inga»
- nej»
- Intressant och jag gillar föreläsaren men besviken på betyget»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från