ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, LKT325, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-05 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»7 41%
Cirka 30 timmar»5 29%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 3.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 23%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.52

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.47

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.64

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 64%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»8 47%
Mycket gott»7 41%

Genomsnitt: 4.29

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Helikopterlaborationen var rolig och man lärde sig mycket om försöksplanering när man gjorde denna. »
- laborationen, det var kul att få tillämpa det man lärt sig och ökade även förståelsen. Ulla, mycket bra föreläsare! »
- Ulla Dahlbom/Blomqvist är en helt underbar lärare som gör det roligt och intressant att gå till föreläsningarna. Övningstillfällena var väldigt bra! Det var då man hade chans att ställa frågor och få hjälp.»
- Föreläsaren, Riktigt bra! Jag tyckte kursen verkade kul redan från början! Roligt att få exempel från verkligheten.»
- superintressant kurs! Helikoterlabben var ett kul inslag»
- ULLA! :D fler föreläsningar för KI med ULLA»
- Föreläsaren!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite konstigt upplägg att läsa första delen av kursen på Lindholmen och andra på johanneberg med olika föreläsare.»
- Mer undervisningstid»
- schemat som delades ut följde inte vad som hände på lektionerna så bra »
- De 2 sista veckorna hade vi föreläsningar på Johanneberg istället för på Lindholmen (med Ulla). Under dessa 2 veckor hade vi istället en doktorand (Fredrik). Han var inte särskillt inläst på resten av kursen, vilket gjorde att han inte kunde svara på frågor angåeende delen av kursen som Ulla föreläst om. Det borde definitivt förbättras!»
- Kolla igenom att facit i de olika böckerna verkligen stämmer.»
- Gruppindelningen till helikopterlabben var lite diffus. Det var inget man anmälde sig på utan det bara skedde vid sidan av. För egen del medförde det att jag blev utan labbpartner. Det löste sig dock i sista stund.»

16. Övriga kommentarer

- Det har fungerat bra»
- Intressant och nyttig kurs.»
- Kursen var svårare än vad det gav sken av på föreläsningen. »
- underbar lärare + hjälplärare som höll motivationen uppe!»
- Ulla gjorde föreläsningarna intressanta! Seriös men även inslag av humor lite här o där, vilket var bra!»


Kursutvärderingssystem från