ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Beteendevetenskap, LBT621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Beteendevetenskap LBT621 (Kaj Sunesson och Susanne Kullberg)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- Bra»
- Bra med exempel från verkligheten»
- Över lag bra.»
- Sådär. Det är ju mest på ett personligt plan, men jag tyckte inte att lärarna använde lektionstiden pedagogiskt osv.»
- bra och dåliga»
- bra»
- sådär, oklart vad som gällde för grupparbetet vilket ledde till att vi fick merarbete»
- Bra från Susanne. Rörigt från Kaj.»
- Bra! »
- bra»
- Gav aldrig någon bild av vad de ville att vi skulle lära oss av kursen. Annars ok.»
- Bra, inspirerande och oftast engagerade.»
- Under all kritik. Otydlighet i instruktioner, förändrade betygsförutsättningar under kursens gång och allmänt oklar struktur.»
- Helt okej»
- väldigt tvetydiga»
- bra»
- Inspirerande men lite för tydligt åsiktstagande.»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- bra, lätt att hänga med när powerpoit används»
- kommer knappt ihåg. Men bra tror jag.»
- Intressanta, speciellt i början.»
- Bra upplägg, bra innehåll men otydligt och flummigt emellanåt.»
- mkt info på en gång»
- bra»
- ok»
- Bra från Susanne.»
- Man lärde sig otroligt mycket av att hänga med på dem!»
- bra»
- Kajs var flummiga och snurriga. Susannes var bra strukturerade.»
- Roliga och övarraskande intressanta.»
- Ok.»
- Bra»
- bra»
- bra»
- Gav mycket»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur, Psykologi i organisation och ledning?*

- bra»
- Fruktansvärt jobbig att ta sig igenom med meningar på flera rader, så man måste läsa igenom flera flera gånger. »
- Helt okej kurslitteratur.»
- Boken var bra, frågan är dock om att rabbla teorier á la 80-talsundervisning är det bäste sättet att lära sig?»
- mkt tråkig, inget rolig alls att läsa.. alldeses för mkt text.»
- krångligt språk med långa kompliserade meningar»
- ok»
- Ok och intressant bok, men den är FRUKTANSVÄRT tungläst.»
- Fruktansvärt dåligt översatt!! Extrem fall av meningar som kan vara 4 rader långa.... Jobbigt att läsa.»
- bra»
- Tung, men informationsrik.»
- Den var intressant ibland, annars var den rätt jobbig och det känns och jag tror att texten kan effektiviseras på olika sätt. Det var väldigt mycket text.»
- Relevant»
- Mycket bra»
- rörig»
- härlig bok»
- Lite tråkig men ett bra komplement till föreläsningarna.»

4. Vad tycker du om seminariedagen under tenta veckan?*

- intressant»
- Bra, intressant, givande.»
- Det var ett bra inslag i kursen.»
- Den var bra.»
- onödig»
- bra! givande»
- bra»
- Rolig, men jobbigt att vi behövde åka till Lindholmen. Säkert fanns det rum man kunde ha bokat på Johanneberg.»
- Hur bra som helst! Man har fått en hel annan bild av konflikthantering och att det inte bara finns svart och vitt hur man ska göra när en situation uppstår! »
- bra»
- ok»
- De var verklighetsförankrade, vilket var bra.»
- Bra»
- Bra»
- bra men dåligt att den låg under tenta-veckan...»
- Mycket intressant»
- Intressant»

5. Vad tycker du om övriga seminarietillfällen?*

- bra»
- Inte lika givande faktiskt. Var inte många som ville prata om det som vi skulle utan det blev mest flum.»
- Jodå, helt okej.»
- Även dessa bra, man fick knyta an till arbetet.»
- inget som hade behövts vara obligatoriskt»
- bra de okså»
- bra»
- Bra.»
- Sådär. I slutet när vi skulle diskutera i smågrupper om de olika situationerna som var hämtade ur praktikfallet var det mindre bra. Det handlade nog mycket om vilka man hamnade med i gruppdiskussionen. Vissa gången vill man inte säga för mycket om vad man själv kommit fram till om man tycker att det var något extraordinärt. Andra gånger blev det diskussioner som bara spårade ur och handlade om lösningar av problemet istället för analysen.»
- bra»
- Bra. Man lärde sig mycket av disskutionerna.»
- Hälften var bra, hälften var mindre bra: i detta fall mindre effektiva.»
- Bra (med undantag för otydligheten i instruktioner)»
- Bra»
- helt ok»
- kul uppgifter, ibland kanske lite oeffektiva»
- Ger mycket att diskuter.»

6. Vad tycker du om grupparbetet (praktikfallen)?*

- de var intressanta men svårt att få grepp om vad som krävdes»
- De var kul och spännande. Fast det kanske skuel behövts något exempel på hur analys och lösning skulle kunna se ut för de olika betygsnivåerna.»
- Alltid bra med grupparbeten i en kurs.»
- Mycket bra, uppgiften spann över lite väl lång tid (tempot kunde varit aningen högre under kortare tid) men annars var det bra.»
- lärorikt, intressant»
- säkert lärorikt, men helt omöjligt att få en känsla för vad som krävdes för de olika betygen, käns som om lärarna bestämt sig exakt för vad som är rätt och fel att tycka och har men inte tur och tycker lika dant så är det svårt»
- oklart vad som gällde för vad vi skulle skriva om, om vi skulle hålla oss till ett visst kapitel och om vi var tvugna att svara på alla frågorna»
- Mycket lärorikt!»
- Det fungerade jätterbra i min grupp! Jag är otroligt nöjd!»
- bra, men oklara och motsägande instruktioner.»
- Mycket bra. Det var då man verkligen lärde sig teorierna.»
- Det var ett bra sätt att få väva samman olika läror inom beteendevetenskapen. Efter den så satte sig mer kunskap.»
- Mycket märkligt utformat. Uppgiften var att tillämpa de kunskaper vi tillägnat oss under kursen för att ge en bra lösning för företag, men i efterhand (efter inlämning) fick man reda på att enbart vissa kapitel fick användas i de olika frågorna. Dessutom att frågor till respektive fall skulle besvaras, vilket läraren under första seminarietillfället sagt att man INTE skulle göra. »
- Kändes som att det höll på väldigt länge, lite oklart om vad de ville att man skulle skriva kanske»
- praktikfallen var väl helt ok, men informationen runt omkring var bristande och ändrades hela tiden, och läraren sa olika saker till olika grupper och sa emot sig själv»
- nyttig uppföljning efter tentan»
- Bra att få öva de teoretiska kunskaperna från muntan. De är lättare att komma ihåg när man har ett arbete att knyta teorierna till.»

7. Vad tycker du om handledningstillfällena?*

- bra attde fanns men hade varit bättre om de var på johanneberg»
- De funkade bra. Vi fick hjälp med det vi ville.»
- Borde ha kunnat vara på Johanneberg istället. Annars inga konstigheter.»
- Bra, man fick chans att ställa frågor om sådant man va osäker på.»
- »
- svårt att få tid och möjlighet att ta sig ut till lindolmen på utsatt tid»
- gav inte så mycket, vi fick intrycket att vi låg bra till vilket visade sig att det inte stämde när vi fick tillbaka arbetet»
- Vår grupp utnyttjade dem faktiskt aldrig, men det var bra att vi hade möjligheten att använda dem.»
- Jag upplevde dem som ett bra tillfälle att få bolla sina tankar och frågor med någon som kan! Det var bra att få en liten fingervisning om man var på rätt spår eller om man var ute och cyklade.»
- var inte med»
- Ej aktuellt.»
- Lite sådär, läraren hade inte läst vår text när vi kom på bestämd tid. Annars så fick vi lite nyttig respons.»
- Kändes givande, men i efterhand var de mycket vilseledande. Dessutom märkligt att läraren förlägger samtliga fyra handledningstillfällen i andra sidan stan. Läser man på Johanneberg är det där utbildningen ska bedrivas, och studenter ska inte behöva anpassa sig till lärarens bekvämlighet.»
- Bra»
- som ovan»
- bra»
- Till hjälp då uppgiften var ganska svårtolkad.»

8. Vad tycker du om muntan?*

- okej, men nervositeten gjorde det svårt att visa allt man kunde, föredrar skriftligt!»
- Nytt för mig. Men funkade bra. Lite svårt att veta om man tog för mycket eller lite plats.»
- Helt okej.»
- Mindre bra. Då man hamnar i över eller underläge med en student bredvid. De som har mindre svårt att uttrycka sådan kunskap ("läskunskap") muntligt hamnar i ett svårt läge.»
- täcke inte alls in allt som var viktigt, endast en bråkdel»
- Svårt att få möjlighet att visa vad man kan utan att köraq över den man satt med. Den jag hade muntan med var inte så framåt och jag ville inte köra over denna och "höll då tillbaka". Aldeles för kort tid!»
- ok men kanske mer rättvist med en tenta»
- Det var svårt. Det hade varit bättre och mer givande om arbetet legat först och muntan senare.»
- Jag tyckte att det var en sköngrej! Jag som annars har lite svårare att få ner allt jag tänker på papper när det är under en "pressad situation" tyckte att det var ett ypperligt tillfälle att visa vad jag kunde. Visst, man hade lite hjärnsläpp ibland, men jag tycker att det var en bra grej att ha en munta på! Sen var det skönt att vara två. Då den ena kanske var lite svagare kunde man själv visa sin styrka och man kunde känna ett slags lugn i situationen med någon mer i samma sits bredvid sig.»
- bra»
- Värdelös. Borde göra det till en skriftlig tenta istället. Frågorna var uppbyggda som skriftliga frågor. Dessutom var det tidsbrist vilket var väldigt stressande.»
- Lite orättvis. Hade föredragit en skriftlig tenta.»
- Borde fått veta betygskriterier före Muntan, samt att det är märkligt att man får tentera upp en godkänd munta...»
- Bra»
- mindre bra»
- bra»
- Bra, avslappnad miljö.»

9. Vad tycker du om upplägget på kursen, med muntan, grupparbetet och seminarierna?*

- bra med blandning»
- Jättebra. Då får man verkligen chanser att visa vad man kan.»
- Det borde ha funnits ett skrivtligt alternativ till muntan.»
- Jag tycker personligen att man kunde tryckt ihop grupparbetet och haft en skriftlig tenta istället.»
- hellre haft untan efter grupparbetet»
- hade behövt mer handledning på arbetet för att ha en chans att litsa ut vad de vill ha och längre tid på muntan»
- ok»
- Som sagt var: Ta grupparbetet först för det tvingar studenterna att läsa kurslitteraturen och ta muntan som avslutande kursmoment.»
- Jättebra! Jag har lärt mig så otroligt mycket som jag kommer ha nytta av i framtiden!»
- bra»
- Borde ändras om lite så man kan ha grupparbetet före muntan. Som i sin tur borde ändras till en skriftlig tenta. Seminarierna var bra.»
- Överlag var det bra upplägg tycker jag. Tempot kändes behagligt.»
- Bra»
- Bra»
- helt ok»
- bra»
- Det va en bra kombination. »

10. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- vet ej»
- Exempel på texter i projektet, annan mer lättbegriplig litteratur.»
- Se punkt 9.»
- Det jag skrev ovan.»
- se fråga 9»
- se ovan?»
- tenta? tydigare info om grupparbetet!»
- se tidigare kommentarer»
- Byt namn på Hans i praktikfallet till något annat.»
- hade varit bra med tydliga och konsekventa instruktioner till arbetet. Det är svårt att veta vad som förväntas när läraren säger vid ena tillfället att frågorna bara är vägledande och inte behöver besvaras samt att man är fri att använda alla teorier i hea boken och sedan två veckor senare säger tvärtom. mycket arbete till spillo, många timmar som man kunde ha gjort vettigare saker än att skriva ett arbete att kasta två veckor senare.»
- Se fråga 9.»
- Handledningstilfällena hade kunnat hållas uppe på Johannsberg, åtminstone ett av dem (annars är det skoj att komma till andra sidan av stan en stund).»
- Se ovan»
- Nej»
- ja, läs ovan»
-
- Ja betygsbedömningen är antingen för hård eller så får vi veta från början att det bara är 3-4 som är möjligt att få på arbetet.»

11. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- jag tycker det var svårt att förstå hur betygen sattes... »
- Bra, fast lite svårt att veta just vad som klassas som vad.»
- Inga anmärkningar.»
- Sådär, gillade inte hur de hade full kontroll att göra vad de ville med betygen från muntan.»
- bra»
- flumigt»
- vet ej»
- Jag är nöjd :-) Bra att muntan och gruparbetet kunde höja upp betyget.»
- Rättvis.»
- mystisk, men det är ju svårt att prestera när kriterierna ändras och är otydliga. höga krav»
- Blev aldrig informerad om hur bedömningen gick till.»
- Rättvis och logisk.»
- Se ovan»
- Ok»
- vet ej vad jag fått för betyg än»
- bra»
- Dålig information om vad som krävs för en 5a på arbetet, därmed orättvist då de flesta lägger ner mer tid när de satsar på en femma.»

12. Vad har varit bra med kursen?*

- övningar och seminarie»
- Upplägget, föreläsningarna (oftast), munta och ja det mesta.»
- Mycket nyttiga kunskaper.»
- Grupparbetet.»
- arbetet»
- intressant bra föreläsningar och seminarier»
- föreläsningar»
- Kunskapen man fått. Ämnet är relevant och intressant.»
- Allt har varit bra! »
- intressant, känns väldigt relevant. »
- grupparbetet och seminarierna.»
- Material, seminarier, lärare.»
- Nyttig i framtida arbetssammanhang.»
- Psykologi är ju alltid trevligt»
- vet ej»
- Det mesta»
- Viktig lärdom»

13. Vad har varit mindre bra?*

- muntan»
- Litteraturen. »
- Handledning ute på Lindholmen.»
- Muntan.»
- se fråga 9»
- handledning och muntan»
- grupparbete»
- Kajs delar och att vi får ta oss ut till Lindholmen ibland.»
- Kurslitteraturen som orsakade stor huvudvärk pga av alla långa meningar.»
- ja det där arbetet samt betygsraporteringen, fick inom grupperna mail med olika betyg på rapporten, som senare visade sig vara slutbetyg och inte rapportbedömning. lite klantigt..»
- muntan.»
- Boken då och då.»
- Se ovan.»
- »
- det som sagts ovan»
- oeffektiva lektioner ibland under seminarierna»
- Åsikter ska inte skina igenom och däremot påverka eleverna.»

14. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- ja»
- Ja så känns det absolut, både under utbildningen och för framtiden.»
- Absolut.»
- Jodå.»
- vet ej än, känns som det»
- absolut! något alla som ska jobba med människor på något sett borde läsa»
- ja»
- Absolut! Grupppsykologi är alltid relevant.»
- Oja! Det är viktigt att som arbetsledare förstå litegran om hur man kan göra arbetet lättare för sina medarbetare och öka effektiviteten utan att köra slut på någon. Även hur man kan lösa konflikter och ta itu med andra problem som kan uppstå på en arbetsplats.»
- ja mycket»
- Ja som projektledare behöver man kunna ta folk.»
- Ja, den kan vara mer eller mindre relevant.»
- Ja»
- Ja»
- antar det»
- absolut»
- ja»

15. Förslag till förbättringar till nästa år*

- vet ej»
- Exempel på texter på olika nivå för projektet. »
- Skriftligt alternativ till muntan.»
- Det jag skrev på punkt 9.»
- se fråga 9»
- se ovan»
- vet ej»
- Se tidigare kommentarer.»
- Be de som skrivit översättningen i boken att ta sig en titt på den igen och få dem att skämmas lite...»
- instruktioner ska vara tydliga och följas av alla, föreläsarna kanske bör skriva upp vad de har sagt så att de inte ändrar sig till nästa tillfälle eller har olika syn på vad som ska göras.»
- se fråga 9»
- Något handledningstillfälle uppe på Johanneberg.»
- Ändra det som nämnts ovan.»
- Nej»
- klarare instruktioner bland annat»
- Seminariedagarna»
- Tydligare betygskriterier.»

16. Allmänna åsikter om kursen*

- krävande men intressant»
- Kul, intressant.»
- Helt klart en intressant och nyttig kurs.»
- Bra kurs, men ett bättre upplägg skulle inte skada.»
- »
- ok»
- ok»
- Bra!»
- Jättebra kurs som har stor relevans både nu och senare i framtida arbetslivssituationer och hur man ska göra för att uppfostra framtida barn ,)»
- bra»
- Inget att tillägga.»
- Bra och intressant.»
- Se ovan»
- Bra kurs»
- inte den bästa hittills»
- inga»
- Intressant»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från