ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Masters survey Lärande och Ledarskap

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-25 - 2011-12-24
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Masters program

1. Hur nöjd är du sammantaget med utbildning på ditt mastersprogram?*

0 svarande

5 (mycket nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 (helt onöjd)»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Hur nöjd är du med administrationen och organisationen av ditt mastersprogram?*

0 svarande

5 (mycket nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 (helt onöjd)»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Till vilken utsträckning känner du att du kan påverka innehållet och organisationen på ditt mastersprogram?*

0 svarande

5 (väldigt mycket)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 (väldigt lite)»0 0%

Genomsnitt: 0


Mastersstudienämnd

F/TM sektionen av kåren planerar att införa en studienämnd på masternivå för mastersprogrammen associerade med F/TM. Studienämnden skulle bestå av studenter från de olika mastersprogrammen och skulle syssla med studierelaterade frågor.

4. Vad skulle du primärt vilja att fysik/matematik-mastersstudienämnden gör?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Påverka innehållen i programmen»0 0%
Sköta kursutvärderingar»0 0%
Arrangera föreläsningar/debatter»0 0%
Höja lärarnas pedagogiska nivå»0 0%
Hantera klagomål från studenter»0 0%

5. Skulle du spontant vara intresserad av att gå med i en mastersstudienämnd?*

Ditt svar kommer inte användas för att kontakta dig, det är bara för att mäta det allmäna intresset.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från