ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, LBT110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation LBT110 (Börje Westerdahl)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- jättebra! Förutom att Börje förutsätter att AEstudenterna kan mer än vad de kan. Vi har bara läst teknologi innan vi kommer till Byggeko.»
- bra»
- bra»
- Har inget att klaga på där.»
- God, Börje kan sin sak. »
- Inte speciellt pedagogisk men ändå ett väldigt bra bemötande mot studenterna. Tog sig tid för samtal.»
- bra»
- ok»
- Bra. Engengerad och svarade snabbt på frågor och mail.»
- Okej, han skulle kunna ge mer tid åt att förklara.»
- Helt okej»
- Helt okej, bra lärare.»
- Bra»
- bra»
- han är bra på ekonomi men ibland "körde" han bara på på tavlan så att man bara fick skriva av och kanske inte förstod vad han gjorde.»
- trevligt, lite låg volym ibland, kanske borde mic vara ett alternativ»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Kanon! »
- bra»
- bra»
- Mycket skrivande på tavlan och långa uträkningar men på det stora hela bra.»
- Bra!»
- Relevant innehåll!»
- bra och intressanta, även bra att poerpointen fanns på kurshemsidan»
- ok»
- Bra.»
- Ganska bra,oerhört mycket skrivande bara som ibland kan få en att missa viktiga saker som läraren säger.»
- Bra»
- Bra, gav bra förståelse.»
- Lite dålig genomgång av teorin»
- kunde varit mer givande»
- väldigt innehållsrika»
- lite för snabbgående,,,mycket skriva, lite lyssna»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur, Företagsekonomi 100? ?*

- Den var alldeles utmärkt. Enkel att förstå, även att vissa saker inte är kopplade till just LBT110.»
- bra»
- bra»
- En bra bok. Hyfsat lättläst och välstrukturerad.»
- Helt okej!»
- Mycket bra.»
- bra och lätt att förstå»
- bra»
- Bra.»
- Den var tjock, men med okej struktur.»
- Bra»
- Helt okej.»
- Lite dyr jämfört med hur mycket den används»
- helt ok»
- helt okej, lätt att förstå»
- Ingen bra bok»

4. Vad tycker du om de skriftliga inlämningsuppgifterna?*

- Jättebra, de lärde mig väldigt mycket! »
- väldigt lärorika»
- kanske lite väl inriktade på bygg, de flesta AE eleverna hade inte den kunskap om hur en kulvert byggs och alla begrepp för att klara uppgiften på egen hand.»
- Bra att de finns.»
- Det var bra!»
- Myckat bra och nyttigt inslag i kursen.»
- bra»
- bra»
- Mycket bra. Man lärde sig mycket och det var bra att de vägde tungt i betyget.»
- De var givande, man testade sina kunskaper och fick på så sätt visa dem.»
- Bra, bra sätt att lära sig och få extrapoäng till tentan»
- Bra! Man fick en bra uppfattning om vad det handlar om.»
- De lärde man sig mycket på»
- bra och lärorika»
- de var roliga, lite att "bita" i=)»
- Kämpiga men bra då det håller en i fas»

5. Vad tycker du om responsen på inlämningsuppgifterna?*

- bra! Man förstod vad som hade blivit galet och vad som var bra!»
- ok»
- bra»
- Det var inte så värst mycket respons. Kunde varit mer.»
- Helt okej!»
- Överlag bra. Har dock hört att identiska svar bedömts olika.»
- bra»
- ok»
- Kanon. Fick svar snabbt, men inte för mycket hjälp. Så man blev tvingad att tänka själv.»
- Jag var nöjd med den, eventuellt att läraren kunde haft en snabbare gemensam genomgång av dem.»
- fick ingen direkt respons»
- Också bra, fick en kommentar på det vi gjort, och saker att tänka på.»
- Bra med respons»
- bra»
- man fick det som behövdes»
- ok»

6. Vad tycker du om datorövningarna?*

- Bra! Skönt att få lära sig lite mer om hur det ser ut i verkliga livet med sektionsdata osv.»
- bra»
- bra, kanske lite få instruktionerpå den sista»
- Helt okej, ett bra inslag att ha med i kursen.»
- Lärorika!»
- Mycket bra.»
- bra»
- ok»
- Samma som inlämningsuppgifterna.»
- De var givande.»
- Bra»
- Bra att få en känsla av hur programmen fungerar och hur man kan ta hjälp av datorn.»
- Lärde sig mycket på de också, hade varit skoj med respons här också.»
- bra»
- de var lite svåra men vi fick bra hjälp.»
- bra. intressant»

7. Vad tycker du om tentan?*

- Den var bra! »
- bra»
- bra»
- Svår!»
- Den var bra, lik tidigare tentor. »
- Bra tentamen, men hade man sett tidigare tentor var den för lätt då samma frågor återkommer.»
- bra »
- bra»
- Bra med en teoretisk och en räknedel.»
- Helt okej.»
- Bra, väldigt lik tidigare tentor»
- Bra upplagd. Lagom svår.»
- Den får med det mycket, men man känner igen lite för många frågor om man har pluggat på gamla tentor.»
- väldigt lik förra årets...»
- väldigt bra upplagd, lagom nivå»
- Lite för lätt, med tanke på gamla tentornas upplägg.»

8. Vad tycker du om rättningen av tentan?*

- Lite väl hård.. Om det var ett rent avskrivningsfel, säg att man skrivit en 5 istället för en 9 rakt igenom hela tentauppgiften tycker inte jag att det är rimligt att man drar bort 3p från upg totala 6.»
- ok»
- bra»
- Uppfattade det som att man inte fick några poäng alls för en påbörjad uträkning som resulterade i fel svar. Det är jag ovan vid.»
- Jag tyckte poängsättningen var konstig. Man fick poäng för rätt svar och sedan poäng för rätt uträkning. Fick man inte fram rätt svar fick man väldigt stora poäng av drag för små fel även om hela uträkningen var rätt. »
- Vet ej.»
- bra»
- har ej sätt den»
- Hård men rättvis.»
- Sådär. Man verkade inte få några rätt om man hade börjat uträkningar och resonemang korrekt. Det var lite som "allt eller inget".»
- Har inte kollat på den så ingen aning»
- Vet inte, den är ej genomförd än.»
- Vet ej»
- vet ej, den är ej rättad än»
- har inte fått tillbaka tentan än....»
-

9. Vad tycker du om upplägget på kursen, med inlämningsuppgifter, datorövningar och tenta?*

- Jättebra!»
- väldigt bra»
- bra»
- Det är ett bra upplägg. Alltid bra med olika delmoment.»
- Bra!»
- Otroligt bra upplägg.»
- bra, inlämningsuppgifterna var bra för att snabbt komma igång med pluggandet»
- bra»
- Ypperligt. Kan inte vara så mycket bättre.»
- Upplägget var jag nöjd med.»
- Bra»
- Det är bra.»
- Bra upplägg»
- bra»
- väldigt bra med olika uppgifter, så att man kan lära sig på flera olika saker inte bara läsa i boken och vara med på föreläsningarna»
- bra»

10. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- Ha inte klassråd för Bygg2an.. Vi är faktiskt andra som går där också....»
- jag hade gärna haft möjlighet att räkna själv på vissa lektioner»
- vet ej»
- Nej, inte som jag kommer på.»
-
- Nej.»
- nej»
- »
- Nej»
- Mer förklaringar från läraren.»
- Nej»
- Nej.»
- Bättre förklaring bakom teoring på genomgångarna och lite svårare tenta.»
- föreläsningarna, kunde gett lite mer fakta och inte bara räkneuppgifter som läraren gör på tavlan. ppt-presentationerna gick inte att skriva av då läraren bara bläddrade vidare snabbt.»
- nej inte direkt»
-

11. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- Rättvis.»
- ok»
- bra»
- Ganska hög procent som fick U så den kanske är i hårdaste laget.»
- Se poängbedömning rättning av tenta!»
- Bra.»
- bra»
- »
- Mycket bra att inlämningsuppgifter och datorövningar är en stor del av betyget. Kändes rättvist.»
- Acceptabel.»
- BRa»
- Vet ej.»
- Vet ej»
- har inte fått reda på betyget än»
- klara och bra mål»
- `?»

12. Vad har varit bra med kursen?*

- Man har fått en förankring i verkliga livet. »
- föreläsningar och övningar»
- det mesta»
- Jag har lärt mig mycket om ekonomi.»
- Lärorik.»
- Lärorikt för någon som inte läst ekonomi tidigare. Ser nyttan av kursen för framtiden.»
- det mesta»
- »
- Som sagt tidigare inlämningsuppgifter, datorövning och betygsbedömning.»
- Övningarna var särskilt bra.»
- Det mesta»
- Data- och tillämpsövningarna»
- Inlämningsuppgifter och datorövningar»
- övningarna»
- varit en rolig och lärorik kurs»
- översikten»

13. Vad har varit mindre bra?*

- Börjes antagande att AEstudenterna har mer kött på benen än vad vi har. Och alla dessa powerpointpresentationer. Kan man få det som handouts?»
- vet ej»
- instruktionerna till kulverten och sista datorövningen.»
- Tentan var svår!»
- Rättningen av tentan!»
- Inget.»
- inget jag kan komma på»
- »
- Inget.»
- Feedback. Oerhört koncentrerad kurs tycker jag, mycket på kort tid.»
- »
- Föreläsaren borde tänka på att inte prata in mot tavlan, svårt att höra ibland.»
- Lite mycket prat mot tavlan på föreläsningarna»
- föreläsningarna»
- inget»
- för mycket skriva på lektionerna...svårt att hinna med.»

14. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- oja!»
- ja»
- ja»
- Ekonomi är aldrig fel att kunna.»
- Ja!»
- Ja absolut.»
- ja»
- förstår inte varför kursen skulle vara en byggnadsekonomisk kurs förutom att han använde sig av exempel från byggmarknaden. skulle kunna varit en ekonomikurs till vilket program som hellst»
- Ja. Ger en bra ekonomisk förståelse.»
- Ja.»
- Ja verkligen»
- Ja.»
- Ja!»
- ja. vi saknade dock lite information om bygg som behövdes på kulvert-uppgiften (t.ex. vad en lågform osv. är)»
- absolut!»
- ja»

15. Förslag till förbättringar till nästa år*

- Skriv ut powerpointhäften till alla elever.»
- vet ej»
- handikapp för AE elever när det gäller byggbegrepp»
- Har inga på lager.»
- Rättningen av tentan!»
- Nya typer av frågor på tentan eller sekretessbelagda tentor så att studenter inte kan se dem i förtid.»
- nej»
- »
- Inget.»
- Vet ej.»
- Nej»
- Kan inte komma på några»
- Gå igenom teorin bakom uppgifterna och dess lösningar på föreläsningen.»
- föreläsningarnas innehåll»
- nepp»
- mic till föreläsaren, fler lektionspass och långsammare lektioner.»

16. Allmänna åsikter om kursen*

- Bra kurs!»
- ok»
- bra kurs»
- Tentan kunde varit lättare...»
-
- Mycket nyttig kurs.»
- intressant och rolig»
- se fråga 14»
- Se fråga 12.»
- Bra.»
- Bra kurs»
- Bra kurs!»
- Intressant»
- intressant»
- en rolig kurs, där mna får tänka till=)»
-

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från