ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 Mentorprogram MEDIT_mentorer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-20 - 2011-12-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 87%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

21 svarande

0 0%
1 4%
5 23%
12 57%
3 14%

Genomsnitt: 3.8

- Min mentor avbröt programmet pga av ändrade uppgfter!» (3)
- Allt har vara bra, UTOM framförhållningen till de olika träffarnas inbjudningar. Med upptagna agendor, vore det ytterst värdefullt om alla datum var satta redan vid programmets start. Vidare behöver den första inbjudan gå ut minst tre månader innan det tilltänkta tillfället.» (4)

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

21 svarande

0 0%
1 5%
1 5%
10 55%
6 33%
Var ej med»3

Genomsnitt: 4.16

3. Föreläsningarna under året har varit inspirerande

20 svarande

1 14%
2 28%
1 14%
3 42%
0 0%
Har ej varit på dem»13

Genomsnitt: 2.85

- Ja men det var få. Gärna fler gemensamma aktiviteter i framtiden.» (4)
- Vet ej vad som avses med föreläsningarna - är det de gemensamma mötena?» (Har ej varit på dem)

4. Antalet gemensamma träffar har varit:

20 svarande

För få»5 25%
Lagom»15 75%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Jag hade gärna sett två ytterligare tillfällen, kanske en till där både mentorer och adepter träffas.» (För få)
- ej deltagit » (Lagom)
- Eventuellt fler träffar med både mentorer och adepter? Dock svårt att hinna med allt.» (Lagom)

5. Längden på träffarna har varit:

21 svarande

För korta»1 4%
Lagom»20 95%
För långa»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- ej deltagit » (Lagom)

6. Mentorträffarna var ett uppskattat inslag i programmet

21 svarande

0 0%
0 0%
3 20%
7 46%
5 33%
Var ej med»6

Genomsnitt: 4.13

7. Programmets längd (1 år) är:

21 svarande

För kort»1 4%
Lagom»19 90%
För långt»1 4%

Genomsnitt: 2

- senare i karriären är nyttan med mentor större» (För kort)
- Lagom till gränsen på för kort. » (Lagom)
- Jag tycker nog att 8-9 månader hade räckt.» (För långt)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- Kunde vara nyttigt att köra exempelvis en feedback session av något slag, dvs öva på att ge och ta emot feedback.»
- Längre öppna diskussioner där alla adepter och mentorer deltar.»
- Bättre framförhållning på samtliga inbjudningar, så man kan få in dem i kalendern och deltaga i större utsträckning.»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

21 svarande

0 0%
2 9%
6 28%
5 23%
8 38%

Genomsnitt: 3.9

- Det skulle vara bra om MEDIT-gruppen på linkedin blev mer aktiv.» (3)

10. Mentorguiden har varit användbar

20 svarande

0 0%
2 10%
4 21%
12 63%
1 5%
Har ej läst den»1

Genomsnitt: 3.63

- Bra för att komma igång, därefter har vi inte använt den.» (2)
- Läste den när jag fick den sen kände jag inte att jag behövde den. Bra att den finns.» (3)

11. Förslag på förändringar/tillägg i mentorguiden:

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

21 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 27%
1 9%
Ej använt»7 63%
Vet ej»10

Genomsnitt: 5.36

- Har missat att det fanns en hemsida» (Ej använt)


Relation med din adept

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min adept har haft en tillräckligt hög ambitionsnivå

21 svarande

2 9%
1 4%
0 0%
9 42%
9 42%

Genomsnitt: 4.04

- Adepten har ju ett liv så man kan ju inte förvänta sig hur mycket engagemang som helst, men mer förberedelse hade varit bra.» (4)
- Det har varit stimulerande utbyte» (5)

14. Min adept har varit aktiv och tagit initiativ

21 svarande

3 14%
1 4%
3 14%
5 23%
9 42%

Genomsnitt: 3.76

- Vet inte om det är adeptens ansvar så jag tycker inte att det varit ett problem.» (1)
- Han har skickat före alla möten en agenda med punkter att diskutera=Mycket bra!» (5)
- Lite dåligt på hösten pga studier. Dock har vi redan täckt det viktigaste.» (5)

15. Kommunikationen med min adept har fungerat bra

21 svarande

2 9%
0 0%
1 4%
6 28%
12 57%

Genomsnitt: 4.23

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min adept att definiera mål för mentorskapet

21 svarande

4 19%
5 23%
6 28%
4 19%
2 9%

Genomsnitt: 2.76

- Ej använt» (1)
- Har helt glömt bort att det fanns. Kanske trycka mer på det, och att påminna om att titta/revidera var 3e månad?» (2)
- Använde inte ett kontrakt» (3)

17. Hur många gånger har du och din adept träffats utöver de gemensamma träffarna?

21 svarande

0-2»2 9%
3-5»8 38%
6-10»10 47%
>10»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Har haft flera adepter i GU-IT mentor program, som har varit mycket alerta. Upplevde min CTH adept som lite oengagerad.» (3-5)
- Min adept valde att studera utomlands efter halva mentorsprogrammet. Så det blev inte så många träffar.» (3-5)
- Vi har inte bokfört alla våra träffar» (6-10)

18. Antalet träffar med min adept har varit:

21 svarande

För få»7 33%
Lagom»14 66%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Adepten avbröt programmet!» (För få)
- 2 månader föll bort pga familj skäl» (För få)
- Studenten har slutat att svara på mail.» (För få)

19. Tips till blivande mentorer:

- Lyssna efter vad din adept behöver. Och lyssna mellan raderna.»
- lyssna»
- Fåreslå att man inte alltid behöver träffas så formellt. Ett telefonsamtal kan också funka emellanåt. Hitta på en aktivitet samtidigt vid något av tillfällena.»
- Använd fantasin»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

21 svarande

1 4%
2 9%
3 14%
11 52%
4 19%

Genomsnitt: 3.71

- Hoppas på en mera aktiv student nästa år.» (2)
- Helt ok, den halva jag var med, men som sagt det blev ett "halvt program".» (3)

21. Har du fått några kontakter utöver din adept?

21 svarande

Ja»6 28%
Nej»15 71%

Genomsnitt: 1.71

- Varit med i för få mentor träffar» (Nej)

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

21 svarande

1 25%
0 0%
1 25%
1 25%
1 25%
Har ej varit aktuellt»17

Genomsnitt: 3.25

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
13 61%
4 19%

Genomsnitt: 4


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- MEDIT är ett jättebra tillfälle för studerande att få komma ut till arbetsplatser och ex öva sig på kommande intervjuer och få konkret feedback. Tack för att man fick vara med! :-)»
- Bättre framförhållning ! »
- Min adept valde att studera utomlands efter halva mentorsprogrammet.Så alla svar kanske inte är helt relevanta»


Kursutvärderingssystem från