ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknologi, LBT612

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-30
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Teknologi LBT612 (Bert Luvö)

1. Vad tycker du om lärarinsatsen?*

- Bra!»
- Mycket bra, Bert är kunnig och man lyssnar på det han har att säga. Inte mycket att kommentera här.»
- bra»
- bra»
- bra»
- Jodå, den har varit bra. Inga konstrigheter.»
- Bert är en god lärare man förstår att han varit med imånga år och har stor erfarenhet. Ibland går det dock lite långsamt. »
- Bra»
- bra»
- ok»
- Brist på engengemang.»
- Bra, lugn och pedagogisk.»
- Bra, har helt klart koll på läget»
- Mycket bra, tydlig och lätt att förstå.»
- Mycket bra. Tydlig lärare.»
- Bra»
- bra! enkelt att förstå och hänga med på lektionerna.»
- Kanonbra»
- en väldigt bra insats!»
- Bra»
- Engagerad, uppoffrande, förstående och hänsynsfull lärare som är väl insatt i ämnet.»
- mycket bra»
-
- Mycket bra»
- mycket bra. Bert är lugn och sansad, tar sig tid att förklara»
- jättebra»
- Kanon»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Fruktansvärt sega, alltså på så sätt att det gick alldeles för långsamt fram och inte hade någon riktig struktur.»
- Bra innehåll, bra att det är ett lugnt tempo i början av kursen (då den går parallellt med nollningen) men skulle gärna se ett högre tempo senare under kursen.»
- bre och varrierade»
- bra»
- oftast bra, ibland lite långsamma»
- Ibland mycket renodlat lyssnande i 2x45 minuter vilket kan bli något tröttsamt. Annars inga konstigheter.»
- Bra upplägg kanske mer tid för att räkna på uppgifterna. »
- En aning segdragna. Innehållet kunde komprimerats till kortare föreläsningar.»
- bra och intressanta»
- lite sega»
- Bra.»
- Bra överlag, men lite utdragna ibland.»
- Okej, kändes lite meningslöst eftersom det bara var grupparbetet som var betygsgrundande»
- Informativa på en lättsam nivå.»
- Det har varit intressant och givande. Dock var det lite väl mycket att ta in när vi hade fyratimmars lektioner.»
- Bra»
- de är informativa och trevlig stämning, så att man vågar fråga om man inte hänger med osv.»
- intresanta. bra upplägg.»
- Ibland något jobbiga då vi hade långa pass (4timmar). det blir jobbigt att sitta och koncentrera sig en så lång tid.»
- Lärorika»
- Lugna och bra. En del föreläsningar tenderar nämligen att bli antecknings-maraton vilket sällan är bra för inlärningen och förståelsen.»
- bra»
-
- Mycket bra»
- Värdefulla och givande»
- ganska bra med långa raster för att annars tar dem mycket kraft då det är mycket att smälta i.»
- Bra och givande»

3. Vad tycker du om kurslitteraturen, Understanding Structures?*

- Svår! Det var svårt att ta till sig allt som stod pga den svåra engelskan. Eftersom detta var våran första kurs önskar jag att litteraturen i framtiden är lite lättare att ta till sig.»
- Öppnade aldrig boken.»
- svår, mycket fackord, lite knepigt ämne som hade tjänat på mer lättläst litteratur»
- bra»
- bra»
- Hade inte alls mycket användning för den. Den var svår att förstå sig på och alla formler och liknande var annorlunda än de vi fick lära oss av Bert.»
- Helt okej!»
- Kom inte riktigt till användning.»
- bra»
- inte använt så mkt»
- Bra.»
- Bra, bra att man får träna på engelska samtidigt.»
- Bra»
- Tror det hade varit enklare med en svensk motsvarighet.»
- Lite komplicerad med tanke på att den är på engelska»
- Lite jobbigt att det var på eng annars bra»
- känns som att man skulle kunna klara sig utan den, men jag har läst konstruktion innan så det kanske är därför.»
- Intressant. Kan dock vara svårt för de som är mindre bra på engelska.»
- Lite anorlunda eftersom att jag inte haft någon engelsklitteratur innan.»
- Bra»
- Tydlig och välstrukturerad. Synd att den är på engelska eftersom allt fackspråk gör att innehållet blir oerhårt svårt och tidsödslande att ta in, och jag har ändå väldigt lätt för engelska och inga som helst problem att läsa eng böcker. Så svensk kurslitteratur rekommenderas varmt och skulle gjort kursen tusen gånger bättre för mig som har rätt svårt för det området.»
- använde inte boken så mycket»
-
- Helt okej»
- Den var helt okey men hade varit mer bekvämt med en bok på svenska men om det är den bästa boken inom ämnet är det klart vi ska ha den.»
- Hade varit bättre med en svenska version.»
- En bra bok, kan dock vara svårt för de som inte är så bra på engelska»

4. Vad tycker du om seminariefrågorna?*

- Väldigt svåra. Detta då vi inte gått igenom det så mycket på föreläsningarna utan fått läsa oss till det i den krångliga kurslitteraturen.»
- Dessa kommer jag inte ens ihåg?»
- svåra »
- bra»
- bra, men det bör kanske vara lite mer press på att alla ska klara dem.»
- Själva frågorna var det inget fel på.»
- Det var bra men jag tror jag hade lärt mig mer om det hade varit en tenta i kursen.»
- Var ett viktigt inslag för att lägga ner kraft på att förstå ämnet.»
- bra, dock synd att vi ej fick tillbaks dem för att se om vi svart rätt»
- bra, hade gärna sett resultatet från det man gjorde»
- Tyckte det var ett väldigt bra sätt att lära sig på.»
- Det var bra övningstillfällen, menhade gärna sett något mer individuellt test/uppgift.»
- Kommer knappt ihåg dem men de var väl okej»
- Bra, ger bra träning av de nya kunskaperna.»
- Bra. Man lärde sig mycket.»
- Jätte bra»
- de är jättebra! då vet man verkligen att man har förstått och så hjälper man varandra att förstå.»
- de täckte över det han gått igenom bra.»
- de har varit bra, man kan diskutera och man förstår på ett bra sätt.»
- Väldigt lärorika»
- Rätt bra, varken till eller från. Kunde ibland dock givits mer tid att gå igenom frågorna och få svar på dem , annars faller poängen lite.»
- mycket bra»
-
- Intressanta, gjorde att man verkligen förstod»
- jätte bra med seminarier. Man lärde sig mycket av att prata med varandra och dela kunskaper.»
- mycket givande.»
- bra»

5. Vad tycker du om det första grupparbetet, den enkla maskinen?*

- Kul! »
- Bra sätt att få igång kursen och arbetet i den, man fick testa på att jobba ihop med ett gäng i klassen. Lagom enkelt, lagom lång tid också.»
- kul»
- bra»
- bra för att komma in i att arbeta i grupp.»
- Det var svårt att veta vad hur man skulle börja, men det ska väl vara så i ett introducerande arbete antar jag.»
- Upplevdes mest som en övning och ett sätt att lära känna de andra i klassen.»
- Mer för att lära sig hur folk i klassen arbetar än för att lära sig något. Återkoppling saknades och uppgiften hade ingen direkt koppling till kursen.»
- det gick mycket snabbt, komme rinte ihåg så mycket av det men det var bra att börja med ett litet arbete»
- ok»
- Meningslöst. Speciellt eftersom vi inte fick någon feedback.»
- Väldigt grundläggane, nästintill onödigt.»
- Okej för att vara ett intro till andra arbetet»
- Bra mjukstart av rapportskrivning, insåg att man jobbar på lite annorlunda sätt jämfört med gymnasiet.»
- Det var intressant att lära sig om något så självklart och man lärde känna lite fler i klassen.»
- Bra sätt att komma få en liten inblick i utbildningen.»
- Nyttigt att lära sig om de "självklara" maskinerna. »
- bra mjukstart. lite knappt med information men det var nog meningen.»
- det var ganska roligt, bra att lära känna klasskamraterna. tråkigt bara att vi inte fått tillbaka några kommentarer på arbetet.»
- Intressant »
- Varför? Jag har visserligen läst på universitet innan så det kan förklara varför jag tyckte detta var ett onödigt grupparbete, men ändå vet jag att andra kände samma sak. Varför? Mig gav det ingenting.»
- bra»
-
- Spännande, roligt att lära känna folk»
- bra att ha ett enkelt arbete till att börja med så att man lär känna varandra litegrann.»
- för tidigt att jobba i grupp med. de flesta grupper hade kommunikationsproblem.»
- bra»

6. Vad tycker du om det andra arbetet, Byggmaskinen?*

- Kul! »
- Otroligt diffust. Bert och SoK-lärarna sa helt olika saker angående både den muntliga och skriftliga presentationen. Det behöver ske en dialog mellan dem med nedskrivna instruktioner och gränser för hur arbetet skall utföras.»
- samma här, roligt»
- bra»
- bra»
- Det var en kul uppgift. Det är ett spännande sätt att lära sig saker på när gruppen ansvarar helt för inhämtandet av information själva.»
- Det var bra att få lära känna byggmaskinerna frågan är om det var värt så mycket tid. »
- Mycket mer lärorikt än första arbetet. Positivt!»
- lärorikt»
- roligt»
- För dåligt kopplat till kursen. Energin las till att utforma en tekniskrapport enligt SoK. Saknade dessutom feedback ur teknologisynpunkt.»
- Den var rätt så utdragen, men det möjliggjorde att man verkligen hann sätta sig in i hur en bra teknisk rapport ska skrivas.»
- Bra att lära sig och få göra en riktig teknisk rapport, lite tråkiga ämnen kanske.»
- En bra fortsättning till de enkla maskinerna då vi har även lärde oss leta fakta på nya sätt, studiebesök och företagskontakter till exempel.»
- Det var väldigt svårt att hitta information och gruppsammanhållningen inte var den bästa.»
- Det var bra. Kunde vara jobbigt ibland att vara så många i en grupp.»
- kul att skriva, dock hade det varit skönt att ha en till handledning, åtminstone en valfri sådan till. Det var intressant att höra de andra grupperna redovisa också»
- intressant. bra att det var lite mer omfattande än det förra. »
- vi hade lite problem i vår grupp, men annars var det intressant och kul. väldigt nyttigt att få åka ut och intervjua folk.»
- Ett okej arbete»
- Nyttigt! Till en början var jag skeptisk, tyckte nästan att ämnet var absurt. Men efter hand upptäckte jag vad genomtänkt och bra det var att få kunskap om byggbranschens viktigaste arbetsredskap, och kunna koppla dessa till den teknologi vi läst. Mycket bra. Mycket tydliga instruktioner också. »
- bra»
-
- Det var kul! Roligt med studiebesök»
- Bra att vi fick madskiner det inte fanns konkreta böcker om så att vi fick lite utmaning och var tvungna att göra studiebesök och finna information på andra håll.»
- Mycket bättre än första arbetet. men kanske skulle man välja sina gruppkamrater (?)»
- bra, fast lite jobbigt att det började samma dag som det andra var avklarat, det hade behövts en liten paus emellan»

7. Vad tycker du om samarbetet med Språk och Kommunikations kursen?*

- Jättebra att integrera dessa ämnen!»
- De man fick lära sig i SoK var nycket användbart i kursen, mycket bra innehåll. Dock så behöver synkronisationen med BiS ses över ordentligt.»
- mycket bra, perfekt att på lära sig grunderna i början av ett program»
- bra»
- gjorde att arbetet fick en bätttre struktr, bra sätt tt å nvända skrivteknikerna i praktiken.»
- Bra, det kändes som att det behövdes. Annars skulle ingen kunnat skriva en teknisk rapport på arbetena.»
- Tycker det är bra att det finns ett samarbete, dock verkar inte kommunikationen mellan Bert och språklärana alltid varit bra. »
- Mycket bra tanke. Lärarna borde dock vara mer samspelta.»
- bra»
- ok»
- Lärarna hade stora problem kommunikationen sinsemellan. Det förväntades hela tiden att den andra läraren skulle ha meddelat oss vad som skulle göras. Det var ingen som tog på sig huvudansvaret.»
- Det var bra tycker jag, kurserna synkroniserade varandra bra.»
- Kändes bra att få instruktioner om hur man skulle göra rapporten»
- Ett bra upplägg.»
- Det har varit helt okej. Man har fått lite extra tid att jobba med uppgifterna.»
- Bra för att veta hur en teknisk rapport är uppbyggd.»
- det var bra med tanke på den tekniska rapporten.»
- Ok.»
- det har fungerat bra.»
- Bra»
- En stöttepelare i andra grupparbetet. Häftet med språklig kommunikation, samt boken första hjälpen, är riktigt grundläggande och bra. Säskilt för de som inte läst innan.»
- bra»
-
- Helt okej»
- Toppen med vägledning om hur man utformar en tekniskrapport. Det är ju svårt att göra det bra om man inte vet hur man ska göra.»
- tja, det funkar.»
- det fungerade»

8. Vad tycker du om upplägget på kursen, med seminariefrågor och arbeten?*

- Inte överexalterad. Seminariefrågorna gick mest ut på att sitta i en grupp och diskutera, och eftersom att ingen riktigt förstått vad som skulle svaras blev det bara en massa dravel och man fick inte ut något av det. De olika projekten var däremot jätte skoj och lärorikt!»
- Bra.»
- seminariefrågorna kunde kanske varit en muntlig diskussion i större grupper tillsammans med läraren. »
- bra»
- bra»
- Seminariefrågorna som betygsunderlag kan ifrågasättas. Det är oerhört lätt att bara glida med utan att bidra.»
- Tycker det är bra, dock tror jag att jag hade lärt mig mer av en tenta och haft en bättre grund inför kommande konstruktions kurser. Fast det kanske är bra med en mjuk start?! »
- Bra!»
- bra»
- ok»
- Bra, om arbetena hade varit mer kopplade till kursen. Kanske ett mer ingående arbete istället för två.»
- OK, kan bli bättre genom att ha något mer individuellt test.»
- Ok»
- En bra blandning av delmoment, dock blir de långa föreläsningarna väldigt svåra att behålla koncentrationen på.»
- väldigt bra. Man lärde sig väldigt mycket på att samtala med andra.»
- Ett bra och roligare sätt att lära sig saker än att plugga inför en tenta.»
- bra! »
- bra. hade kanske inte behövt få andra arbetet samma dag som der första avslutades, hade behövts en liten paus emellan.»
- bra»
- Jättebra»
- Bra med grupparbeten och seminarier och inlämningar istället för tenta. Passar den här kursen bättre. Men som sagt, tiden som lades på första grupparbetet kunde använts bättre.»
- mycket bra»
-
- Riktigt bra»
- bra»
- mycket bra»
- jättebra»

9. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- Nja, lite mer ordentliga genomgångar. Skulle även önska att föreläsningsstrukturen följde kapitelindelningen i boken.»
- Självklart, men detta var bra.»
- Ne i stor är jag nöjd»
- nej»
- kanske skulle ha varit bra med arbete två och två på seminarierna.»
- Ja, kanske något litet prov som komplement till seminariefrågorna.»
- En tenta och/eller ett arbete med en annan inriktning. »
- Se ovan.»
- nej»
- »
- Se fråga 8»
- Vet ej.»
- »
- Saker kan alltid göras annorlunda men jag har inget att anmärka på...»
- inte vad jag kan komma och tänka på nu.»
- ---»
-
- inte som jag kommer på nu.»
- kortare föreläsningar»
- Nej »
- Det som jag nämnt hitills.»
- mindre grupper då vi jobbade med arbetet»
-
- Kan inte komma på något»
- Nej»
- nej»
- nej»

10. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- Bra.»
- Bra.»
- bra»
- ok»
- bra»
- Oengagerat. Skulle vilja påstå att det är en oerhörd spännvidd på kunskaperna hos personer som fått samma betyg.»
- Det känns som alla som var med på lektionerna fick en 4.a både postivt och negativt. »
- Orättvis och missvisande. Samtliga fick 4:or, oavsett insats.»
- bra»
- konstigt hur alla som varit närvarande vid alla tillfällen fick en 4a i betyg????????»
- Vet inget om betygsbedömningen. Blev aldrig informerad.»
- Den verkade rättvis.»
- Tja, en 4:a för att göra arbetet..»
- Tydlig, bra med personligt samtal för 5:a.»
- Man har inte riktigt fått reda på var man legat betygsmässigt. Så jag vet tyvärr inte än. Dess utom kommer muntan nu.»
- ---»
- bra»
- vet ej vad jag har fått för betyg än, men det verkar vara ett bra upplägg.»
- vi har inte fått någon direkt bedömning än på det vi gjort men det blir nog bra.»
- Bra»
- Har inte sett något betyg än.»
- bra»
-
- För enkelt att få bra betyg»
- bra»
- mycket bra »
- kanske lite för lätt att få höga betyg, men det är ju inte lätt för läraren att avgöra vilka som varit mest aktiva på grypparbetena»

11. Vad har varit bra med kursen?*

- Det mesta har varit bra då det är nu man fått "kött på benen" och har något att stå på nu i lp3s andra kurser. »
- Variationen med föreläsningar studiebesök och arbetet. Variationen av lärare och lokaler. Innehållet i stort.»
- grupparbetsutformningen»
- föreläsningar»
- det mesta»
- Bra grundläggande kunskaper och intressanta grupparbeten. »
- En bra introduktion till byggbranchen i ett tempo som alla kunde hänga med i utan tidigare för kunskaper. »
- Bra introduktion till utbildningen.»
- den tekniska introduktionen »
- »
- Se fråga 4.»
- Tempot och dn engelska litteraturen.»
- Bra introduktion till teknologi och allmänt bygg»
- Lärorik.»
- Seminarierna.»
- Att vi har fårr jobba i grupp och skriva arbeten och haft seminiarier istället för tenta tycker jag har vart bra.»
- att få lära sig grunderna i konstruktion»
- det mesta.»
- läraren, byggkunskaperna»
- Konstruktionsuppgifterna var speciellt givande»
- Nivån den ligger på. Precis lagom. »
- seminariefrågorna gav mycket»
-
- Bert!»
- allt»
- betygsbedömningen, och examinationsuppgifterna.»
- det mesta»

12. Vad har varit mindre bra?*

- Gruppseminareierna.»
- Luddiga gränser och instruktioner. Detta påverkade kursen och resultaten otroligt negativt i min mening, det snackades om det i hela klassen.»
- boken»
- ingen tenta, bara seminarier, jag hade lärt mig mer om vi haft en tenta»
- lite långa föreläsningar, blir lätt tröttsamt.»
- Seminariefrågorna med motivation enligt tidigare.»
- Se tidgare svar. »
- Se ovan.»
- inget»
- »
- Engengemanget från läraren och kommunikationen med SoK.»
- Möjligheten till att visa sina egna kunskapskvaliteter.»
- Kändes kanske lite halvmeningslös»
- De långa föreläsningarna.»
- de långa lektionerna»
- De stora grupperna vid den senaste rapporten.»
-
- att det kunde varit några dagars mellanrum mellan arbeterna, annars inget jag kommer på nu.»
- långa föreläsningar»
- - »
- Svåråtkomligt och förvirrande när den mixas med engelska.»
- ---»
-
- Boken, har inte använt den särskilt mycket. Berts föreläsningar räckte.»
- inget»
- långa föreläsningar.»
- inget som jag kommer på nu»

13. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- Självklart! »
- Absolut, ingen tvekan.»
- mycket»
- ja men den skulle kanske behöva vara lite djupare»
- definitivt»
- Det känns absolut så just nu.»
- ja»
- Ja!»
- ja»
- ja»
- Ja. Det lägger en bra grund inför övriga kurser.»
- Lite grann, den ger en introduktion som den är sagd att göra.»
- Ja»
- Det tycker jag absolut.»
- ja. man har fått lära sig mycket och hur byggnader är uppbyggda.»
- ja»
- Ja, viktigt att kunna bacis-konstruktion.»
- ja.»
- självklart!»
- Ja absolut»
- Absolut. Nödvändig grund.»
- ja»
-
- Absolut. Den inför mycket termer och begrepp som är bra att ha med sig och en grundläggande förståelse.»
- absolut. det är bra att börja med en kurs som gör att samhällarna och naturarna hamnar på en jämn nivå.»
- I framtiden märker vi det mer. det var en mjuk start på det hela.»
- ja»

14. Förslag till förbättringar till nästa år*

- Byt litteratur»
- Se över samarbetet med SoK.»
- nej»
- tenta»
- mindre seminariegrupper ökar pressen på att boken blir läst och inlärd.»
- Annorlunda upplägg på seminarefrågorna.»
- Se tidigare frågor»
- Se ovan.»
- nej»
- »
- Se fråga 8»
- Lägg in något individuellt prov/tenta.»
- »
- Kanske någon mer omfattande räkneuppgift (än den som var nu).»
- enbart ha tvåtimmars lektioner.»
- ---»
-
- nej, fortsätt så!»
- ganska visa hur man kan göra beräkningarna på datorn, som man faktiskt gör numera?»
-
- Bort med första grupparbete, lägg mer tid på förklaringar av seminariefrågor/uppgifter, kurslitteratur på svenska.»
- ---»
-
- Inga»
- nej det var bra»
- kortare, oftare pass.»
- inga»

15. Allmänna åsikter om kursen*

- Bra kurs med en lagom nivå att börja med!»
- Vet inte vad jag ska säga, den va bra.»
- intressant men om man hade haft en tenta hade man ansträngt sig mer och toligtvis fått större kunskap»
- ok»
- bra»
- Bra introduktionskurs, men lätt att glida med på.»
-
- Bra introduktion.»
- nej»
- »
- Har inget mer än det som redan tagits upp.»
- Vet ej.»
- »
- Lärorik och lättförstådd kurs.»
- Bert är en väldigt bra lärare.»
- ---»
-
- Intressant kurs :)»
- intressant. fick däremot en chock av hur mycket matte det var första lektionerna, då jag inte hade läst matte d var det lite svårt i början, vilket föreläsaren gick igenom väldigt fort.»
-
- Inspirerande till innehållet men motsträvande i litteraturen.»
- ---»
-
- Inga»
- bra bra bra»
- Det rullar på ganska bra.»
- jättebra inledningskurs och Bert är jättego»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från