ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 Mentorprogram MEDIT_adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-20 - 2011-12-15
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp
Klass: Övriga


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

15 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
5 33%
9 60%

Genomsnitt: 4.53

- Det har funkat fint, bra med de gemensamma träffarna också.» (5)

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 38%
8 61%
Var ej där»1

Genomsnitt: 4.61

- Trist att min mentor inte kunde närvara» (5)
- Väldigt bra. Var väldigt nervöst, men jag tycker att allt gjordes för att lätta på det hela. Kanske skulle kunna ha en gemensam social lek, t.ex. under en minut får adepterna presentera sig följt av en minut då mentorerna presenterar sig osv. Detta är dock lösa idéer. Det var väldigt bra som det var.» (5)

3. Föreläsningarna under året har varit inspirerande

15 svarande

0 0%
1 6%
5 33%
3 20%
2 13%
Har ej gått på dem»4 26%

Genomsnitt: 4.2

- Föreläsningen om sociala medier gav upphov till diskussion efteråt, men det kanske hade varit bättre med ett ämne som mentorerna var mer intresserade av. Slutmötet har ej varit än så kan ej bedöma det, men jag skickar in nu så att detta inte missas.» (3)
- Intressant ämne med social medier men kändes som om föreläsningen spårade ur lite.» (3)
- (ni borde skriva vilka det var, jag kommer för tillfället bara ihåg den senaste om "tjejen som alltid är online")» (3)
- Den där socialamediergrejen var nog inte riktigt rätt för det här programmet. » (3)
- Det kunde gärna få vara mer inspirerande föreläsare under årets gång än vad som varit under det gångna.» (4)
- Tyckte föreläsningen med Victoria Ahlén var intressant.» (5)

4. Adeptträffarna var ett uppskattat inslag i programmet

15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 30%
9 69%
Var ej med»2

Genomsnitt: 4.69

- Den sista var speciellt uppskattad. Väldigt roligt att höra andras tankar om vad de lärt sig, om deras exjobbstankar och jobbtankar. Borde diskutera arbetslivet oftare, lön och andra saker.» (5)
- Trevlig mötesstund. Skulle säkert kunna vara ännu flera. Framför allt att det inte heller bara behöver handla om mentor programmet utan om alla de ämnen som vi gemensamt har intresse av och ofta har tagits upp med mentorerna.» (5)
- Bra att kunna boll idéer med andra och ställa frågor. » (5)
- Mycket bra!» (5)
- Om möjligt hade jag gärna sett en till per termin (alltså två till under mentorsprogrammet). Då gör det inte så mycket om man inte kan vara med på en.» (5)

5. Antalet gemensamma träffar har varit:

15 svarande

För få»5 33%
Lagom»10 66%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Nu säger jag för få då jag missat flera av de träffarna som varit inbokade pga olika orsaker. Jag hade gärna gått på flera, men inte alltid datum o tider passar alla.» (För få)
- Jag har inte varit på alla, men det hade varit bra om det var fler, så att det inte gjorde så mycket om man missade en av dem.» (För få)
- Gärna några fler och mindre träffar. Det är lätt hänt att man inte kan vid någon av de och då missar man mycket om det bara är några få som finns. Mindre träffar gör det också lättare att föra en diskussion som inkluderar alla istället för några få som bollar en fråga fram och emellan sig själva.» (För få)
- Det är lagom, men lite beroende på intresse hos gruppen är det inte omöjligt att ett eller ett par till träffar skulle vara möjligt.» (Lagom)

6. Längden på träffarna har varit:

15 svarande

För korta»2 13%
Lagom»13 86%
För långa»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- En timme går fort i trevligt sällskap. Allas mentorer har väl lärt ut ett par punkter som kan vara värda att nämna och då går en timme jättefort. » (För korta)
- Skulle gärna stannat längre» (För korta)
- Ganska lagom längd, vi har ju kunnat sitta kvar ett tag efter vi som velat prata lite mer. Det har också varit bra tider då det varit lätt att kunna vara med på.» (Lagom)
- Den sammanslagna tiden har varit lite för kort men respektive träff i sig har varit rätt så lagom tidsmässigt.» (Lagom)
- Ibland lite korts, men överlag bra!» (Lagom)
- Vore bra om det fanns möjlighet att sitta kvar och snacka så länge man vill, vilket man kunde på en del av träffarna.» (Lagom)

7. Programmets längd (1 år) är:

15 svarande

För kort»1 6%
Lagom»14 93%
För långt»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Jag vet att det är svårt att få ihop, men jag hade gärna sett att det hade vara drygt ett år, uppemot ett och ett halvt år.» (För kort)
- Ett år är lagom, då hinner man ställa de flesta frågor, och om man behöver längre tid är det bara att hålla kontakt med mentorn efteråt.» (Lagom)
- Väldigt lagom. Man skulle kunna ha ett kortare program som bara sträckte sig till sommaren om det krävdes, men för egen del har jag haft stor nytta av flera av höstträffarna också. Man börjar känna varandra lite mer och kan ta upp lite andra saker.» (Lagom)
- Ett år är en lagom tid för att kunna få ut en stor mängd lärdom av programmet, dock så skulle man i princip kunna hålla på år efter år eftersom man alltid har något nytt att prata om och lära sig även om det minskar något i intensitivitet efter den första tiden.» (Lagom)
- Jag åkte iväg på ett utbyte under hösten och var därför inte tillgänglig hela hösten» (Lagom)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- Jag har funderat lite på om mina förslag på ämnen och frågor osv. inför möten (och därmed hur jag har format mötet), har stämt överens ungefär med hur andra har gjort. Man kanske skulle kunna ha ett kort adeptmöte, så fort alla har hunnit ha ett första eget möte med mentorn, så att man snabbt kan få inspiration av varandra hur man går vidare. Detta har inte varit något stort problem för mig, utan är mest ett förslag bara.»
- Det känns som att många av adepterna (inkl. mig) har lärt sig mycket av sina mentorer, men att denna kunskap sedan stannar där, istället för att spridas vidare till resten av adepterna. Jag skulle därför enklare vilja kunna kommunicera elektroniskt med de andra adepterna (och kanske även mentorerna om det vore möjligt). Det skulle vara intressant att kunna skriva, tex i ett forum, till samtliga adepters respektive enskilda. Kanske hade till och med PingPong fungerat för ändamålet... Exempel: Olle är adept och har Anders som mentor, som jobbar som avdelningschef på ett stort företag, låt säga Volvo Personvagnar. Om jag då är adept för någon som jobbar på ett litet enskilt företag vill jag kanske fråga Olle en specifik fråga (som handlar om Volvo eller storföretag i allmänhet), som Olle sedan kan ställa till sin mentor och rapportera tillbaka svar till mig. »
- Mer tips på vad man kan prata om. Mer enskilt för adepterna tidigt i programmet.»
- Skulle kunna vara intressant om programmet kopplades till adepternas uttåg på arbetsmarknaden där man fortsätter med mer än ett år, även om det är som intensivast under den första perioden (~första året) men fortsätter med vissa möten efter det under den första tiden ute på arbetsmarknaden.»
- En liten idé- och erfarenhetsbank hade inte var helt fel.»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

14 svarande

0 0%
0 0%
3 21%
5 35%
6 42%

Genomsnitt: 4.21

- Mer tips på vad man kan prata om. Mer enskilt för adepterna tidigt i programmet.» (3)
- Informationen har funkat bra.» (5)

10. Adeptguiden har varit användbar

14 svarande

0 0%
0 0%
6 42%
6 42%
2 14%
Har ej läst den»0

Genomsnitt: 3.71

- Inte läst den så mycket, men i början var den väldigt användbar.» (3)
- Läste den efter första mötet, men inte mer än då.» (3)
- Speciellt i början» (3)
- Användbar och fick många tips när jag läste igenom den, men har inte refererat tillbaka till den efteråt.» (4)
- Jag läst den bara i början, men den var bra då» (4)

11. Förslag på förändringar/tillägg i adeptguiden:

- Den var bra, helt klart. Inget speciellt att ändra vad jag minns.»
- Inga kommentarer »
- Guiden är statisk. Det skulle med fördel kunna göras mer dynamisk, t.ex. koppla den till ett forum där bl.a. adepter kan dela med sig av sina erfarenheter och fråga om råd av andra adepter, även då det inte är något adeptmöte.»

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

14 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
3 50%
1 16%
Har ej använt den»8

Genomsnitt: 3.83

- Har funkat bra, ej behövt den så mycket. Dock skulle man kunna lägga in lite mer information om hur mentorsmöten ser ut. När jag valde att anmäla mig till mentorsprogrammet hade jag svårt att avgöra exakt vad det var jag skrev upp mig på, rent praktiskt.» (4)
- Inte använt den så mycket, men den har talat om vad som händer vilket är bra.» (5)
- Finns det en?» (Har ej använt den)


Relation med din mentor

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min mentor uppfyller de önskemål på profil som jag angav vid ansökan

15 svarande

2 13%
0 0%
2 13%
3 20%
8 53%

Genomsnitt: 4

- Då jag var långt gången i mina studier handlade mina frågor mest om branschspecifika saker som min mentor inte kunde hjälpa mig att få svar på, då hans område inte var rätt.» (1)
- Jag vill minnas att jag valde att få en medelålders-person på ett medelstort företag. Istället fick jag en pensionär som jobbat på ett mycket stort företag. DOCK är jag inte alls missnöjd med min mentor, vår relation är bra och jag har lärt mig mycket! Men själva matchningen stämde inte så bra mot vad jag "önskade" från början. » (1)
- Matchade tyvärr inte jättebra, skulle gärna vilja haft någon som jobbade inom mitt område.» (3)
- Väldigt nöjd med min mentor.» (5)
- Fint, han har varit väldigt snäll och trevlig att möta.» (5)
- Vid ansökan så var det svårt att specificera vilken typ av person man ville ha som mentor men mina förväntningar har definitivt blivit uppfyllda och mycket mer därtill. Kunde inte varit bättre :-)» (5)

14. Min mentor har varit engagerad och tillmötesgående

15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 26%
11 73%

Genomsnitt: 4.73

- Dock väldigt upptagen, vilket lett till att det varit varit timmeslånga lunchmöten som gällt. » (4)
- Absolut, och försökt hjälpa till så gått det går.» (5)

15. Kommunikationen med min mentor har fungerat bra

15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 40%
9 60%

Genomsnitt: 4.6

- Väldigt bra, vi kommer väldigt bra överens så har varit en givande tid.» (5)
- Absolut, och har nästan alltid haft tid för möten.» (5)

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min mentor att definiera mål för mentorskapet

13 svarande

1 7%
5 38%
3 23%
4 30%
0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Inte kollat på mentorkontraktet mer än i början. Så kanske en påminnelse om att den finns vore bra.» (?)
- Ej använt det» (?)
- Jag började fylla i det, men sedan använde jag det inte mer när vi träffades och började prata om det istället. Så bra för att starta samtalet, men sedan glömde vi snabbt bort det då det inte behövdes.» (2)
- Vi hade bara ett muntligt kontrakt» (2)
- Fick en att tänka lite i början, men sen har vi inte använt det.» (2)
- Minns inte längre vad vi skrev i kontraktet men vi har levt upp till varandras förväntningar utan att behöva titta tillbaka på kontraktet.» (3)

17. Hur många gånger har du och din mentor träffats utöver de gemensamma träffarna?

15 svarande

0-2»1 6%
3-5»5 33%
6-10»9 60%
>10»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Ca. 1 gång varje månad, förutom under en ca. 2 månaders uppehållsperiod.» (6-10)
- 3ggr på våren, 4 ggr på hösten. Uppehåll över juni-juli.» (6-10)
- Om jag räknar rätt är det sex gånger :)» (6-10)

18. Antalet träffar med min mentor har varit:

15 svarande

För få»2 13%
Lagom»13 86%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Kan väl medge att de varit lite få kanske..» (För få)
- Jag hade gärna sett att vi hade haft lite fler träffar, men det beror väl även på mig att det inte blivit det.» (För få)
- Har inte så mycket mer att fråga om, så det är lagom.» (Lagom)

19. Tips till blivande adepter:

- Se till att vara oändligt noggrann med vad du vill få ut av din mentor redan när du ansöker till programmet.»
- Se till att träffa din mentor minst en gång i månaden. Man måste inte alltid ha något förbestämt att prata om, utan bara lägesuppdatering över en promenad kan väcka nya frågor.»
- För det första, bra val! För det andra, lägg tid på att skriva ner allt du vill ta upp inför mötena. Det är mycket lättare om man har en lista att följa när man tappar tråden i samtalen.»
- Det blir vad man gör det till. Man kommer att utvecklas mycket och lika så målen. Det är okej!»
- Att förbereda frågor och diskussionsområden inför mötet och skriva ner en sammanfattning av de, som med fördel kan delas med mentorn inför varje träff. På så vis så har man bl.a. en redogörelse över vad som tagits upp vid tidigare möten och lättare att koppla till vad man lärt sig utifrån de. Dock så skall man inte oroa sig för att följa de för mycket då det fungerar mer som ett underlag för diskussion, men som gärna får vandra iväg så att man även kan ta till sig saker som man inte än hade tänkt på innan.»
- Våga fråga och diskutera. Var inte rädda att ni utnyttjar mentorn, mentor får en hel del tillbaka från er.»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

15 svarande

1 6%
0 0%
0 0%
6 40%
8 53%

Genomsnitt: 4.33

- Tyvärr har jag inte kunnat få de svar jag sökte, och mycket av den kompetens som min mentor besatt har jag redan tagit del av genom en förälder inom samma bransch.» (1)
- Visste inte vad det var riktigt, har nu haft jättestor nytta och framför allt har min bild på branchen och arbetslivet mognat.» (5)

21. Har du fått några kontakter utöver din mentor?

15 svarande

Ja»4 26%
Nej»11 73%

Genomsnitt: 1.73

- Under programmet har det varit mycket separerade möten där adepter är för sig och mentorer för sig. Detta kan vara bra i början så man får tid för sin egna mentor, men det borde finnas fler mötestider mot slutet så man även får möjlighet att nätverka och bygga upp bra kontakter inför ens inträdan på arbetsmarknaden.» (Ja)
- Inte direkt, men jag är kanske inte den mest sociala personen så jag har nog inte försökt heller.» (Nej)
- Inte någon jag kan komma på specifikt» (Nej)
- Inte direkt, även om man har fått lite mer kontakt med en del av de studenter som också är del av programmet» (Nej)

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 50%
2 50%
Har ej varit aktuellt»10

Genomsnitt: 4.5

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

15 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
3 20%
11 73%

Genomsnitt: 4.66

- Har varit väldigt bra.» (5)
- Jättebra. Lite utav en gömd pärla.» (5)
- Är väldigt nöjd!» (5)
- Fortsätt med det!» (5)


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Försök vara mer tydliga i informationen att mentorprogrammet kanske främst lämpar sig för de som kanske ska välja masterprogram snarare än de som redan börjar närma sig slutet.»
- Har märkt att flera inte har känt till att det fanns, men tycker det låter intressant att vara med. Med detta vill jag kort och gott säga att det säkert finns potential att få fler sökande adepter om ni vill det genom att göra mer reklam för det (kräver dock att det fortfarande är hanterbart och finns tillräckligt med mentorer så det är ju inte säkert att det är önskvärt).»
- Att vara med i mentorprogrammet har varit väldigt givande för mig. Jag har förändrats väldigt mycket under tiden och med min mentor har jag kunnat diskutera val och problem som har uppkommit. Är väldigt nöjd och känner att det har gett mig mycket för min framtid.»
- Det skulle vara roligt om det skulle vara något mer event för oss som nu redan varit en del av MEDIT. Ett exempel skulle kunna vara någon årsträff där man kan nätverka med andra, t.ex. nuvarande adepter och mentorer samt de som redan varit de en gång i tiden. Detta för att bygga en bro mellan industrin och Chalmers där även de som varit ute något år i näringslivet, alltså tidigare adepter, kan vara med på och ge adepter lite tips om vad som väntar som kanske ligger för långt bak i tiden för mentorerna för att vara aktuellt för de nya adepterna. Detta skulle inte bara tillåta tidigare adepter att nätverka lite mer, utan också tillförse nyblivna ingenjörer ett »


Kursutvärderingssystem från