ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Wastewater Engineering (BOM095), BOM095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-16 - 2011-11-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Britt-Marie Wilen»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

13 svarande

At most 15 hours/week»3 23%
Around 20 hours/week»5 38%
Around 25 hours/week»3 23%
Around 30 hours/week»1 7%
At least 35 hours/week»1 7%

Genomsnitt: 2.38

2. How large part of the teaching offered did you attend?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»7 53%
100%»5 38%

Genomsnitt: 4.3

- changes to time edit meant I missed some classes, also other commitments » (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

12 svarande

I have not seen/read the goals»1 8%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»5 41%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»6 50%

Genomsnitt: 3.33

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

12 svarande

No, the goals are set too low»1 8%
Yes, the goals seem reasonable»9 75%
No, the goals are set too high»2 16%

Genomsnitt: 2.08

- Det har varit en hel del repetition. Särskilt på ledningssystement, det känns som att vi hade gjort allt innan förutom SWMM kanske. Vi hade nog klarat tentafrågorna redan innan kursen också.» (No, the goals are set too low)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

12 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»10 83%
Yes, definitely»2 16%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- I think that the written examination could definitely be more representative for the course. E.g. the question on new treatment technique from Jespers lecture may be interesting but unproportional large part of the total points on the exam.» (To some extent)
- For me some question of the exam was not really about the topics we have seen during the courses» (To some extent)
- Svår tenta, bättre att testa kursens huvudinnehåll än att göra en kontroll av att man läst allt. Jag hade övervägt att göra fler frågor med mindre poäng på varje fråga, då kan man gärna ha med "extrafrågorna" för att testa om man har läst även de överkursdelarna utan att det ska äventyra hela slutbetyget. » (To some extent)
- Tentan fokuserade på småsaker i kursen men missade att ta upp det viktigaste.» (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»1 8%
Some extent»3 25%
Large extent»8 66%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- In my oppinion there were very much information given on very detailed level about treatment (organisms etc.). Maybe that"s not in the scope of the course? Would have been good to have more support on the project work (actually, there were no support at all available on the SWMM part)» (Some extent)
- Lite rörigt kanske på treatment processerna. Rördelen var inte särskilt givande alls. » (Some extent)

7. To what extent has the the course literature and other material been of help for your learning?

12 svarande

Small extent»2 16%
Some extent»3 25%
Large extent»7 58%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- I"ve bought the compulsory book plus the exercices. I red the book one time which help me to understant the time-area method, but that"s all. I"ve made the exercices the teachers told us to do. That"s mean 5 exercices over maybe 50... It"s why I"m desapointed to had bought these books.» (Small extent)
- The course compendium too detailed in some areas, and not focus on design aspects, such as optioneering and decision making» (Large extent)
- Kursboken har använts en hel del. Vissa delar var dock ganska avancerade. » (Large extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

12 svarande

Very badly»2 16%
Rather badly»3 25%
Rather well»5 41%
Very well»2 16%

Genomsnitt: 2.58

- Det MÅSTE finnas personal tillgänglig för frågor, det går inte att ha en kurs där de ansvariga är för upptagna med annat för att ha tid med kursen, då kan vi hellre lära oss något annat.» (Very badly)
- Everything were handed out to late» (Very badly)
- Late feedback, lack of possibilities to get support on thomas part. Very late hand out of corrected projects (have to do corrections in study period 2 week 2 - not acceptable). Actually we didn"t get any feedback on the SWMM model.» (Rather badly)
- Viktig data för projekten publicerades sent på hemsidan vilket gjorde att vi i början inte kunde gå vidare pga att vi inte hade material. » (Rather well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

12 svarande

Very poor»3 25%
Rather poor»2 16%
Rather good»4 33%
Very good»3 25%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Tried to ask questions on pingpong to thomas, did not get any response. If you say that pingpong is the way to communicate, then you have to be better on replying. Moreover, we also tried to contact thomas in office and via email during the most intensive weeks for the project, but did not get in touch, neither in person nor by email.» (Very poor)
- se tidigare kommentar.» (Very poor)
- Thomas Petterson was not available and did not answer pim or email. It took one week before we could ask him» (Rather poor)
- Svårt att få tag på Thomas som inte var närvarande vid konsultationstider. » (Rather good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

12 svarande

Very poorly»1 8%
Rather poorly»0 0%
Rather well»5 41%
Very well»6 50%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Det här är en märklig fråga, den finns alltid med på enkäterna och det är enligt min erfarenhet aldrig några problem, det är aldrig samarbetssvårigheter som gör att en uppgift är svår att lösa.» (Very well)

11. How was the course workload?

12 svarande

Too low»0 0%
Low»2 16%
Adequate»4 33%
High»4 33%
Too high»2 16%

Genomsnitt: 3.5

- I"m used to have much more exercice and calculation in my school.» (Low)
- För låg i början och högre i slutet men gott om tid i tentaveckan. Lite jobbigt dock att den låg så sent på lördag eftermiddag. » (Adequate)
- Some times is was high workload, because we got the information too late» (Adequate)
- Arbetsbelastningen var hög, och det ska den vara på den här nivån, men det är frustrerande när man kör fast och inte kommer vidare för att man inte kan få svar på sina frågor.» (High)

12. How was the total workload this study period?

12 svarande

Too low»0 0%
Low»2 16%
Adequate»4 33%
High»4 33%
Too high»2 16%

Genomsnitt: 3.5

- There is very inequal period. I think there is time to make more exercices in the begin of the quarter. But at the end of the quarter, like in all course, we have one individual assignment and a group work which represent a lot of work.» (Low)


Teachers

13. How well did the teachers communicate the course?

12 svarande

very poor»0 0%
rather poor»4 33%
rather good»3 25%
very good»4 33%
excellent»1 8%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Alldeles utmärkt på föreläsningarna, väldigt bra. Där emellan, undermåligt.» (rather poor)


Course content

14. How did you find the lectures?

12 svarande

very poor»0 0%
rather poor»1 8%
rather good»6 50%
very good»3 25%
excellent»2 16%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.5

15. How did you find the exercises (activated sludge treatment process, sewer system)?

12 svarande

very poor»0 0%
rather poor»0 0%
rather good»4 33%
very good»4 33%
excellent»4 33%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 4

- didnt attend SWMM exercise, but my classmates who did seemed to struggle with it» (very good)
- The exercises set during class really helped me during the project» (excellent)

16. How did you find the individual assignment?

12 svarande

very poor»0 0%
rather poor»1 8%
rather good»6 50%
very good»3 25%
excellent»1 8%
no comment»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- det handlade mest om att plocka ut relevant information ur kurslitteraturen, inte så mycket tänka själv.» (rather poor)
- Bra introduktion till kursen och hjälp till tentan.» (rather good)

17. How did you find the SWMM part of the group assignment?

12 svarande

very poor»1 8%
rather poor»3 25%
rather good»3 25%
very good»3 25%
excellent»1 8%
no comment»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- since there were to little instructions and no support from teachers.» (rather poor)
- When at times we had problems with the SWMM model it could be quite difficult to get help.» (rather poor)
- Vi fick inte så mycket feedback på projektet. » (rather good)
- skulle behövas större datorsalar om man ska fortsätta köra övningen i det utförandet.» (rather good)
- My teammate worked on it, The programs way of calculation seemed unclear» (no comment)

18. How did you find the process part of the group assignment?

12 svarande

very poor»1 8%
rather poor»1 8%
rather good»4 33%
very good»2 16%
excellent»1 8%
no comment»3 25%

Genomsnitt: 3.83

- Bra men få riktlinjer (vilket också har en poäng), lite svårt att få den stora bilden» (rather good)
- The group assignment was good. However, some of the data needed was given quite late. Therefore, at the end it was quite stressful to finish the assigment on time. I am aware that the deadline was extended but even so I found it quite tight on time.» (rather good)
- I dont understand this question» (no comment)
- förstår faktiskt inte frågan.» (no comment)

19. How did you find the study visit?

12 svarande

very poor»0 0%
rather poor»0 0%
rather good»3 25%
very good»5 41%
excellent»2 16%
no comment»2 16%

Genomsnitt: 4.25

- filmen har vi svenskar sett åtminstone en gång innan, men det är alltid bra att förankra teorin i något mer handfast, vi satt och diskuterade ryaverket som exempel under hela tentaplugget.» (very good)
- The study visit was very related to the material we needed to study. It put the theory into perspective.» (excellent)


Summarizing questions

20. What should definitely be preserved to next year?

- The project, individual assignment (but better organized)»
- Bad organisation of the course structure and very bad supervision! These made the project work became harder!»
- The SWMM software»
- Jazz exercise, site visit»
- The teachers sometimes are little bit borring during the lectures, but there are passionate and i could feel that they make them best for the students. The topic of the group work is also very good.»
- Gruppuppgiften, studiebesöket»
- gruppuppgiften, den är väldigt bra, man lär sig mycket.»
- SWMM assignment. More supervision is needed in this assignment. Now the work stopped in one week becuse we did not get answers to our questions.»
- I think that the course set out should be kept. However, all relevant data for the group assignment should be given earlier. »

21. What should definitely be changed to next year?

- the data were given very late.. so we got a lot of work at the end. maybe, try to plan and give all the data at the beginning of the group project»
- This is the worst course I had in Chalmers due to teachers" not very responsible and the Phd"s rather bad grouping setting. »
- Help and consultation to the group project should be more.»
- clear guidelines on assumed knowledge and Group assignment marking criteria»
- I don"t used to have this small amount of exercice and calculations. Generally we study the different process and we understand them making calculations. I think this process make us understand more deeply the topics, but it"s generally totally useless and that"s requiered more time.»
- Jag tyckte att programmet vi använde när föreläsarna från Lund kom hade varit kul att använda i gruppuppgiften! Det hade gett större inblick och det hade nog ökat förståelsen att få pilla lite mer med den.»
- det MÅSTE MÅSTE MÅSTE bli enklare att ställa frågor och få feedback på det vi arbetar med.»
- The exam. Use the old exam concept with theory and calculation part.»
- Nothing»

22. Additional comments

- For grouping, why separating international students and Swedish people? why separating girl and boy in different groups? The grouping by the Phd was the worst one I ever had in Chalmers.»
- Good course»
- Det är ganska mycket att ha en ind inlämning, en stor gruppinlämning OCH en tenta. »


Kursutvärderingssystem från