ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Masters survey Applied Physics

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-24 - 2011-12-24
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Masters programme

1. Generally speaking, how satisfied do you feel regarding the education received at your Masters programme?*

8 svarande

1 (very satisfied)»1 12%
4 50%
1 12%
2 25%
5 (completely unsatisfied)»0 0%

Genomsnitt: 2.5

2. How satisfied are you with the administration and organization of your Masters programme?*

8 svarande

5 (very satisfied)»2 25%
3 37%
2 25%
1 12%
1 (completely unsatisfied)»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- very good disponibility of staff and master coordinators to discuss about orientation and selection of courses» (5 (very satisfied))

3. To what extent do you feel you can influence the content and/or organization of your Masters programme?*

8 svarande

5 (very much)»4 50%
2 25%
1 12%
1 12%
1 (very little)»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- very nice to be able to chose courses outside a specific program. makes everything much more interesting when you"ve chosen it yourself» (5 (very much))


Masters student council

The engineering physics/mathematics (F/TM) section of Chalmers Student Union is planning to institute a student council for the Masters programs associated with F/TM. This council would constitute of students from the different Masters programs and would work with study-related issues.

4. What would you primarily want a physics/mathematics-Masters student council to do?

8 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Influence the programme contents»4 50%
Handle course evaluation»7 87%
Arrange popular lectures/debates»2 25%
Raise teachers pedagogical level»2 25%
Handle students complaints»6 75%

5. Would you spontanously be interested in being involved in a student council?*

Your answer will not be used to contact you, the question is only for measuring the general interest.

8 svarande

Yes»3 37%
No»5 62%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.62


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från