ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK053, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»3 9%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»11 34%
Minst 35 timmar»6 18%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»4 12%
50%»1 3%
75%»12 37%
100%»15 46%

Genomsnitt: 4.18


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 62%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 21%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»9 32%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 3.03

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»7 23%
Mycket stor»19 63%

Genomsnitt: 3.46

8. Till hur stor hjälp var kursboken för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.54

9. Till hur stor hjälp var föreläsningssammanfattningarna för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»13 40%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 2.93

10. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

30 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.4

11. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»17 53%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.5

12. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»22 70%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 3

13. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»20 64%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 3.03

14. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.93

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»19 61%

Genomsnitt: 3.61


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»13 40%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.71

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.75

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»9 29%
Hög»15 48%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 3.8

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»11 34%
För hög»18 56%

Genomsnitt: 4.46


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 25%
Gott»17 53%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.87

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget. Jätte bra med labar och bra att det va mer föreläsningar i början och mindre i slutet. räkneövningarna var också bra»
- Nikola och den blonda långa övningsledaren för grupp 1. Han var grym! Den bästa jag haft någonsin!»
- Nikola har bra och tydliga föreläsningar vilka motsvarar det man ska lära sig i kursen. Martin är den bästa övningsledaren hittills på kemi och han är väldigt duktig på att förklara och hjälpa till med räkningsgång för övnignar. »
- Nikola och Martin Hammarsson! Absolut den bästa föreläsaren och övningsledare jag haft!!»
- sammanfattningar, övningsledaren martin ( den blonda killen)»
- Martin Hammarson som övningsledare, han är sjukt bra!»
- Nikola har lagt upp kursen smidigt så det är tydligt vad man ska lära sig. Han är dessutom en bra föreläsare, går dock lite väl fort fram ibland men de intressanta och roliga anektoderna är trevliga avbrott som gör att man hinner skriva lite. »
- MARTIN HAMMARSSON!!! Troligen den bästa övningsledaren i historien. Samt examinatorn Nikola och hans fantastiska administration av utdelat material, sammanfattningar, information osv, osv»
- Nikola.»
- räkneövningarna med en kort sammanfattning av det "nuvarande" momentet.»
- Vår fantastiske övningsledare Martin. HAr aldrig haft en bättre hittils. Sammanfattningen var välanvänd också.»
- Det tydliga och lättöverskådliga upplägget med detaljerade lärandemål sammanfattningar osv. Tack vare tydligheten i det utdelade materialet har den här kursen varit den lättaste hittils att lära sig ur kursboken. Främst med hjälp av de detaljerade lärandemålen har jag lätt kunna strukturera upp mitt pluggande. De matematiska simulationerna var också väldigt bra för att öka förståelsen.»
- Allt utdelat material, så som sammanfattningar och planering. Det var till stor hjälp!»
- Nikola och Martin. Martin var sjukt bra. Nikola förklarade tydligt kursens upplägg i början och delade ut en massa saker, vilket var bra och bör bevaras»
- Övningsledaren Martin, han var väldigt bra! Det var bra med hans korta genomgångar innan genomgången av demotalen, och han var väldigt pedagogisk. Nikolas sammanfattningar är också bra, att man får ut dem. »
- Nikolas superbra föreläsningar. Samt de superbra övningarna med han som är blond.»
- Sammanfattningarna och demoövningsledarna !»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer tid till att fråga. är för få uppsamlingstillfällen som bara går åt till att fråga. »
- Lab-handledarna är för olika. Vissa är hårda, vissa är "snälla"»
- Laborationshandledare för laboration 3. Hon var inte samarbetsvillig och när man ställde frågor v,ar hon inte speciellt trevlig eller brydde sig speciellt mycket om att svara på ens fråga!»
- Svårt att hinna med allt när man har så många labbrapporter... All tid går till att skriva dem eller rätta retur. Hade det två rapporter istället för tre hade tiden räckt till mycket mer till övrigt arbete.»
- fler gamla övningstentor vore önskvärt»
- Det är lite osmidigt att behöva springa mellan VasaA och GD, än värre till VM på en kvart, så gärna lite smidiare schema till nästa år.»
- Att inte ha massa specialfall/svårare fall på tentamen. Jag anser att man ska kunna bli godkänd genom att kunna grundera, för 4a, 5a förstår jag om härledningar, framtagning av uttryck osv är nödvändigt. En fråga eller 2 får gärna vara klurig, men för att få 3a, borde det räcka med "baskunskaper".»
- Gärna förslag till fler uppgifter av "problem-karaktär" att lösa i Atkins-boken.»
- färre uppgifter i övningshäftet.»
- Kursboken är fruktansvärt jobbig att läsa. Inte lika många rapporter då man arbetade för fullt under hela kursen men fanns aldrig tid att faktiskt studera och hålla sig i takt med själva kursen inför tentorna. »
- Alldeles för mycket tid går åt till labbar och labbraporter»
- Jag håller inte med tidigare årskurser om att tempot ska vara såpass högt i början. Den här läsperioden hade vi nio föreläsningar i läsvecka ett vilket innebar en omöjlighet att fullt ut kunna tillgodogöra sig innehållet. Det initialt höga tempot innebar att jag direkt kom efter i studierna.»
- Det känns som att innehållet i föreläsningarna ligger en aning långt ifrån vad man förväntas kunna i kursen. Det är svårt att via föreläsningarna få någon uppfattning om vad som förväntas av en och vad man borde fokusera på när man pluggar. »
- Hade gärna velat ha lite mer räkneövningar. Hann inte alltid få den hjälp jag behövde pga tidsbrist.»
- Inte ta upp så många nya saker i sista föreläsningen, den bör innehålla mer repitition»
- Det är för mycket labrapporter i kursen. Det är visserligen lite bra för förståelsen att skriva rapporter, men med alla de som finns så slutar det med att man inte har tid att räkna något själv utan man lägger all tid på rapportskrivande. Det är lite dumt med de sista delarna på kursen, kinetiken och dynamiken, de kommer så sent att man inte fattar någonting alls. Inga genomgångar av nytt material i läsvecka 7 hade varit att föredra. Det hade varit bra om man på övningarna hade haft en sådan genomgång som det var på materialet i början, t.ex. spektroskopin, även på dynamiken och kinetiken. Fler gamla tentor att ha för repetition hade varit bra, tre är alldeles för lite. Det hade varit bra med fler konsultationstillfällen. Övningarna var jättebra men man har inte riktigt tid att fråga på dem, och det hade varit bra att kunna fråga mer. »
- någon mindre labrapport kanske»

23. Övriga kommentarer

- Boken käns onödig»
- Bra kurs men mycket att ta in på kort tid.»
- Kursen är väldigt tuff och svår men det har underlättat mycket att ha sådana underbara lärare! Hade gärna haft en lite lättre kurs än transportprocesser bredvid denna, då hade det säkert gått bättre.»
- Martin borde få en stor julklapp, hans engagemang och intresse att lära oss, var helt fantastiskt!!»
- Nikola har styrt upp denna kurs på ett föredömligt sätt med föreläsningssammanfattningar, övningsuppgifter, tydlig information och intressanta föreläsningar. Ett föredöme för andra examinatorer.»
- Övningshäftet skulle vara bättre om det var mindre uppgifter, då det är svärt att hinna med alla, eller de flesta, uppgifter i samband med den andra kursen.»
- Tentamen motsvarade inte vad som gicks igenom på föreläsningarna. På tentan var det specialfall och lösaningar som krävde kunskap som vi aldrig fått lära. Vi fick på både föeläsningar och övningar aldirg lära oss specialfallen och ändå kommer dem på tentan. För godkänt bor det räcka med lite mera allmän kunskap. Nivån på föreläsningarna motsvarde inte nivån på tentan.»
- Detta gäller väl nästan alla kurser med mycket labbar men jag ser det som problematiskt att ha labb inom ett ämne tre/fyra veckor innan det har tagits upp på föreläsningar och övningstillfällen.»
- Det är bra om övningsledarna tänker på inte bara hjälpa samma personer så att ingen annan hinner be om hjälp över huvud taget på någon övning. Om det blir lite tid över borde inte samma personer få ockupera all den tiden VARENDA gång. Har egentligen inte så mycket med kursen som med allmänt hyfs hos vissa i klassen att göra, men kan ändå vara bra att tänka på. På tentan så togs entalpi och entropi vid elektrokemin upp, detta har inte gåtts igenom på varken föreläsningar eller övningar. Det var flera sådana saker som togs upp på tentan som inte riktigt hade gåtts igenom, och det är bättre om läraren går igenom allt som denne tycker är relevant för kursen. Det går alltid att säga att man ska lära in det själv, men man lär sig inte alls på samma sätt som när man har hört det på en föreläsning dessutom. »
- Bra kurs dock mycket info.»
- Sammanfattningarna var väldigt bra»


Kursutvärderingssystem från