ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av kursen Arkitektur - utbildning arbetsfält, AFT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-08 - 2011-11-20
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Wiktor Kowalski»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. Var kurspresentationen och kursinnehållet tillräklig?

- jadå»
- Ja»
- Ja»
- Kursen var upplagt på det sättet att vi skulle få information löpande. Dock föredrar jag att få all information i början.»
- Ja!»
- Ja det tycker jag.»
- Jag tyckte att det mesta var tillräckligt, men hade kanske velat ha lite mer konstruktiva kunskaper i till exempel ritteknik redan till första projektet.»
- ja. det gav mer att inte få för mycket info. »
- Ja»
- Jag tycker att kursmomenten presenterades väl, däremot kan presentationen av kursen som helhet presenteras bättre. T.ex. berätta om hur kursen är upplagd, vilka moment i kursen som är obligatoriska, lämna ut schema i god tid (skedde inte nu).»
- Ja»
- Ja, den var bra. Vore dock bäst om ni gjorde den oberoende av nollningen. Att som första intryck av chalmers höra folk sjunga sånger om sina kön var inte så imponerande.»
- Ja det tycker jag»
- Jag hade velat få en tydligare kurspresentation, tydligare schema och förklaring vad kursen skulle ge för kunskap. Det står väldigt mycket på kursmålen men jag får inte ihop allt med kursen.»
- Det var bra att få allt utskrivet, och genomgången för att kunna ställa frågor var väldigt bra. »
- Det känner jag att den var.»

2. Har informationen mo yrket varit tillräklig, om inte vad saknade du?

- det antar jag»
- Jag hade velat ha mer föreläsningar om att rita vanliga bostadshus, nu tyckte jag mest det var arkitekter som ritat en massa stora och häftiga saker som föreläste»
- Ja»
- Ja det har varit många föreläsare från näringslivet som föreläst vilket gjort att jag fått en bra inblick vad arkitekt yrket handlar om. »
- Ja det har varit bra. Har inte varit så mycket kanske, men vill absolut inte ha mer information åt gången.»
- Ja»
- Jag tycker att man har fått en känsla för att det finns stora möjligheter inom yrket och en otrolig variation och bredd.»
- förstår inte frågan»
- Ja»
- Jag tycker informationen om yrket varit bra. Det skulle kanske vara intressant att få besöka ett arkitektkontor i samband med introduktionen. »
- Ja»
- Fullt tillräcklig!»
- Ja det tycker jag med tanke på att det var det första projektet vi gjorde»
- ja, jättebra och intressant med många olika föreläsare.»
- Den täckte många delar av vad en arkitekt kan jobba med, vilket var väldigt bra. Möjligtvis skulle man kunna lagt lite mer fokus på planarkitekt, speciellt om man jobbar inom den offentliga sektorn.»
- Tycker att den informationen vi fick var intressant och visade oss att det finns en hel del olika typer av arkitektyrken. »

3. Hur bedömer du seminariet Mina rum?

- lite långdraget, på slutet av många "presentationer" blev det en del ointressanta och irrelevanta frågor. Annars var det en bra start.»
- Bra»
- Intressant, En tankeställare.»
- Intressant och personligt. Passade i början för att få ett hum om andra.»
- Det var bra, men jag säg det mest som att vi skulle lära känna varandra. Synd att vi inte var uppdelade i de riktiga ritsalsgrupperna. Men det var intressant och man blev inspirerad till att fortsätta lära sig. Jag tycker det var bra att ha A0K som ledare, det gjorde att det kändes mindre formellt och mer avslappnat, vilket jag tycker passade.»
- Det var intressant och en bra uppstart.»
- bra uppstart»
- Givande, bra sätt att lära känna alla. »
- Jag tyckte det fungerade bra som introduktion och "lära känna varandra".»
- Givande»
- Det var bra, en god start. »
- Väldigt bra med en sådan uppgift så tidigt på terminen! Man fick en chans att lära känna varandra bättre genom att prata om något personligt. Spännande att höra vad andra har för uppfattningar om vad ett rum kan va.»
- Rolig, intressant uppgift att börja terminen med. Det var ett bra sätt att lära känna andra och börja tänka "rum"»
- Det var ett bra sätt att lära känna varandra och att börja tänka kring rum i stort, egna erfarenheter och arkitektur. »
-

4. Hur bedömer du miniprojektet Ett hus för en natt?

- ett bra sätt att lära känna varandra i ritsalen på, och kul grej att få testa på att bygga något på riktigt.»
- Det var väldigt roligt. Jag har varit scout länge och älskade att få konstruera ett tält»
- Roligt, En bra start på utbildningen.»
- Tyckte detta var ett mycket roligt och verklighetsförankrat första projekt som jag hoppas nästkommande år också får ta del av.»
- Nödvändigt ont.»
- Det var lärorikt och bra för att man lärde känna varandra. Man fick en uppfattning om hur fel man kan ha gällande hur stor plats en person behöver för att sova... vilket gjorde att det blev väldigt kallt. Men jag tycker att vi fick fram många bra bidrag i ritsalen och det var roligt att man sinsemellan fick bestämma och ha en egen tävling om vilket man skulle välja. Kul också att tälten höll under hela natten!»
- Det är ett väldigt bra projekt som tar upp alla delar i en process, från idé till det att man förstör det. Det var dock ganska svårt att projektera med tanke på att jag knappt hade några kunskaper. Det känns som att jag har utvecklats sedan dess och har bättre koll på till exempel var man ska börja nu.»
- även detta en bra uppstart att mixa skolan och lära känna aktiviteter»
- Utmanande och utrymme för kreativt arbete.»
- Ett roligt och konkret projekt. Nyttigt att bygga modell och sedan bygga projektet i skala 1:1. Det var väldigt lärorikt att se hur stort tältet blev i verkligheten. »
- Ett bra första projekt, som satte igång tänkandet»
- Även det bra, »
- Roligt med ett så kort projekt och tanken med att få rita och bygga något och sedan sova i det är spännande.»
- Jättespännande och roligt projekt att få se någonting man ritat bli byggt i verkligheten. Sen ångrar jag att jag inte åkte hem och sov istället för det var svinkallt och folk skrålade så högt och länge att jag inte somnade förrän efter 02. Det är inte bra att frysa och att inte få sova...»
- Väldigt bra! Utmärkt! Det var härligt att börja från början och faktiskt bygga upp det hela. Det jag saknade var en organiserad utvärdering av projektet, vilket jag anser en viktig del av ett projekt. Det skulle också kunnat vara givande att ha någon som gick runt och gav kommentarer kring våra tältmodeller, och inte bara vi själva. »
- Krångligt, besvärligt material. Annars ett intressant projekt. »

5. Hur bedömer du uppgiften Arkitektur för mig det är...

- helt okej»
- Kul sätt att få en att reflektera över vad arkitektur verkligen är»
- Roligt.»
- Tyckte uppgiften kändes mer som ett tidfördriv än som en nyttig uppgift.»
- Jättekul att genomföra. Tyvärr så tyckte jag inte att andras collage sa mig så mycket om vad de tänkte.»
- Jag tycker att detta var en bra start där man kom igång sakta men säkert och började på en nivå som jag tror att alla var bekväma med. Det var ett roligt miniprojekt.»
- Det var en rolig uppgift och roligt med alla olika resultat, men det var ganska svårt att förstå vissa abstrakta kollage, så kanske att man inom ritsalen kunde ha en kort presentation eller bifoga en kort förklarande text, men samtidigt tar det bort en del av glädjen med bilderna.»
- bra uppgift man får tänka efter hur man uppfattar arkitektur. »
- Något vid - lite för stort utrymme för kreativitet, roligt att se tillbaka till. »
- Roligt att tänka efter vad arkitektur kan vara. Ett problem är att många var nyinflyttade till Göteborg och därför saknade tidningar, kataloger och annat material att klippa ut bilder ifrån. Många av oss satt vid datorn och skrev ut bilder. Det fungerade bra, men en nackdel är att man kunde skriva ut precis de bilderna man ville ha. Det skulle nog ha varit mer kreativt om man fick ta de bilder man hittade någonannanstans. Tills nästa år kanske det skulle gå att fixa en hög med gamla broschyrer o.dy som alla får klippa i. »
- Det var bra att behöva tänka efter vad arkitektur är för just mig»
- Kanske inte borde varit i kollageform...»
- Kul att få göra collage men hade gärna haft mer diskussion runt frågan och kanske att man skulle få förklara sina tankar runt sitt collage i mindre grupper än att bara sätta upp i för beskådning.»
- Jag var sjuk under den uppgiften och gjorde den hemma så jag tyckte inte den var jättegivande. Men det var bra att få en tankeställare hur jag tidigare sett på arkitektur och vad bara några veckor på skolan hade ändrat min inställning»
- Kreativ! Det var roligt att se vad folk tänkte. Det var roligt att skapa. Det skulle varit intressant att ett seminarie, med samtal kring ämnet också, efter att alla tänkt så mycket. Nu gick man runt och pratade lite under arbetets gång, och sen lite när de väl var upphängda, men det blev inget så djupgående. »
- Estetiskt och tankeväckande, att man låter studenten själv med bilder uttrycka sin definition av arkitektur. »

6. Hur bedömer du innehållet i teckningsveckan? Saknade du något och i så fall vad?

- Lite mer skissteknik, eller genomgång hur man kan börja tecka, vad man ska tänka på i början för att komma igång. Själv har jag aldrig teckat innan, och antar att det finns många tips om vad man ska tänka på osv. Tyckte genomgången om 1 och 2 punkts perspektiv var väldigt givande, mer liknanade genomgångar, så man lär sig ännu mer grunder i teckning.»
- Jag tyckte det var bra»
- Lärorikt med material och kroki men rumsövningen var ganska svår att fårstå. Jag fick inte ut så mycket av den övningen.»
- Jag vet inte för var dessvärre sjuk.»
- Detta var en bra start, också på en lagom nivå. Personligen skulle jag uppskatta om det fanns fler genomgångar/föreläsningar innan varje teckningsvecka, det finner jag lärorikt.»
- Jag tyckte att krokin var bra, man lärde sig mycket under de tre timmarna. På stoff var det bra att man verkligen fick tänka på material och dess egenskaper. Jag missade rum (men tog igen den efteråt hemma) så det är lite svårt för mig att bedöma (men man märkte hur rummet förändrades när man flyttade runt klossen).»
- bra så man får lite mer tecknande i handen, särskilt för mig som inte har så mycket erfarenhet.»
- Kul och lärorikt.»
- Teckningsveckan var bra, men jag hade gärna sett hur andra gör när de tecknar. Det hade t.ex. varit väldigt roligt om Nils kunde visa hur han bär sig åt när han använder blyerts, så att man kunde inspireras av hans sätt att arbeta. »
- Det kändes som att det mesta fanns med»
- Saknade inget.»
- Nyttiga uppgifter även om det kändes ganska grundläggande för oss som tecknat en hel del innan. Men bra att ha en dag kroki och visa hur användbart och nyttigt det är! Många blev sugna på att gå krokikursen efter det tror jag.»
- Bra försök och roligt med olika stationer men alldeles för kort om tid. Tyckte Nils föreläsning var väldigt intressant och inspirerande.»
- Det var givande och roligt att börja teckna. Kroki, material och rum, samt perspektivkursen. Jag saknade en genomgång av perspektivuppgiften när den väl var kvar. Jag hade funderingar som jag ville bolla med andra, och se hur de andra hade tecknat, men jag väntar fortfarande på att de ska sättas upp i ljusgården. :)»
- Tyckte det var kul hela veckan. Saknade mer blyertsritning, kol gör det så smutsigt. »

7. Var informationen om projektet Skydd tillräklig?

- ja»
- Det var lite luddigt i början vad man egentligen skulle göra, men det redde upp sig, så på slutändan tycker jag att den var det»
- Ja, men många olika assistenter hade olika tankar om hur ritningar ska se ut.»
- Som jag tidigare nämt kom information löpande och jag hade föredragit en checklista med alla saker som skulle vara gjorda till presentationen med specifika uppgifter ex sektion skala 1:200 osv. Det blev mycket missförstånd ang uppgiften om vad vi egentligen skulle presentera bland eleverna. »
- Ja!»
- Jag tycker att vi skulle fått ut en klarare bild (kanske en lista) av det som vi skulle redovisa. Man skulle velat veta att planschen var en så viktig del... tror det misstolkades. »
- Det var både bra och dåligt med att vi fick mycket av infon sent, till exempel med vindskyddet. Det var lite frustrerande att inte direkt veta vad man ska göra, men samtidigt hade jag nog inte ägnat lika mycket tid åt skissprocessen om jag direkt vetat vad man skulle göra.»
- ja. »
- Ja»
- Jag hade kanske velat att projektets ramar var tydligare. I vissa ritsalar ritades små villor, i andra var det väldigt viktigt att projekten skulle vara realistiska. »
- Det hade varit bra med mer information från start»
- Ja.»
- Ja det tyckte jag. Jag har hört att vissa tyckte det var svårt att veta vad som skulle vara med på inlämningen och skulle vilja ha det utskrivet på papper för att göra det tydligare men det håller jag faktiskt inte med om. Wiktor upprepade det som gällde för inlämningen flera gånger och har man bara papper och penna med på presentationen så var det väldigt lätt att skriva upp det själv...»
- Ja»
- Det var bra att vi fick en extra genomgång när folk var osäkra på vad de skulle göra. Jag skulle önskat mig ett PM med informationen kring projektet (vad ska lämnas in, osv). För mig skapade det en osäkerhet att bara ha det muntligt. »
- Vi borde fått ännu mer information i text, anteckna funkade bra, men man blev orolig över att ha missat något.»

8. Var organsisationen av projektarbetet bra? Om inte vad skulle du vilja ändra på?

- lite tråkigt med att vi inte kunde ha dem utställda en längre tid.»
- Jag tyckte det fungerade bra»
- Det var bra.»
- Jag tycker vi själva borde fått disponera tiden mer själva eftersom jag kan behöva mer tid för att göra akvarellmålningar till presentation och liknande samt att det blir väldigt trångt i snickeriet när alla ska börja bygga modeller på samma gång.»
- Jag tycker det var bra.»
- Att vi redan från start skulle ha fått en klar bild av vilka delar som skulle ingå, hur många ritningar och vilka som skulle presenteras och hur man går till väga för att framställa dem. Hade vi vetat detta från början hade det blivit lättare att planera, tidsmässigt.»
- Ja.»
- det var lite svårt att inte veta riktigt hur presentationen skulle gå till, men någon gång måste vara den första.»
- Ja»
- Organisationen vad bra.»
- Ja»
- Den var bra. »
- Ja överlag tyckte jag det. Det enda jag tänkte på var att assistenterna inte verkade ha samma uppfattning om vad som gällde. På kritiken var det flera som fick kritiken att skyddet var för huslikt och det hade inte deras assistent sagt något om under arbetet. Vissa assitenter la också mycket vikt på konstruktionen även om vi inte lärt oss mycket sånt än medan andra gan helt fria tyglar för kreativiteten. Skulle varit bra med en lite mer enig linje så att alla ritsalarna får mer likvärdig handledning. »
- ja»
- Det fungerade bra. »
- Jodå det funka!»

9. Var assistenthjälpen bra? Vad ev. saknade du?

- yes, det tycker jag. Bra med en assistent som gav kritik under arbetets gång»
- Assistenthjälpen var underbar, hade inte klarat mig utan den»
- Mycket bra. Kanske att man kunde byta assistenter för en dag för att få mer åsikter och tankar om ens projekt.»
- Jag hade föredragit en assistent som är arkitekt. Projektet bedöms väldigt olika beroende på om det är en arkitekt eller en konstnär. Hjälpen var inte konstruktiv det var mer åsikter om design än att se till det funktionella och konstruktionen. Verkar som att andra ritsalar haft bättre assistent.»
- Det var bra. Lite förvirrande vad som skulle vara skillnaden på assistent-hjälpen och den slutliga kritiken.»
- Själva idéen med ritsalsassisten tycker jag är riktigt bra. Men jag känner att vår ritsal har en väldigt konstnärlig assistent framför arkitektonisk. Jag känner därför att jag inte har fått den feedback jag skulle velat ha. Själv är jag helt ny i ämnet och så här i efterhand tycker jag att jag inte blev ledd/pushad i att ifrågasätta min utformning av skyddet och inte fick några konkreta tips för vad man behöver tänka på när man ritar. Jag ser hellre att just ritsalsassistenterna är mer arkitektoniska, och jag tycker att det vore en bättre idé att kanske rotera dem oftare eller att man får ha två stycken samtidigt, för jag känner inte att man behöver så nånga pass som det var nu och jag skulle hellre se kortare men mer varierande... och mindre abstrakta och konstnärliga. Det kändes som att assistenten var rädd för att kritisera, men som nybörjare känner jag att det är det jag behöver, och en säker assistent som kan leda mig i rätt riktining.»
- Mycket bra, det är väldigt skönt att ha ett bollplank om man sitter fast eller inte vet hur man ska sålla sina ideer. Det känns som att man fick mycket och bra hjälp av sin ritsalsassistent.»
- jag var mycket nöjd med min ritsalsassistent»
- Mycket bra! Väldigt skönt att ha någon att bolla ideer med.»
- Nja, jag assistenterna i de olika salarna verkar vara extremt olika och ge helt olika sorters kritik och olika mycket. Vissa assistenter sa i princip att allt studenterna var bra, medan andra assistenter kritiserade mycket mer och kom med andra idéer och ifrågasatte studenternas tankar och idéer. Jag hade gärna velat att mitt projekt skulle ifrågasatts mer, då hade jag fått mycket mer ut av projektet. Nu kändes det som att jag jobbade för mig själv utan assistans. Jag tror det skulle vara bra om assistenterna gick runt i olika ritsalar och kritiserade andras projekt, så att man fick höra olika åsikter. När vi i salarna pratat om assistenterna verkar de flesta tycka det var bättre om vi bytte assistenter med jämna mellanrum. »
- Ja»
- Även den var bra. Det enda problemet var kanske att olika assistenter gav mycket olika feedback (vilket märktes vid kritiken). Vet dock inte om detta är ett problem egentligen.»
- svarade på det ovan»
- Ja, Joakim verkade kunnig och var engagerad ända tills han fick en energidipp, då va han inte riktigt lika pedagogisk längre. Nästa gång ska jag nog se till att bjuda på en kaka innan konsultationen. Tyvärr hade han väldigt många egna åsikter som påverkade mina val så att det till slut inte kändes riktigt som mitt eget projekt.»
- Bra med bokningar, bra med listor. Det skulle kunna uppmuntras att ta en av sina konsultationer med en annan assistent, för att få flera perspektiv på sitt projekt. »
- Jodå, helt ok. Blev bara en jädrans kapplöpning: vissa fick mer hjälp och andra mindre. »

10. Hur bedömer du kritiken av projektet? Vad saknade du och vad ev. skulle du vilja ändra på.

- den tycker jag var upplagd bra.»
- Jag tyckte kritiken funkade bra»
- Mycket bra kritik.»
- Jag hade gärna haft punkter på det som projektet skulle bedömas efter. Tyckte det var för lite information till en början och då verkade det väldigt fritt. Sen under kritiken gick vi igenom mycket om vindskyddets konstruktion. Enligt mig verkade det som att vi skulle ha kollat upp mer om detta än vad vi fick information om.»
- Lätt att säga i efterhand, men det hade kanske varit skönt med ännu mer kritik så jag hade kunnat känna vad jag skulle gjort bättre och vad som verkligen var bra. Men jag är medveten om att det är "relativt", så kanske var det bra som det var.»
- Väldigt lärorik. Efter den dagen bär jag med mig oerhört mycket bra kunskap. Ett riktigt bra sätt att lära sig, samtidigt som man får se och verkligen förstå många olika sätt att tänka. Jag hade Fredrik Kjellgren och han var helt strålande! Man fick både höra ris och ros och man blev enormt pushad till att ta med sig det han lyfte fram för att få nästa projekt att bli ännu bättre. Han presenterade också ett bra sätt att tänka så att man får med de mest grundläggande delarna i designprocessen. Helt klart det absolut bästa med hela kursen.»
- Det var väldigt lärorikt. ibland var kritikern kanske lite onödigt hård, inte med kritiken men med formuleringarna. Det var bra att eleverna fick kritisera också.»
- fick även en bra kritiker, så inte så mycket att säga där heller»
- Givande.»
- Kritiken jag fick var för snäll. Jag hade sett fram emot att få projektet ifrågasatt, eftersom man ofta först då kommer på hur man skulle kunna ha gjort det bättre. Jag kände mig ganska besviken efter kritiken, eftersom jag hade sett fram emot att få höra någon annans åsikt om projektet, men så blev det inte. I vår kritikgrupp satt den som presenterade ner med de andra i gruppen, vilket jag tyckte var väldigt bra. På så sätt skapades det lättare ett samtal om varje projekt, där alla kunde ställa frågor till den som presenterade. Jag hade önskat att kritikern varit mer delaktig i diskussionerna. »
- Kritiken var mycket bra»
- Den var bra. Hård men rättvis (jag hade Fredrik Kjellman). »
- Mycket lärorik och rolig kritik! Vår grupp hade mycket diskussioner runt alla arbeten och det tyckte jag var väldigt givande»
- Tyvärr tyckte jag vår kritiker Josefina Högberg var mindre bra. Hon saknade kunskap, påpekade saker som vi andra elever fick rätta henne med. Hon gav inte ett kompetent intryck och kritiken var torftig och ofta "för snäll". Jag tyckte också hennes kommentarer ibland var mindre relevanta. Jag fick inte ut så mycket av kritiken som jag hade hoppats på.»
- Kritikerna hade olika utgångspunkter och åsikter. Därför anser jag att: - Det borde finnas riktlinjer för vad som ska bedömas i ett projekt, och om kritikern har ett specialområde kan det också bedömas, men ses som något extra. - Kritikerna borde vara medvetna om vad som krävs i projektet (då det underlättar att ha det nedskrivet). Exempelvis fokuserade en av kritikerna att vi skulle veta hur det konstuktionsmässigt skulle fungera , vilket vi enligt uppgiften (om jag uppfattade den rätt) inte skulle behöva fokusera på. -En grupp skulle gärna få uppleva flera kritiker. Exempelvis skulle varje kritiker kunna kritisera 5 projekt, och sen gå vidare till nästa grupp, vilket skulle göra att man som student får uppleva olika perspektiv. »
- God och intressant kritik, jag lärde mig en hel del. Blev lite chockad över hur väl uppskattat överdrivna estetiska tendenser blev i jämförelse med det realistiska och konstruktiva. »

11. Vad tycker du var bra med kursen?

- Att vi hade ett bestämt schema blandat med tid som vi fick bestämma över själva»
- Rolig och lärorik. Mycket variation. »
- Det var ett bra första projekt för att lära sig undersöka platsen som skyddet ska ligga på, skissa, bygga modeller och den slutgiltiga som gjordes i snickeriet. Det är bra på så vis att man får förståelse i hela processen. Dessutom får man en bättre tiduppfattning för hur länge det tar att göra vissa saker.»
- Att det var så fritt så att jag kunde göra vad jag var intresserad av att göra.»
- Kritiken, den var väldigt lärorik. Jag gillar också att kursen sakta men säkert har växt och att man har kännt att man kan prestera och att man utvecklas, det har inte kännts för svårt eller som att man blivit inkastad i en alldeles för hög nivå. »
- Helheten, projekten Ett hus för en natt och Skydd. Det mesta.»
- att det är så mycket upp till en själv. man blir inte given något man får kämpa för att hitta sin egen tolkning.»
- Den var utvecklande och tvingande en att lära sig mycket för att klara av projektet. Skönt med mycket tid då man kände att man hade utrymme för att lära sig nytt. Både kritiken och handledningen kändes mycket väsentligt »
- Jag tycker att jag i kursen fått utveckla min kreativitet, utan att ha varit rädd för att misslyckas. Jag tycker att ni uppmuntar oss att prova olika lösningar och som jag uppfattar det är det processen som är det viktiga och inte slutresultatet. Det gör att man vågar prova massa olika idéer, på så sätt lär man sig ju också som mest. »
- Att man fått en bra grund att stå på »
- Friheten. Eller snarare insikten om att den frihet man får måste hanteras på ett strukturerat sätt (jag var ostrukturerad). Jag tyckte kursen gav många insikter i hur man kan förbättra sig (redan nu), genom att låta oss göra våra misstag snarare än att berätta vad som är rätt/fel.»
- Jag tyckte att det gav en inblick i hur det kan vara att arbeta i projekt. Vi fick gå igenom alla delarna som att besöka platsen, mäta upp och dokumentera den, följa anvisningar, skissa på förslag, samtala bygga modell i verkstaden och göra enklare ritningar. Jag tyckte att nivån på alla delarna var bra med tanke på att det var första projektet. Jag kände att man hann med allt bra och att man inte behövde till exempel göra så avancerade ritningar eftersom vi inte haft den kursen än utan man kunde lägga vikten på något annat i det här projektet istället.»
- Jag tycker att det var bra att börja med ett mindre enklare projekt, att få besöka platsen och verkligen börja från början. Det var bra att få göra alla steg, från att mäta ut platsen, bygga landskapsmodell, modell, få handledarhjälp göra ritningar etc»
- Det har varit en rolig och kreativ start. Jag tycker det har varit en väldigt bra introduktion till arkitekturutbildningen!»
- Det förberedande tecknandet. »

12. Vad tycker du var dålig med kursen, vad saknade du?

- Ingenting som jag kommer på nu»
- Lite dåligt med information då och då.»
- Mer skriven information om vad som ska vara med i projekten för att undvika missförstånd bland elever. Dessutom att detta ligger ute på studentportalen. Tycker assistenterna borde vara mer likvärdiga. »
- Ev mer kritik, eller så var det bra!»
- Jag är lite besviken på ritsalsassistenten. Jag tror att jag hade kunnat få ut mycket mer av kursen om jag hade haft en annan ritsalsassistent. Jag tycker också att det var rörigt gällande hur vi skulle presentera vårt projekt, vilka skisser och ritningar som skulle finnas med. Man skulle också vilja få reda på om man blev godkännd, så att man slipper undra under lång tid efter.»
- Det mesta var bra, se det jag skrivit ovan.»
- lite mer ritteknik tidigare»
- möjligtvis en "mellankritik" så man kunde se under processen vad som behövdes bearbetas osv.. »
- Det sämsta i kursen var nog det med assistenterna och kritiken. Det går bra att bolla sina idéer med de andra i klassen, men att ha en lärare till hjälp är också viktigt. »
- Saknade möjligtvis utförligare information»
- Tillgången till schema. Det blir svårt att planera med jobb etc om scheman inte kommer lite tidigare. »
- kommer inte på något!»
- Jag saknade egentligen ingenting förutom kunskap om processen och hur jag skulle planera mitt arbete. Men nu har jag förhoppningsvis lärt mig något till nästa gång. Bla har jag lärt mig att inte lyssna på Wiktor eller vår ritsalsassistent om hur många dagar jag behöver till dom olika momenten. För det dom sa stämde inte alls. Allting tog väldigt mycket längre tid. Jo, om jag skulle ändra på något så hade det nog varit att ha mer tid till skissprocessen att testa olika förslag och jag önskar att jag hade haft mer kunskap i ritteknik innan kursen.»
- Jag har saknat kursnämnd (och ser utvärderingen här på slutet och kursnämndsmötet i slutet som väldigt bra!) Jag har saknat att ha all information tillgänglig från studentportalen, med schema för teckningsveckor, pm för kursen, osv. (Men bra att det övergripande schemat lades upp!) »
- Inget att påpeka. »


Kursutvärderingssystem från