ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Test utv Introduktionsdagen

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-04 - 2011-11-15
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Erik Stenvall»


Your Background

1. Which department are you at?

- TME»

2. Gender*

1 svarande

Male»0 0%
Female»1 100%

Genomsnitt: 2

3. Previous experience from Swedish universities?*

Before you became employed as a Ph.D student

1 svarande

Have never studied at a Swedish university before»0 0%
Have studied at a Swedish university, but not at Chalmers»0 0%
Have studied at Chalmers»1 100%

Genomsnitt: 3

4. When did you start your Ph.D studies here at Chalmers?*

1 svarande

Less than 1 year ago»0 0%
Between 1 and 2 years ago»0 0%
More than 2 years ago»1 100%

Genomsnitt: 3


The Speakers

5. How did you find the the information provided by the following speakers?

In therms of usefulness and whether the presentation was worth time.

Matrisfråga

- hej »

Opening address by Chalmers (Alf-Erik Almstedt)
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»0 0%
Useful»0 0%
Very useful»1 100%

Genomsnitt: 5

Chalmers Student Union, Doctoral Student Guild
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»0 0%
Useful»1 100%
Very useful»0 0%

Genomsnitt: 4

Areas of Advance (Per-Eric Thörnström)
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»0 0%
Useful»0 0%
Very useful»1 100%

Genomsnitt: 5

Generic Skills (Sofia Månsson)
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»1 100%
Useful»0 0%
Very useful»0 0%

Genomsnitt: 3

Then what? - Two possible career trajectories for Chalmers PhD’,,,,s (Johan Piscator, Alexander Dmitriev)
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»0 0%
Useful»1 100%
Very useful»0 0%

Genomsnitt: 4

Sustainable working life (Johanna Andersson, Katarina Hagdahl and Jennica Kjällstrand)
1 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Ok (neither poor nor useful)»0 0%
Useful»1 100%
Very useful»0 0%

Genomsnitt: 4


The Ph.D Introduction Day

6. After this introduction day, how well do you feel you are informed about:*

Matrisfråga

- test»

Chalmers in general*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»1 100%
Well»0 0%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 3

Doctoral Student Guild*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»0 0%
Well»1 100%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 4

Mandatory Ph.D courses*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»0 0%
Well»0 0%
Very well»1 100%

Genomsnitt: 5

Life as a Ph.D student*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»1 100%
Well»0 0%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 3

Life after Ph.D studies*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»1 100%
Well»0 0%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 3

Sustainability at the workplace*
1 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»0 0%
Ok (neither poorly nor well informed)»0 0%
Well»1 100%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 4

7. Was the introduction day worth the required time?*

1 svarande

Yes»1 100%
No»0 0%

Genomsnitt: 1

8. Do you have any suggestions for improving the introduction day for next year?

- more food!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från