ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering TMV225 HT11, TMV225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-03 - 2011-11-15
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»3 4%
Cirka 20 timmar»18 25%
Cirka 25 timmar»22 30%
Cirka 30 timmar»15 20%
Minst 35 timmar»14 19%

Genomsnitt: 3.26

- Vet ej hur många timmmar som var schemalagda, men satt i genomsnitt 17 h per vecka utöver schemalagd tid.» (Cirka 25 timmar)
- i perioder mycket mer intensivt, uppskattningsvis 60-70 timmar sista veckan. också intensivt runt duggorna.» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt mycket tid. » (Cirka 30 timmar)
- Mycket hög belastning! » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»2 2%
75%»11 15%
100%»58 80%

Genomsnitt: 4.73

- Läste den förra året» (0%)
- Räknar bäst själv, så deltog knappt i övningar.» (50%)
- Alla föreläsningar men missat några övningar.» (75%)
- Alla föreläsningar men däremot inte alla övningar» (75%)
- Föreläsningarna var mycket bra, väldigt givande och underlättade förståelsen. Även övningstillfällena var väldigt givande, speciellt då jag hamnade i föreläsarens klassrum.» (100%)
- Förläsningarna var intressanta och gav bra anteckningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 31%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 34%

Genomsnitt: 2.66

- Tror jag inte, annars ingen kommentar för jag minns inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har sett dem men inte läst dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mycket möjligt att jag sett dom men minns dom inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har sett dem men har inte tittat närmre på vad det står.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 80%
Nej, målen är för högt ställda»11 19%

Genomsnitt: 2.19

- Bör undersökas om man inte kunnat del upp vissa moment till andra kurser, orimligt/ onödigt att lära sig 17 bevis under en kurs. Blir lätt att man struntar i det. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är höga mål och takten snabb speciellt för första läsperioden men det var inte omöjligt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att kunna 17 bevis och alla satser och definitioner är bara galet. Kan förstå en poäng med det men när två av läsveckorna ligger under nollningen så blir det för mkt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 18%
Ja, i hög grad»42 68%
Vet ej/har inte examinerats än»8 13%

Genomsnitt: 2.95

- Många saker som vi lärde oss ibörjn av kursen som ek testades på examinationen men som mm ändå ö mycket tid tt plugga på.» (I viss utsträckning)
- Spretig kurs. Svårt att få med alla områden på en tenta men den den var ganska rättvis.» (Ja, i hög grad)
- Vilka var målen? Föreläsaren sa att "Det gör inte något om man kuggar", vet inte om jag anser att det är något som en föreläsare ska sträva efter.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ej fått tillbaka resultaten.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»18 25%
Mycket stor»49 68%

Genomsnitt: 3.61

- Går för fort» (Ganska liten)
- fler övningsledare till "matte-matlaben"! det var ofta mycket folk och svårt att få hjälp. » (Ganska stor)
- Föreläsaren var bra tyckte jag, bra på att lära ut i alla fall.» (Ganska stor)
- Bevis på tavlan känns onödigt. Skriv ner först, gå igenom sen. » (Ganska stor)
- Föreläsaren är väldigt väldigt bra, men har vädligt höga krav.» (Mycket stor)
- Hossein gick igenom allt grundligt och man kunde alltid använda sig av anteckningarna från hans lektioner då boken var svår att förstå.» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsningar!!!» (Mycket stor)
- Som jag skrev tidigare var förläsningarna mycket givande och gav mig förståelse för matematiken.» (Mycket stor)
- Det var bra med förläsningar, övningstilfällen, och MSG. Det var en bra blandning. » (Mycket stor)
- Utan föreläsningarna vet jag inte hur jag skulle ha klarat kursen» (Mycket stor)
- Han ligger som nummer ett hittills på Chalmers» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»29 40%
Ganska stor»30 41%
Mycket stor»13 18%

Genomsnitt: 2.77

- Hade varit bättre med böcker på svenska» (Ganska liten)
- Jag skulle gärna haft en svensk bok för att lättare förstå matematiken. Nu blir teorin på engelska för svår och omständig för mig att förstå.» (Ganska liten)
- Det är bra att ha övningsuppgifter att göra.. Annars tycker jag inte att det är en bra bok, om man ser till litteraturen, för att lära sig matte.» (Ganska liten)
- Utan föreläsningarna hade det antagligen inte gått så bra i den här kursen då kurslitteraturen, Calculus (Adams), inte var speciellt givande. Det är en bok som är väldigt svår att förstå, dels på grund av att den är på engelska men mest för att den inte förklarar speciellt bra.» (Ganska liten)
- Jag hade gärna sett att boken hade varit på svenska» (Ganska liten)
- Skulle lära mig mer med kurslitteratur på svenska» (Ganska liten)
- Det är ju det vi arbetar med, men det är svårt att förstå boken ibland. » (Ganska stor)
- Det borde finnas ett mellanting mellan "ganska liten" och "ganska stor". Boken användes mer och mer då man kom in i språket och matten. » (Ganska stor)
- Självklart lär man sig mkt ur boken men jag gillade den inte. Jag tror det finns mer pedagogiska böcker.» (Ganska stor)
- Jag tycker boken är bra och tydlig med många exempler som man kan titta på om det skulle behövas.» (Mycket stor)
- Matte bygger på övning. Utan bok att räkna i skulle den övningen vara väldigt svår att få. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»25 34%
Mycket bra»45 62%

Genomsnitt: 3.59

- Bra att det funnits många övningsduggor och gamla tentor på hemsidan, samt schema och info om vilka uppgifter som rekommenderats.» (Mycket bra)
- Det är mer eller mindre bara hemsidan som jag syftar på här, eftersom det bara är den jag använt av dess saker.» (Mycket bra)
- Det är en bra hemsida men hade underlättat med en koppling till pingpoing.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»27 37%
Mycket bra»34 47%
Har ej sökt hjälp»5 6%

Genomsnitt: 3.51

- Det känns som det är lite för lite tid att få svar på frågor och hjälp med uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Svårt att fråga på föreläsningar. Bra med räkneövningar.» (Ganska bra)
- Man fick vänta en del för att få hjälp på övningstillfällena » (Ganska bra)
- Det är många som vill ha hjälp så självklart kan inte alla få all den hjälp man vill ha, men det har ändå varit hyfsat.» (Ganska bra)
- Stor del av räkneövningstillfällena gick ofta åt till att gå igenom demouppgifter. Tiden att räkna själv och ställa frågor om äldre uppgifter blev därför begränsad.» (Ganska bra)
- Många som behövde hjälp under övningarna. » (Ganska bra)
- Har man varit i behov av hjälp så har det aldrig vart några problem med att få det.» (Mycket bra)
- Hussein va alltid villig att svara på frågor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 33%
Mycket bra»42 58%
Har ej sökt samarbete»6 8%

Genomsnitt: 3.75

- Jag jobbar bäst med andra så när det närmade sig tentaperioden var andra på att sitta och plugga tillsammans. Tycker att det är mer motiverande.» (Ganska bra)
- Vi har hjälpt varandra dagligen. Det gör så alla förstår bättre och att det inte spelar så stor roll att alla inte kan få hjälp från övningsledare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 2%
Hög»54 75%
För hög»16 22%

Genomsnitt: 4.19

- Högt tempo under hela kursen gjorde det väldigt stressigt. Dock gick det att hänga med.» (Hög)
- Bra att det var högt i början.» (Hög)
- Det var mycket att lära sig, väldigt mycket nytt och svårt. Men jag tror att det var bra för att få oss att förstå att universitetsstudier är jobbigt och inte alls som gymnasiet.» (Hög)
- Och så var den felprioriterad. 50 % av tiden lades på att lära sig "onödiga" formler utantill. Bevisen kan jag köpa att man måste lära sig. Men att man måste kunna alla andra simpla formler i huvudet verkar vara helt tokigt. Hur många ingenjörer som räknar fysik och matte sitter inte och kollar upp formler från nätet eller formelblad? 50 % som istället skulle kunna användas på att lära sig matematiken. Som en tankeställare så ska det sägas att jag gjorde en övningstenta med "formelblad" och missade 2-3 poäng. Det resultatet var jag inte i närheten av på tentan. Men nu kanske jag är naiv och korkad, men jag behöver bra motargument för att bli övertygad om en annan uppfattning rörande det här. Matematik har aldrig inneburit utantillplugg för mig. Matematik har alltid varit något man ska förstå. Härledningar kan komma som argument, men då måste man också utöka tentamenstiden, för om man ska sitta och härleda alla formler så hinner man inte med det man kom dit för att göra, svara på frågorna. Dessutom sker undervisning på gymnasie med hjälp av formelblad. Gymnasiet "styrs" av skolverket. Gymnasiet borde vara en förberedelse för högskolan. Alltså måste antingen gymnasiet ändra sig, eller högskolan. Högskolan har antagligen högre svansföring och mer stolthet än gymnasiet, så jag tror inte på att det går att ändra den. Men då ska man inte få använda formelblad eller miniräknare på nationella prov på gymnasiet heller.» (Hög)
- Väldigt hög :)» (Hög)
- Som jag sa, alldeles för mycket teori! 10 bevis kan jag faktiskt gå med på att man sk lära sig, men 17?!» (För hög)
- Jag antar att man får räkna med sådan belastning på en bra högskola. Men det var en chockstart» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 6%
Hög»55 76%
För hög»12 16%

Genomsnitt: 4.09

- Bortsett från att lära sig teorin.» (Lagom)
- De två kurser jag läste utöver matematiken var betydligt enklare. Matten stod därmed för större delen av arbetsbelastningen.» (Lagom)
- Matlab inlämningarna tog väldigt mycket tid.» (Hög)
- Jag kände att det var lite extra högt för att det hände så mycket annat vid sidan om t.ex. jag flyttade tre gånger, alla blev förskylda och det tog lite tid att hitta sin plats. » (Hög)
- Inte orimligt att uppskatta att 80% av allt pluggande första LP var matematik. Huruvida detta är bra eller dåligt går att diskutera.» (Hög)
- Jag hann inte med mitt liv. Skolan tog över.» (För hög)
- Läste tre kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 2%
Godkänt»17 23%
Gott»37 51%
Mycket gott»15 20%

Genomsnitt: 3.87

- Både bra och dåligt. Föreläsaren är ju grym! Men han har som sagt väldigt höga krav!» (Godkänt)
- Riktigt högt tempo från start. Och väldigt spretig kurs innehållsmässigt. Saker hänger inte ihop. För många bevis, mer fokus på räkning, tack. Sen tycker jag att föreläsaren (Hossein) kunde generellt hållit ett lägre tempo eftersom det i dagsläget ofta inte gick att hänga med att ens antekna i hans tempo. Hur ska man då också kunna tänka på vad han säger? Ta istället tid från repetitionen till detta. Tror att jag (och de flesta) hade gynnats av att lära sig de saker han går igenom, samtidigt som han går igenom dem (och inte bara anteckna). Lite väl svåra duggor.» (Godkänt)
- väldigt mycket och ganska svårt. Enormt steg från gymnasiet.» (Godkänt)
- Mycket proffsig och rolig föreläsare Hossein. För mycket teori att memorera i form av bevis. » (Gott)
- Är eventuell lite tuff för att vara en inledande kurs, tror att den skapar onödigt mycket plåga för många i.o.m omtentor etc, vilket gör det svårt att klara av framtida kurser.» (Gott)
- Det var jobbigt men bra.» (Gott)
- intressant kurs, dock alldeles för spretig ibland. stryk häftet i beräkningsmatematik är ett förslag. diverse satser och lipschitz kändes inte så relevant» (Gott)
- Svår men lärt sig mycket. » (Gott)
- Mycket bra och givande föreläsningar, då det var strukturerat och tydligt. Behövde ej läsa i boken alls, då anteckningarna gav tillräckligt med information. » (Mycket gott)
- Som sagt, tack vare att föreläsaren var så bra blev också kursen väldigt bra. Med en annan föreläsare hade det säkerligen inte blivit en lika bra kurs.» (Mycket gott)
- Hossein har varit en jättebra föreläsare och lärare. Jag kände att jag lärde mig mycket, inte bara nya saker utan fick också ett bättre "mattetänk". Han var mycket väl förberedd och strukturerad vilket gjorde att jag hade stor nytta av anteckningar från tavlan och övningsexempel inför tentan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hossein»
- Upplägget samt innehållet på föreläsningarna»
- Övningstillfällen »
- Samma föreläsare»
- Föreläsaren»
- Hossein, han var otroligt bra på att föreläsa. Kursen är bred och innehåller mycket och det krävs en väldigt bra föreläsare för att kunna komma in i tempot och matematiken på så kort tid. »
- Förläsaren.»
- Kurshemsida med rek. uppgifter, tidsplan, mål etc.»
- Bra med duggor, som ger poäng till tenta.»
- Läraren. Hossein är förmodligen den bästa och mest engagerade läraren jag någonsin haft. »
- Föreläsaren»
- Undervisningen och föreläsaren»
- duggorna»
- Duggor, pga bonuspoäng»
- Hossein»
- Hossein.»
- Genomgångarna var bra, och demosarna. »
- Att alltid ha med repetition från vad man gick igenom på den föregående föreläsningen. Följa bokens upp lägg och alltid skriva vad i boken man går igenom, via att använda underrubrikerna i bokens kapitel. »
- Hossein»
- föreläsaren»
- hosssein»
- Hossein»
- Föreläsaren!! Mattecafe»
- Hossein får gärna fortsätta föreläsa :P »
- Föreläsaren!!»
- Duggor för bonuspoäng på tentan.»
- Föreläsaren! »
- hossein är grym!»
- övningstillfällen och Hossein»
- Duggorna, föreäsningarna och läraren Emma!»
- Hossein!»
- Byt inte föreläsare!»
- 1.Hossein, utmärkt föreläsare. 2. Duggorna, de räddar liv! 3. Anton Frisk Kockum som räkneledare, mycket begåvad herre.»
- Föreläsningsuppläggen »
- Föreläsaren. Boken. »
- Intressen o glöden att jobba med det här ämnet »
- Hussein som föreläsare... Mycket bra struktur! Jätte bra med duggor som kan ge bonuspoäng och får oss att plugga ännu mer»
- Hosseins sätt att förklara saker och ting»
- Föreläsaren!»
- Hossein bör vara kvar. En väldigt duktig lärare. Det går snabbt och det är svårt att hänga med ibland men det gör att man som ny chalmerist behöver komma igång på en gång.»
- Personen som undervisar Hossein ska verkligen behållas då hans föreläsningar är mycket givande.»
- Hossein»
- Hossein»
- Hossein»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- enklare tenta?»
- Fler/längre övningar»
- Längre och mer övningar »
- Inte så mycket teori och bort med Matlaben. »
- Jag vet att många tyckte det var för mycket teori, det är nog en smaksak på hur bra man är i matematik generellt sätt. Jag tycker inget behöver förändras. »
- Svårighetsgraden. »
- Matlabupplägget. Svårt att förstå övningarna med de instruktioner som finns i pdf:arna»
- Eventuellt annan bok än Adams. Eventuellt lite färre bevis att lära sig. »
- Tempot, sänk tempot en aning så att man inte känner det som att ens huvud skall explodera.»
- sänka svårighetsgraden litegrann»
-
- Alla handledare borde vilja ha samma saker, och inte väldigt olika!»
- Fler tillfällen för att kunna be om hjälp. »
- Inget alls. »
- Lättare duggor (syftet är ju att man skall hänga med i undervisningen), långsammare föreläsningstempo, mer "fokus" på kursen (färre olika delar, men djupare på enskilda delar).»
- kurslitteraturen»
- lättare duggor, det känns som om man måste ha superkoll på allt för att få några poäng överhuvudtaget»
- Examinationen av datorövningarna tycker jag kan göras exempelvis i samband med MatLab-tentan vilket skulle underlätta en del för både examinator och student. Examinatorn behöver bara trycka på "kör" och studenten får lättare att se om denne verkligen har löst uppgiften korrekt.»
- Kurslitteraturen.»
- Vissa övningsledare som inte riktigt har den pedagogiska kapacitet som, jag tycker, krävs för att vara just övningsledare.»
- Adams...»
- MSG tillfällen ska inte kolledera med Ingenjörs Metodiken»
- Svensk Litteratur»
- Ge en snabb överblick om vad en sak handlar om innan man berättar vad definitionen är. Har man ingen aning vad det handlar om så är det svårt att förstå.»
- Det skulle isåfall vara om det är möjligt att byta ut boken.»
- Färre bevis! Det var näst intill omöjligt att lära sig alla bevis. Dessutom borde MATLAB inte vara en del av denna kurs, det finns väl en egen kurs för MATLAB?!»
- "spretigheten", kursen borde vara mer koncis.»
- Mer genomgång av matlab-uppgifterna»
- Har redogjort för mina tankar ovan.»
- Bevis på tavlan. Inte bara skriva upp och ner. Förbered lektionen innan med att lägga upp bevisen på nätet. Kan man kolla igenom det ordentligt kvällen innan. »
- Mer enhetligt på vad de olika övningsledarna går igenom.»
- Bör kanske överväga andra alternativ till kurslitteratur»
- Mer tid med räknings och uppgiftshjälp»
- Föreläsarens attityd till tjatter i föreläsningssalen!!!!!!»
- Adam»

16. Övriga kommentarer

- matlaben är väldigt onödig. Eftersom vi hade en så dålig föreläsare i den kursen har det bara förstört för oss i de andra kurserna. Ex så förlorade man ju 6 poäng på matten bara för att vi hade en dålig föreläsare i matlaben.»
- Grymt bra kurs vilket till stor del beror på den exceptionella läraren.»
-
- Utan tvekan jobbigaste kursen under första läsperioden. Tog upp bra mycket mer tid än det andra tillsammans.»
- en eloge till Hossein som varit en mycket engagerad och pedagogisk föreläsare, exemplariskt! beröm även till räkneledarna, i synnerhet Anton Frisk Kockum»
- Kursen borde se till att förbereda oss för den matematik som väntar oss. Inte att lära oss hantera ångest....»
- Jag själv blev väldigt avskräckt från bevis väldigt tidigt, men i själva verket var de inte så svåra att förstå när man verkligen gav sig in det. Till stor del beror det här på mig men vet flera studenter kände som jag. Jag tycker att bevis är ganska bra, då man lär sig många användbara regler. Men själva bevisen i sig vet jag inte om jag tycker är så användbart.»
- FÖR mycket tjatter i föreläsningssalen!!!»


Kursutvärderingssystem från