ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Assessing sustainability assignments, MPEMA, Ht11, ENM035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-03 - 2011-11-17
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Månhammar»

1. How many hours per week did you spend for this course?

7 svarande

<15 h»1 14%
Ca 20 h»4 57%
Ca 25 h»1 14%
Ca 30 h»0 0%
> 35 h»1 14%

Genomsnitt: 2.42

- ca 15 on average, more towards the end» (<15 h)
- la ner lite tid början men desto mer i slutet» (Ca 20 h)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»1 14%
75%»3 42%
100%»2 28%

Genomsnitt: 3.85

3. How understandable are the course goals?

7 svarande

I have not seen/read the goals»1 14%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»2 28%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»4 57%

Genomsnitt: 3.28

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

7 svarande

No, the goals are set too low»1 14%
Yes, the goals seem reasonable»5 71%
No, the goals are set too high»1 14%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have achieved the goals?

7 svarande

No, not at all»1 14%
To some extent»2 28%
Yes, definitely»4 57%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.42

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

7 svarande

Small extent»2 28%
Some extent»2 28%
Large extent»3 42%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- mostly own research» (Small extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning

7 svarande

Small extent»2 28%
Some extent»2 28%
Large extent»3 42%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.14

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

7 svarande

Very badly»1 14%
Rather badly»0 0%
Rather well»5 71%
Very well»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- But detail description of the assignment and example of the assessment report that were done previously or the step in assessing sustainability would be great help it is written on the course home page» (Rather well)

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?*

7 svarande

Very poor»1 14%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»6 85%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- small gruop» (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow student worked?

7 svarande

Very poorly»1 14%
Rather poorly»1 14%
Rather well»3 42%
Very well»1 14%
I did not seek cooperation»1 14%

Genomsnitt: 3

11. How was the course workload?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 28%
High»4 57%
Too high»1 14%

Genomsnitt: 3.85

12. How was the total workload this study period?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»3 42%
High»3 42%
Too high»1 14%

Genomsnitt: 3.71

13. What is your general impression of the course?

7 svarande

Poor»1 14%
Fair»0 0%
Adequate»2 28%
Good»4 57%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Det är en bra möjlighet att få skriva en rapport själv och bra övning inför examensarbetet.» (Good)

14. How much benefit can you get from this course for your future study?

7 svarande

None»1 14%
a little»0 0%
some parts of»2 28%
a lot»4 57%
I don"t know»0 0%

Genomsnitt: 3.28

15. What should definitely be preserved to next year?

- none»
- individual assignment»
- the consultation hours and the draft report conference is very good »

16. What should definitely be changed to next year?

- none»
- Eftersom det inte finns någon tenta i kursen tycker jag att vissa föreläsningar skulle kunna vara obligatoriska eftersom det var ett stort bortfall av studenter under många föreläsningar.»
- more students»
- the no of character in the report should be smaller, so that the student are not tempted to include irrelevant ideas just to fulfill that. more reading materials that indicate what the student has to do specially at the start of the course.»

17. Additional comments

- none»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från