ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Fysik del A 2011, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-27 - 2011-11-18
Antal svar: 100
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur många föreläsningar har du varit på?

100 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»7 7%
80-100%»93 93%

Genomsnitt: 4.93

- Jag började på teknikst basår efter en månad» (60-80%)
- Fanstastisk kul föreläsningar» (80-100%)
- har missat högst två föreläsningar.» (80-100%)
- Föreläsningarna har för det mesta varit intressanta och Per har varit kul att lyssna på just för hans humor och härliga sätt. Dock kommer han ifrån ämnet ibland och när han väl kommer tillbaka så har man villat bort sig i något annat. Sen fick han ofta lite väl bråttom mot slutet, vilket var synd. Man hängde inte med då.» (80-100%)
- Gick på alla jag kunde, men missade två pga sjukdom.» (80-100%)
- 100%» (80-100%)

2. Hur har föreläsningarna i storgruppen fungerat?

100 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 10%
Varken eller»12 12%
Ganska bra»49 49%
Mycket bra»29 29%

Genomsnitt: 3.97

- Ganska förvirrat. Dålig struktur på tavlan. Många gånger gick man därifrån utan att förstå vad man gjort i 2 timmar. Borde disponerat tavlan och tiden bättre. Blev ofta hastiga avslut utan förklaringar. » (Ganska dåligt)
- Gick väldigt fort, rörigt» (Ganska dåligt)
- Kunde haft en mer pedagogisk föreläsare som ville lära ut mekanik och inte sin mycket speciella och "viktiga" lösningsgång.» (Ganska dåligt)
- Ibland mycket rörig information som lärdes ut, detta blev dock bättre mot slutet. Synd att det är sådan stor grupp samtidigt då många tvingas sitta långt bak och har svårare att höra då. Eleverna i sig har funkat bra tillsammans i storgruppen. » (Ganska dåligt)
- Tycker föreläsningarna varit ostrukturerade. Det har inte varit något bra klimat att ställa frågor. Läraren har i många fall betett sig arrogant och hånfullt mot eleverna. Vid ett tillfälle gav sig läraren på en enskild elev och hånade honom inför hela klassen vilket följdes av hurra-rop och applåder från resterande elever, tycker att det var riktigt olustigt och helt oacceptabelt av en lärare att bete sig så. Det som varit bra är att läraren lyckats hålla intresset uppe under föreläsningarna, det har inte varit tråkiga och utdragna föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Högt tempo och väldigt röriga genomgångar/exempel på tavlan. » (Ganska dåligt)
- Väldigt stressiga och röriga genomgångar. Upprepar onödiga saker flera gånger istället för att gå igenom alla delar grundligt. känns som man utgår från att alla redan har en grund i ämnet, även om de är många som aldrig har hört någon om mekanik.» (Varken eller)
- föreläsning i storgrupp är inget problem i sig, jag anser bara att genomgångarna har varit på en så hög nivå att man knappt har en chans att hänga med, särskilt inte om man aldrig någonsin läst mekanik förut. man går väl ändå basåret för att lära sig fysik mm, inte för att man redan kan allt från början? Jag hade verkligen rekommenderat att föreläsningarna iallafall startar på en något mer grundläggande nivå, så att man har en chans att sätta sig in i ämnet. Om man inte förstår från början är det svårt att dra nytta av föreläsningarna.» (Varken eller)
- För lite tid att ställa frågor» (Varken eller)
- Ibland bra, ibland dåligt. Ibland var det väldigt bra, men ofta så var det rörigt och det kändes som det var viktigare att vara rolig än ett fokusera på lärandet.» (Varken eller)
- Lite svårt att hänga med när läraren har löst exempel, ofta blir det ganska rörigt. Lite mer förberedelse och bättre struktur skulle inte skada.» (Ganska bra)
- tycker att gruppen äe lite för stor, för att det ska funka bra.» (Ganska bra)
- Se svar 1» (Ganska bra)
- Per borde ha bättre ordning på sina föreläsningar, massa kladd på tavlan, ibland går det för fort fram på uträkningar och vissa moment på exempel.» (Ganska bra)
- Per pratar väldigt mycket utanför ämnet och stressar på i slutet av föreläsningen tack vare detta, vilket gör det svårt att hänga med mot slutet.» (Ganska bra)
- kunde varit på en nivå där alla förstod då det ibland tas förgivet att man kan allt trots att man inte har läst det här innan. » (Ganska bra)
- Blev ofta rätt rörigt, och stressigt mot sista kvarten av föreläsningarna. Men annars bra uppdelning mellan exempel och teori.» (Ganska bra)
- Lite rörigt på tavlan» (Ganska bra)
- Har en kille, Cedrik, i klassen som frågar om väldigt banala saker ibland (ex. "Varför är det en parantes och inte en hård klammer där?") och på så sätt tagit tid från lektionen i onödan.» (Ganska bra)
- Röriga anteckningar, svävar lätt iväg pånmer avancerade saker som inte ingår i kursen.» (Ganska bra)
- bra med många exempel» (Mycket bra)
- Tycker Per är en bra föreläsare och jag gillar att han hoppar över när det kommer en massa matematik. Det är simpelt att räkna ut, men tar tid som istället kan användas till att faktiskt lära ut mekanik.» (Mycket bra)

3. Hur har övningarna/konsultationstillfället fungerat?

100 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»10 10%
Varken eller»24 25%
Ganska bra»42 43%
Mycket bra»18 18%
Gick inte på Pers övningstillfällen»4

Genomsnitt: 3.66

- Varje gång jag har ställt en fråga har jag upplevt det som att övningsledaren inte har något intresse av att lära ut, förklara så att man förstår eller att hjälpa till överhuvudtaget. En gång fick jag till svar på min fråga att "jag alltid ser ut som ett frågetecken" och sen vände han sig om och gick igen. Tycker att det är väldigt oprofessionellt och lite konstigt att man arbetar som lärare om man inte vill lära ut. Ofta fick man också till svar att "det där har jag gått igenom", men vad hjälper det om han har gått igenom det fast tusen gånger om man ändå inte förstår? Det kändes helt meningslöst att gå på övningtillfällena eftersom allt man fick där var otrevligheter och spydigheter. Det slutade med att man inte vågade be om hjälp, tycker det är ett stort misslyckande från lärarens sida. Många gånger kände jag mig frusterade för att det inte fanns någon hjälp att få. Tycker att det borde vara en annan övningsledare än föreläsare. » (Mycket dåligt)
- Känner inte att jag fick den hjälp jag behövt och kort tålamod från Pers sida när jag ej förstått. » (Mycket dåligt)
- Per agerar arrogant och ofta på gränsen till otrevligt.» (Ganska dåligt)
- Får inte den hjälp man behöver även om man ber om hjälp. känner sig nästan idiotförklarad, och då struntar man i att be om hjälp istället.» (Ganska dåligt)
- När man frågade om hjälp blev man mest dumförklarad. Hade vart kul med ett vanligt svar istället.» (Ganska dåligt)
- Kände inte stöd då man behövde hjälp , vilket tyvärr resulterade i att man tillslut slutade fråga eller ens gå på övningstillfällena. . » (Ganska dåligt)
- Läraren hade en nedlåtande attityd. Väldigt opedagogisk och kunde verka näst in till sur, ifall man inte förstod. Vid ett tillfälle bad jag om hjälp sju gånger, om samma uppgift, utan att få tillräcklig vägledning att lösa den. Det var oerhört frustrerande. » (Ganska dåligt)
- de var som att sitta hemma. fick knappt hjälp av Per och det kom alltid andra människor till vårt fysiktillfälle. dessutom kan ju vem som helst fatta att man behöver mer än en fysikövning i veckan när man har FEM föreläsningar i fysik på en vecka... » (Ganska dåligt)
- Upplevde det ibland jobbigt att fråga då man blev bemött väldigt barskt.» (Varken eller)
- Per kan vara nästintill otrevlig när han vägrar besvara studenters frågor utan hänvisar dem till varandra. Dessutom är han långt ifrån pedagogiskt om han väl gör det.» (Varken eller)
- Det gav inte så mycket, fick ingen bra hjälp av Per.» (Varken eller)
- Jag har svårt för fysik och därför gick jag på de flesta övningstillfällena, men det var svårt att veta vad man skulle fokusera på när grunderna är ganska svaga. Ofta var det dock så att jag kunde teorin men inte hade en aning om hur jag skulle använda denna kunskap.» (Varken eller)
- Inte så roligt att fråga Per om hjälp, han fick mig att känna mig riktigt dum.» (Varken eller)
- Tycker det var bra att föreläsaren höll i övningsgrupperna, men det gav mig ändå inte så mycket. Alldeles för många uppgifter på så liten tid. Skulle aldrig ligga i fas om jag gjorde alla.» (Varken eller)
- Har varit på nästan alla övningar, men har inte fått den hjälp jag behövt av Per då jag tycker att han är opedagogis, och att han haft en konstig attityd.» (Varken eller)
- Per har en tendens till att vara väldigt kryptisk när man frågar honom om något, vill att man ska kolla i sina anteckningar och talar i gåtor när man frågar honom.» (Varken eller)
- Bra att ha övning med läraren, då är det lättare att veta att man övar på rätt saker och har rätt tankesätt.» (Ganska bra)
- Helt okej, vissa övningsgrupper är större än andra, och där kan det blir svårt att tillgodose samtliga elevers behov av hjälp.» (Ganska bra)
- Per gav inte alltid den mest pedagogiska hjälpen, utan det hände att man kände sig dumförklarade när man inte förstod. Men när man väl förstod blev man ofta uppmuntrad. » (Ganska bra)
- Det märks tyvärr att Per är ganska stressad att hinna svara på allas frågor. Jag gillar att han är där istället för en övningsledare, men jag tror nog att ha en till person där hade hjälpt.» (Ganska bra)
- tycker personligen det skulle vara bra med en annan övningsledare. inte pga per utan pga att det kan vara bra att få en annan förklaring ibland. » (Ganska bra)
- det var väldigt lite övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Bra, men på tok för få övningar. Hade vart bättre med en annan lärare och 2 pass i veckan.» (Ganska bra)
- Känns som att det hade fått plats ett till övningspass i veckan i mekanik. » (Ganska bra)
- bra med samma förläsare och övningsledare» (Ganska bra)
- Överlag bra, men man kände ibland en viss ovilja från pers sida att hjälpa till. Det var lätt hänt att man fick ett kort svar och sen sprang han vidare till nästa. När man väl fick hjälp och han tog sig tid så var det dock väldigt bra!» (Ganska bra)
- Det var bra att ha samma föreläsaren som övningsledare. » (Mycket bra)
- Jag va på 2 stycken men kände inte att det gav så mycket, det var säkert bra för dom som behövde det men jag satt bara och räknade själv och kände då att jag lika gärna kunde göra det hemma...» (Gick inte på Pers övningstillfällen)
- Var bara där ca. två gånger» (Gick inte på Pers övningstillfällen)

4. Hur upplevde du inlämningsuppgiften?

99 svarande

Mycket lärorik»46 46%
Ganska lärorik»33 33%
Neutral»9 9%
Negativ»6 6%
Lämnade inte in uppgiften»5 5%

Genomsnitt: 1.89

- Detta var mycket positivt. En stor bred uppgift som ger stor kunskap om kursen.» (Mycket lärorik)
- Jättebra att få träna en gång innan provet. Mycket lärorikt med rättningen. Behåll inlämningsuppgiften!» (Mycket lärorik)
- Det va en bra uppgift inför tentan. » (Mycket lärorik)
- inlämningsuppgiften var faktiskt riktigt bra, den gav mycket repetition och satte kunskaperna i ett annat perspektiv. Man lärde sig hur metoderna skulle tillämpas. det var dock en väldigt stor uppgift som krävde mycket tid.» (Mycket lärorik)
- Tung uppgift som tog mkt lång tid att göra men lärde mig samtidigt mkt på den!» (Mycket lärorik)
- Det var ett bra sätt att öva sig på.» (Mycket lärorik)
- Men väldigt svår.» (Mycket lärorik)
- Men svår! Alldeles för svår för de två poängen man kunde tjäna in. Dessutom svårt att veta vad man får poäng för då jag gjorde en väldigt tydlig arbetsgång var mycket av det arbetet onödigt då han mer eller mindre sökte grundformler på ett papper.» (Mycket lärorik)
- Man lärde sig mycket om hur uppläget på frågorna på tentan var och hur läraren vill att man skulle svara.» (Mycket lärorik)
- tack vare den som jag klarade tentan, inte bara för poängen utan mest för kunskapen. många +++» (Mycket lärorik)
- Främst rättningen var lärorik» (Ganska lärorik)
- bra som repetition av de man lärt sig.» (Ganska lärorik)
- Hjälpte mig få en bättre förståelse för kursens innehåll och hur jag skulle använda mig av det vi lärt oss.» (Ganska lärorik)
- Man fick ju en uppfattning av vad som var poänggrundande, men det var också rätt svårt att veta vad som faktiskt efterfrågades, särskilt när man aldrig tidigare läst mekanik.» (Ganska lärorik)
- Man lärde sig vad Per poängsatte. Tidigare är jag inte van vid detta rättningssätt så det var bra är lära sig vad han poängsatte.» (Ganska lärorik)
- Hade man inte förstått övningen gav genomgången efter inte tillräcklig information för fortsatta liknande övningar. » (Neutral)
- Den var väldigt svår tyckte jag, kan dock vara för att jag kommit efter en del.» (Neutral)
- Svår att tyda. Problemet kunde tolkas på fler än ett sätt, och gav därför fler än ett svar.» (Neutral)
- Helt värdelös rättning. Bara poäng om man löste uppgiften EXAKT som Per hade gjort. Undrade ifall vi ska kunna läsa hans tankar?????» (Negativ)
- (Negativ)
- Jag tycker att det fokuseras på fel saker inom fysiken. Mekaniken är ett brett område som innehåller hastighet, krafter mm. Det innehåller dock inte hållfastighetslära, och att Per ska undervisa i det på bekostnad av mer vitala områden inom mekaniken så som impuls och rörelsemängd tyder på stark inkompetens. Sen tycker jag också att det fokuseras allt för mycket på lösningsgången i uppgiften. Självklart är det inte bara svaret som är viktigt, men att man kan få en femma utan att få rätt svar är helt fel. Det ska läggas mer poäng på svaret.» (Negativ)
- Det kändes inte riktigt som om jag kunde det jag borde kunna för att kunna lämna in den, men när han sen gick igenom det på tavlan föll allt på plats.» (Lämnade inte in uppgiften)
- Jag försökte göra den, men jag gjorde det krångligare än jag behövde så jag kunde inte lösa den.» (Lämnade inte in uppgiften)
- Inlämningsuppgiften började jag på i positiv anda, jag gav den tid, men upptäckte dessvärre att mina kunskaper var på tok för låga för att prestera något slutgiltigt material att lämna in.» (Lämnade inte in uppgiften)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

99 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»0 0%
75%»33 33%
100%»64 64%

Genomsnitt: 4.6

- Ställde knappt några frågor på själva undervisningen utan antecknade mer, om jag inte förståd något frågade jag under rasten eller på övningstillfället.» (25%)
- 100% i till att börja med men tappade mycket motivation pga bristen på hjälp då jag inte förstod samt förståelse för att ämnet kan vara svårt, från Per. Har även sökt upp andra informationskällor men det är synd att behöva göra det när man har en lärare som kan sitt ämne så bra men kan inte ge hjälp till en . » (75%)
- Gav mig själv ca 45 min sovmorgon varje övningspass som började 8,30. » (75%)
- Jag har studerat konstant och målmedvetet, och därför känns det som en besvikelse att den kunskap jag trodde var tillräcklig inte räckte för att kunna klara samtliga tentauppgifter. Tentan upplevdes som skarpt oproportionelig mot det material vi fått utdelat. exempeltentan från föregående år var på en bra mycket enklara nivå än årets tenta, vilket ingav den falska förhoppningen om att man läst på tillräckligt och kunde allt man behövde kunna. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

100 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 43%
Målen är svåra att förstå»5 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»35 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 17%

Genomsnitt: 2.26

- Jag minns att jag läste de i början men sedan gick jag dumt nog aldrig tillbaka till de.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Per lämnade ut ett kurs-PM i början av kursen tyvärr läste jag det inte så nogrant.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kanske visades dessa i början, men de har jag glömt isf.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag minns dem inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- när man inte har så stor koll på vad kraftvektorer osv är för något kan det vara svårt att förstå vad som menas innan man har lärt sig det, men nu i efterhand är de fullt förståeliga» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

67 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»51 76%
Nej, målen är för högt ställda»16 23%

Genomsnitt: 2.23

- Jag tycker att det var konstigt att läraren ofta valde att hoppa över vissa bitar med hänvisning att "det har ni läst på gymnasiet" när det inte krävs någon förkunskap på gymnasialnivå i fysik.» (?)
- Gissar jag på...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen verkar rimliga, men det är däremot inte rimligt att de uppgifter vi fått utdelade inte täcker all den kunskap som behövs på tentan. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men tycker inte att kursen kommer upp i det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen verkar rimliga , det kändes däremot som att övningarna låg på högre nivå än vad målen ställde. Kan också vara jag som har tolkat dem fel. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kan va svårt för personer som aldrig läst fysik. Men ska inte vara några problem om man anstränger sig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Funkar för dom som läst fysik innan, men för dom som inte läst fysik sedan högstadiet är målen andelles för höga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kändes som om det förutsattes att man skulle ha haft förkunskaper inom ämnet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är orimligt att efter att ha deltagit till 100% på övningar och föreläsningar och gjort ALLA övningstal 2-3 (och självklart löst dem), inte ens känna sig säker på att man blivit godkänd i kursen. Jag förstår inte varför vissa lärare finner prestige i att ha ett högt antal underkända elever. Det tycker jag att ni borde kolla upp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- det är ju lätt för de som läst fysik på gymn. för oss som inte har det, dock går väl kraven att uppnå men det var kämpigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»8 10%
I viss utsträckning»39 53%
Ja, i hög grad»19 26%
Vet ej/har inte examinerats än»7 9%

Genomsnitt: 2.34

- I jämförelse till de uppgifter vi fått och gått igenom tyckte jag att tenatan var allddeles för svår. Om man har kunnat alla övningsuppgifter utan några större problem tycker jag att man borde klara en 3 på tentan, men så känndes det inte som när man skrev tentan. Den var aldelles för svår!» (Nej, inte alls)
- examinationen låg på en nivå långt över undervisningen.» (Nej, inte alls)
- Om man jämför tentan med det vi gjort under våra föreläsningar/övningar, så var tentan 1000 gånger svårare. Och om man jämför med testtentan som Per delade ut till oss veckan innan tentan, så var inte den alls i proportion till vår tenta. Känns frustrerande att jag kunde allt i övningshäftena, men på tentan satt jag som ett frågetecken och fattade noll. Har man pluggat så man kan det mesta, tycker jag att det ska visa sig på resultatet. Jag tycker inte att tentan ska vara så svår så bara dom som läst fysik förr kan klara av den. Tekniskt basår är ju trots allt för oss som inte har behörigheten till tekniska utbildningar.» (Nej, inte alls)
- Det kändes som att examinationen och kursen inte stämde överns, ty det var ett helt annat upplägg på tentan än vi var vana vid. » (Nej, inte alls)
- Examinationen va en riktigt besvikelse. Helt annorlunda från tidigare år, innehöll väldigt konstiga delar som vi varken gått igenom på övning eller föreläsning. Onödigt att klura till tentamen så att alla timmar man lagt på studier kändes bortkastade. Otroligt besviken på tentamen då jag annars upplevde själva kursinnehållet som intressant. Undrar varför årets tentamen var såpass mycket mer svårbegriplig och onödigt svår jämfört med förra årets. Otroligt att Per räknar med att man ska hinna så många tidskrävande uppgifter på 4 timmar. Tråkigt avslut på kursen.» (I viss utsträckning)
- Mycket var långt ifrån det som per gått igenom på föreläsningarna och ännu längre ifrån de "högt rekommenderade talen" som han gav ut.» (I viss utsträckning)
- Jag känner att mycket av min kunskap inte kunde redovisas på bästa sätt då flera av uppgifterna gjorde mig osäker på vad det egentligen var som söktes. Jag hade önskat att tentan gav oss elever chansen att redovisa våra kunskaper i mekanik och inte formuleringstolkning. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte tentan var helt värdelös ärligt talat, vilket alla andra jag har pratat med håller med om. Per gav oss en råd om vad som var viktigast att plugga in inför tentan, men ändå hade tentan en helt annan inriktning, det kändes inte som att den testade oss på det vi hade lärt oss under kursen utan försökte mer överraska oss. Sedan stod det att nästan alla frågor kom från KTH, det kändes som att ni testade oss och skulle se om vi klarar deras uppgifter då KTH:s studenter har gjort så dåligt ifrån sig föregående år. Tentan var inte alls vad man hade väntat sig och jag är väldigt besviken.» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentamen var ganska mycket svårare än de övningsexempel som vi har haft att tillgå och från tidigare tentor.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt annorlunda jämfört med tidigare övningsuppgifter och övningstentor. Mycket svårare!» (I viss utsträckning)
- Momenten i kursplanen var med, men tentan var extremt mycket svårare än det vi hade gjort innan.» (I viss utsträckning)
- Uppgifterna i sig var inte hemskt svåra men det var väldigt svårt att hinna med.» (I viss utsträckning)
- Tycker dock tentamensuppgifterna skiljde sig väl mycket från tidigare exempel vi gått igenom.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan till viss del var mycket svårare än de uppgifter och övningar vi gjort på kursen. Det gör att det är väldigt svårt att förbereda sig och få bra betyg i kursen. Jag tycker att tentan borde spegla mer av kurs materialet.» (I viss utsträckning)
- Dock kändes det som att fokus i examinationen blev lite subjektivt, man fick känslan av att man gjorde en del saker i onödan, bara för att "behaga" läraren.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»16 16%
Ganska stor»33 33%
Mycket stor»50 50%

Genomsnitt: 3.34

- Undervisningen har varit väldigt rörig och opedagogisk.» (Ganska liten)
- Jag kan ju inte säga att jag inte lärt mig något, för det vore att ljuga. Så mycket tid jag lagt ner på det här har naturligtvis gett mig kunskap. men det är tveksamt hur mycket undervisningen i sig som föreläsningar bidrog, då man ibland upplevde att man inte ens förstod sig på hälften av det som sades. » (Ganska liten)
- Har fått läsa mycket själv för att få en bra grund.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit den del av kursen som lärt mig mest , dock anser jag inte att de givna övningsfrågorna låg på samma nivå som undervisningarna gav tillräcklig information till. De var svårare och förutsatte mer förkunskap än vad jag hade eller kunde själv ta reda på i tex heureka eller andra informations källor. » (Ganska liten)
- Ostrukturerat på tavlan, lite för mycket skämt istället för fysik.» (Ganska liten)
- Jag anså att Per la alldeles för stor vikt vid att lälra ut hur man ska skriva en tenta på hans vis istället för att lära ut det vi behöver kunna föra att klara vilken tenta som helst.» (Ganska liten)
- Ibland kan jag tycka att Per löser alla uppgifter med en och samma lösningsgång. Visst är det bra att vara konsekvent i sin undervisning, men inte på det sättet. För att få en djupare förståelse i mekaniken kan det vara bra att lösa uppgifter på ett annorlunda sätt med alternativa lösningar. » (Ganska liten)
- Anteckningarna var till stor hjälp, undervisningen i sig, inte lika stor.» (Ganska liten)
- även om föreläsningarna har varit väldigt svåra så har de varit avgörande för inlärningen.» (Ganska stor)
- Per är duktig men tidsoptimist» (Ganska stor)
- blev dock chockad på provet, kände mig inte alls förberedd trots att jag studerat flitigt» (Ganska stor)
- Jag lär mig en hel del på att lyssna och skriva på undervisningar, speciellt Pers system med att först gå igenom teorin bakom varje del och sedan ha en dag där vi löser exempel tillsammans.» (Mycket stor)
- Eftersom boken knappt eller inte alls använts har det varit nödvändigt att närvara på i princip alla föreläsningar för att förstå vad som skulle göras i övningshäftet.» (Mycket stor)
- Har nästan inte använd kurslitteraturen alls utan bara anteckningar från föreläsningarna.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har Heureka varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»72 73%
Ganska liten»23 23%
Ganska stor»2 2%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.3

- använde inte Heureka speciellt mycket» (Mycket liten)
- I princip inte öppnat boken.» (Mycket liten)
- Ganska onödig bok, använde mig av två kapitel på hela perioden. » (Mycket liten)
- Har nästan inte använt boken alls. kändes väldigt onödigt att lägga pengar på när vi fick uppgifter på hemsidan att skriva ut ändå, som inte hade något med boken att göra.» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat den under kursen.» (Mycket liten)
- Knappt använt boken, Per sa också i början att boken är till mer nytta i del 2 och 3.» (Mycket liten)
- Användes 1 gång tror jag. Men det är en väldigt bra bok! Den användes dock knappt i kursen.» (Mycket liten)
- Heureka kändes nästan meningslös. Inte mycket jämvikt i den.» (Mycket liten)
- Jag har knappt behövt titta i boken, och Per har sällan refererat till den förutom bett oss titta på ett par uppgifter. Känns mest som ett onödigt köp.» (Mycket liten)
- Det var inte mycket man behövde boken till :/» (Mycket liten)
- Använde inte den en enda gång!» (Mycket liten)
- varför köpte man den????» (Mycket liten)
- Användes knappt» (Mycket liten)
- Jag skulle nog vilja påstå att boken förklarar mekanikdelen så grundläggande att den nästan inte är värd att använda till annat än att införskaffa sig just baskunskaper. Jag saknar kurslitteratur som förklarar det Per går igenom på ett mer pedagogiskt sätt och fler övningsuppgifter på den nivå vi faktiskt läser på. Jag har tagit hjälp av andra böcker på högskolenivå som på ett bättre sätt förklarar det vi gått igenom. Är det inte märkligt då Heureka täcker fysik A och B på gymnasienivå som faktiskt är de kurser det är meningen att vi ska läsa in?» (Ganska liten)

11. Hur stor hjälp har du haft av kursmaterialet på kurshemsidan?

98 svarande

Mycket stor»51 52%
Ganska stor»32 32%
Varken eller»7 7%
Liten»8 8%

Genomsnitt: 1.71

- Alla övningsuppgifter ligger på kurshemsidan så det är smidigt att alltid kunna gå in och få tag i dem.» (Mycket stor)
- Det var ju allt han utgick ifrån.» (Mycket stor)
- Det har varit bra att alla oh-kopior och övningar har funnits tillgängliga. » (Ganska stor)
- det enda vi har haft att öva på eftersom vi inte har använt boken till något. » (Ganska stor)
- Övningstalen har varit bra, men om tentan ska innehålla såpass komplicerade uppgifter borde det verkligen finnas svårare övningstal att jobba med på samma nivå som tentan så man får en rimlig chans att förbereda sig , och inte luras till att tro att man har de kunskaper som krävs, då man kunnat lösa samtliga övningstal + utdelade exempeltentor...» (Ganska stor)
- Det var bra med så mycket extramaterial, till exempel overhead-papprena. Dock känns det lite miljöförstörande när man printar ut sina 25 papper..» (Ganska stor)
- Det kunde vart betydligt mer strukturerat.» (Ganska stor)
- OH-kopior i samband med anteckningar = win!» (Ganska stor)
- Övningarna har varit till stor hjälp» (Ganska stor)
- Övningsproven var avsevärt mycket lättare än den riktiga examinationen. Som en jämförelse klarade jag vardera av övningsproven med alla rätt på under 3h. Under examinationen hann jag med uppskattningsvis 80% av provet på 4h.» (Ganska stor)
- Vissa avsnitt hade bra övningsuppgifter, medan andra hade sämre.» (Ganska stor)
- utan övn uppgifterna hade man ju inte lyckats så bra..» (Ganska stor)
- Filerna borde ha bättre namn och ha bättre layout för enkelhetens skull. Mina uppgifter var svarta också av någon anledning.. (dyrt att skriva ut)» (Varken eller)
- Visst, att ha overhead-pappren utskrivna gjorde att man slapp rita av och kunde fokusera på vad som sas istället för hur figuren såg ut. Men i slutändan var det exemplen som Per själv ritade upp som var relevanta.» (Varken eller)
- Mycket krångliga pdf:er, ingen ordning på numreringen av uppgifter. Varför inte hålla sig till en storlek på sidorna? Ibland kom det två liggande A5 på varje A4 man skrev ut. Numreringen borde vara på formen 1:7 för kap1 uppg7 osv, inte massa härj.» (Liten)
- Jag är tvungen att säga liten, trots att jag i princip enbart har använt häftena. Anledningen är att det INTE fanns EN ENDA uppgift i något av häftena som var i närheten av uppgifterna på tentan. Försökstentorna löstes innan tentan mycket lätt och på kort tid med alla rätt. Men tentan var något helt annat. Antingen måste nivån på tentan sänkas rejält ELLER så får svårigheten på häftena ökas markant!!! » (Liten)
- Övningshäftena hade alldeles för många uppgifter, och många alldeles för lika! Dessutom var det inte många av de uppgifter jag gjort som hjälpte mig inför tentan.» (Liten)
- Eftersom talen tydligen inte var till hjälp för tentan, så kan jag inte påstå att kursmaterialet på hemsidan var bra.» (Liten)
- Var väldigt ostrukturerade oh-kopior, inte till mycket hjälp.» (Liten)
- Det är katastrofal struktur på kursmaterialet. Antingen ska Per följa boken, eller så ska han inte det. Det blir inte bra om han ska växla mellan kursmaterialen hela tiden. Det blir alldeles för inkonesekvent.» (Liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

99 svarande

Mycket dåligt»5 5%
Ganska dåligt»10 10%
Ganska bra»59 59%
Mycket bra»25 25%

Genomsnitt: 3.05

- Skulle haft tillgång till gamla tentor i början av kursen! Dessutom var de vi fick utdaterade sedan länge. Fick tag på en gammal tenta från en vän från föregående år. En av uppgifterna på årets tenta var identisk från förra. Utdelat material hjälpte mig inte så mycket. OH-kopiorna känns utdaterade och ostrukterade. Bra var exempeltexterna till de exempel vi gick igenom på föreläsningara.» (Mycket dåligt)
- Dåligt system med det utdelade materialet. OHbilder känns gammalmodigt och det blir ett enda stort kaos när man ska hålla reda på alla papper.» (Mycket dåligt)
- Oorganiserat och ej uppdaterat.» (Mycket dåligt)
- Övningarna blev ibland dåliga på utskrift (vilket dock rättades till när vi påtalade det, bra). Numreringen var rörig och kan absolut förbättras, det var svårt att hålla ordning på papperen, vilka uppgifter man hade gjort m.m. Ingen logik i numreringen, det skapade förvirring och onödigt merarbete.» (Ganska dåligt)
- Väldigt rörigt. » (Ganska dåligt)
- Hade varit bra med ett kompendium med allt material istället för att ha flera olika. » (Ganska dåligt)
- Sidor kunde varit numrerade på något sätt, och har vart oklart vilka overheadkopior osv som vart värda att skriva ut.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta till kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Att allt kursmaterial har olika layout, typsnitt, storlek mm. Gör att material lätt blir något oöverskådligt. Om ex.vis alla övningshäften hade samma upplägg och att vardera var ett fysiskt häfte skulle det underlätta.» (Ganska dåligt)
- Lite röriga övningsuppgifter bara, de skulle behöva vara mer organiserade och upplagda på samma sätt. Antingen liggande eller stående på en A4 etc. » (Ganska bra)
- Inte något större problem, är dock lite fundersam till varför man måste vara inloggad för att få ladda ner material. Nu är det inga problem när jag lärt mig mitt lösenord, men i början var det lite irriterande.» (Ganska bra)
- Lite rörig ordning men inget nav inte kunde lösa själv. » (Ganska bra)
- Tycker uppgifterna borde sorteras efter bättre numrering. Till exempel uppgifter i "häfte 11" numrerades så att de hette 2:11 2:12 2:13 osv.» (Ganska bra)
- Inte tillräckling många gamla tentor. Det utgavs endast en tenta i två versionen, första och andra versionen var samma frågor, skillnaden var att Del A blev Del B och viseversa.» (Ganska bra)
- Var lite fördröjning ibland på nya PDF:er och i någon PDF var det väldigt liten text. I mångt och mycket har det dock fungerat bra!» (Ganska bra)
- blev mycket papper att skriva ut och sätta upp system för att lätt hitta i.» (Ganska bra)
- En del problem med numrering av arbetsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Det var ibland lite rörigt med namnsättningen av uppgifter, men annars var de bra. » (Ganska bra)
- Det var lätt att hitta och sånt.» (Mycket bra)
- Tydligt och bra.» (Mycket bra)

13. Hur har SI-verksamheten i Mekaniken fungerat?

93 svarande

Mycket bra»27 29%
Ganska bra»26 27%
Varken eller»32 34%
Dåligt»8 8%

Genomsnitt: 2.22

- Har ingen kommentar då jag aldrig av på någon...» (?)
- vi hade en mycket bra ledare grupp 3» (Mycket bra)
- Otroligt bra! » (Mycket bra)
- De gav mer insikt i de svårare delarna av Mekaniken och SI-ledaren förklarade och vi fick göra liknande uppgifter som Per gett oss och därmed öva oss extra. » (Mycket bra)
- Ett bra sätt att lära på, synd att vi inte fick det från början bara som med matematiken.» (Mycket bra)
- Önskar det fanns fler tillfällen.» (Mycket bra)
- Lite svårare uppgifter skulle varit bra. » (Mycket bra)
- Väldigt bra med gamla tentor och tenta-liknande tal.» (Mycket bra)
- Bra övningsledare och uppgifter.» (Mycket bra)
- Oerhört bra SI-ledare! Kom med väldigt bra tips och hjälp!» (Mycket bra)
- Ledaren jag hade i matte-SI var fenomenal, så därför förväntade jag mig att mekanik-SI skulle vara likadant. I mekaniken var vi fler (två grupper tillsammans) och därför blev det rörigare. Det var också mer "eget arbete" och mindre gå igenom på tavlan. Denna ledaren kändes tyvärr inte lika engagerad.» (Ganska bra)
- Utgjorde inget extra egentligen , var som ännu ett övningstillfälle. Eleverna som hade SI var trevliga och fanns om man behövde hjälp. » (Ganska bra)
- SI under hela läsperioden hade varit bra.» (Ganska bra)
- Man fick uppgifter av ledaren, men denne hade inte alltid svaret på dem - irriterande att inte veta om man gjort rätt.» (Ganska bra)
- SI-ledaren var mycket bra men jag hade önskat att det var fler tillfällen. » (Ganska bra)
- Har inte deltagit» (Varken eller)
- Gick på två möten, men jag tyckte att uppgifterna var för svåra för att kunna hänga med. » (Varken eller)
- Si-mötena i mekanik gav varken till eller från till skillnad från matten som verkligen var utvecklande. det var väldigt lite diskussion, det kändes ungefär som att sitta och plugga på övningstal , precis som vanligt. mer diskussion och utvecklande insikter här!!!» (Varken eller)
- för få gånger » (Varken eller)
- Deltog endast vid ett tillfälle» (Varken eller)
- Vi fick SI väldigt sent. Hade vi haft det från början hade det varit bättre.» (Varken eller)
- Deltog inte» (Varken eller)
- Den låg på lite högre nivå än vad vi klarade av, men var ändå behövlig.» (Varken eller)
- Kan förbättras» (Varken eller)
- Har varit lite smått flummigt, inte lika välstrukturerat än den för matten. Annars bra!» (Varken eller)
- Hann bara ha 2 tillfällen att gå på.» (Varken eller)
- Trevlig och duktig SI-ledare. Dessvärre hamnade jag så långt efter att det var svårt att utnyttja SI-tillfällena till fullo. Hade svårt att både lära mig och tillföra något till "övningsgruppen" på grund av detta.» (Varken eller)
- Det fanns inget direkt utrymme för diskussion eller andra vägar till förståelse, utan var endast utlämning av nya för svåra uppgifter att lösa. » (Dåligt)
- Oengagerad "lärare", verkade mest övervaka oss.» (Dåligt)
- Startade alldelles för sent samt, hölls i för stor grupp och inte tillräckligt många ledare per person.» (Dåligt)
- sämst!! alldeles för sent började den. dessutom var de om att jobba som vanligt. vår ledare gav oss typ 3 frågor sen bara gick han runt. han hade ju en hel del o lära som si ledare om man jämför med hur våra si möten i matte var. de var fantastiska. FLER och förbättrade o mer engagerade si möten i mekanik!!!» (Dåligt)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»7 7%
Ganska dåliga»18 18%
Ganska bra»42 42%
Mycket bra»21 21%
Har ej sökt hjälp»11 11%

Genomsnitt: 3.11

- 1 övningstillfälle i veckan, då alla andra också ska ställa sina frågor. För lite tid.» (Mycket dåliga)
- Fruktansvärt dåligt, under all kritik. Läraren är alldeles för oförskämd och verkar ha ett behov att hävda sig hela tiden och trycka ner eleverna.» (Mycket dåliga)
- en övning, fem föreläsningar i veckan!! dessutom svarade per knappt på ens frågor på övningen. han sa bara, läs anteckningar kolla boken o så pekade han på det exemplet man hade skrivit upp i föreläsn. anteckn» (Mycket dåliga)
- Det har varit svårt att få hjälp på övningstillfällena, Per har mest sagt att man gjort fel, men ger sen ingen hjälp med hur jag ska gå vidare med att kunna lösa uppgiften. Han uppfattas också ganska otrevlig och ohjälpsam och jag har valt att ofta inte! fråga eftersom jag inte vill få en dum kommentar som svar. » (Ganska dåliga)
- Inte möjlighet att ställa frågor under föreläsning, under övningstillfällen blev elever hänvisade till varandra, av läraren, för att förklara olika tal. » (Ganska dåliga)
- Vår föreläsare är inte den som snällt svarar utan snäser ofta av vilket gör att man gärna frågar andra istället.» (Ganska dåliga)
- Jag upplevde en viss ovilja från Pers sida att hjälpa till på övningstillfällena. Man fick ett kort svar, sen sprang han vidare... Däremot fick man bra hjälp när han tog sig tiden.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor fanns tycker dock personligen att det inte gav speciellt mycket att fråga då hjälpen man fick var väldigt luddig och svårbegriplig. » (Ganska dåliga)
- Föreläsaren hade en tendens att ha ett nedlåtande bemötande. Var ej villig att ta sig tid att sätta sig ner och förklara, utan kunde stå och peka från andra sidan bordet och konstatera "Du har fel".» (Ganska dåliga)
- Det gick ju alltid att maila.» (Ganska bra)
- Det fanns alltid övningstillfällena och en kort stund i pausen på föreläsningen, men tyvärr är det lite för mycket frågor så möjligheten finns, men det kan vara svårt att få hjälp snabbt.» (Ganska bra)
- Det var lättare att diskutera efter föreläsningarna, om man hade något vettigt att tillägga och hade bra koll på just det man diskuterade. Men man lät helst bli om det var något man inte förstod för man kände sig lätt dumförklarad av hans svar.» (Ganska bra)
- Möjligheten fanns, men som sagt kände jag att när jag väl frågade fick jag inte den uppmärksamhet/hjälp jag behövt.» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

99 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 29%
Mycket bra»63 63%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.66

- Tyvärr är det en hel del tjat under föreläsningen. Under övningstillfället är det mer förståeligt då folk sammarbetar, men under föreläsningen ska det helst var tyst så man hör Per.» (Ganska bra)
- Då detta är väldigt svårt så sitter man i situationen att ens kompisar inte heller riktigt förstår, men man försökte så gott man kunde att få hjälp och hjälpa till.» (Ganska bra)
- Har fått mycket mer och bättre hjälp av mina kompisar än vad jag fått av läraren. » (Mycket bra)
- Utan samarbetet med andra studenter så hade mina resultat varit väldigt mycket sämre.» (Mycket bra)
- Vänner är viktigt» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 20%
Hög»57 57%
För hög»22 22%

Genomsnitt: 4.02

- Men med vikten på fel saker» (Lagom)
- Jag skulle kunna sätta den som låg, men det är mer för att jag gjorde så lite, försöker komma igång med bra studietakt, men är tyvärr lite för ovan.» (Lagom)
- Började i god takt, men blev mycket i slutet innan tentan. Dock mycket överkomligt jämfört med vad jag är van med. » (Lagom)
- hög, fast på ett bra sätt» (Hög)
- Småbarnsförälder» (Hög)
- Kursen innehåller otroligt mycket ny information som man aldrig har sett tidigare, därför blir arbetsbördan också hög.» (Hög)
- Det va ett högt tempo under hala kursen, men det måste det ju vara för att man ska hinna med allt. » (Hög)
- Behöver nog inte säga något mer. det hade varit högt men rimligt om tentan varit på samma nivå som övningsuppgifterna.» (Hög)
- Har man inte läst fysik innan kunde det lätt bli alldeles för mycket.» (Hög)
- Hög och det är bra. Dock, provet var mycket svårare än väntat. Framför allt enormt tidskrävande.» (Hög)
- Pendlar mellan hög och för hög, det känns som man borde haft mer tid på sig för att ha tid att ta in allt i och med att det var så pass mycket att ta in.» (Hög)
- Kunskaperna från utdelat material, kurslitteratur och förläsningar mosvarar ej kraven för godkänt på tentamen.» (För hög)
- Jobbade väldigt mycket i skolan och gick alltid på övningslektionerna, men fick sitta flera timmar på helgerna och bara "plugga igen".» (För hög)
- För många uppgifter som tog för lång tid att lösa.» (För hög)
- Tillbringade runt 3 ggr så mycket tid på mekaniken som på matematiken.» (För hög)
- Sjukt många formler och koncept att lära sig på väldigt lite tid! :(» (För hög)
- Och trots att man innan tentan kunde det vi gått igenom samt rekommendereade uppgifter, så var tentan mycket svårare.» (För hög)
- Väldigt svårt att få en femma på tentan fastän man pluggat väldigt mycket.» (För hög)
- Med avseende på nedlagd tid- resultat.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»30 30%
Hög»58 58%
För hög»10 10%

Genomsnitt: 3.77

- Se ovan.» (Lagom)
- har inte så mkt att jämföra med.» (Lagom)
- hög men inte omöjlig. vet däremot inte hur jag hade kunnat plugga mer, då jag trodde att jag kunde det mesta, vilket visade sig vara osant.» (Hög)
- hög, precis som vi visste innan så det var ju ingen överaskning direkt» (Hög)
- Hög i fysik, lagom i matte.» (Hög)
- lagom hög» (Hög)
- Mekaniken kombinerat med matten gjorde det absolut inte bättre!» (För hög)
- Endast pga mekaniken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

98 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Dåligt»16 16%
Godkänt»42 42%
Gott»25 25%
Mycket gott»12 12%

Genomsnitt: 3.27

- Jag tycker det fokuseras på fel saker inom fysiken. Mekaniken är ett brett område som innehåller hastighet, krafter mm. Det innehåller dock inte hållfastighetslära, och att Per ska undervisa i det på bekostnad av mer vitala områden inom mekaniken så som impuls och rörelsemängd tyder på stark inkompetens. » (Mycket dåligt)
- Mycket på grund av att jag inte kände att tentamen motsvarade föreläsningarnas och övningarnas innehåll. Struligt och ostrukturerat på föreläsningarna.» (Dåligt)
- Det känns som att kursen är för dom som läst Fysik A och B på gymnasiet eftersom dom va dom ända som hängde med från början. När man pratar om något nytt så antar läraren att man redan vet ganska mycket om ämnet men det gör faktiskt inte de flesta eftersom man inte har läst någon fysik under gymnasiet! Tycker att detta år borde vara för dom som inte har behörighet till chalmers och inte för dom som har för dåliga betyg för att komma in.» (Dåligt)
- Fixa oss en föreläsare som vill lära ut mekanik!» (Dåligt)
- Det var svårt att få hjälp av Per och upplevde även en viss attityd från honom då man hade svårt för ämnet eller vissa frågor. » (Dåligt)
- Tyvärr måste jag säga att jag inte tyckte att Per var pedagogisk för 5 öre. Stundtals kändes hans föreläsningar mer som bild/måleri än fysik. Jag, inklusive många jag pratat med behöver se att en uträkning går ihop för att få förståelse och begripa. Det var tyvärr det vanligaste Per hoppade över.» (Dåligt)
- Tycker att föreläsningarna har varit svårbegripliga och det har ofta blivit att Per svävat ifrån ämnet vilket har gjort att det varit svårt att förstå vad som varit viktigt/mindre viktigt. Övningarna har varit likadana, eftersöker lättare, raka svar på mina frågor.» (Dåligt)
- En blandning av väldigt högt tempo, ofta mycket röriga genomgångar/exempel (syftar då framförallt på framställningen på tavlan, illustration av friläggningar, lösningsgång, grafer mm.) och alldeles för få övningstillfällen, har gjort att det för min del varit väldigt svårt att hänga med i kursen.» (Dåligt)
- lite besviken faktiskt. den arbetsbörda man lagt ner borde löna sig. det ska inte vara såhär omöjligt att få ett bra betyg, om man verkligen anstränger sig.» (Godkänt)
- Trots klagomål förstår jag att den kursen är svårare än de flesta. » (Godkänt)
- Svår» (Godkänt)
- Jag har aldrig tidigare läst fysik, och det kändes vissa stunder som om att det förväntades att vi hade en del förkunskaper inom mekanik. Därför tycker jag det kändes svårare än vad det kanske hade behövt vara. » (Godkänt)
- Problemet ligger i att Per endast undervisar för att få godkänt på kursen och inte gav oss någon som helst indikation på vilken nivå vi skulle ligga på för att klara oss mer än bara godkänt. Detta gjorde att många inklusive mig själv blev ställd på tentan eftersom dess standard var mycket högre än vad några andra av de övningar samt exempel vi upplevt under kursen. » (Godkänt)
- Intressant ämne, men mycket svårt att hänga med iom att jag aldrig läst detta innan.» (Godkänt)
- Har lärt mig mycket, men är väldigt besviken på nivån på tentan.» (Godkänt)
- Det är egentligen en intressant kurs, önskar bara att man fått den över en längre tidsperiod.» (Godkänt)
- Tycker jag har lärt mig mycket men läraren har inte betett sig professionellt.» (Godkänt)
- Inlämningsuppgiften.» (Godkänt)
- Jag är besviken på att tentan var enligt mig på en för hög nivå mot det vi hade lärt oss och mot bakgrunden av de uppgifter vi fick som repetition inför tentan. » (Godkänt)
- Dok var tentan en chock! Så det gav ett dåligt avslut :/» (Gott)
- Mycket intressant kurs överlag.» (Gott)
- Lite rörigt men ok» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mycket föreläsningar och många övningstal»
- PER!!»
- SI-Fysiken Otrolig hjälp.»
- SI-verksamheten»
- Pers antusiasm samt han konkreta exempel på allt!Bonusuppgiften var väldigt lärorik!»
- Hemuppgiften »
- Övningshäftena!»
- utdelade litteraturen på hemsidan »
- SI-mötena och övningarna med läraren.»
- allt»
- Det va bra med en föreläsning på fredagar som sammanfattar veckan. »
-
- fortsatt mycket exempel och tentataktiks genomgången»
- SI-möterna! Väldigt viktiga och lärorika. »
- Övningarna»
- Lektionerna i små grupper med Per»
- utdelat material»
- SI mötena»
- SI tycker jag är bra, det lärde jag mig mycket på även om det var väldigt mycket eget arbete.»
- Si-mötena»
- Bonusuppgiften»
- Ha en teoridag och en praktikdag»
- Upplägget på kursen, dvs . Först teori , sedan exempel föreläsningar samt sammanfattningarna på fredagar fungerade bra. »
- Kursinnehållet i helhet. Intressanta saker vi lär oss!»
- Bonusuppgiften är bra, både väldigt lärorikt som en bra grej inför tentan.»
- Si, den schemafria v innan tentan. »
- SI-grupperna. »
- Utdelat mtrl»
- Per, mycket bra och pedagogisk lärare.»
- övningar o si»
- utdelat material, OH, Pm etc»
- Historier och anektoter och annat "brus"»
- att man får ha samma övningsledare som föreläsare.»
- Den höga nivån, men! se nr.20.»
- SI»
- Upplägget.»
- Gillar hur man använder sig av konkreta exempel under föreläsningarna - som att ta levande objekt och visa vad som händer, och att man får en uppskattning på värden på exempelvis krafter och tyngder. Det gjorde kursen mycket mer intressant. Dessutom gillar jag Pers komiska inslag i kursen.»
- Verklighetsförankrade tal. SI-möten.»
- Per Öhl!»
- SI»
- SI»
- SI-möten, fast fler tillfällen till nästa år. »
- SI:n!!»
- Bonusuppgiften som gav extra poäng till tentan plus det extra poänget för närvarandet vid rättningen av uppgiften. Prioriteringslistorna (det som skulle komma på tentan och hur poängens utdelning) var guld värda.»
- Tillgången av så mkt föreläsnings material så att man kan förbereda sig på vad som kommer.»
- Kursinnehållet»
- Inte mycket»
- Per Öhls lösningsgång»
- Övningstillfällena.»
- Per Öhl»
- kurshemsidan med all utdelad mtrl osv!»
- Framför allt dom varierande föreläsningarna och den pedagogiska föreläsaren. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer anpassning för de som inte läst fysik innan. »
- Utdelat kursmaterial samt tydligare anteckningar och overheadbilder utan kladd»
- För nästkommande årskulls skull. Bättre struktur på tavlan, tydligare vad det är man förväntas ta med sig från föreläsningen, vad som är viktigt. »
- kanske börja lite tidigare med SI»
- Tänka på att antingen byta till en bok som läraren tycker är bra eller följa den boken som finns lite mer, det blev väldigt mycket lösa papper...»
- Minskad ljudnivå på föreläsningar och övningstillfällen och större oh text. »
- SI-ledaren till grupp 1 och 5 behöver insikt om vad SI är till för.»
- Per, provet borde likna det som vi gått igenom.»
- Lite mer logiskt upplägg i numrering av övningarna. Fler övningstillfällen.»
- bokens relevans»
- Bättre ordning under storgruppsgenomgångar, både när det gäller ordningen på anteckningarna och lösningarna på tavlan, och själva planeringen av lektionerna. Bättre numrering och ordning i det utdelade materialet. Mer användande av SI-enheter o dyl och mindre "egna" enheter.»
- allt»
- Kändes som att tentan var ifrån en annan kurs, inte alls vad vi hade gått igenom...»
- 1. ett nytt kursupplägg, som gynnar dom som inte redan har läst alla ämnen. Man måste börja med grunderna. 2. Det skulle ju vara bra med en pedagogisk lärare som inte ser allt från ett sätt (sitt eget sätt) utan som faktiskt kan förklara så att alla förstår, och inte bara dom som tänker som han. 3. Om man nu ska ha en bok till denna kurs så kanske man ska ha en bok som säger ungefär det som läraren säger så att man får lite hjälp från den också. Annars känns det helt onödit. 4. Det hade varit hjälpsamt med fler SI möten i mekaniken, dock skulle det fungerat bättre som de låg på en lite mer grundläggande nivå. tror att det hade uppskattats av många. 5. Tycker att tentan kunde handlat om lite mer sånt vi faktiskt har arbetat med.»
- läraren. upplägget på föreläsningarna.»
- mer grundläggande föreläsningar - proportionelig kurslitteratur, övningar som matchar förväntningen av kunskap på tentan, mer utvecklande si-möten.»
- tempot bör sänkas, man hinner inte förstå när det hopppas framåt hela tiden.»
- Per kunde gärna få vara mer pedagogisk på övningstillfällena. »
- Materialet med uppgifter samt ngt mer strukturerade föreläsningar vad gäller antecknandet på tavlorna.»
- Ta bort alla overheadblad från kurshemsidan. De är bara förvirrande och all info blir utspridd och otillgänglig.»
- Engagerade SI-ledare. »
- Pers förmåga att fullständigt svara på uppkomna frågor.»
- Bättre tidshantering av föreläsaren och mer pedagogiska föreläsningar.»
- Nytt fokus på mekanik!!! »
- Pers häften. Vore smidigare att använda sig av materialet i boken. Om det fortsätter som förut, rekommendera inte elever att köpa en bok för 500 som de inte ens kommer öppna...»
- En övningsledare till Per, dock i samma klassrum.»
- Antingen att nivån på informationen på föreläsningarna höjs eller att övningsfrågorna får en längre nivå . Upplevde inte att det låg på samma nivå men är skeptisk till om man ska höja nivån på föreläsningarna då man hade svårt att få hjälp och att basåret i sig inte förutsätter några förkunskaper inom fysik . »
- Mer struktur på utdelat material och tydligare och mer strukturerade anteckningar på tavlan»
- Tycker inte att Per är en bra pedagogisk övningsledare. Har inte tålamod med "dumma" frågor. som föreläsare duktigt men otroligt frustrerande att han alltid hoppar över uträkningar, detta blev den svåraste biten för mig som inte pluggat fysik innan. »
- Pers anteckningar på tavlan»
- Fler övningstillfällen, annan övningslärare för ett annat perspektiv på problem.»
- Numreringen på uppgifterna som delades ut på hemsidan. Mer gamla tentor, många (även jag) upplevde att den "gamla tentan" var mycket enklare än själva tentan vi examinerades av i Oktober.»
- Boken/böckerna. Antingen används de eller så behöver man inte uppmana studenterna att köpa dem.»
- lite mer struktur»
- Alla gnälliga idioter som inte förstår sig på en bra föreläsare»
- mindre trams och mer lärande från föreläsare. »
- Den höga nivå som förväntas utav oss måste informeras bättre och kvaliten på övningstalen bör vara på samma standard som tentan förväntar en att vara på. Stöd ska också finnas för de som vill göra bättre från sig inte bara för de som inte klara kursen.»
- FLER ÖVNINGSTILLFÄLLEN!! Boken kändes överflödig.»
- Nivån på häftena gentemot tentan. Mer pedagogik på föreläsningarna. »
- Provets omfattning och svårighetsgrad. Eller att man ger repetetionsuppg. med samma nivå, då rep. uppg. var betydligt lättare än provet. Jag tycker verkligen detta är viktigt ifall man vill få ut så duktiga elever som möjligt i slutändan. Svårare repetionsuppgifter alltså, som matchar provet. Ett prov är väl främst till för att testa kunskapen och inte för att sålla bort elever. »
- Mer stukturerat under föreläsningarna. Att räkningarna skrivs efter varann och inte där det finns plats kvar på tavlan. Gör om OH-kopiorna till något nytt som saknar upprepning. Ge ut relevanta tentor vid kursstart. Mindre och mer relevanta uppgifter. Gärna något mer strukurerat så man vet vad som behövs göras per vecka. Kurs PM:et var mest förvirrande.»
- Gått in på redan från början vad som var viktigt så att underlätta. »
- Sättet att lära ut, kanske byta lärare då Per verkligen inte är pedagogisk över huvudtaget, och nivån på tentan bör sänkas.»
- Tiden samt att Per måste strukturera upp föreläsningen bättre och inte helt plötsligt komma på "Oj tavlan tog slut, fortsätter nånstans där det finns plats!" och så skriver han mitt i något annat bara för att det råkar finnas lite ledig tavla där.»
- Per Öhl»
- Per måste skriva mer strukturerat på tavlan, man har x antal föreläsningsanteckningar som man inte kan läsa p.g.a att man inte ser vad han gör i vilken ordning. Strukturera, börja längst upp och gå neråt!»
- Det borde inte vara så svårt att få ett bra betyg på kursen, särskillt inte när det är tiden på tentan som spelar roll.»
- Man borde få möjlighet att se gamla tentor, det hade vi i matematiken och man lärde sig väldigt mycket på det! Jag förstår inte syftet med att föröka "gömma" gamla tentor... Vi är här för att lära oss, och hade vi fått tillgång till tentor så hade vi lärt oss väldigt mycket mer!»
- Upplägget av kursen i förhållandet till tenta, nivån stämde inte överns och på tentan var det ett annat upplägg på uppgifter än mot vad vi hade fått öva på.»
- Färre skämt, mer struktur på tavlan, en tenta som påminner lite om det man har jobbat med under kursen.»
- Det jag tyckte minst om var att de flesta som går basåret gör det för att vi inte läst de här kurserna på gymnasiet, men ändå så förväntades det att vi skulle kunna alla formler redan innan och ha en massa förkunskap. Alla grunder man hade behövt för att klara kursen hoppades över och därför satt man mest som ett frågetecken på många föreläsningar. Jag hade tyckt det var bra om man la in lite mekanik de första två vekorna innan läsperiden böörjar, för att lära ut den förkunskapen man behöver för att klara kursen.»
- Mer organiserat material på hemsidan, rättningar av småfel överlag. »
- Lite mer ordnat på tavlan under föreläsningar.»
- Måste vara en lärare som VILL lära ut. »
- Pers föreläsningsmetoder. »
- Kursmålen bör förändras radikalt. Jag kan inte förstå vad hållfastighetsläran har att göra i en mekanikkurs på bekostnad av t.ex impuls och rörelsemängd. Det är katastrof! »
- Tentamens upplägg! Del 1 bör inte bara ge poäng för rätt svar. Tentamensuppgifterna var förvirrande och lätta att missuppfatta. Ser ej vitsen i att röra till med långa obegripliga meningar. Kursmaterialet på hemsidan bör förnyas/uppdateras. Förtydliga text, organisera numrering.»
- Fler övningstillfällen. Övningshäftena skulle må bra av en översyn, tänker i första hand på numrering av uppgifterna, format osv.»
- Per kan ju sluta lägga sin föreläsningstid på att skämta och berätta historier eller skämt som är helt onödiga så att han hinner klart med sista exemplet på föreläsningen istället för att skriva "........." det här får ni fylla i själva eller "det här är bara matte och det kan ni ju" osv...»
- man skall ha tillräckligt material för att kunna klara kursmålet utefrån kursledare "Per" krav. det kan vara en annan kursbok eller mehr utdelad materian »

21. Övriga kommentarer

- Examinatorn gav en hel del hintar om vad som skulle komma på tentamen vilket gjorde att man pluggade lite extra på just de sakerna, men när vi väl fick tentan visade det sig inte alls vara så. Detta tycker jag var onödigt av examinatorn eftersom det aldrig kom på tentan. Istället kunde han ha undvikt att nämna det, så hade jag lagt ner lika mycket tid på alla delar.»
- Synd att vi inte har Per i fler läsperioder.»
- Jag tycker att Per är en mycket trevlig person och kunnig inom sitt ämne. Väldigt duktig på vissa delar, mindre duktig på andra. För stora och tunga krav på elever som aldrig läst fysik. »
- Jättekonstig tenta..»
- det var nog allt.»
- Jag är mycket van att plugga samt gillar att lägga ner mycket extra tid på att lära mig men jag tappade dessvärre mycket motivation i den här kursen pga. Som tidigare nämnt, bristen på hjälp samt förståelse från läraren. »
- Per vill verkligen att alla ska lära sig och min uppfattning av honom är mycket bra.»
- tycker det är ganska dåligt att säga till elever vad man ska kunna för att klara tenta på ett bra sätt för att det sedan visar sig inte stämma speciellt mycket.»
- Märkte av mobbig/förnedring av vissa elever från Pers sida. Vissa elever fick mycket taskiga och förnedrande svar på sina frågor i helklass. Dåligt av en lärare, att bete sig så. (Per)»
- Som sagt så tycker jag att undervisningen var bra men för att ge ett prov med den svårighetsgraden så bör man ha haft repetionsuppgifter som liknar tentafrågorna mer. Dels för att förbereda men även för att öka kunskap och förståelse. Jag tycker även att man skulle kunna samla alla uppgifter i ett och samma häfte och kanske organisera det på något snyggare sätt. Mvh XX»
- Väldigt svår kurs.»
- Föreläsningarna var ofta ganska röriga och det kändes ibland som att det var viktigare att vara rolig än att föreläsa. Tentan var extremt mycket svårare än testtentor och uppgifter vi har räknat innan, det går inte ens att jämföra nivåerna. Det helt sanslöst att det ligger så pass olika nivåer... Det gör även att det är extremt svårt att förbereda sig på tentan när man får uppgifter som de läser i årskurs två på civil- eller högskoleingenjörsprogrammen. Man känner sig lurad!»
- Genom att föreläsaren var så engagerad och skämtsam, blev ämnet roligare och mer lättförståeligt. »
- Mycket bra o intressant kurs. Väldigt trevligt, intressant, rolig och inspirerande föreläsare Per Öhl.»
- Tycker att Per Öhl inte har tagit sitt ansvar som lärare och det finns fler än en han är skyldig en ursäkt. »
- Per är entusiastisk, trevlig och inspirerande lärare som vill elevens bästa!»
- Stort plus till Per som genom sitt engagerande arrangemang gjorde mekaniken till en mycket rolig och lärorik del av fysiken! »


Kursutvärderingssystem från