ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik delkurs A, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-27 - 2011-11-15
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

90 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»23 25%
Mycket bra»64 71%

Genomsnitt: 4.62

- Störiga elever som väsnades. Johnny gjorde vad han kunde!» (Ganska bra)
- Svårt att hänga med, upplevs ofta stressigt. Antingen får man lyssna och försöka förstå, eller anteckna och förstå sen.» (Ganska bra)
- Tycker att alla föreläsningar har varit desamma under denna kursen. Lite monotona.» (Ganska bra)
- Tempot på föreläsningarna är väldigt högt om man inte tidigare har läst matte på den här nivån. Ofta går det så snabbt att man inte ens hinner anteckna det som står på tavlan och än mindre hinna förstå vad det står där. Över lag så tycker jag att det är för lite anknytning till verkligheten. Det blir mest ett rabblande av exempel och ingen förklaring till var man använder vissa typer av beräkningar i verkligheten. För jag antar att vi lär oss saker av en anledning och inte bara för att någon matematiker kommit på att man kan räkna vissa typer av tal. » (Ganska bra)
- Ibland en del oljud på föreläsningarna, men en mycket bra lärare.» (Ganska bra)
- Kunde varit fler exempel som skillt sig mer från boken exempel» (Ganska bra)
- Tempot var för snabbt ibland vilket gjorde att man inte alltid hann med.» (Ganska bra)
- Lite bristfälliga, eller nästan obefintliga förklaringar på en del saker. Men jonny gör det hela intressant och är utan tvekan en bra lärare.» (Ganska bra)
- Jag kan tycka att Jonny ibland blir lite för enformig i hans sätt att föreläsa, att det är exakt samma upplägg på varje föreläsning vilket tyvärr kan leda till att det blir svårare att hålla fokus uppe, dock måste jag säga att jag uppskattar när han låter oss elever lösa uppgifter under föreläsningen och sedan går igenom dem. För det ger eleven chans att få tänka efter själv först. » (Ganska bra)
- kanske lite högt tempo.» (Ganska bra)
- Fantastisk duktig lärare. Fick mig att verkligen bli intresserad varje föreläsning. Bra struktur på tavlan, bra exempel och bra pedagogik. 5 + till Johnny!» (Mycket bra)
- Tydliga, konkreta och välplanerade föreläsningar har underlättat inlärningen enormt. Bra blandning av teori och exempel.» (Mycket bra)
- det var levande och mycket intressant!» (Mycket bra)
- Mycket bra och engagerad föreläsare som var intressant att lyssna på.» (Mycket bra)
- Bra föreläsare» (Mycket bra)
- Det enda jag kan anmärka på är att dynamiken i föreläsningarna var relativt konstant, dvs det gick lika snabbt fram när vi höll på med något mer avancerat än när vi höll på med något enklare. Dock är ju svårighetsgraden subjektiv, och personligen hade jag inga problem med något moment i kursen. 5/5!» (Mycket bra)
- Bra tempo, har varit mycket intressanta och Jonny har bidragit till en positiv stämning och inlärande. » (Mycket bra)
- Johnny har föreläst bra, i tid med vad man jobbat med i boken.» (Mycket bra)
- bra struktur och profsig föreläsare» (Mycket bra)
- Svinbra! Väldigt pedagogiskt och tydligt!» (Mycket bra)
- pedagogiskt, taget det steg för steg.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

90 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»5 5%
80-100%»85 94%

Genomsnitt: 4.94

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Svårtytt. Schema»
- sjukdom»
- Sjukdom eller högre prioriterade ärenden»
- Jag närvarade på alla. »
- bortrest»
- De gånger jag missade föreläsningar så var det pga Västtrafik.»
- Sjukdom»
- Avlönat arbete.»
- Kunde redan det som skulle föreläsas.»
- Sjukdom»
- Hade ej tillgång till bostad i Göteborg under 6 veckor.»
- Var sjuk, jobbade eller fick andra förhinder.»
- sjukdom.»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

90 svarande

För lite övningar»7 7%
Väl avvägt»80 88%
För många övningar»3 3%

Genomsnitt: 1.95

- Hade vi haft fler övningstillfällen hade det inte känts lika stressigt, tror jag. (se även svar 5)» (För lite övningar)
- jag hade velat ha en till övning i veckan. då hade det varit kanon. för övrigt borde denna frågan tagits upp i fysikutvärderingen och där hade jag svarat mycket dåligt. det var ju inte proportionerligt någonstans. en övning, fem föreläsningen. vem kom på det ??» (För lite övningar)
- tycker att det har fungerat bra» (Väl avvägt)
- Mer invduell fokus på matematiken än fysiken tyckte jag var väldigt bra, jag sitter oftast i matematiken och plöjer igenom flera tal innan jag analyserar och med fler övningstillfällen har man den möjligheten och kunna få hjälp med frågor.» (Väl avvägt)
- Jag hade gärna kanske haft en övning mindre i veckan och haft en föreläsning mer för att kunna hålla ett lugnare tempo för föreläsningarna så man hinner hänga med redan där.» (Väl avvägt)
- Ibland för lite övningar att göra men övningstillfällena var lagom många. » (Väl avvägt)
- Gärna fler övningar.» (Väl avvägt)
- Borde vare mer föreläsningar i början och sedan minska successivt mot tentan för att göra plats för övningar.» (För många övningar)

5. Hur har övningarna fungerat?*

90 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»51 56%
Mycket bra»31 34%

Genomsnitt: 3.23

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (23 st)
Mycket dåligt1 4%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra18 78%
Mycket bra4 17%

Genomsnitt: 3.08

- Övningsledaren visste inte hur mycket tid han skulle disponera per elev så varje övningstillfälle hjälpta han samma handfulla skara av elever under hela tiden.» (Mycket dåligt)
- Har oftast tagit väldigt lång tid att få hjälp dock» (Ganska bra)
- men på tok för många elever i gruppen, skrev man upp sig på hjälplistan kunde det ta över en timme att få hjälp, om man nu hann få hjälp alls.» (Ganska bra)
- Det verkar som om vi konstigt nog är fler i grupp 1 än vad det var i de andra grupperna vilket har lett till att man ibland inte fått den hjälp man behövt för att vi helt enkelt var för många. Men övningsledaren var väldigt hjälpsam när man väl fick hjälp.» (Ganska bra)
- Blev lätt att vi satte oss någon annanstans om vi inte hade frågor. Men då dessa dök upp var det mycket bra med övningarna. Bra övningsledare.» (Ganska bra)
- Jag har dock inte nyttjat hjälp från övningsledaren mer än någon enstaka gång. » (Ganska bra)
- Vår ledare gick igenom vissa svåra tal på tavlan, vilket är jättebra. Nackdelen är bara att alla i gruppen inte alltid är i fas med planeringen och kanske behöver hjälp med tal som är innan det som används på tavlan. » (Ganska bra)
- kanon, bra övningsledare. » (Mycket bra)

grupp 2: (10 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra5 50%
Mycket bra5 50%

Genomsnitt: 3.5

- Bra övningsledare.» (Ganska bra)
- Vi var bara hälften som ungefär som ens gick på övningarna vilket var till det bättre, man fick i princip direkt svar på sina frågor och bra övningsledare» (Mycket bra)
- Vi har en bra och mycket kunnig övningsledare!» (Mycket bra)
- Jag har dock aldrig behövt fråga om hjälp, men jag har fått känslan av att vår övningsledare är pedagogisk och jag tycker att det är bra med schemalgd tid för egenstudier, då det ger eleven en tyst period som enabart ska läggas på studierna.» (Mycket bra)

grupp 3: (7 st)
Mycket dåligt1 14%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra5 71%
Mycket bra1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Vår övningslärare hade ingen känsla för pedagogik» (Mycket dåligt)
- Det blev bättre och bättre under tidens gång!» (Ganska bra)
- Toppenhjälp med bra lärare, lagom stor grupp så att man fick den hjälpen man behövde.» (Mycket bra)

grupp 4: (14 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 14%
Ganska bra5 35%
Mycket bra7 50%

Genomsnitt: 3.35

- kunskapskrav på övningsledare?...» (Ganska dåligt)
- Jag hade inte mycket för vår övningsledare i början av läsperioden då jag tyckte inte han besvarade mina frågor på ett relevant vis, det blev väldigt mycket överflödig information. Med tiden blev det dock bättre, antar att han var tvungen att bli varm i kläderna! Nu tycker jag övningstillfällena är väldigt nyttiga, vilket jag inte gjorde i början, jag gick inte på alla övningar då jag inte ansåg att det gav mig någonting.» (Ganska bra)
- Dennis är bra!» (Mycket bra)

grupp 5: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 16%
Ganska bra3 25%
Mycket bra7 58%

Genomsnitt: 3.41

- Då jag fick intrycket av att övningstillfällen endast var till hjälp när jag hade svårt för någon fråga så använde jag dem sällan.» (Ganska dåligt)
- Det gav mig ingentig då jag inte behövde någon hjälp....» (Ganska dåligt)
- Det jag tyckt var dåligt på övningarna e det att många från andra grupper kom på våra övningar och tog vår tid. ibland var det inte ens stolar till alla i vår grupp och det var jobbigt nät man ville ha hjälp och det var en fem personer från andra grupper framför en i kön för att få hjälp. Men annars har övningarna varit jätte bra !» (Ganska bra)
- Vid flertal tillfällen har det känts som att de har varit för många elever per övningsledare. Man har många gånger fått vänta väldigt länge för att få hjälp då det vart många som behövt hjälp på samma gång vilket har lett till att man inte alltid hunnit med så mycket man kanske egentligen hade velat under övningstillfället. Annars har det fungerat bra, vår övningsledare har varit väldigt duktig och pedagogisk. » (Ganska bra)
- Daniano har varit en stjärna!» (Mycket bra)
- Grym övningsledare!» (Mycket bra)

grupp 6: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 16%
Ganska bra8 66%
Mycket bra2 16%

Genomsnitt: 3

- Endel övningsledare har svårt att pedagogiskt göra problemen lättförstårliga.» (Ganska dåligt)
- Ibland hade läraren för lite tid att hjälpa oss när alla hade många frågor och behövde enskild hjälp. » (Ganska bra)
- Det är många som vill ha hjälp.» (Ganska bra)

grupp 7: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra7 58%
Mycket bra5 41%

Genomsnitt: 3.41

- var inte på så många» (Ganska bra)
- Jag hade uppskattat om man använde ett av övningstillfällena till att läraren kunde ha en liten genomgång på det svåra man gjort under veckan. Det känns som om det hade gett lite mer. Sedan hade man haft ett övningstillfälle där man bara kunde ställa frågor.» (Ganska bra)
- har fungerat bra, förutom att övningsledaren ibland varit sen, att man inte alltid hinner få hjälp och det kan vara mycket kackel till och från.» (Ganska bra)
- Bra med hjälp samt låg på en bra tid på schemat. » (Mycket bra)

grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

90 svarande

0%»2 2%
25%»4 4%
50%»12 13%
75%»31 34%
100%»41 45%

Genomsnitt: 4.16

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

90 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»28 31%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»56 62%
För lite tid för eget arbete.»3 3%
För lite tid till att ställa frågor.»24 26%

- Det var som att sitta och plugga själv men tyckte att det var för lite lektion över det hela.» (För lite tavelgenomgång.)
- Mkt frågor på bara 1 övningsledare.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Vi har inte haft några tavelgenomgångar alls under våra övningar, men jag tycker det har fungerat bra ändå. Vi har fått bra svar på våra frågor. Duktig övningsledare.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- läraren gillade jag och en stor del av klassen» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- för att alla hade frågor och vi bara hade en lärare!» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Vi satt enbart o jobbade själva, fick hjälp när vi bad om det!» (För lite tavelgenomgång.)
- Det fanns bara tid till eget arbete och frågor, vilket är bra. men lite mer genomgång på tavlan hade uppskattats. » (För lite tavelgenomgång.)
- vi har haft tavelgenomgång i princip 2 minuter sammanlagt av de gånger jag var på övningstillfällena. Men lika glad är jag för det» (För lite tavelgenomgång.)
- Hade inga tavelgenomgångar trots att många ofta fastnade på samma problem» (För lite tavelgenomgång.)
- Kunde gått igenom mer på tavlan vad den generella gruppen hade svårt med, hjälpen fanns dock ändå men man kunde sparat tid till fler frågor genom att förklara det en gång för hela gruppen och inte individuellt för alla. » (För lite tavelgenomgång.)
- Det har ibland varit väldigt mycket frågor så att man inte fått någon tid med läraren alls.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Bra med mycket eget arbete.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Lagom fördelning, vi kunde påverka mycket själva och önska specifika uppg etc.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Han kollade bara på samma 5 pers varje gång hela tiden » (För lite tid till att ställa frågor.)
- Tiden räcker inte alltid till för alla men detta är en tidsbrist fråga mer än material eller personal fråga.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Ingen genomgång alls utan bara eget självständigt arbete.» (För lite tavelgenomgång.)
- Det var inte många genomgånger vilket är något jag uppskattar ty jag ser övningslektionerna som ett tillfälle att få arbeta på själv. » (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Bra att det inte var så mycket genomgång, eftersom tiden för övningen var väl behövlig till att räkna tal, och om man stötte på svårigheter kunde man fråga om hjälp, och bra hjälp fick jag. Inget att klaga på.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- I princip inge tavelgenomgång. Hinner inte alltid få hjälp. » (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Förbise ovanstående alternativ. De gick inte att lämna oikryssade.» (För lite tavelgenomgång., Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid för eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- ibland skulle jag vilja att övningen kunde varit i typ 5 timmar. för när de är många som har frågor så kanske du går därifrån med frågor och det är ju inte bra.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

89 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 3%
46 51%
36 40%
5 (För hög)»4 4%

Genomsnitt: 3.46

- Jag har läst natur tidigare och har därför ganska lätt att förstå på föreläsningarna och tycker därför det kändes som om för lite behövde göras för att sätta ett bra tempo till tentan.» (3)
- är van vid att plugga hârt» (3)
- mekaniken var betydligt värre.» (3)
- Lite svårt att bedöma första gången, men kändes lagom.» (3)
- Högt tempo, inte för högt» (4)
- Hög, hade inte klarat högre.» (4)
- hög, men som det borde vara på ett basår. inte omöjligt! bra mycket mer proportioneligt och rimligt än mekaniken.» (4)
- Allt beror på vilka förkunskaper man har. Jag har i princip inte haft någon fritid alls de senaste veckorna. Jag inser dock att det vi lär oss på ett år är det man annars lär sig på 3 år så tempot är säkert motiverat.» (4)
- Hög men det är bra.» (4)
- Väldigt mycket att ta in på väldigt kort tid! Lite jobbigt och lätt att falla efter!» (4)
- Stor arbetsbörda mot slutet, komplexa tal borde ges lite mer tid.» (4)
- Hög, men det är bra!» (4)
- Jag visste vad jag gav mig in på, så jag kan inte klaga över att det var hög arbetsbelastning.» (4)
- Hög men absolut inte omöjlig.» (4)
- 14 kapitel på den korta tiden, det är ganska belastande men det gick ju. tror jag, eftersom vi inte fått tillbaka tentan.» (4)
- För högt tempo för en småbarnsförälder» (5 (För hög))

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

90 svarande

Högst 5 timmar»15 16%
6 - 10 timmar»28 31%
11 - 15 timmar»30 33%
16 - 20 timmar»11 12%
Minst 21 timmar»6 6%

Genomsnitt: 2.61

- Det blev sällan plugg i början då det kändes som om jag kunde det mesta som gicks igenom på föreläsningarna sedan missade jag punkten då jag inte hängde med längre och då var det ganska svårt att komma upp sig.» ( 6 - 10 timmar)
- Inser i efterhand att man borde lagt ner mer tid, men det handllar väl mest om självdiciplin» ( 6 - 10 timmar)
- Har varierat starkt från vecka ett som var grundläggande till veckan innan tenta då man satt från ca. 9-17 mån-sön.» ( 6 - 10 timmar)
- Det förklarar varför jag kommit efter ifs...» ( 6 - 10 timmar)
- föreläsningarna var mycket lärorika» (11 - 15 timmar)
- ca 4 timmar per dag vardagar och 2 vissa helger, upptil sex timmar vissa effektiva dagar vissa veckor.» (16 - 20 timmar)
- Varierade från vecka till vecka pga av svårighetsgrad men Upplevde att jag behövde lägga ner lagom med tid i snitt. Är van med en mycket större arbetsbörda så det var absolut överkomligt. » (16 - 20 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»10 11%
Varken eller»8 8%
Ganska stor»40 44%
Mycket stor»30 33%

Genomsnitt: 3.95

- Har i princip inte öppnat fysikboken och det som använts mest av matte-litteraturen är övningsboken annars är det samma där» (Mycket liten)
- De anteckningar vi har tagit på föreläsningarna var väldigt bra att plugga på inför tentan så det var mest de jag läste igenom när det väl gällde. Dock var ju övningsboken superb.» (Ganska liten)
- använde bara räkneboken, eftersom den andra bara förvirrade. Mycket enklare att läsa mina egna anteckningar från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Genomgångarna av exempeltal och teori kan vara svåra att förstå ibland men talen i boken ger mycket bra övning.» (Ganska stor)
- Övningsboken har varit bra, teoriboken är lite svårförstådd. Men man får bra geonomgångar på föreläsningarna» (Ganska stor)
- Böckerna har varit mycket bra, det mesta har man kunnat förstå bara genom att titta i böckerna.» (Ganska stor)
- Ibland kunde boken vara svårtolkad men en bra kompletterande hjälp till föreläsningarna. Det man inte hittade i boken fick man på föreläsningarna och tvärtom. » (Ganska stor)
- Svårt att läsa sig till bevis utan någon som förklarar, men bra övningar.» (Ganska stor)
- Övningsboken var bra. Men i textboken var förklaringarna oförståeliga och onödigt krångliga.» (Ganska stor)
- bra och rimligt! » (Mycket stor)
- Mycket bra bok.» (Mycket stor)
- med mycket bra anteckningar från föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Övningsuppifter är ett måste. Förklaringarna i boken och anteckningarna blev ganska lika dock. En annan vinkling från föreläsaren skulle kunna öka förståelsen för det som har svårt att förstå boken. » (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

90 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Ganska dåligt»11 12%
Varken eller»26 28%
Ganska bra»29 32%
Mycket bra»20 22%

Genomsnitt: 3.55

- Väldigt svårt och krånligt med bytet av kurshemsida, eller snarare bristen på den. » (Mycket dåligt)
- Dock finns det ju ingen ny kurshemsida för matematiken, så det har ju inte funkat bra alls.» (Mycket dåligt)
- Märkte inte av att det fanns utdelat material. Dessutom var hemsidan mycket svåråtkomlig..» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan lades ju ner efter ett tag» (Ganska dåligt)
- Tycker kurshemsidan är lite konstig, många knappar i menyn som inte verkar göra något alss.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta till kurshemsidan, Studentportalen är en röra.» (Ganska dåligt)
- Kurskoden för matte ändrades men länkarna i studieportalen uppdaterades inte för att koppla den gamla kurshemsidan till den nya kurskoden. Inte speciellt mycket uppladdat material på kurssidan, hade varit trevligare med länkar till äldre tentor.» (Ganska dåligt)
- Krångligt att komma till hemsidan. » (Ganska dåligt)
- Hittade aldrig kurshemsidan på studnetportalen utan var tvungen att söka den via google.» (Ganska dåligt)
- jobbigt att den inte är på studentportalen» (Ganska dåligt)
- var lite svårt att hitta på sidorna i början, nu kan man det men det borde gå att göra ett snyggare och mer lätthittat sätt.» (Varken eller)
- Fanns ingen kurshemsida. Fick använda gamla.» (Varken eller)
- det blev lite strul då vi bytte kurskod, men vi har i och för sig inte haft så stor nytta av något utdelat material osv.» (Varken eller)
- Fanns bara ett utdelat dokument. Behövdes inte mer.» (Varken eller)
- Själva sidan funkade bra, men det var (och är) krångligt att ta sig fram till den.» (Varken eller)
- Svårt att hitta kurshemsida» (Ganska bra)
- Tycker det kunde ha varit lite enklare att hitta till kurshemsidan, men det gick dock med lite hjälp ifrån andra.» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»6 6%
Ganska bra»26 28%
Mycket bra»57 63%

Genomsnitt: 4.54

- har inte blivit så mycket, blir inte samma sak som i gymnasiet jag som nyinflyttade kände ingen och många verkade redan ha sina grupperingar när jag började prata med personer i klassen, var svårt att hitta ett ställe man hör hemma på. Jag är dock ganska blyg så har inte försökt allt för mycket att ta kontakt heller.» (Varken eller)
- Vi har pluggat i grupper om 2-6 personer, ett riktigt bra sätt att lära sig. » (Mycket bra)
- Satt med en grupp vänner och vi har hjälpt varandra vilket verkligen behövdes.» (Mycket bra)
- Har flera kompisar som jag jobbar med och får hjälp av! :D» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 1%
Ganska bra»29 32%
Mycket bra»60 66%

Genomsnitt: 4.65

- Det har fungerat. DOCK så borde det informeras om att man behöver räknare i fysiken förstod det endast några dagar innan tentan och han inte skaffa någon för studiemedlet kom först efter tentan.» (Ganska bra)
- Det har gått väldigt fort fram, lite för fort.» (Ganska bra)
- Mycket bra, vi började från grunden och har med snabbt tempo lärt oss masspr» (Ganska bra)
- Kändes som att läraren antog mycket att man hade läst mer än matte b, vilket många inte gjort.» (Ganska bra)
- Högt tempo men stor lärdom.» (Ganska bra)
- Bra föreläsare.» (Ganska bra)
- Bra lärare gör 99% av det goda omdömet.» (Mycket bra)
- Mycket bra, tydlig och strukturerad lärare har gjort kursen smidig och rolig.» (Mycket bra)
- En mycket bra och intressant kurs , gav mig motivation till att lära mig mer. » (Mycket bra)
- har inte någon djupare grund att jämföra med, men har gärna Johnny igen.» (Mycket bra)
- Jonny är en mycket bra lärare. tråkigt att vi inte fått tillbaka svaren från vår exempeltenta som vi hade två veckor in i kursen.» (Mycket bra)
- Jag tycker att Johnny är riktigt bra på det han gör, och det är därför kursen varit så bra enligt mig!» (Mycket bra)
- Jonny är kanon, vi vill ha honom i LP3 och 4 också!» (Mycket bra)
- Till största delen Johnnys förtjänst.» (Mycket bra)
- lärde sig otroligt mycket. bara man vill» (Mycket bra)

14. Hur har SI-verksamheten fungerat?*

90 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»7 7%
Ganska bra»20 22%
Mycket bra»52 57%
Har ej deltagit»11 12%

Genomsnitt: 4.74

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1: (24 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 8%
Mycket bra19 79%
Har ej deltagit3 12%

Genomsnitt: 5.04

- Grymt bra!» (Mycket bra)
- Vår SI-ledare Gustav var en väldigt bra ledare som verkligen fick en att vilja komma till SI. Det kändes inte lika intensivt lärande som föreläsningarna och övningstillfällena och gav en en skön paus. Gustav peppade en till att plugga och jag kom alltid utifrån ett SI-möte och var glad att jag kom. Innan tentan fick vi även mail ifrån Gustav med gamla tentor samt lite styrkeord om att allt skulle ordna sig - det uppskattas!» (Mycket bra)
- Bästa möjliga SI-ledaren!!!! » (Mycket bra)
- Hur bra som helst, väldigt nyttigt och bra!» (Mycket bra)
- Väldigt givande och en väldigt bra SI-ledare.» (Mycket bra)
- Vår SI-ledare lyckades på ett mycket pedagogiskt sätt lära oss lära varandra. Han tog fram övningar som gjorde sig bra att arbeta med i grupp och gav oss mycket bra tips och råd inför tentamen.» (Mycket bra)
- Extremt bra. Gustaf som gr1 lade upp SImöten på bästa tänkbara sätt. Hoppas fler kan få chansen att träffa honom. » (Mycket bra)
- riktigt bra. det är så här SI ska vara!!! inte som SI i fysiken...» (Mycket bra)

Grupp 2: (10 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 10%
Ganska bra2 20%
Mycket bra5 50%
Har ej deltagit2 20%

Genomsnitt: 4.8

- Trevligt initiativ men några få som störde lite genom att käfta emot och vara allmänt jobbiga. Dock trevlig och kunnig SI-ledare.» (Ganska bra)

Grupp 3: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller3 50%
Ganska bra2 33%
Mycket bra1 16%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Bra tips och övningar!» (Ganska bra)
- Toppen med mer tenta-liknande tal och någon som förklarar.» (Mycket bra)

Grupp 4: (14 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 7%
Ganska bra5 35%
Mycket bra7 50%
Har ej deltagit1 7%

Genomsnitt: 4.57

- Var på ett SI-möte, men jag kände att det inte var det bästa sättet för mig att studera. Annars var det säkert jättebra för andra.» (Varken eller)
- Att avskaffa SI denna läsperiod (2), mycket dumt! Har varit jättebra hjälp och mycket bra SI-ledare. Inget annat än dumt att sluta med denna verksamhet!» (Mycket bra)

Grupp 5: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 15%
Mycket bra9 69%
Har ej deltagit2 15%

Genomsnitt: 5

- Det var väldigt trevligt och bra upplagt, vi fick gå igenom det som kunde vara svårt och hade man missat någonting en vecka tidigare så var det bara att gå på SI så fick man ett bra hum om vad man missat.» (Mycket bra)
- Tycker SI-verksamheten har varit riktigt bra & tycker definitivt det borde finnas kvar.» (Mycket bra)
- Var inte där så mkt, men när jag var där så var det väldigt trevligt o hjälpsamt.» (Mycket bra)
- Jag slutade att gå på SI mötena för de gav mig inget.» (Har ej deltagit)

Grupp 6: (11 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 9%
Ganska bra5 45%
Mycket bra5 45%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.36

Grupp 7: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 8%
Ganska bra2 16%
Mycket bra6 50%
Har ej deltagit3 25%

Genomsnitt: 4.91

- Deltog endast vid 2 tillfällen» (Varken eller)
- är mycket nöjd, riktigt bra gruppledare » (Mycket bra)
- Köp inte in Björn Liljeqvist för pengar som kan gå till SI istället, SI:n ger så oerhört mycket mer än vad två föreläsningar av Björn gör.» (Mycket bra)
- mycket bra komplement till kursen. skulle vara uppskattat i kommande kurser » (Mycket bra)

Grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

Grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 0

15. Har du använt dig av läxhjälpen?

88 svarande

Ja, ofta»2 2%
Ja, ibland»13 14%
Sällan»11 12%
Nej, aldrig»62 70%

Genomsnitt: 3.51

- läxhjälpen?» (?)
- Om det är den extramatte i biblioteket på lindholmen som avses så har jag deltagit några gånger.» (Ja, ibland)
- läxhjälp? Tiden i biblioteket? Ja i sådana fall.» (Ja, ibland)
- iste inte ens att den fanns.» (Nej, aldrig)
- Aldrig hört om.» (Nej, aldrig)
- Så vitt jag förstod låg den läxhjälpen jag tänker på ( i biblioteket) inom matte ,delvis på lektionstid och man hann inte gå dit. » (Nej, aldrig)
- Har helt och hållet missat.» (Nej, aldrig)
- tyvärr inte» (Nej, aldrig)
- Vilken?» (Nej, aldrig)
- Vad var läxhjälpen?» (Nej, aldrig)
- Vad är det?» (Nej, aldrig)
- vad är det?» (Nej, aldrig)

16. Har fadderverksamheten varit positiv?

90 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»29 32%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»38 42%
Nej, den har inte gett mig någonting»3 3%
Jag har inte deltagit»20 22%

Genomsnitt: 2.15

- jättekul!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Det var jättekul att vi hade faddrar trots att vi inte riktigt går på "riktiga" Chalmers, så när de andra utbildningarna hade nollning fick vi också ha kul. Man fick även lära varandra mer och alla faddrarna var supermysiga!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Grymt bra!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Den var bra, men tyvärr ganska lite och många inställda tillfällen!» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Den har varit bra, dock så blir mycket utav verksamheten utanför skoltid mycket inblandat med alkohol. Nu vet jag att jag är en minoritet som inte dricker och förstår även att det inte går att göra någonting åt det men vill uppmärksamma att det inte kändes helt bra alla gånger. Inget fel på hur det ordnades men man blev lite ensam som nykter några gånger. Någonting att tänka på? Går kanske inte att göra så mycket åt dock?» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Trevligt med räknecafe, men det har inte gett så mycket. De har inte varit så aktiva med bra aktiviteter och sittningar.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Det va bra de 4 första veckorna, så man hade lite aktiviteter i början av året. » (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- den var sådär vill jag väl påstå, detta dock inte som alternativ. Faddrarna var väldigt oengagerade, tyckte fadderverksamheten var mycket bättre i jönköping där jag studerade innan. Men självklart tycker jag fadderverksamhet är viktigt, det sak absolut inte plockas bort, lite mer engagerade faddrar skulle dock vara på sin plats.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Var ett bra sätt att lära känna Göteborg, såg slottsparken första gången tack vare faddrarna, TACK! Bra sätt att lära känna sin klass, som annars kan vara lite svårt på 15min rasterna. » (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Anledningen till att jag inte deltagit ofta är att det inte alltid funnits plats.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Det jag varit med på har varit bra. Jag har inte haft tid att delta så ofta tyvärr.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Har hoppat alkoholeventen som t.ex bastusittningarna och övriga sittningar. Men räknecafférna var trevliga och filmkväll samt LazerDome var awesome!» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Lägg inte pengar på att vi ska ut och supa med dem, SI är bättre. Vi går på Chalmers för att plugga, inte för att supa.» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Jag fick inte intrycket att de var inom min umgängeskrets, så av en anledningen blev jag inte så motiverad till fadder-verksamheten.. Men de var säkert trevliga.» (Jag har inte deltagit)
- Tycker det borde vara mer fokus på att bilda gemenskap och få folk att lära känna varandra (tex team-building-övningar) och mycket mindre av platsbegränsade aktiviteter. Nu har det mest varit fester som varit platsbegränsade. Känns som att det legat mer fokus på att faddrarna ska göra sånt som de tycker är kul än att få tb-eleverna att lära känna varandra. Tycker också det borde varit fler aktiviteter den första veckan.» (Jag har inte deltagit)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI »
- bra föreläsningar och föreläsare, bra bok »
- Det mesta var bra. allt som inte skrivs i förändringen bör behållas.»
- Johnny!»
- SI och faddrarna»
- SI-verksamheten»
- Boken är väldigt bra och att man följer den...»
- SI-ledaren Gustaf för grupp 1! »
- Engagemanget med si-tillfällen och aktiviteter med faddrarna. Johnny.»
- Johnnys struktur och bra föreläsningar!»
- Si»
- Jonny Lindström»
- SI och övningar»
- fester, event, lärakännagrejer»
- SI-mötena gav mycket hjälp och jag önskar att vi kunde få forsätta med dem eftersom de var väldigt lärorika och man fick en extra chans att förstå saker och höra dem beskrivda på ett annat sätt. »
- Övningarna»
- Läraren Johnny! Den bästa läraren jag någonsin haft. »
- Fadderverksamheten»
- Jhonny»
- SI och faddrar.»
- Allt!!!»
- SI»
- Jonny»
- SI»
- SI-passen»
- Upplägget på kursen. Jonny har varit en väldigt positiv del i kursen , bra på att svara på frågor på ett sätt så att den individuella eleven förstår. Räknecafet som faddrarna höll i var givande och ett kul och motiverande sätt att plugga på! »
- Johnny och SI verksamheten»
- Si-möten är jätte bra!»
- SI-grupperna. »
- SI-mötena»
- Johnny bör bevaras! Han är riktigt bra!»
- faddrar och SI!»
- SI-verksamheten, placering av tentorna (jag tycker att det var jättebra att ni placerade mekanik tentan cirka en vecka efter matematik tentan så man fick ordentligt med tid till nästa tenta, detta gjorde också att man kände sig mindre stressad).»
- SI (med Gustaf)»
- Fadderverksamheten och si passen»
- föreläsaren, mycket bra på alla sätt och vis!»
- Jonny. Underbar föreläsare.»
- Övningslektionerna, och de fadderverksamheter där alkohol inte ingår.»
- Jonny»
- Johnny! Kursen var väl stukturerad och tydlig. Man visste vad som krävdes av en, och dessutom fick man tillgång till gamla tenor väldigt tidigt, jämförelsevis med mekaniken.»
- Fadderverksamhet, SI-möten.»
- Johnny! Och även upplägget för vad det är man ska hinna göra vecka för vecka, det har alltid känts som att man hunnit med allt utan att behöva sitta för mycket med det hemma.»
- Fadderverksamheten och SI-mötena bör helt klart finnas kvar till nästa år!»
- Övningstillfällena. Gärna flera med fler engagerade ledare »
- Johnny»
- Jonny.»
- Jag tycker att det är bra med SI-möten då det ger en chans att få titta på tidigare tentauppgifter och det är skötn att få en inblick från någon som redan läst kursen.»
- JOHNNY!»
- Johnny borde vara kvar hela läsperiden!! Han är utan tvekan den bästa läraren i matemaik jag någonsin haft och tycker det är tråkigt att vi inte har honom nu! Hoppas verkligen han kommer tillbaka till nästa läsperiod!»
- Johnny!»
- Upplägget av kursen.»
- Johnny.»
- Johnny.»
- Läraren, boken.»
- Övningstillfällena.»
- Si-möten. »
- JONNY! och övningstillfällena. och SI. Allt typ.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- »
- Jag tycker att man skulle göra så att man har fler föreläsningar i början av läsperioden och ökar successivt på övningarna eftersom man minskar på föreläsningarna ju närmare tentan man kommer. Mer information om miniräknare, var den kan behövas och hur mycket man missar på att inte ha den!»
- fler tavelgenomgångar under övningarna»
- Mer förklaringar till varför saker är som dom är och mindre exempel...»
- Inget»
- vet inte riktigt, mer levande phaddrar kanske»
- kanske lite lekar och samarbetsövningar? barnsligt, men bra för gruppsammanhållningen!»
- Veckan innan komplexa tal gjorde vi knappt något. Veckan därefter låg vi efter.»
-
- Möjligtvis fler övningstillfällen eller bättre fördelning av grupper (kanske lotta in oss redan från början?)»
- Kursen var jättebra och behöver inte ändras.»
- Ta bort allt som tar pengar från SI.»
- Jonnys dialekt»
- Det abstrakta rabblandet av exempel. Mer grundläggande förklaringar till vad det är man räknar på.»
- Har inga synpunkter är mycket nöjd med kursen. »
- Be Per Öhl att skriva mer strukturerat på tavlan.»
-
- Kompetenta övningsledare, i alla fall grupp 1. Har inte en aning om hur de andra grupperna var »
- försöka fixa så att alla får ha samma övningsledare som föreläsare.»
- bort med fadderverksamheten! »
- Ingenting särskilt faktiskt. Detta har ni gjort utomordentligt! »
- Svar på matteduggan vi hade i sommras. Vore intressant att se resultatet. Annars var kursen utomordentligt bra!»
- Fler övningstillfällen.»
- Hade uppskattat en snabb rep. av lektionen innan. Annars upplever jag Jonny kompetent o engagerad dock så kan jag som endast läst ma b innan att viss kunskap jag inte besitter förväntas vara självklar. »
- Kan faktiskt inte komma på något, jag är väldigt nöjd med kursen!»
- inget, johhny är den bästa läraren jag någonsin haft»
- Hemsidan»
- Kurshemsidan!!!!!!!!!»
- Bättre fadderverksamhet.»
- Ev. lite längre tid för kap 11-14.»
- Fler övningstillfällen.»
- Bättre phaddrar»
- mer repetition precis innan tentan. kanske det inte finns tid till och det är ju då förståligt men man kan försöka!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från