ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Marketing, LBT825

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Kursutvärdering –,, Marketing LBT825 (Kaj Sunesson)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- Kaj är ju lite Hawaii ibland, men han får ju ändå ut sitt budskap. Kändes dock som att han ibland var lite oförberedd. Han var ofta dålig på att trycka på vad som var viktigt. »
- bra»
- bra, lite velig och ostrukturerad i bland»
- Ingen bra engelska då kursen hölls på engelska, man tappar väligt mycket på det. »
- Bristfällig vid undervisning på engelska! Höga ambitioner men såå mycket bättre på svenska!»
- lärarna har varit väldigt ambisiösa, men Kaj är lite luddig i sina svar. Kajs engelska är under all kritik! Dan är lite bättre på den punkten...»
- Kompetensnivån är mycket hög. Dock faller det på språkkunskaperna i engelska.»
- dålig, varför undervisa på engelska när modersmålet är svenska och kunskaperna är mkt begränsade, mer än studenternas? Vissa tveksamheter när lärarna inte alltid är på samma spår och tycker lika dant, säger olika saker. »

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Överlag var de helt ok. »
- gick igenom det som fanns i läroboken»
- lite jobbigt att han hade powerpointen på engelska o pratade på svenska! övningarna va rätt meningslösa»
- Vissa kunde förbättra sin engelska.»
- På engelska = kassa! På svenska givande, bra exempel!»
- inte så jätte givande egentligen.det hade räckt med att bara läsa deras slider. ganksa tråkiga föreläsningar! Att läsa i boken är mycket mer intressant.»
- Ok, bortsett från det engelska språket»
- Under förväntan. Dåligt utbud när språkkunskaper begränsade exemplifikationer, kommunikation och förståelse. Felstavningar i Power point presentationer. »

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur, Foundations of Marketing?*

- Helt ok»
- jag tyckte boken var väldigt bra»
- Mycket bra bok, lärde sig mycket och många bra verkliga exempel i boknen som va intressanta att läsa»
- Ibland var den svår att förstå. Föreläsningarna kunde mer referera till boken, man hängde inte alls med på vad de sa på lektionerna.»
- Bra, lättläst!»
- Jättebra!»
- Helt ok»
- Bra»

4. Var det bra att kursen hölls på svenska?*

- Ja till viss del. Det var framför allt bra att vi skrev arbetet på svenska. Det var dock jobbigt att all litteratur och alla power point var på engelska och att duggor och arbete var på svenska. Ibland var det svårt att "översätta kunskapen".»
- ja, men på ett sätt var det svårt att sen läsa boken på engelska, det var uttryck som man inte förstod»
- ja det va bra det!»
- Det gjorde den endast i något fall, men även om den gjorde det så var fortfarande litteraturen på engelska. Antingen ska den hållas på svenska eller engelska, inte blandas!!»
- ??? Den hölls på engelska! Och det var inte bra, de tillfällerna 2-3 gånger då de hölls på svenska var det mycket bättre!»
- Eee kursen hölls ju på engelska, men det hade väl varit lite bättre med svenska altrernativt att lärarna behärskade engelskan bättre.»
- Det var på ENGELSKA!»
- Kursen hölls INTE på svenska. Varför ta in så få utbytes studenter och behöva undervisa på engelska när majoriteten är svenskar och vi kommer arbeta i en svensk bransch med svenska uttryck. »

5. Vad tycker du om duggorna?

- Frågorna var ibland helt åt skogen. Främst de där man mer eller mindre var tvungen att referera kurslitteraturen. Frågorna borde helt och hållet varit utav mer allmän karaktär.»
- svåra, kändes ett tag som om det var omöjligt att klara duggorna»
- duggorna va bra, men det var mycket att läsa till varje dugga ( 3 kapitel) »
- För att vara duggor så gick de för djupt in poå djupet och missade helheten som var det viktigaste. Mer övergripande frågor nästa gång!!»
- Bra med alternativa examinitionsformer, tvingas att läsa. Första dock på för djup detaljnivå. »
- gasnka bra. Kanke lite väl mycket in på detaljerna. »
- Mycket jobb men i efterhand ett bra sätt att läsa in sig parallellt med projektet»
- Mycket plugg för få frågor. Dessutom när man inte kan få högre betyg än 3a. Väldiga specifika sak och ordfrågor för att bara "kunna" ämnet och ha läst boken. Det krävde mkt studier.»

6. Vad tycker du om tentan?*

- Gjorde den inte»
- gjorde inte tentan»
- gjorde inte tentan»
- Gjorde ej sluttentan»
- Gjorde inte tentan! Grupoparbetet var mycket luddigt i början vad som skulle göras. »
- Muntan var ganska lätt. Dock tyckte att att det var lite luddigt och att Kaj var lite otydlig i sina frågor. Det var svårt att svara på hans frågor, eftersom det fanns som många svar! ( Jag upplevde det som att man skulle behöva kunna läsa hans tankar för att pricka rätt) Jag har pratat med Kaj om detta direkt eftre tentan.»
-
- Gjorde inte den»

7. Vad tycker du om upplägget på kursen, med projekt, duggor och tenta?

- Helt ok upplägg. Men jag tycker att det var en knepig betygssättning på de olika delarna.»
- det var bra»
- det var lite väl mycket arbte för att bara uppnå godkänt i kursen! tentan hade man kunnat skippa helt »
- Det blev för mycket att göra. i denna kursen begärdes det mycket mer i jämförelse med andra kurser och dessutom kunde man bara få godkännt. Ingen rättvisa alls!!!»
- Hade varit lättare om gruppen blivit tilldelade olika "affärsidéer" och så gjorde alla grupper sin omvärldsanalys samtidigt för att kunna jämföra. Sedan få ny affärsidé och undedrsöka kundsegment och så vidare. Olika etapper med stegvis, lättare att hitta bra diskussioner.»
- Lite väl mycket med allt! Visst man lärde sig mycket ,men andra saker blev underprioriterade. Att ha duggor tyckte jag var bra, men jag hade föredragit att man kunde få mer än bara 3 på dom. »
- Extremt mycket jobb.. men det är ju 200 timmar som ska ägnas åt kursen (tror inte någon har gjort det)»
- För mycket! Duggor, arbete och munta för att få högre än 3a är totalt omotiverande. Muntan kunde höjt till 5a men det var mycket möda för lågt betyg.»

8. Vad tycker du om projektarbetet (Marknadsplanen)?*

- Bra och givande»
- blev lite stressigt»
- ett bra sätt att arbeta för att lära sig hur man gör en marknadsplan. »
- Inget bra upplägg, då det fokuserades för mycket på föreläsningarna som ändå ite kom till nytta varken i duggorna eller projektarbetet!!»
- Svårt att greppa vad som skulle göras. Kanske bristfällig idé.»
- Bra men att lära sig använda teorierna på verkliga grejor. Tycker att det är fel att man kan få bara 3 på arbetet. Omotivernade! Att ha duggorma o arbetet med betygskalan 3 -5 hade varit mycket bättre!»
- Lite dåligt med starthjälp. Väldigt dumt att "projektbeskrivningen" gavs ut en bit in i kursen när man redan hade kommit igång med arbetet och tagit lite andra vägar än vad som angavs i beskrivningen»
- Svårt att förstå. Föreläsningarna kunde handlat mer om hur vi skulle lägga upp arbetet. Det tog mkt handeldningnstid för att överhuvudtaget förstå hur vi skulle lägga upp arbete och vad vi skulle svara på. Kunde fått uppgiften så alla utgått från samma, vi insåg ganska sent att vår var svår att arbeta med. Varför anknytning till byggbranschen när inte alla behövde ha det i slutändan och varför på engelska? »

9. Vad tycker du om handledningstillfällena?

- De var bra. Bra att man hela tiden var tvungen att redovisa saker. Fick en att jobba på med arbetet.»
- väldigt bra att ha»
- de gav mykcet stöd till arbetet och man kunde ställa alla sina frågor.»
- Inte så givande, vi fick inte sagt det vi ville utan de pratade på om annat orelevant.»
- Gav inte mycket alls!»
- Sådär.. Lite luddigt ibland. Men dom har varit väldigt engagerade!»
- Svårt att få utrymme att diskutera alla viktiga delar. En del lämnades oberört och kan ha fått sämre kvalitet.»
- Korta för alla frågor. »

10. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- Betygssättningen och upplägget skulle kunna ses över.»
- duggorna»
- ja skippat delredovisningen och tentan, och låtit arbetet vara den stora delen av eximinationen i kursen »
- Ja, väldigt mycket. Att man skulle kunna få högre betyg på projektarbetet, duggorna skulle vara endast för att kolla kunskapsnivån och mycket mer effektivare handledningar!!»
- Uppdelat med utdelade ämnen, stegvis istället för att efter varje steg haft diskussion.»
- Se ovan»
- Skippa projektredovisningen. Dels finns det dom som vill hålla sin affärside hemlig och dessutom är det ganska ointressant att höra ett arbete på 30-35 sidor som sammanfattas på 10 min. Det blir ganska innehållslöst och visar inte alltid affärsidens rätta sida.»
- Ja upplägget. Använt lektionerna tydligare till att visa hur vi skulle göra vårt arbete. Handledarna kunde delat upp lämpliga affärsideér att arbeta utifrån. Inte behöva skriva på engelska när lärarna inte ens kan lika mkt engelska som studenterna. Det var en icke svensktalande som deltog i denna uppgift.»

11. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- Rå konstigt upplägg. Kändes inte som att det var värt att satsa på högre betyg.»
- krånglig»
- dålig, det var alldelles för höga krav för att få ett högt betyg! ingen orkade göra tentan för att få ett "överbetyg" det säger ju en del.»
- Vääldigt orättvis, detta gör att många, typ alla, inte hade någon motivation till att läsa kursen. Ingen tyckte att den var givande på något sätt. Kursen borde göras om helt och hållet, för att hålla samma standard som övriga kurser på programmet!!!»
- Inte gjord än?»
- Se ovan»
- Svårt jämfört med andra kurser att få 4 eller 5. Fast det ska det ju vara också. Vissa andra kurser är väldigt lätta att få höga betyg i.»
- Vet inte än då vi inte fått betyg. Men det är som sagt omotiverade att jobba hårt för en 3a och semn behöva göra ännu mer på mkt kort tid för att få möjlighet att få högre än 3a.»

12. Vad har varit bra med kursen?*

- Intressant och lärorikt. Kul att man fått jobba fram sina egna affärsidéer. »
-
- man har lärt sig massa marknadsföringsstrategier! och massa inom det område man skrev om.»
- Välidigt lite då det inte var så givande eller motiverande att engagera sig i någon som hade med kursen att göra.»
- Ämnet är viktigt!»
- Se ovan»
- Intressant ämne»
- inget :(»

13. Vad har varit mindre bra?*

- Kunde ha varit lite mer intressantare och inspirerande föreläsningar.»
- mycket att göra med duggorna som tog mycket tid, har aldrig läst så mycket innan för en dugga ( har iofs inte haft några innaan, men ändå)»
- marknadeplanen var ett väldigt stort arbete för ett litet betyg. »
- Se oven.»
- Brist i engelska språket från föreläsare. Synd!»
- Se ovan»
- Det engelska språket och kvaliteten på föreläsningarna (engelskan)»
- det mest faktiskt. föreläsningarna, lärarna, upplägget, språkbrister, omotiverande. Den kunde tydligare pekat på det viktiga och förklarat detta. Det köndes inte heller som nån riktigt struktur i ordningen på föreläsningar ihop medc arbete vi skrev. Mkt insåg man för sent att det skulle vara annorlunda.»

14. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- Ja det tycker jag»
- nja, intressant »
- det är en intressant kurs, men den har inte så jättestor relevans för utbildningen tycker jag. »
- Egentligen inte, då vi inte lärde oss så mycket.»
- Absolut!»
- Ja och det är intressant kurs»
- Ja»
- jo om den hade utförts på svenska till exempel så vi kunna använda uttrycken i framtida svensk bransch. »

15. Förslag till förbättringar till nästa år*

- Gör lite ändringar på upplägget. Tryck mer på vad som är viktigt. Det var ibland lite oklart. Och fimpa duggorna och kör bara med arbetet och tenta.»
-
- skippa sista tentan! eller duggorna! »
- Se ovan.»
- Redan nämnt!»
- Ändra betygssättningen och lära sig engelska!»
- Håll den på svenska. Avsätt mer tid till handledning»
- Ändra upplägget och använd arbetet så att man lär sig något av det och förstår att man kan applicera lektionskunskaper när arbetet ska skrivas. Ha kursen på svenska, vi bor i sverige och de flesta kommer ha större nytta av de svenska uttrycken än att slänga sig med engelska på arbetsplatsen....»

16. Allmänna åsikter om kursen*

- Helt ok, tyvärr tappade man ibland motivationen. »
-
- bra kurs, men den krävde mycket mer än vad man väntat sig. »
- Se ovan.»
- Byt till svenska!»
- Intressant och/men väldigt krävande»
- Nej»
- Totalt o motiverande och skapade mest irritation.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från