ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Energiteknik 2011/2012, ENM110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-26 - 2011-11-04
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Magnus Rydén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 15 timmar»10 13%
Cirka 20 timmar»28 37%
Cirka 25 timmar»19 25%
Cirka 30 timmar»10 13%
Minst 35 timmar»7 9%

Genomsnitt: 2.67

- Rätt lagom nivå.» (Cirka 25 timmar)
- Alldeles för mycket tid!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»4 5%
25%»5 6%
50%»13 17%
75%»26 35%
100%»26 35%

Genomsnitt: 3.87

- Att ha gästföreläsare som är bra på olika ämnen låter bra med det är svårt att koncentrera sig, lära känna", läraren då» (50%)
- Skippade räkneövningar eftersom de inte gav något» (75%)
- Övningarna och vissa föreläsningar i början av kursen tyckte jag kändes flummiga, så gick ej på dem» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte läst målen»16 22%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 35%

Genomsnitt: 2.85

- Särskilt bra i HU-delen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra att mål fanns på varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»60 92%
Nej, målen är för högt ställda»5 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»34 50%
Ja, i hög grad»34 50%
Har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Jag tycker inte att kursens innehåll speglar tentamen särskilt väl. » (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifterna var sjukt tunga» (I viss utsträckning)
- För svårt jmf gamla tentor» (I viss utsträckning)
- För många frågor på tentan, hinner inte med...» (Ja, i hög grad)
- För många frågor på tentan!» (Ja, i hög grad)
- Alldeles för stor tenta sett till tiden man hade på sig.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Ingen alls»4 5%
Mycket liten»11 14%
Ganska liten»19 25%
Ganska stor»29 39%
Mycket stor»11 14%

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många föreläsningar var kluriga. Kommer inte ihåg namn. Hon som håll försurningsföreläsningen pratade mycket i cirklar och kom liksom alldrig till saken.» (Mycket liten)
- Verkar vara dålig kommunikation mellan föreläsare och examinatorer» (Mycket liten)
- Det var ju en miljon slides svårt att veta vad som var viktigt ock vad som bara var snack, vilket visade sig var ganska stor den av föreläsningarna» (Mycket liten)
- Skiljde mycket mellan olika föreläsare.» (Ganska liten)
- Examinatorns föreläsningar var avläsning från ppt. Kunde lika gärna läsa dem. Övriga föreläsare har varierat i kvalite» (Ganska liten)
- Väldigt olika beroende på föreläsare/övningsledare.» (Ganska stor)
- De teoretiska föreläsningarna har varit bra, men det skulle behövas riktilinjer om vilka tal man skulle räkna då det inte fanns tid att göra mycket mer än inlämningsuppgifterna. Det finns ingen möjlighet att hinna räkna igenom alla uppgifterna!» (Ganska stor)
- kanske inte alltid exakt det man behöver till tentan. Men mycket var intressant.» (Ganska stor)
- Mycket på energiteknikdelen, mindre på hållbarutvecklingsdelen» (Ganska stor)
- Inlämningsuppgifterna har varit väldigt givande, men HU-delen var sämre. Den var för ostrukturerad och jag och min grupp förstod inte i början. » (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat*

74 svarande

Ej deltagit»5 6%
Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»13 17%
Ganska bra»46 62%
Mycket bra»8 10%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att hitta en rödtråd att följa. För stor bredd på föreläsningarna» (Mycket dåligt)
- osammanhängande.» (Ganska dåligt)
- Bara PPT=sömnigt» (Ganska dåligt)
- Föreläsningen om förbränningsmotorer var skoj, jag har en bok hemma med bilder på gamla bilar. Synd att inte tentan handlade om det?!» (Ganska dåligt)
- Verkar vara dålig kommunikation mellan föreläsare och examinatorer» (Ganska dåligt)
- Blir rörigt med så många olika föreläsare och olika stilar på föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Miljödelen verkade mycket mindre strukturerad än energiteknik delen. » (Ganska dåligt)
- De flesta föreläsningarna var väldigt bra! Ett litet lågvattenmärke för mannen som hade skrivit ut enormt mycket slides dock, "termodynamik är viktigt" var hans budskap. Den föreläsningen var inte så bra.» (Ganska bra)
- Mkt slides. Kan bli stressigt när föreläsaren känner att den måste hinna med alla.Bättre med få och berätta istället.» (Ganska bra)
- Kunde bli bättre om man hade tillgång till FÖ-slides innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Om föreläsningarna alltid kunde ligga uppe på hemsidan i god tid innan föreläsningarna hade det underlättat mycket. » (Ganska bra)
- fungerade ofta. Men försök att lägga ut alla presentationer före föreläsning.» (Ganska bra)
- Dåliga power-points till vissa HU-föreläsningar. Svårt att få ut vad som var viktigt osv.» (Ganska bra)
- Varierande kvalitet på föreläsarna. Vissa är väldigt duktiga(Madeleine Osswald bla) medans vissa inte ens kan göra ordentlig en power point(Materialföreläsningen).» (Ganska bra)
- Gästföreläsarna på MILJÖdelen har varit jätte bra» (Ganska bra)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

74 svarande

Inte deltagit»15 20%
Mycket liten»17 22%
Ganska liten»24 32%
Ganska stor»15 20%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skippade räkneövningar eftersom de inte gav något» (Mycket liten)
- överdrivet lätt» (Mycket liten)
- Räkneövningsledaren hade rätt kass koll. Antagligen inte för att han inte kunde, men det var väldigt ostrukturerat och han kändes inte alls förberedd (HU delen). I ET-delen var övningarna bättre, men ändå bristfälliga. Kändes även där ostrukturerat.» (Mycket liten)
- HU delen var ett skämt. Totala avsaknad av struktur och kunniga övningsledare. » (Mycket liten)
- övningsledaren i HU-delen höll låg nivå, han var ostrukturerade och oförberedda. » (Mycket liten)
- Den första delen kunde inte övningsledarna tillräckligt mycket matte för att hjälpa till. Hade räckt med lösningar på kurshemsidan.» (Mycket liten)
- Röriga övningar med dåligt förberedda övningsledare skapar snarare förvirring än förståelse. En genomgång av en uppgift är INTE att bara läsa upp vad nån annan skrivit på en lapp...» (Mycket liten)
- Övningsledarna rörde till mer än lärde ut.» (Mycket liten)
- Måste ifrågasätta varför vi ens hade räkneövningar på miljö-delen. Att någon ska gå igenom hur man räknar med procent känns meningslöst. » (Mycket liten)
- Helt värdelösa» (Mycket liten)
- Dåliga handledare» (Mycket liten)
- Räkneövningarna i Hu var väldigt dåliga, handledaren var ej förberedd och hade ej strukturerad! Handledaren i energin var bra! » (Ganska liten)
- Överdrivet mycket dimensionsanalys i HU-delen. I ET-delen hade jag velat få tydligt förklarat när saker var hämtat från tabell, när man ska veta att det är så och när man gör antaganden. Nu kändes det mest som att räkneövningsledaren skrev något på tavlan som man skrev av utan att riktigt förstå.» (Ganska liten)
- ET i regel bättre än HU.» (Ganska liten)
- Beror på ett antal dåligt förberedda övningsledare. Emil i elteknikdelen var bra» (Ganska liten)
- Speciellt för HU delen» (Ganska liten)
- Tyckte att önvinhslärarna var ovanligt vimsiga, softa dudes, men vimsiga» (Ganska liten)
- På HU-delen var räkneövningarnas hjälp faktiskt på den negativa skalan, för att jag kunde inte med att gå i mitten utan förlorade 45 min jag kunde gjort något vettigt på. (Vi hade Ville - det kanske inte var lika ovärt i de andra klassrummen) I energidelen var övningarna bra!» (Ganska stor)
- Dock inte miljödelen.» (Ganska stor)
- Mycket stor på energidelen, men mycket lite på hållbarhetsdelen» (Ganska stor)
- Bra övningsledare!» (Mycket stor)

9. Hur lärorika var inlämningsuppgifterna?

74 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska lite»6 8%
Hyfsat»21 28%
Mycket»34 45%
Väldigt mycket»13 17%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för lite lärande på så stora uppgifter.» (Ganska lite)
- Inlämningsuppgift var väldigt luddig och materialet till denna vara undermåligt. » (Hyfsat)
- Så mycket att jag stressade genom dem och inte hann fundera på vad jag räknade. Föll lite på plats sista veckan när jag hann räkna några övningsuppgifter.» (Hyfsat)
- HU-inlämningen gav ingenting, Energitekniken var å andra sidan ok.» (Hyfsat)
- Första inlämningen gav i stort sett ingenting medans andra var bättre.» (Hyfsat)
- De här oändliga uppgifterna där allt vad givet i dumma enheter var ju inte särskiljt givande men turbinen var bättre! » (Hyfsat)
- De definierade ju tentan bra, och det är alltid gött.» (Mycket)
- Dom var väldigt bra förberedelser inför räknetalen på tentan. » (Mycket)
- Den andra uppgiften var till mycket stor hjälp! Den första knappt någon.» (Mycket)
- Minus för HU delen» (Mycket)
- HU delen måste förbättras. Den var för flummig och instruktionerna var inte tydliga. » (Väldigt mycket)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #1 (förnybar energi, resurser)

74 svarande

Mycket dålig»4 5%
Ganska dålig»11 14%
OK»27 36%
Ganska bra»26 35%
Mycket bra»6 8%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för stor.» (Mycket dålig)
- Vaga begrepp och luddiga frågeställningar. För mycket antaganden som skall göras utan att man har något att grunda detta på.» (Ganska dålig)
- Tröttnade ju snällt på dessa idiotiskt satta enheter, jag menar i andra ämnen är ju allt sådant trams redan gjort av någon doktorand för 100 år sedan. Visserligen är detta ämne mycket yngre än dom flesta andra, men den uppgiften kändes lite som slöseri med tid ändå» (Ganska dålig)
- Lite tråkigt med gymnasiematte... kanske lägre än så?» (OK)
- Det var bara enhetsomvandling, det kanske finns nått lite mer intressant» (OK)
- Tog för mycket tid, hann inte räkna och fick prioritera bort mitt andra ämne. » (OK)
- För stor, hann inte räkna några övningsuppgifter» (OK)
- Den var jättebra på ett allmänbildande plan. Men själva räkningarna är så enkla, fast så otroligt tillkrånglade att det är knöligt och inte alls roligt, men det kanske är så det är sen, i verkligheten. Det är ju roligare att lösa diff.ekvationer i matlab än att göra enhetsanalyser på spannmålsodling liksom. Men jag antar att de uppfyller sitt syfte. Ville var dock ingen bra handledare, snäll och vill gärna svara på frågor, men kunde inte alltid så mycket och la för lång tid på att förklara t.ex. hur många svar som skulle in på varje uppgift. (Om man måste förklara det, då kanske man kan fundera på om uppgiften är lite otydligt skriven?)» (Ganska bra)
- Hade velat ha lite mer vägledning i början eller en kortare introduktion kring syftet med uppgiften osv.» (Ganska bra)
- De tog lite mycket tid vilket gjorde att man kom efter i övriga räkningar, men de gav mycket och man fick en bra överblick» (Ganska bra)
- Men för tusan, är det rimligt att man skall lägga ner över 10h på att renskriva HU-inlämningen?? Skulle inte ni tycka det va bättre att lägga den tiden på att räkna och läsa istället?? Värdelöst!» (Ganska bra)
- Onödigt att behöva redovisa varenda liten uträkning..Gjorde att rapportskrivandet tog betydligt längre tid än själva lösandet av uppgiften» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #2 (kraftprocess)

74 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»0 0%
OK»15 20%
Ganska bra»32 43%
Mycket bra»25 33%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för stor.» (Mycket dålig)
- För stor, hann inte räkna några övningsuppgifter» (OK)
- Lärorik» (Ganska bra)
- Gav god förståelse för ångkraftprocessen. Tog även denna mycket tid.» (Ganska bra)
- Krävde också för mycket tid» (Ganska bra)
- Kraftverk nr 2 var jättekul att lösa!» (Mycket bra)
- Perfekt! Särskilt som tentan hade ett i princip likadant tal. Stolpe in för de flesta i M3 kan jag tänka mig. Gött med typade tentor, återigen gött med inlämningsuppgifter som definierar tentan! Och inte bara för att det är lätt, utan för att man faktiskt lär sig himla mycket då. » (Mycket bra)
- Lärde sig ångkraftsprocessen helt tack vare den!» (Mycket bra)
- Finemangs! Ångturbiner är bland det coolaste som finns ju! Jag skulle lätt kunna tänka mig att ha en hemma! » (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

73 svarande

Ingen alls»3 4%
Mycket liten»15 20%
Ganska liten»34 46%
Ganska stor»18 24%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att hitta något i de båda häftena» (Mycket liten)
- Tycker att böckerna har vart överflödiga och ibland inte ens handlat om samma sak som föreläsningarna. Slides på hemsidan har varit mycket bra.» (Mycket liten)
- Läste på föreläsningsanteckningar!» (Mycket liten)
- Det vita kompendiet öppnade jag knappt, det var ju bara ordbajs i det! Men det gröna var bättre!» (Mycket liten)
- Energikompendiet = bra! HU-kompendiet = För mycket onödig text som borde tas bort!» (Ganska liten)
- Jag har läst väldigt lite utav kursmaterialet utan har lärt mig av föreläsningarna o slajdsen. » (Ganska liten)
- Föreläsningassliderna var bäst» (Ganska liten)
- har bara använt räkneuppgifterna» (Ganska liten)
- energikompediet var bra, men det i hållbarutveckling gav inte så mycket, men vissa kapitell var intressanta» (Ganska liten)
- Kompendiet i Hållbar utveckling kändes ibland orelevant då det var mycket som man inte kände någon anknytning till det som sagts på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Jag har skrivit ut ungefär 100 sidor i slides. (Biodiversitetsslidsen var inte miljövänligt utformade!) Så slidesn var bra, oftast, och kompendiet intressant, men som så ofta annars hade man ju klarat livhanken även utan det.» (Ganska stor)
- Mest föreläsningsanteckningar som var till hjälp» (Ganska stor)
- Störst användning av föreläsningsslides.» (Ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Ingen åsikt»6 8%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»43 58%
Mycket bra»20 27%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna borde finnas tidigare på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- PPT till föreläsningar kom ofta upp efter även efter förfrågning» (Ganska dåligt)
- Studentportalen buggade ibland och inte alla föreläsare lade ut sina PPP före lektionen. » (Ganska bra)
- Alla föreläsningar ska ligga uppe innan föreläsningen! » (Ganska bra)
- Viss föreläsare kunde ha lagt ut deras PPP före föreläsningen» (Ganska bra)
- Mycket bra att föreläsningarna lades snabbt. Credd!» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Har ej sökt hjälp»15 20%
Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»30 41%
Mycket bra»24 32%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningsledaren hade inte ens sett talet vi skulle fråga om (HU-delen). Är man övningsledare i en kurs kan man tycka att det inte är allt för mkt begärt att åtminstone känna till de uppgifter som finns. Speciellt då det bara var ungefär 15-16 st.» (Ganska dåliga)
- Bra handledare i inlämningsuppgifterna. » (Ganska bra)
- Mycket bra! » (Mycket bra)
- Men varför är inte energivåningen i M-huset öppen?? (så som den tredje med mek-lärarna). Det skulle öppna upp för eleverna på ett trevligare vis» (Mycket bra)
- Detta kanske beror på vem man hade som handledare. Mina var bra, Lars-Henrik och Patrick.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Har ej sökt samarbete»3 4%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»50 69%

Genomsnitt: 4.5

- Bra med grupper om 3! Det är lite ovanligt så man kommer ur sina invanda par-konstellationer. Mycket bra.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»46 63%
Hög»20 27%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningsuppgifterna krävde mycket tid, men de var lärorika.» (Hög)
- Tog väldigt lång tid att skriva skriva rapporterna. Uppgifterna är bra men går det att redovisa på annat sätt, tex muntligt?» (Hög)
- Mycket moment att hinna med, läsa teori, lösa inlämningsuppg, räkna tal, labbar...svårt att hinna med allt stundtals» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»18 25%
Hög»35 48%
För hög»18 25%

Genomsnitt: 3.95

- Läste mer än 100%» (Hög)
- För hög mot slutet av perioden, annars lagom» (Hög)
- Den andra kursen tog för mycket av tiden.» (För hög)
- Det var mycket labbar och inlämningar i båda kurserna detta gjorde att man fick lite tid till övrig instuderning» (För hög)
- Beror framför allt på strömningsmekaniken och energi och miljö skall inte straffas för detta. » (För hög)
- Blev en flask hals typ läsvecka 5 då det var tusen meningslösa inlämningar i strömningen, den andra kursen, men annars var det okej! » (För hög)
- Strömning är svårt» (För hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 4%
Godkänt»34 46%
Gott»28 38%
Mycket gott»7 9%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det är för mycket. För hög belastning. Miljö delen och energidelen hänger inte ihop. Inte konsekvent. » (Dåligt)
- kunde varit bättre. mer aktuella grejjer, inte bara massa historia och sådant man hört förut» (Dåligt)
- Roligt ämne som blev kvävt av för mycket att göra. » (Godkänt)
- Känns väldigt uppdelat, jag saknar en röd tråd. Beror nog mycket på antalet föreläsare.» (Godkänt)
- Energitekniken bra, hållbar utveckling borde tas bort helt och hållet ur den obligatoriska kursplanen.» (Godkänt)
- Finns plats för förbättring. » (Godkänt)
- Förutom Ville. Sorry.» (Gott)
- En av de intressantaste so far!» (Gott)
- Bra att kursen delas upp i två, då det kändes som två kurser i en» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- KÖ2»
- Bra föreläsningar »
- Alla olika gästföreläsare under HU-delen som var mycket kompetenta! Madelene Osvald tex, kanon! Och han som pratade om bilar och motorer, Sven tror jag han hette, också kanon!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgift 2»
- ET-delen»
- Konstuktionsuppgifter.»
- Maria Grahn! Grym tjej verkligen. Fler föreläsningar med henne.»
- Inlämningsuppgift två.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Engagerade och hjälpsamma doktoranderstudenter »
- Föreläsningarna, ET-övningsledarna (var hos Emil, skitduktig!)»
- inl 2»
- ---»
- inlämningsuppgift i energidelen»
- Inlämningsuppgifterna»
- konstruktionsuppg 2»
- Inlämningsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgiftsmomenet»
- Ges ens kursen nästa år?»
- Patrick Moldenhauer var strukturerad med förberedda papper som underlättade inlärningen. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägga upp gamla tentor redan från kursstart!»
- Ta bort hållbar utveckling helt!»
- Koppa ihop delarna. Orimligt att ha denna kursen med tanke på att det är två kurser i en. »
- Bättre förberedda handledare i Hu-delen!»
- Vilhelm Verendel. Han var ett stolpskott utan dess like. Ledsen. Han verkade faktiskt inte kunna så mycket och tog otroligt lång tid på sig att beräkna HU-tal, vilka oftast en treåring kan lösa. Fast han är säkert en jättefin person och så! Väldigt snäll, men kanske bara skulle behöva lite fortbildning, lite mer uppfattning om vad vi behärskar rent matematiskt (vi har faktiskt ~30 hp matte) och att vi vet vad en enhetsanalys är och lite större kunskap själv om vad han håller på med.»
- HU-kompendiet kan tas bort mycket av.»
- Övningsledaren i HU-delen»
- Se över om det krävs en sådan bredd. Försök gör kursen mer anpassad till elever och deras möjlighet till påverkan på klimatfrågor inom utbildningsramarna. »
- Mindre av hållbarhetsdelen och mer av energidelen. Ha en labb och besök i Chalmers kraftverk.»
- Minska ner första konstruktionsuppgiften något. Det va lite för omfattande för den förståelse den gav.»
- Räkneövningar»
- Allt kursmaterial i HU-delen. Fattar inte om nån orkar läsa och lära sig allt det. Hade varit bra med lite lättare texter/anteckningar tillhörande föreläsningarna.»
- mindre inlämningsuppgifter»
- Annta sätt att rapportera HU-inlämningen, lite flummig övningsledare i HU-delen, bättre och tydligare power-pointar»
- En dugga på miljödelen mitt i perioden och tenta på energiteknikdelen?»
- Enhetlig layout på föreläsningar. »
- Planera så våra tentor inte ligger så nära varandra»
- Försöka ha tillsammans med en kurs som anknyter lite och då kunna samköra moment.»
- räkneövningar i hållbarutv. tempot var på tok för lågt och enkelt»
- En inlämningsuppgift räcker.»
- Kompendiet i hållbar utveckling borde förnyas och kollas över så att det finns mer anknytning i vissa texter till föreläsningarna.»
- vet ej»
- Mindre dösnack om försurning å kväve å fan allt vad det var, mer om sånt som kan vara relevant för en blivande ingenjör, typ kärnkraft som är svincoolt samt de andra tekniska lösningarna på klimatproblemen! »
- Klargör fler antaganden rörande i inlämningsuppgift 2.»
- Lite mer pålästa övningsledare»
- HU-delen är för flummig, och vissa föreläsare säger emot varandra.»

21. Övriga kommentarer

- Varför kallas uppenbara nackdelar för utmaningar?»
- I HU-kompendiet har Christian Azar skrivit ett par texter, och de var otroligt bra! När jag sedan fick se att han jobbade på Chalmers kändes det ju jättekul, och när jag dessutom hörde ryktas att han haft en gästföreläsning förra året blev jag hemskt avundsjuk! Den skall enligt samma rykten också varit helt fantastisk. Så snälla, å nästa årskurs vägnar, kan inte Christian Azar få ha en gästföreläsning? Om vad som helst, han verkade ju kunna allt, och vara otroligt klok.»
- Kompendiet "Hållbar utveckling" var för oorganiserat. Otydligt vad som skulle noteras. Upplevde att många inte alls läste denna.»
- Det var en sned fördelning av hur svåra de olika delarna var, energitekniksdelen krävde mycket mer än vad resten gjorde.»
- gärna att inlämningsuppgiften i energiteknik innehåller någon typ av förbränning och rökgasanalys, lärde mig aldrig det ordentligt»
- Magnus borde ha haft alla föreläsningarna, »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från