ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Introduktion till automation och mekatronik, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-13
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- många olika pdf"er att hålla reda på vilket gör det rörigt. kurshemsidan har hög funktionalitet men är lite rörig.»
- Information om projektet (robotbygget) har varit av varierande kvalitet. T.ex. så förekom motsägelser gällande vad inlämning ett egentligen skulle innehålla. Rättningen av dessa inlämningar var också svårtolkad då en rättelse från A till B, som förespråkats av rättaren, i nästa inlämning fått kritik och borde vara mer som A.»
- Inte helt tydlig information om vissa saker. Till exempel hade det varit bra om det tidigare än på andra byggpasset hade kommunicerats att arbete med roboten endast fick ske på givna tillfällen. Kanske skall det anges redan i kurs-PM?»

Kurs-PM
67 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»29 44%
23 35%
++»11 16%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.66

Kurshemsida
66 svarande

- -»1 1%
3 5%
OK»22 36%
22 36%
++»12 20%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.68

Lab-PM
66 svarande

- -»0 0%
4 6%
OK»30 46%
22 34%
++»8 12%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.53

2. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- bättre PP"s av bertil. För mycket text. Han bör spara de PP"s han har nu så man kan kolla hemma och en till Föreläsningar.»
- fick inte grepp om vem som var vem. men jag tycker att de som var handledare under byggpassen kunde ha läst på lite mer om programmering i C innan de undervisar i det.»
- Blandar ihop personerna.»
- Så mycket olika folk. Svårt att hålla koll på alla och vem som hade ansvar för vad osv. Svårt med överblick.»
- Inte säker på vilka alla är...»
- Bertil har väldigt opedagogiska föreläsningar och värdelösa slides. Samma information på flera föreläsningar oavsett ämne. Han står t.ex och snackar om sina svetsningsprojekt när det gäller etik och moral... Han är rent ut sagt hämmande för motivationen.»
- Tråkigt bara att Bertil inte kunde vara med hela vägen.»
- Per pratade för tyst, var ganska spretig och hade svårt för att läsa av klassen och förde ganska otydliga instruktioner»
- Bertil Gustafsson ställer höga krav på andra men tycks inte alltid ha samma höga krav på sig själv. Jag tycker han kan jobba mer med att informationen under kursen alltid är korrekt och adekvat.»
- De var inte så himla bra på att ens använda sina namn, så jag är faktiskt inte säker på vem som är vem!»

Examinator Bertil Gustafsson
67 svarande

- -»4 6%
10 16%
OK»19 31%
18 29%
++»10 16%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.32

Kursassistent Torbjörn Claesson
67 svarande

- -»2 3%
8 13%
OK»22 37%
16 27%
++»11 18%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.44

Projektansvarig Hans Sjöberg
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»17 30%
23 41%
++»14 25%
Ej svar»12

Genomsnitt: 3.9

Labchef Industrirobot Per Nyqvist
67 svarande

- -»3 5%
7 11%
OK»20 33%
18 30%
++»12 20%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.48

Labchef Mekatroniskt system Göran Stigler
67 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»20 37%
20 37%
++»11 20%
Ej svar»14

Genomsnitt: 3.75

3. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- online programmering var häftigt, kul och lärorikt. offline var pest och pina det var oklart att det skulle komma en dugga på föreläsningarna. jag såg det mer som intressanta gästföreläsningar som man kunde skippa om man hade viktigare saker för sig. »
- Invecklat sätt att programmera industriroboten, man missar mycket förståelse. (jag har jobbat tidigare med just ABB robotar och deras programmering).»
- Föreläsningarrnas ämnen var väldigt spretiga och det är lättare med en röd tråd. Projektets material i form av informationsdokument var väldigt oorganiserat och ibland motsägelsefull med annan utgiven information»
- Det kändes som att föreläsningarna till största del handlade om att ta dit ett antal personer som brann starkt för något inom automation/mekatronik och låta dem prata om sin hjärtefråga utan att de egentligen försökte lära ut något.»
- Väldigt bra med genomgång av uppgifter i både CAD:en och offline programmeringen, blev lätt att förstå och göra samma resultat.»
- Cad labbarna kunde gåtts igenom mer tydligt, lika så industrirobotar»
- Alldeles för många föreläsningar med lite substans och mycket upprepningar. Hade mycket hellre haft mer tid till robotbygget då det känns som om det blev väldigt haffsigt för dom mesta och lite möjlighet att korrigera fel o dylikt.»
- Hade velat ha mer tid till robotbygge!»
- Byggpassen har varit lysande men för få i antal. Projektarbetet har blivit lidande bl.a. p.g.a. detta och de något oklara kraven för inlämningarna. CAD-laborationerna har också varit mycket bra men det känns som att mer tid med detta viktiga verktyg skulle vara en fördel, alternativt att en tillvalskurs introducerades. Föreläsningarna har över lag varit intressanta men skulle må bra av ett lite större djup inom de tekniska/teoretiska delarna.»
- Mest "ta sig igenom". Tråkigt.»
- Rapporten varför komplicerad för det begräsnade projekt vi gjorde.»
- Robotlab 1 fungerade jättebra, medan del 2 inte alls var enligt förväntningar, hann inte ens halvvägs men fick ingen möjlighet att göra klart.»
- föreläsningarna var väldigt varierande, tyckte att de verksamhetsbaserade föreläsningarna var riktigt bra, t.ex den killen som var på besök från volvos utvecklingsavdelning»
- Tillåt buggning utanför byggpass samt informera bättre exakt hur lång tid man får bygga redan när gruppen börjar planera sin robot»
- De utlovade samtalen om rapporten efter inlämning två uteblev. Utlovad dator vid projektredovisning fanns inte. I så fall är det bättre att inte lova.»
- MYCKET varierande kvalitet på föreläsningarna!»
- De var en för stor rapport för en sÅ liten uppgift. »

Föreläsningar
67 svarande

- -»2 2%
17 25%
OK»29 43%
19 28%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.97

Byggpass
67 svarande

- -»0 0%
1 1%
OK»18 26%
24 35%
++»24 35%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.05

CAD-laborationer
67 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»16 23%
31 46%
++»20 29%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.05

Robotlaborationer (programmering av industrirobot online och offline)
67 svarande

- -»1 1%
7 10%
OK»21 31%
27 40%
++»11 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.59

Projektarbete (konstruktion av autonom robot)
67 svarande

- -»1 1%
3 4%
OK»20 29%
18 26%
++»25 37%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.94

4. Tempo i kursen

Matrisfråga

- kunde varit mer schemalagd tid åt byggpass och labbar. kändes som att man knappt han få tag på en labbledare ens för att bli godkänd, än mindre att få hjälp.»
- Första robotlab satt vi vid datorer och programmerade, utan hjälp från lärere då han var upptagen med de som styrde robot. När vi fick problem fastnade vi och kom ingenstans. Andra passet bättre, med genomgång.»
- Väldigt många olika föreläsare som körde sitt eget tempo»
- Första inlämningarna av projektet ligger ganska tight»
- Vissa av föreläsningarna var storsett onödiga. Ritningsledaren föreläsningar hördes inte.»
- Särskillt andra labrationen var för snabb då många inte hade tid att avsluta. Hade kunats göras bättre om labbledaren väntade in alla som halkade efter på hans genomgång då denna var väldigt snabb och utan pauser. Kanske tio minuters intervall och sedan ställa frågan: hänger alla med? Många kom namligen efter och det var mycket information om programet att ta in. »
- Jag kunde mycket av det vi gick igenom sen innan»
- Rapportens inlämningar var för täta.»
- Skulle önskat fler byggpass»
- Lite tajt mellan de två första inlämningarna på projektrapporten bara. »

Föreläsningar
67 svarande

För långsamt»12 20%
Lagom»47 79%
För snabbt»0 0%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.79

Projektarbete
67 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»51 76%
För snabbt»16 23%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.23

Laborationer
67 svarande

För långsamt»3 4%
Lagom»57 85%
För snabbt»7 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.05

5. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Vill bara säga att duggan var på tok för enkel»
- duggan kunde varit mer uttömmande men med lägre krav på antal rätt. nu var det mer tur eller otur om man kom ihåg just den specifika frågans exakta formulering.»
- Om man ändå får frågorna till duggan vore det istället bättre att faktiskt få en lista på saker man ska kunna, många olika svar florerade inom klassen där flera var "fel" och mycket onödig tid spilldes på att hitta de rätta svaren.»
- Hellre inlämningsuppgifter än dugga. »
- Nej.»
- Projektarbetet skulle kännas mycket mer kul och givande om man fått mer tid till det»
- Nej.»
- Duggan var löjligt simpel, men det kanske är tanken?»
- Duggan var för lätt.»
- duggan kunde man ha lärt sig lika mycket på om man hade haft en hemtenta och det hade gett mig mindre stress»
- Duggan var lite för lätt, det fick det hela att kännas rätt ovärt, med tanke på att inte alla föreläsningar var särskilt intressanta...»
- Det vore bra att fundera över duggans funktion. Som det var i år var det oklart om syftet enbart var att ha en examination eller om de saker som togs upp i instuderingsfrågorna faktiskt var essensen i kursen. I så fall har jag avvikande uppfattning»

Projektarbetet
67 svarande

- -»1 1%
3 4%
OK»21 31%
19 28%
++»23 34%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.89

Duggan
67 svarande

- -»5 7%
5 7%
OK»23 34%
18 26%
++»16 23%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.52

6. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Bättre PP"s och mer avancerade sensorer till robotarna. T.ex. avstånd i cm etc »
- Duggan var som sagt för simpel. Lite bättre föreläsningar, speciellt mer intressanta föreläsare.»
- duggan, upplägget på matlab. att det var alldeles för få labbhandläggare och offlineprogrammeringen. även att designen av bulldozern var så styrd tycker jag var dåligt. antingen borde man även kunna backa eller ha en extra motor eller servo om man ville det. med nuvarande regler finns det i princip bara en design man kan göra vilket gör det väldigt krystat med all brainstorming i början och olika utsållningsmetoder.»
- Krävs MYCKET bättre och tydligare riktlinjer angående rapporten så att man faktiskt förstår vad som lärarna är ute efter att man ska lära sig under skrivandet av rapporten. På tok för otydligt! Regelverket i projektet måste förenklas eller fler byggpass. Mer fokus på vad man faktiskt kan fixa med bara mjukvara.»
- Informationen från början, att de faktiskt kräver något av oss istället för att säga att det kräver väldigt lite, och sedan göra det ändå. Fler byggpass hade också varit bra»
- Strukturera upp de dokument som ger information och stöd under projektets gång.»
- Info om att vi inte fick ta robotarna från bygglokalen, och bygga på annan plats, utanför schemalagd tid. Bör bli något tydligare röd tråd i föreläsningar. De flesta stod och sa samma sak, kändes som om alla hade som uppdrag att ge "inledande automation och mekatronik" på sitt pass. Kändes inte riktigt som någon visste vad alla föreläsarna tänkte ta upp. Till Bertil: samma slides, om och om igen, säga samma saker, föreläsning efter föreläsning när man talar om retorik och hur man lägger upp en presentation, inte trovärdigt.»
- Projektrapporten är för komplicerad för den uppgift som vi fått. Jag uppfattade att kursen skulle vara en "insperation" till automation och mekatronik men ni har gjort kursen väldigt otydlig då lärarna säger olika saker och gjort en rapport som är för avancerad för vårt projekt. Under kursen har vi bara haft föreläsningar om hur olika mekatroniksa system serut och fungerar i fabriker men det hade varit kul med ett "studie besök" till Volvo eller liknande då vi elever kan få se ett mekatroniskt system in action.»
- Det kändes som att kursen fanns där för att den ska finnas där, inte för att någon ska ha lärt sig något. Det roliga många kände inför att få bygga robotar som skulle tävla mot varandra förtogs väldigt snabbt av att den segdragna process alla var tvungna att gå igenom för att ens få börja bygga sin robot.»
- det skulle vara bra om man fick ett föreläsningsschema där det står vad alla ska handla om.»
- Mer information om materialet man har att tillgå och mer hjälp för att få den fungera. Brist i kunskapen på byggpassen»
- rittekniksföreläsaren»
- Inget speciellt, allt fanns bara man läste igenom allt som fanns på pingpong. Så förtydligande om att det är viktigt att göra det.»
- Mer föreläsningstid borde avsättas till ingenjörsmetodiken, mer ingående och konkret information om hur man gör alla de olika matriserna, funktionsträdet etc. Reglerna till robottävlingen var vansinnigt tvetydiga och allmänt otydliga. »
- Duggan var nästan för lätt.»
- Informationsflödet»
- De två största bristerna är avsaknaden av fler byggpass. Det vore också bra om "tävlingen" var rättvisare. Det är inte kul att skrota sina bästa idéer p.g.a. materialbegränsningar (svårt att bygga komplexa mekaniska system) för att sedan möta en motståndare som använder sig av lego technic i sin konstruktion.»
- Lite mer tid att bygga robot, och möjlighet att låna med programmeringsdock för att programmera utanför byggpassen.»
- Alldeles för stor bredd och för lite kommunikation mellan föreläsarna. Kursen knyts inte ihop på ett bra sätt.»
- Bättre kommunikation mellan olika föreläsare/lärare. -Då man frågar en lärare om hjälp och gör exakt som denne säger och man får skit av en annan lärare. Känns inte som de vet vad de andra lärarna säger och gör. Reglerna i robot-tävlingen bör vara entydiga på både Lindomholmen, Johanneberg!!!!! »
- Tydligare datum för deadlines för projektrapporten. Kanske nämna datum #1 under en föreläsning? Rapport-PMets bild av delarna "A, B, C, D, E, F, Inlämning 1, E, F, G, H, I, J, Inlämning 2, K, Inlämning 3." gav en uppfattning om att man hade mer tid innan första inlämningen än vad man hade.»
- Förutsättningarna inför tävling med robot mot Lindholmen. Både gällande material och regler»
- Mer information om vad de olika passen på labbschemat handlar om samt vad som komma skall inom projektet.»
- Svår kurs att överblicka. »
- Tydligare regler till nästa år pga av regelbråk mellan Z och H»
- Det rådde en del oklarhet i vad som skulle vara med i projektrapporten där lärarna gav olika information.»
- Möjligen lite mer tid för roboten! Se över reglerna för tävlingen»
- Vissa föreläsningar var onödiga»
- Tryck hårdare på att det inte finns obegränsat med till att bygga på robot.»
- Olika information i projekt-pm och rapportmall. Information från lärare angående innehåll i rapportinlämning stämmer inte överens med bedömning. »
- Bertil skall inte vara ansvarig för föreläsningar i något annat än möjligtvis hans eget specialitetsområde automation. De tekniska detaljerna kring projektarbetet bör förtydligas, t.ex tidbudget, vi la ner väldigt många timmar på att utforma den bästa robotidén men tidsbudgeten som vi inte fått reda på innan innebar att den inte gick att bygga.»
- det var svårt att förstå hur ni ville att att tabellerna skulle se ut eftersom vi hade ganska strikta ramar.»
- Ta en titt på extraföreläsningarna och se om något kan plockas bort (stressbehandling?)»
- Inlämningsdatum ligger för tätt »
- reglerna för robottävlingen mååååste bli tydligare!»
- Regeltolkningarna! Framförallt mellan Z och H men även inom Z»
- Kort tid till de första inlämningarna»
- Metoderna man följde för att ta fram konceptet för roboten i de första stegen begränsade mer än hjälpa oss. Kanske var instruktionerna svåra att tolka. Avsätt tycker jag man ska jobba med fler funktioner innan man tar fram lösningar till löverläggande funktioner som "tar bort varandra"»
- mer lättförståliga instruktioner vid rapportskrivning och respons av rapporten. väldigt industri inriktade föreläsningar, skulle varit bra om man tog upp mer olika områden som automation och mekatronik kan användas inom, tex. produktutveckling»
- Visserligen var många föreläsningar intressanta men de flesta bidrar inte särskilt mycket till själva projektet/rapporten. »
- se punkt 1»
- Presentationsteknikföreläsningen var bara frustrerande för att den gav ingenting pga att den var i sig själv en dålig presentation. Behöver specificera i början att man bara får jobba på de utsatta byggpassen. .»
- Föroläsningar. För brett så de är svårt att se vad som är relevant till kursen.»

7. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Bra laborationer»
- Cad i catia, matlab ( mer!)»
- Projektet är som idé bra men behöver utvecklas mer och med MYCKET tydligare riktlinger angående rapportskrivning och redovisning.»
- Duggan»
- De praktiska delarna är jättebra.»
- Byggprojektet med rapportskrivning, mkt bra och roligt. Volvoföreläsning och andra specifika, inspirerande exempel på vad man kan göra efter utbildningen.»
- Rotot byggandet och CAD»
- Bra med CAD och byggpassen! Första byggpasset var otroligt bra att alla i gruppen fick prova på att löda, alla fick prova programmering, etc.»
- det mest var bra så det borde inte ändras så mycket.»
- Genomgångarna under byggpass, CAD och offline programmering som snabbt gav tillräckligt med kunskap för att kunna klara av uppgifterna.»
- Bra med så många olika moment»
- Ja, allt.»
- Introduktionen till ingenjörsmetodiken. Projektets koppling till robotik.»
- Robotprojektet var superkul!»
- Projektet»
- Tempot har varit lagom högt även om vissa delmoment kan behöva justeras lite.»
- Föreläsningarna var inte väldigt givande. De var ganska avslappnande och hjälpte en komma in i högskole-känslan, men informationen kändes ofta ganska onödig.»
- Bygga en egen robot. Tävlingen i slutet.»
- Att den är fokuserad på att jobba i projekt. »
- Robotlabbarna »
- Att bygga en egen robot har varit både lärorikt och roligt.»
- Robotbyggandet»
- Robotprojektet, föreläsningarna.»
- projektarbetet, inspirationsföreläsningar från olika arbetsområden, arbete i proojektgrupper»
- cad-delen och robotbygget»
- Projektarbetet med roboten»
- projektarbetet, labbarna, PPU-labbet, tävlingen»
- Bra koncept överlag, vill gärna ha mer cad, men de är kanske ett eget intresse»
- Volvo föreläsningen samt CAD-tillfällena, de var väl genomförda och bra handledda. »
- Att få lära sig skriva en teknisk rapport. Ett praktiskt bygge.»
- Cad-övningar och projektarbetet. »
- Konstruktion. »

8. Samläsning med Högskoleingenjörerna och Civilingenjörerna

Hur anser du att samläsningen mellan de olika programmen fungerade,

67 svarande

--»0 0%
5 7%
OK»33 50%
18 27%
++»10 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5

- Jobbigt att ta sig till Lindholmen, kostar» (-)
- det var inte så synkat, tex att vi körde med olika regler i tävlingen!» (-)
- Vi har inte påverkats av varandra särskilt mycket, ända tråkiga är att ha föreläsningar på olika platser och att reglerna var olika mellan de två olika grupperna. » (-)
- Lokalen på lindholmen var dålig. Hörde mer av busiga lindholmare än föreläsare i den lokalen, dålig luft också. I HA4 var det inga problem.» (OK)
- Vet inte vilken skillnad det hade gjort om vi hade haft separarade föreläsningar.» (OK)
- Lite sämre luft i lektionssalen, annars märktes det inte så mycket. Jag tyckte lite synd om dem att de var tvungna att resa så mycket.» (OK)
- enda skillnaden var att vi hade några föreläsningar på Lindholmen, vilket inte var så jobbbigt.» (OK)
- Vi satt bara bredvid varandra under föreläsningar såvitt jag vet. Det kan inte gå så mycket fel då!» (OK)
- Märktes inte av så mycket då klasserna nog mest höll sej för sej själva. Inga större problem att ta sej till Lindholmen» (OK)
- Fungerade bra förutom att domarna behövde diskutera hur reglerna skulle tolkas» (OK)
- Det har inte varit några direkta problem och har oftast fungerat som man kan förvänta sig av en större grupp. Högskoleingenjörerna verkar dock ha en högre andel elever som sitter och surfar, mailar, kollar på film och gör annat, som i alla fall för mig är störande, under föreläsningarna.» (OK)
- Vissa av föreläsningarna på lindholmen var i dåliga salar, som läckte och hade dålig akustik.» (OK)
- Tja, förutom att vi i tävlingen körde med lite olika regler (som resulterade i en hetsig debatt i finalen) var allting bra.» (OK)
- Vi hade tydligen fått olika kriterier inför finalen, vilket gjorde vissa lite griniga från båda sidor.» (OK)
- Inga problem med att ha en del föreläsningar på lindholmen men kvalitén på de föreläsningarna var inte särskilt bra. Vissa föreläsningarna saknade mening i mina ögon. Tex föreläsningen om rit-teknik var en katastrof rent ut sagt. Föreläsaren var obrydd, gick snabbt och oengagerat igenom den och sa att detta var helt onödigt.» (OK)
- Onödigt att ha final mot mekatronik iochmed att dom hade andra förutsättningar» (OK)
- De var inget speciellt med det. » (OK)
- Det fungerade bra helt enkelt, inga problem inträffade.» (+)
- Samma tävlingsregler bör gälla för båda program.» (+)
- Det var trevligt att träffa några andra än bara Z» (+)
- Ibland dumt när infon skall delas upp» (+)
- Reglerna i tävlingen hade tolkats olika på johanneberg och lindholmen så det blev konflikt i finalen. Lärarna borde ha haft bättre kommunikation så samma regler gäller på båda ställena.» (+)
- Det fungerade väldigt bra för Z med tanke på att nästan alla föreläsningar var hos oss. Vet inte vad de tyckte dock. Tyckte att det var synd att vi inte hade samma regelverk gällande robottävlingen, de hade möjlighet att bygga hemma med egna delar, vi hade andra regler för när roboten lämnade planhalvan. Blev riktigt struligt i finalen och alla var nog ganska besvikna.» (+)
- Roligt att tävla mot en annan klass och få se lite av lindholmen» (+)
- Mycket roligt att samarbeta över sektionsgränserna, behövs nog ännu tydligare samarbete egentligen.» (++)
- Dock lite trångt i salen.» (++)
- Dock var tävlingsreglarna otydliga vilket gjorde att den "rätta" roboten kanske inte vann i finalen. Men det jick smidigt att slå ihop klasserna. » (++)
- inget problem alls» (++)
- Bortsett från sista robotfighten så var det inga problem alls» (++)

9. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Bra idé att ha en sådan här introduktionskurs till det man möjligtvis kan komma att jobba med senare i livet. Dock lite till synes orelevanta förelösningar ibland.»
- Rapporten är hopplös att skriva, man vet inte vad eller varför man ska skriva något och det är grymt svårt att få någon av de ansvariga att tala om vad dem är ute efter egentligen.»
- Röriga kursdokument samt information»
- Kursen har varit otydlig mest eftersom att ni lärare säger olika saker och att raporten är för svår.»
- För mycket konstiga föreläsningar. Dålig röd tråd i det hela»
- Kursen gav en bra inblick i AoM och var intressant.»
- En ganska kul kurs som ger en bred inblick i var programmet handlar om men ibland blir lite väl spretig/grund.»
- Bra introduktions kurs!»
- Väldigt mycket infoföreläsningar som inte hörde till kursen men som antagligen behövs ändå»
- Lite flummig till och från och mycket av föreläsningarna och labbarna gick igen saker som var mer demonstrativa. Ganska skön inledande kurs dock och robotbyggandet var väldigt roligt. »
- Rapporten var jobbig och föroläsningarna oftast torra så varför en 4? konstruktionen av roboten var så förbannat rolig!»

Betyg
65 svarande

2 3%
4 6%
18 27%
35 53%
6 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.6

10. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- pedagogik?»
- Jan Alve Svensson förtjänar detta.»
- Lite väl fattig lista med alternativ. Är det Bertil som skrivit den? ,P Min röst går till Jan-Alve.»
- Han höll bara två föreläsningar detta gjorde att jag ej kan avgöra om han är duktig eller ej.»
- Han hade en tendens att upprepa sig. Om onödiga saker. Så som vad han hade jobbat med innan han blev lärare. Torbjörn, däremot, var pricksäker och lagom allvarlig och skulle vara mer rimlig kandidat.»
- Bra respons online men såg inte till honom i skolan. Och synd att han inte kunde fullfölja kursen. »
- Verkligen inte, var ganska långtråkig, fångade ingen uppmärksamhet, var inte interaktiv med gruppen, pratade för mkt om Sina egna erövningar»

Examinator Bertil Gustafsson
67 svarande

Ja»10 22%
Nej»34 77%
Ej svar»23

Genomsnitt: 1.77

11. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Tycker detta är bra!»
- bra enkät»
- Alla frågor där man ska "värdera" se till att det bara finns jämt antal alternativ att ta ställning på, så man tvingas att ta ställning till om det faktiskt var bra eller dåligt»
- Mycket bra enkät.»
- Bra utvärdering»
- Hade inte skadat om det fanns bilder på Föreläsarna/övningsledarna, iallafall jag blandar ihop dem så kunde inte betygsätta dem.»
- Känns komplett.»
- Man borde kunna kommentera examinationsformer, inte bara skriva alternativa examaminationer.»
- Inget jag tyckte som saknades :)»
- de e bra :)»
-
- Allt fungerade bra.»Kursutvärderingssystem från