ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fastighets- och Entreprenadjuridik, LBT117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-31
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Fastighets- och entreprenadjuridik LBT117( Peter Olsson och Ingmar Svensson)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?*

- Jag tycker att de båda två var bra»
- det var helt okej»
- bra»
- Bra»
- ok»
- VÄldigt bra och pedagogiska»
- Bra, engagerade och lagom tempo, dock är föreläsningstimmarna värdefulla och även om 3 h är bättre än 4 så kanske inte en hel föreläsningsdag ska bytas ut mot "egna" semenariearbete»
- Bra, lärarna ha varit hjälpsamma och ambisiösa»
- Mycket bra. Kompetenta lärare (de verkar inte ha någon pedagogisk utbildning men de gör det väldigt bra ändå)»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?*

- Peters var ibland lite ostrukturerade. Hans första kunde ha innehållit lite mer introduktion. Ingmar kunde ibland snurra ihop det för en. Ibalnd förstod man inte riktigt vad det var som var rätt.»
- kunde ha haft ett annat upplägg, den första föreläsningen tycker jag skulle innehålla mer om vad kursen skulle innehålla samt mer info om själv ämnet. »
- bra, men kunde kanske vara lite mer engagerade och gå igenom och skriva upp på tavlan mer, i bland hängde man inte riktigt med om vad som va rätt o fel.»
- bra, lärarna har förklarat olika fall så man får en inblick i hur man kan föra vissa resonemang»
- ok»
- Samma som ovan»
- Intressanta och givande»
- Bra! Men kanske lite få. Skönt att vi fick tid för att göra uppgifterna, men en föräsning i veckan är nog lite för lite.»
- Bra. Kanske lite för få föreläsningar»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur?*

- Helt ok!»
- boken var bra»
- den va bra, lätt att förstå och tog upp många verkliga fall att referera till. »
- Informativ men väldigt tråkig att läsa»
- bra»
- Bra, lättläst så att man kunde hänga med!»
- Bra att vi koncentrerade oss på de 3 huvudkapitlerna och lärde oss de bra istället för att få lite kunskap om mycket»
- Ganska bra. vissa kapitel skulle behöva vara mer utförliga. Förklairingarna är lite fattiga. ( har diskuterat detta med läraren)»
- Bra. Lagom omfattande»

4. Vad tycker du om seminariefrågorna?*

- Bra, till viss del lite enkla. Bra med genomgång på lektionstid. Bra sätt att lära sig»
- ett bra sätt att lära sig»
- de va bra, man lärdig sig mycket när man fick leta upp alla fakta själv! »
- Man får tänka själv runt ett problem, bra upplägg»
- bra»
- Bra då man själv fick tänka efter innan vi gick igenom allt på lektionen. Man lärde sig en del på detta.»
- Bra upplägg att gå igenom dem efteråt och "tvingande" att göras i förväg.»
- Bra»
- Väldigt bra eftersom tentan och sättet man angriper ett sådant problem stämmer bra överens med seminariefrågorna»

5. Vad tycker du om tentan?*

- Den kändes kanon bra, men resultatet var uselt. Så jag vet inte om det var tentan eller jag som var dålig?»
- tentan kändes mycket bättre än vad resultatet visade»
- bra upplägg,,och den var inte för svår. »
- bra, den följer mallen som vi fått lära oss. Samma upplägg som seminariefrågorna, bra att det inte var helt annorlunda som vissa andra kurser.»
- ok»
- Bra upplägg och variation på frågorna»
- Rättvis, inget krångel utan grundläggande nivå för att klara av med hjälp av föreläsningarna»
- Bra, inga konstiga luriga frågor... (fast vi vet ju inte hur det har gått än)»
- Bra. Ibland kan man kanske tycka att det skulle vara fler mindre frågor istället för 4 stora..»

6. Vad tycker du om upplägget på kursen, med seminariefrågor och tenta?*

- Kanon bra med seminariefrågor. Det fick en att komma igång att plugga, plus att man hade bra frågor att plugga på inför tentan»
- lite mer info om juridik innan man ficj frågorna»
- mycket bra, jag gillar detta sättat att jobba. »
- Funkar»
- bra»
- Passade mig väldigt bra, myckeat pedagogiskt.»
- Bra!»
- Bra»
- Bästa sättet för denna typ av kurs!»

7. Kunde något ha gjorts annorlunda?*

- Bättre introduktion till kursen och fler föreläsningar.»
- första föreläsningen»
- nää , kursen e bra som den är. »
- Det funkar, fast det hade vart bra om allt material som delades ut även fanns tillgängligt på kurshemsidan»
- vet ej»
- Nej»
- Inte ta bort hela föreläsning till förmån för semenariearbete som inte tog 3 h!»
- Att ta vara på föreläsnimgar som finns schemalagd..»
- Kanske fler föreläsningar»

8. Vad tycker du om betygsbedömningen?*

- Jag hade helt klart hoppats och trott på ett bättre resultat på både seminarieuppgifterna och på tentan. Mao aningen snåla med betygen.»
- bra»
- bra, men fattar inte rikrigt hur pluspoängen från seminarieuppgifterna funka. »
- funkar»
- bra»
- Rättvist»
- Vet ej!»
- funkar bra»
-

9. Vad har varit bra med kursen?*

- Intressant kurs där man lärt sig mycket. Mycket tackvare Ingmar som varit riktigt bra.»
- intressant ämne»
- man fick tänka mycket själv!»
-
- användbara kunskaper»
- Det mesta, tycker inte att de ska ändra på något direkt tills nästa år.»
- Lärorik»
- diskussioner och relevanta uppgifter»
- Lärarna»

10. Vad har varit mindre bra?*

- Främst betygsättningen»
-
- lite ostrukturerade föreläsningar!»
-
- vet ej»
-
- Inga komentarer»
- Boken..»
- Det tillåts lite för mycket "dumma" frågor. Om en enda person inte förstår så drabbar det alla andra som faktiskt hänger med och i princip måste sitta och vänta på att föreläsningen ska fortsätta. Sådant får tas på rast eller efter föreläsning så funkar allt bättre.»

11. Har kursen relevans i vår utbildning?*

- Absolut »
- ja absolut»
- ja det har den verkligen!»
- Jag tror det, vi får en inblick i den här juridiken.»
- ja»
- Ja, väldigt mycket då man förstår hur stort ansvar man har efter säljning av fastighet/entreprenad,»
- Absolut! Synd att det inte finns rättpraxis inom entreprenadjuridik. Svårt att få en korrekt bild av hur det går till vid tvister.»
- JA! Verkligen!»
- Absolut!»

12. Förslag till förbättringar till nästa år*

- Bättre intro, fler föreläsningar»
-
- bättre föreläsningar!»
-
- vet ej»
- Inget jag kommer på.»
- Kanske att någon platschef från byggföretag eller motsvarande redogör för någon tvist»
- Bättre kurslittrat»
- Nej»

13. Allmänna åsikter om kursen*

- Bra, intressant och givande»
- rolig kurs»
- mycket bra och intressant kurs, har man nytta av även utan flr skolan och arbetslivet. »
-
- bra»
- Roligt och givande. klart den bästa jag har läst.»
- Relevant och givande. Engagerade föreläsare!»
- Bra intressanta lärare, synd att dom inte har så mycket erfarenhet av att ha jobbat i byggbranchen.. (men man kan väl inte få allt här i livet :))»
- Se ovan»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från