ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

4 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 25%
1 25%
2 50%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fokus verkade ligga på sånt som det är enkelt att konstruera tentatal på istället för på sånt som är användbart. Diagramritning för hand och hitta placering av nollställen utan Matlab var kanske bra för 20 år sedan, men nu är det förlegat. Detta verkade de som höll i kursen inte ha insett1» (2)
- Hade inte så stora förväntningar men tyckte att vissa saker som togs upp i kursen mest kändes som om de var där eftersom det var lätt att göra tentatal på dem.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

4 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 50%
1 25%
5 (mycket relevant)»1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75

- Den skulle kunna vara relevant om den vore upplagd på ett bra sätt.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

4 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 50%
2 50%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Konstigt att det inte kom någon uppgift om att hitta regulatorparametrar t ex. med leadfilter. Dessutom kändes det som alldeles för många poäng krävde att man kunde sätta upp momentbalanser som inte är en stor del av kursen.» (3)
- Tycker att uppgift 4 var taskig eftersom det bara var en uppgift på räkneövningarna som tog upp moment balanser. Hade man fått enheter så kunde det ha gått men kursen handlar egentligen om att lära sig analysera system inte modellera!» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

4 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 25%
50-75%»0 0%
>75%»3 75%

Genomsnitt: 3.5

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
1 25%
1 25%
5 (mycket bra)»1 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skapade lite för lite förståelse kring varför det var på ett visst sätt.» (3)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
1 25%
2 50%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det tog för lång tid att gå igenom uppgifterna och det var för stort fokus på matten.» (2)
- Ibland för stort fokus på det matematiska och inte så mycket på fysiken runt omkring. Det blev dock bättre senare i kursen men det är fortfarande en bit kvar.» (3)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
2 50%
1 25%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 25%
0 0%
3 75%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Tycker du att kursen ska vara rekommenderad för kommande TM-studenter?

4 svarande

Ja»3 75%
Nej»1 25%

Genomsnitt: 1.25

- Inte om inte upplägget ändras så att den fokuserar på relevanta saker.» (Nej)

10. Anser du att dina förkunskaper var tillräckliga?

3 svarande

Ja»2 66%
Nej»1 33%

Genomsnitt: 1.33

- Lite mer el-kunskaper hade iofs inte varit fel.» (Ja)
- Både ja och nej. För själva reglertekniken men inte alltid för att sätta upp modellerna själv. Där hade behövts mycket mer utförliga lösningar i lösningskompendiet. Förstår inte riktigt varför så mycket matte repeterades när så lite tid las på att repetera de fysikaliska lagar som styr.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

3 svarande

Ja»0 0%
Nej»3 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 25%
2 50%
1 25%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Nog snarare en 6 poängskurs än en 7,5 poängskurs.» (2)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

4 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 33%
2 66%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.66

- Tyckte nog att övningskompendiet kunde legat uppe på kurshemsidan också så hade man inte behövt skriva ut den om man inte behövde. » (2)
- Köpte boken begagnad. Vill för övrigt påpeka att det är väldigt snålt att sälja gamla tentor! De bör läggas upp på kurshemsidan som i en normal kurs! (Det är dessutom väldigt dumt ur miljösynvinkl att skriva ut så mycket ENKELSIDIGT. Ett fruktansvärt trädslöseri! Om de istället bara hade legat på kurshemsidan hade många åtminstone skrivit ut dem med 2 sidor per sida och vissa hade endast läst dem på datorn.)» (3)
- Lånade den av en kompis!» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
4 100%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

4 svarande

Ja»2 50%
Nej»2 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.5

- Information om inlämningsuppgifterna kom ut alldeles för sent. Dessutom låg inte matlabprogrammet som behövdes för labbförberedelse uppe på hemsidan i tid.» (Nej)
- Det mesta! Om de lärde sig att lägga upp saker på kurshemsidan i tid vore det bra! Och om det står i t.ex. kurs-pm att något ska finnas på kurshemsidan så bör det också göra det.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra fördelning mellan föreläsning och övning. Det är också bra att det finns en räknestuga om man behöver hjälp med specifika uppgifter. »
- Inlämningsuppgifterna!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gamla tentor bör läggas upp på kurshemsidan. Skulle tycka att det vore mer vettigt om en av inlämningsuppgifterna behandlar hur man kan utnyttja datorhjälpmedel i reglertekniska beräkningar istället för att vara så lika de uppgifter man ändå ska räkna själv.»
- Fokus bör ligga på vad som är användbart istället för vad som är enkelt att konstruera tentatal på. Gamla tentor bör ligga på kurshemsidan!»

20. Övriga kommentarer

- Känns väldigt onödigt att göra utvärderingen en gång till, speciellt då det bara skilde på en enda fråga - om det studiesociala. Känns inte speciellt anonymt längre och därför hänvisar jag till den andra utvärderingen. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från