ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik - Dynamik 2011/2012, TME031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Anders Boström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»8 15%
Cirka 20 timmar»14 26%
Cirka 25 timmar»18 33%
Cirka 30 timmar»8 15%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.77

- 10 max» (Högst 15 timmar)
- Höll lågt tempo fram tills sista två veckorna. Tyvärr blev duggapoängen lidande utav detta.» (Cirka 20 timmar)
- Lade givetvis fler timmar under tentaveckan.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»4 7%
25%»0 0%
50%»3 5%
75%»14 26%
100%»32 60%

Genomsnitt: 4.32

- Mycket bra övningsledare (Rebecka) och mycket bra föreläsningar med Anders!» (100%)
- Missade någon övning/föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 62%

Genomsnitt: 3.05

- Det är bra att göra som i statik och hållfasthetslärakursen där man går igenom vilka mål man har gått igenom. Det ger en väldigt tydlig bild av vad man behöver kunna» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 15%
Ja, i hög grad»34 77%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.9

- Uppgifterna på tentan var väldigt svåra, varken uppgifter i boken eller på duggorna var i närheten av lika svåra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»16 30%
Mycket stor»31 58%

Genomsnitt: 3.39

- ej närvarat» (Mycket liten)
- Anders experiment på föreläsningarna gjorde i princip kursen. Tyvärr missade jag "slå-på-pinne"-experimentet.» (Mycket stor)
- Har varit en bra blandning med både föreläsningar, övningar, räknestugor, duggor och datorövningar. Datorprojektet i Matlab var kanske lite för svårt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»23 43%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.77

- Jag tycker mekanikboken är dålig. Alldeles för få bra exempel på räkneexempel och texter är svår att få en bra överblick från. Ledningarna som lades upp hjälpte mycket vid problemlösningen men det borde ingå i boken!» (Mycket liten)
- Jag använde i princip bara boken på grund av uppgifterna. Teorin är rörig.» (Ganska liten)
- Uppgifterna i boken var väldigt lätta i jämförelse med uppgifterna på tentan.» (Ganska liten)
- Jag tycker inte att boken är så bra, det är inte så tydliga exempel och texten är lättläst, men på något sätt ändå svår att förstå...» (Ganska stor)
- En stor nackdel med övningarna i läroboken är att det i facit bara finns svar, om det fanns stegat lite om vilka samband som gäller osv så skulle man kunna se vart man gör fel i en uppgift. Kollar man i facit nu efter att ha suttit med en uppgift i en timma och upptäcker att det är fel så är det väldigt svårt att felsöka. » (Ganska stor)
- Att läsa sig till nått i boken är otroligt svårt» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»33 62%

Genomsnitt: 3.56

- Det är jobbigt när man inte kommer in på kurshemsidan under nästan en hel dag 2 dagar innan tentan. Det har också varit svårt att ens komma in på studentportalen under perioden.» (Ganska dåligt)
- Pingpong är smidigare än studentportalen tycker jag! Speciellt när det gäller dokumenthantering. Det är väl dumt att ha två olika plattformar» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att komma in på studentportalen stundtals även om det inte specifikt beror på kursen. » (Ganska bra)
- Det bästa jag varit med om hitills på Chalmers. Väldigt strukturerat och bra framförhållning. Toppbetyg! » (Mycket bra)
- Super!» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om övningarna?

49 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»33 67%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Övningsgrupp a Hossein: (16 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra11 68%
Mycket bra5 31%

Genomsnitt: 3.31

- ej närvarat» (?)
- Var aldrig där.» (?)
- Det är inte så bra att man har både föreläsning och övning samma förmiddag med bara 15 min rast. Det blir för långdraget!» (Ganska bra)
- Hossein är bra. Kanske lite väl snabb. Oförståeligt att uppslutningen var så dålig i hans sal.» (Ganska bra)
- har ej varit på övning» (Ganska bra)
- De var bra men var bara på 2 eller 3 så kan ej ge högre betyg.» (Ganska bra)
- Det var bra att det inte var så stor grupp hos Hossein för han jobbade bra med att få oss att förstå. Han sa att vi kunde komma och be om hjälp närsomhelst vilket var ovärderligt.» (Mycket bra)
- Förutom att förklara tydligt så tar Hossein sig tid att även förklara på ej undervisningstid. Har även haft kontakt med Rebecka utanför undervisningstid med bra resultat.» (Mycket bra)

Övningsgrupp b Rebecka: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 23%
Mycket bra10 76%

Genomsnitt: 3.76

- Hinner sällan med alla uppgifter. Plus för tydlighet. Dock kanske lite väl tydlig i vissa fall, då väldigt mycket tid går åt till att skriva upp uppgiften på tavlan. » (Ganska bra)
- Rebecka är sjukt grym!!!» (Mycket bra)
- Rebecka är väldigt pedagogisk och tydlig och man lämnade varje övning med användbara anteckningar. Massa kred till henne!» (Mycket bra)

Övningsgrupp c Peter: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 11%
Mycket bra8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Strukturerade genomgångar och högre tempo än föreläsningarna» (Mycket bra)

Övningsgrupp d Björn: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra6 100%

Genomsnitt: 4

Övningsgrupp e Emma: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 20%
Mycket bra4 80%

Genomsnitt: 3.8

- Vill ge ett extra stort beröm till Emma Tivesten som varit mycket duktig på att lära ut och visat stort engagemang i oss studenter.» (Mycket bra)
- Mycket tydliga och bra genomgångar.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om Matlabuppgiften?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»8 15%
Ganska bra»33 62%
Mycket bra»11 20%

Genomsnitt: 3.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kändes som att man lade ner onödigt mycket tid på att gissa värden, något som inte heller gav så mycket.» (Ganska dåligt)
- Väldigt svår, svårt att komma någonstans själv utan kändes som man behövde fråga för ofta. Kändes oftast lönlöst att sätta sig med den själv och klura.» (Ganska dåligt)
- Bra uppgift men övningsledarna hade olika metoder att lösa den och var inte insatta i alternativa lösningsmetoder. Detta gjorde att det blev väldigt rörigt och vi fick börja om från början och göra på ett annat sätt för att kunna få hjälp och lösa uppgiften.» (Ganska bra)
- Kunde även här gå och redovisa hos Hossein även om det inte var schemalagt. All heder åt honom.» (Ganska bra)
- Jag förstod inte riktigt vad vi gjorde förrän hela uppgiften var klar » (Ganska bra)
- Svår men bra! Lite flummigt när man skulle gissa värden för att få rätt.. » (Ganska bra)
- Alltid lika svårt att sätta sig in de här Matlab-uppgifterna. Vissa ledningar för att komma igång är önskvärt.» (Ganska bra)
- Väldigt bra, det hade dock varit kul med någon mer liten detalj för att göra det klurigare» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om ADAMS-uppgiften?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 16%
Ganska bra»33 62%
Mycket bra»10 18%

Genomsnitt: 2.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet nu att det finns ett program som heter ADAMS men jag kan inte använda det.» (Mycket dåligt)
- För lätt. Krävdes ingen förståelse. » (Ganska dåligt)
- förstår poängen med att man vill att elever ska se hur man arbetar ute i arbetslivet, men man har absolut ingen användning av en två timmars laboration eftersom man glömmer det lika fort. » (Ganska dåligt)
- Kunde ha varit lite mer djupgående. Adams verkar vara najs om man är bra på det» (Ganska bra)
- Kunde ha någon mer del som var svårare, så man verkligen fick känna på programmet.» (Ganska bra)
- Kunde vart svårare» (Ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.21


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»30 56%
Har ej sökt hjälp»8 15%

Genomsnitt: 3.86

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 15%
Mycket bra»43 81%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.88

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»33 62%
Hög»17 32%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.3

- Hög arbetsbelastning samtidigt som kursen var rolig» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»32 60%
Hög»19 35%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.35

- som vanligt hög...» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 7%
Gott»25 47%
Mycket gott»24 45%

Genomsnitt: 4.37

- Tråkigt bara att tenta frågorna var mycket svårare än det som gåtts igenom på föreläsningar, övningar och i räkneuppgifter. Nivåhöjningen var för stor på tentan mot hur det varit i övrigt i kursen.» (Gott)
- Bra med senare dugga, man "tvingas" till att hänga med schemat längre» (Gott)
- Saknar lite mer verklighetskoppling. Dock bättre än t ex statik då vissa saker illustrerades på föreläsningarna. MER SÅNT!!!» (Gott)
- En mycket snyggt genomförd kurs. Anders Boström visar prov på mycket rutin och hans övningsledare var utomordentligt duktiga.» (Mycket gott)
- Lärorik och rolig kurs som man känner att man verkligen har nytta av, gav mycket bra förståelse.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rebecka som övningsledare. Dugga i v.3 och 6 jättbra att det går lite tid mellan!»
- Experimenten på lektionerna lärde man sig mycket på, ännu fler vore bra»
- Tycker hela upplägget på kursen har varit bra»
- Hela konceptet.»
- möjlighet till bonuspoäng»
- Räknestugor, Räkneövningar (speciellt Peter Möller) och Anders som föreläsare. Generellt en väldigt bra och välplanerad kurs.»
- Experimenten på föreläsningarna. Inget ger bättre förståelse än att se saker och ting hända i den verkliga världen och inte bara på papper. Mer sånt!»
- Adams och Anders praktiska demonstrationer på föreläsningarna»
- Planeringen.»
- Anders»
- Det mesta var bra, framför allt att man alltid kunde komma upp och fråga om hjälp. Lagom mycket räknestugor. »
- De mkt gedigna föreläsningarna»
- I princip allt.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kommer inte på något»
- Det kändes som att duggorna var för enkla om man jämförde med uppgifter i boken och på tentan»
- bättre facit till övningsuppgifterna, ledningarna som lades upp i år är bra om man inte har en aning om vart man ska börja, men man vet fortfarande inte vart i en uppgift man gör fel. »
- Vet inte»
- Inget.»
- Mekanikboken borde bytas ut till en bättre bok som är lättare att förstå och med fler räkneexempel.»
- En mer meningsfull matlab uppgift, den gav väldigt lite då stor del av tiden gick åt till att gissa värden.»
-
- En MATLAB-uppgift som inte är så orimligt svår. Jag och många med mig upplevde att vi inte lärde oss speciellt mycket eftersom man var tvungen att fråga handledarna stup i kvarten. Den var praktiskt taget omöjlig att göra efter skoltid då inga lärare fanns att fråga. Ett tips är att göra det lättare att relatera till det vi läser i kursen så man ser sambandet mellan föreläsningarna och uppgiften. Det skulle göra den nyttigare och roligare.»
- Försöka lägga duggorna på förmiddagen och föreläsningar som behandlar ämnen som ej ingår i duggan efteråt.»
- Adams»
- Kanske hade varit bättre med ännu fler räknestugor.»

19. Övriga kommentarer

- Väldigt bra föreläsare! »
- Duggorna var lite för lätta i förhållande till de gamla tentorna. Tentan i sig var inte alltför svår men det var ändå nivåskillnad från duggorna»
- Anders är en bra och pedagogisk föreläsare! Han borde absolut vara kvar!»
- Bra kurs! »
- Mycket bra tydlighet under föreläsningar av Anders!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.21
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från