ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande matematik, TMV125, TMV125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara varför ett plan eller en linje beskrivs av ekvationer enligt ovan. Du skall kunna bestämma ekvationer för plan och linjer som beskrivs geometriskt på olika sätt. Du skall kunna beräkna avstånd enligt ovan, inte genom att kunna formler utantill, lär dig hellre idéerna bakom formlerna.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

76 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»34 45%
Mycket bra»33 44%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.32

- Vektorer var svårt. Både Lennart Falk och Dawan Mustafa hade svårt att förklara. Ingen av dem kunde förklara ingående hur en kryssproduktsberäkning fungerar. Dawan erkände till och med att "Jag vet inte hur jag ska förklara det här bättre, och det är det svåraste inom matematiken -- att tänka i 3D -- så jag kan inte få er att se det framför er. Det är bara såhär. Följer ni de här reglerna så fungerar det.". Han påpekade också att det skulle vara mer hjälpsamt att minnas bilden av hur det ser ut än att lära sig formlerna, och visst vet vi alla nu när man använder vad och varför, men vi har inte fått någon förklaring på vad som finns under huven. Det kanske kommer i en senare kurs?» (Ganska dåligt)
- Svårt att få förståelse för objekt i rummet på en tavla. Användning av 3D modeller i en dator kanske skulle kunna användas för ökad förståelse.» (Ganska dåligt)
- Jag hade problem med detta i början av kursen.» (Mycket bra)
- Rätt mycket nytt att lära sig men jag är nöjd med det vi lärt oss.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten : Ha en känsla för derivatans innebörd i tillämpningar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

77 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»30 40%
Mycket bra»40 53%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.45

- Det gavs en del konceptuell fördjupning, som jag tycker borde ha funnits med redan i gymnasiekurserna.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: ge exempel på funktion som är injektiv och kunna förklara hur man kan avgöra att den är det. Att kunna bestämma inversen till en given funktion. Att kuna beräkna inversens derivata med hjälp av sambandet mellan funktionens och inversens derivata.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

77 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»10 13%
Ganska bra»35 46%
Mycket bra»28 37%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.18

- Det här upplever jag att vi var många som hade problem att greppa.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: bestämma alla asymptoter till en funktion, att kunna avgöra i vilka intervall funktionen är växande eller avtagande, konvex eller konkav, kunna bestämma alla lokala extremvärden och inflexionspunkter och med stöd av allt detta kunna rita funktionens graf. Att själv kunna avgöra med vilken precision en graf behöver ritas för att en viss fråga skall kunna besvaras. Att, i samband med studiet av grafen, kunna bestämma en funktions värdemängd och besvara frågor som: Hur många läsningar har ekvationen f(x)= a? För vilka x är f(x)> g(x)?
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

77 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»43 58%
Mycket bra»22 29%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.14

- När man inte förstår, blir det inte lättare av att läraren skriver på tavlan i ett mycket högt tempo.» (Ganska dåligt)
- inte tillräckligt grundligt förklarat» (Ganska bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 46%

Genomsnitt: 3.07

- Vi har fått se målen, men jag litar på er, och lade min tid på matten istället för att läsa kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mest av lathet..» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var en ganska spretig kurs, så det var kanske lite svårt att få riktig överblick på vad som var relevant och hur man skulle prioritera.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

71 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»62 87%
Nej, målen är för högt ställda»7 9%

Genomsnitt: 2.07

- Det spenderades kanske lite väl mycket tid med gymnasierepetition. Mer tid borde ha lagts på de fördjupning av de nya koncepten och på rigorös bevisföring.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som att kursen innehåller väldigt många moment, och för en som jag, som inte kommer direkt från gymnasiet och dessutom varit dålig på att repetera på egen hand i sommar, är det väldigt tuffa mål. » (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

72 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 25%
Ja, i hög grad»54 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Tyckte tentan innehöll lite för mycket poäng för arcusfunktioner.» (I viss utsträckning)
- Stora delar var sådant jag var förberädd på sedan var det några grunder jag insåg att vi inte fått förklarat.» (I viss utsträckning)
- vi gjorde ju en tenta. och duggorna var bra.» (Ja, i hög grad)
- Alldeles för svår dock...» (Ja, i hög grad)
- Kluriga tentauppgifter som krävde god förståelse.» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra upplägg på tentan då den verkligen testar alla olika områden.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»35 45%
Mycket stor»35 45%

Genomsnitt: 3.33

- Insåg i slutet av kursen att det hade varit mycket smartare att ligga i fas med föreläsningarna istället för övningarna, mycket under föreläsningarna går så fort att det lätt går över huvudet på en.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var jättebra, men jag kunde tyvärr inte besöka så många.» (Ganska stor)
- dawan mustafa är svår att förstå när han förklarar uppgifter, men är mycket bra för övrigt» (Mycket stor)
- Lennart Falk är bra på att förklara.» (Mycket stor)
- Lennart är en mycket bra lärare» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»15 19%
Ganska stor»36 47%
Mycket stor»24 31%

Genomsnitt: 3.09

- Engelsk matematisk litteratur är tämligen avskräckande 08.00 måndag morgon.» (Ganska liten)
- Har främst använts till uppgifterna» (Ganska liten)
- usel bok» (Ganska liten)
- Gillar dock inte calculus» (Ganska stor)
- Jobbigt bara att boken är så tung.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 33%
Mycket bra»50 64%

Genomsnitt: 3.63

- Den fullföljde väl sitt syfte och erbjöd viss information, men kursen har inte varit särskilt webbaserad.» (Ganska bra)
- Bra flyt men riktigt ful kurshemsida.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 33%
Hög»43 55%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.72

- Nollningen tar mycket tid men la man bara lite extra tid på sidan åt pluggande så gick det bra.» (Lagom)
- Tror jag. Blir den högre riskeras förståelsen.» (Lagom)
- Jag hann bland annat flytta två gånger under den perioden, och hade inte så värst mycket tid till matte. Mot slutet av läsperioden hade jag inte haft en enda ledig eftermiddag på två månader, och då överdriver jag inte. Jag inser att den stressen är individuell, men många flyttar och det tar trots allt ett tag att komma igång med hushållet parallellt med skolan.» (Hög)
- hög, men det behövs i början.» (Hög)
- Det har blivit ganska många kvällar fram till 22:00.» (Hög)
- på gränsen till för hög» (Hög)
- för mycket info, sålla lite mer» (För hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»26 33%
Mycket bra»35 45%
Har ej sökt hjälp»11 14%

Genomsnitt: 3.67

- Väldigt många behövde hjälp på övningarna vilket gjorde att övningsledaren inte hann hjälpa alla» (Ganska dåliga)
- få lärare på mycket elever» (Ganska bra)
- Kan man någonsin få för mycket räknetid med lärare i lokalen?» (Ganska bra)
- om man vågar» (Mycket bra)
- Har inte sökt hjälp, men utifrån vad jag hört hade jag fått den om jag behövt.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»21 27%
Mycket bra»44 57%
Har ej sökt samarbete»9 11%

Genomsnitt: 3.76

- Så bra när ingen går i min klass» (Ganska bra)
- Vi har samstuderat väldigt mycket.» (Mycket bra)
- Jag kan inte koncentrera mig på uppgifterna när folk i klassen pratar och tjoar och ... har sig. Det är lite synd, men jag får aldrig något gjort när jag inte är ensam.» (Har ej sökt samarbete)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 29%
Hög»46 59%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.76

- Mycket att göra, men det har varit stimulerande» (Lagom)
- Belastningen förändrades som en sinus-kurva» (Lagom)
- Ingen kommentar, tog kursen fristående.» (Lagom)
- hög men nyttig.» (Hög)
- Arbetsbelastningen är hög, som sig bör, på den här typen av utbildning.» (Hög)
- Lite väl mycket med 3 nya kurser parallellt.» (Hög)
- Ovan nämnda flytt. Hade jag inte haft så fullt upp utanför skolan hade det ju varit mer okej.» (För hög)
- 3 kurser samtidigt som alla kräver väldigt mycket tid utöver schemalagd tid. Varit väldigt mycket vissa perioder.» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och duggorna»
- Lennart Falk.»
- Övningarna är bra! »
- Föreläsningar och genomgångar. Kurshemsida. Lennarts flitighet.»
- Övningsledaren, Emil Gustavsson»
- duggorna»
- Föreläsaren Lennart»
- boken var bra. lite tung i väskan men bra innehåll. Duggorna var också bra. Det var också bra att vi tentade på lördagen. det fria pluggandet sista veckan behövdes.»
- SI och övningstillfällen»
- Extra-materialet via kurshemsidan var väldigt bra.»
- Bra om kursen hålls analog, dvs. håller sig till penna, papper och griffeltavla. Det känns lite skönt att få en och annan datorfri kurs.»
- Introduktionen till matematiken.»
- Lennart!»
- De mycket bra föreläsningarna och all humor :) Mycket bra är även att man går igenom duggorna på föreläsningarna!»
- Övningarna»
- läraren»
- lennart falk»
- Lennart Falk»
- Tycker upplägget i sin helhelt varit bra!»
- läraren»
- Upplägget med ordning m.m.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Calculus.»
- Föreläsaren bör hålla ett annat tempo, det är ju trots allt meningen att man ska lära sig av honom. Inte se ut som ett frågetecken bara för att han ska hinna berätta om så mycket som möjligt.»
- mer klarhet i vad kursen tar upp från början, så man får bättre överblick»
- Arbetsbelastningen, tempot kändes stundvis lite för snabbt och man han inte riktigt sätta sig in i allt ordentligt.»
- inget speciellt. »
- Takten och svårighetsgraden bör sänkas. »
- Tycker det är ett bra koncept på kursen som den är.»
- Mer uppgifter utöver kurslitteraturen, alltså extra uppgifter etc. på svenska.»
- vet ej»
- Göra fler exempel på uppgifter under föreläsningarna istället för att ha så många bevis, lärde mig ytterst lite av bevisen. Bevislistan bör vara mycket mindre, 17bevis var för mycket. MATLAB borde tas bort från denna kurs, det finns ju en MATLAB kurs redan!?! »
- Boken»
- Tycker att det kan vara bra att innan man börjar på ett nytt avsnitt bara snabbt dra igenom vad det handlar om så att man är med på noterna, får ibland kan det vara svårt.»
- Syftet med matlab-laborationerna är oklart. Varför? Vilken nytta»
- Lite lugnare tempo på föreläsningarna, förstår att det är mycket att gå igenom men när man knappt hinner skriva av det som skrivs på tavlan är det lite väl snabbt.»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Vår tenta kändes betydligt mer komplicerad än de tidigare årens. Främst då asymptot uppgiften. »
- Bevislistan till tentan var alldeles för stor, det var omöjligt att lära sig alla bevis plus att ha koll på allt annat. Lärde mig väldigt lite av bevisen. »
- Tack»
- Stor eloge till Houssein. En klippa trots svår tenta.»


Kursutvärderingssystem från