ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Geoteknik med grundläggning, VGG022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

Lärandemål för kursen är:
-Planera, genomföra och tolka en geoteknisk undersökning.
-Förstå jords deformationsegenskaper
-Utföra sättningsberäkningar för olika typer av byggnader och anläggningar
-Känna till beräkningsmetoder för beräkning av bärighet av ytliga fundament
-Överväga stabiliseringsåtgärder för en slänt
-Överväga alternativa grundläggningssätt
-Kunna kommunicera med en geoteknisk expert

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 63%

Genomsnitt: 3.26

- Kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»52 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

- Ja men alla målen testas ju inte explicit (vilket var skönt eftersom det hade blivit en hemsk tenta för överbetygsugna).» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 12%
Ja, i hög grad»45 81%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.92

- Många mål testades inte, även om man behöver ha ett hum om de flesta för att kunna lösa uppgifterna och framförallt för att kunna värdera resultatet.» (I viss utsträckning)
- överpluggade lite för mycket så tentan gick väl inte så bra..» (I viss utsträckning)
- Det var mycket skriva på lite tid, kanske en kortare eller bara utvalda delar?» (Ja, i hög grad)
- Bra upplägg på tentamen» (Ja, i hög grad)
- Tentamen innehöll många av målen. Tycker man fick en bra helhetsbild.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var flexibel och testade att man förstått snarare än att man är bäst i världen på att slå rätt siffror på en miniräknare och undvika slarvfel.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»30 50%
Mycket stor»24 40%

Genomsnitt: 3.28

- Dimensioneringsuppgiften har varit mycket bra» (Ganska liten)
- Hade mycket krockar med annan kurs, gick knappt på föreläsn/övn. gick bra ändå.» (Ganska liten)
- Jag har inte kunnat närvara på så många föreläsningar som jag hade önskat.» (Ganska liten)
- Räkningsövningarna var bra. Övningsledare Johannes var till stor hjälp i inlärningsprocessen. Bra jobbat!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit intressanta och givande.» (Ganska stor)
- Gorans undervisning var mycket bra» (Ganska stor)
- Övningstillfällerna var mycket bra!» (Ganska stor)
- när göran har undervisat, » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Särskit genomgångarna på övningstillfällena. De har varit jättebra!» (Mycket stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)
- Det kändes som sann ära att få ha Göran som föreläsare, tack!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»38 64%
Mycket stor»13 22%

Genomsnitt: 3.08

- Boken användes endast som formelsamling (jag har läst den men det hjälpte mig inte mer än föreläsningarna). Exempelsamlingen MED TILLHÖRANDE LÖSNINGAR TILL SAMTLIGA UPPGIFTER SOM VI RÄKNAR (lösningarna hittade jag på förra årets kurshemsida) har däremot varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Jag lär mig bra genom att prata med kompisar och lösa uppgifter. Boken har varit bra att läsa för att fördjupa sina kunskaper.» (Ganska liten)
- Bra litteratur» (Ganska stor)
- Boken kan bli bättre» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»16 27%
Ganska dåligt»17 28%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»6 10%

Genomsnitt: 2.27

- Ingen uppdatering på kurshemsidan. Fick hela tilden kolla på förra årets kurshemsida. » (Mycket dåligt)
- Från början fanns en gammal kurshemsida. När denna sedan uppdaterats skrevs aldrig aktuell information ut. » (Mycket dåligt)
- Kass kurshemsida som var ur funktion större delar av kursen och allt gick inte att hitta där.» (Mycket dåligt)
- vilken kursadministration? fanns ju inte "änns någon hemsida förrän 4 veckor in i kursen.» (Mycket dåligt)
- Varför har så lite materiel lagts ut på kurshemsidan?» (Mycket dåligt)
- Obefintlig (ur studenternas perspektiv i alla fall) administration. Jag har framförallt saknat en uppdaterad och fungerande hemsida där information och material kontinuerligt läggs upp.» (Mycket dåligt)
- Otroligt dåligt att kurshemsidan inte sköttes. För att gå på en teknisk högskola år 2011 kan man förvänta sig att kurshemsidan uppdateras med läsårsaktuella material mm. Även under all kritik att inte schemaläggaren och kursansvarige kan komma överens så att det aktuella schemat gäller i timeedit så att vi vid övningstillfällena kan undgå att bli utkörda från de klassrum vi "bokat".» (Mycket dåligt)
- kom igång sent,jag kollade hela tiden på arkiverade hemsidor. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var mycket dåligt uppdaterad» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan funkade knappt alls. Använde tidigare års kurshemsidor.» (Ganska dåligt)
- Först fanns det inte en kurshemsida. Och sedan användes den inte så mycket som den kunde ha använts.» (Ganska dåligt)
- Vi fick ständigt använda oss av föregående års kurshemsida. Dåligt, vi borde ha en egen!» (Ganska dåligt)
- Problem med websidan i början. Löste sig i slutet.» (Ganska dåligt)
- Hände inte mycket på hemsidan...» (Ganska dåligt)
- Vi hade inte någon kurshemsida» (Ganska dåligt)
- tog lång tid innan den startades upp, tex. så lades kurs-pm upp sent.» (Ganska dåligt)
- webbsidan fungerade inte så bra men det påverkade inte mej då allt material som behövdes delades ut. » (Ganska bra)
- Webbsidan fungerade dåligt» (Ganska bra)
- Lite krångel i början» (Ganska bra)
- Webbsidan fungerade dåligt.» (Ganska bra)
- lite konstigt att man kunde hitta lösta exempel på förra årets kurshemsida och inte årets...» (Ganska bra)
- Kurshemsidan kom upp alldeles för sent.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»2 3%
Låg»6 10%
Lagom»50 83%
Hög»2 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Även med den andra kursen jag hade så har de känts som om man läst på halvfart.» (För låg)
- Väldigt bra upplägg med plats för de valbara kurserna.» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»12 20%
Mycket bra»45 75%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 3.8

- Saknade bla. lärare på det tillfälle som skulle vara lärarlett hjälptillfälle inför tentorna.» (Ganska dåliga)
- Bra och engagerade övningsledare!» (Ganska bra)
- Ibland tog dimensioneringsövningen upp all tid på övningstillfällerna vilket gjorde så att det inte fanns tid för övriga frågor.» (Ganska bra)
- Lite tajt för både elever och övningsledare att hinna med dim.uppgfiten och samtidigt frågor på uppgifter men det funkade ändå helt ok.» (Ganska bra)
- Övningsledarna har varit mycket hjälpande» (Mycket bra)
- Jourhavande lärare är jättebra!» (Mycket bra)
- Att fråga Göran vid föreläsningarna, eller Jonatan vid övningstillfällena fungerade väldigt bra! Övningsledarna var ofta tillgängliga på sitt rum - mycket bra.» (Mycket bra)
- bra ovningsledare» (Mycket bra)
- Övningsledarna var alerta och tillmötesgående» (Mycket bra)
- Övningsledarna var mycket hjälpsamma» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 13%
Mycket bra»50 83%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.85

- Flera i dimensioneringsgruppen har inte deltagit alls på hela perioden eller närvarat men inte bidragit.» (Ganska dåligt)
- Bra att jobba tillsammans med inlämningsuppgiften.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»2 3%
Låg»17 28%
Lagom»30 50%
Hög»8 13%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 2.88

- Beror till stor del på den valbara kursen» (Låg)
- Läste dock om en kurs som jag missat tidigare.» (Låg)
- Läste bara 50 % i och för sig» (Låg)
- Har varit väldigt bra att man hunnit förstå de nya delarna innan man går vidare med nästa. Det har gjort hela kursen mycket roligare!» (Lagom)
- Det beror på att jag hade en krävande kurs i ergonomi (på TD) samtidigt.» (Hög)
- gjorde flervariabel samtidigt» (Hög)
- Men jag läste om flervariabeln och den är ganska tuff. » (För hög)
- hade mycket i mn andra kurs» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Korta föreläsningar var bra där ni gick igenom det viktigaste. Dimensioneringsuppgiften var väldigt bra! Sen var det ganska kul att se hur Slope fungerade också. Det räckte bra med en lektion.»
- Dimensioneringsuppgiften.»
- Övningstentorna är jättebra, borde finnas i fler kurser! Även dimensioneringsuppgiften var väldigt bra och lärorik.»
- Dimensioneringsuppgiften var i det hela mycket bra!»
- Göran Sällfors som föreläsare och upplägget på föreläsningar och övningar. »
- Dimensioneringsövningen. »
- göran, dimensionsuppg.»
- allt»
- Dimensioneringsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften var jätte bra och jätte bra övningsledare.»
- Dimensioneringsuppgiften»
- Dimensioneringsuppgiften!»
- Dimnensioneringsuppgiften och möjligheten att få hjälp med den.»
- Göran som föreläsare, grupparbetet/inlämningen, upplägget på tentan.»
- ovningar, ovningstillfallen»
- dimensioneringsuppgiften»
- Övningsledarna! Guld värda.»
- Göran, labbar, videosnuttar»
- konstruktionsuppgiften»
- Grupparbetet och uppgiften som sträsker sig över hela kursne och alla moment, superbra.»
- Det var bra med filmer och exempel under föreläsningarna som fick ämnet att kännas verklighetsanknutet. »
- Dimensioneringsövningen! Det var där jag lärde mig allra mest.»
- Dimensioneringsuppgiften»
- grupparbetet»
- Göran Sällfors!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade gärna sett att vi fick tillbaka dimensioneringsuppgiften innan tentan så man vet om man har förstått eller inte. Hade man fått tillbaka den innan tentaveckan hade det underlättat för tentaplugget. Så om man hade kunnat tidigarelägga redovisningen och inlämning av dim-uppgiften så hinner ju övningsledarna rätta ordentligt och ge feedback på vad man eventuellt har missat. Det blev en del repetition från föreläsning på räkneövning emellanåt och det kändes lite onödigt att ha genomgång på något som Göran gick igenom för 15 min sedan... Men räkneexempel på räkneövingarna är jättebra. »
- Bättre struktur under föreläsningarna. »
- Kursadministrationen!»
- För stora grupper i dimensioneringsuppgiften, max fyra hade varit bättre.»
- Presentationen tillhörande dimensioneringsuppgiften verkade onödig.»
- Dim.uppgiften var otydlig. Tydligare instruktioner behövs. »
- kurshemsida!!!»
- Bra som det är»
- Kurshemsida, ordning på schema och salar.»
- Kurshemsidan!»
- Redovisning av dimensioneringsövningen i grupp kändes lite onödig och hade kunnat göras om. Man fick lyssna på ungefär samma saker under en timma.»
- battre kurshemsida och tydlig genomgang av olika begrepp och beteckningar »
- Gärna annan kurslitteratur.»
- Bättre administration, mer material via webben.»
- behöver mer teori i boken t.ex om åtgärder, »
- kompendiet innehöll en del överflödigt material»
- Vill ha studiebesök! Titta på sponter oh slänter!!»
- Fixa kurshemsidan»
- Tydligare instruktioner till dim. uppgiften behövs»
- se till att ha en väl fungerande kurshemsida som används av lärare!»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Jag tycker att det var för stora grupper på dimensioneringsuppgiften, fyra studenter i varje grupp hade varit mer lagom. »
- Jonatan var en jättbra övningsledare och Göran var en bra föreläsare! Rolig kurs.»
- Fallet med lasten pga jorden i uppgift 1 på årets tenta är inget fall som tagits upp i kursen tidigare.»
- Mycket bra föreläsningar av Göran Sällfors»
- mkt bra kurs! Bra upplägg med dim.uppgiften! Bra föreläsningar.»
- Gillar tentan! Att få ett eget problem och använda de olika metoder man lärt sig. Mycket roligt att lösa ett "riktigt" problem.»
- Lite mer lab hade vart kul»
- Jonatan är en bra övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från