ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Matematisk Statistik, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-23 - 2011-11-23
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Matte-institutionens egna hemsidesystem är totalt värdelöst! De borde byta över till ping pong eller studentportalen som alla andra... Annars bra.»
- Otillräckligt labb-pm»
- Det hade varit bra med ett föreläsningsschema där man i förväg kunde få reda på vad föreläsningen skulle handla om, för att kunna förebereda sig.»

Kurs-PM
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»21 70%
4 13%
++»5 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.46

Kurshemsida
30 svarande

- -»1 3%
0 0%
OK»16 53%
9 30%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

Inlämningsuppgifts-PM
30 svarande

- -»1 3%
4 13%
OK»13 43%
11 36%
++»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.23

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Väldigt bra bok! Synd bara att facit till uppgifterna inte var mer lättåtkomliga.»

Introduction to probability and Statistics, J. Susan Milton, Jesse C. Arnold
30 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»11 36%
10 33%
++»7 23%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.73

Formler och tabeller till matematisk statistik på universitet och tekniska högskolor, Tommy Norberg
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 26%
15 50%
++»6 20%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Ottmar följde inte det papper vi fått ut om vilka tal som skulle räknas och ibland räknade han två övningar på raken fastän de skulle vara skilda åt. Han tog inte så stor hänsyn till att det var a-och-b-övningar.»
- Tommy är egnagerad i kursen, bra föreläsare. Daniel var bra på genomgång på tavlan och Ottmar på att förklara när man räknar själv.»
- Tommy behöver lägga lite mer kraft på vad som bör skrivas på tavlan och hur det ska skrivas för att föreläsningsanteckningarna ska bli förståeliga när man vill läsa dem i efterhand. Annars blir föreläsningarna bara till för att lyssna och sedan gå till boken och läsa om det han gick igenom. Det var dock bra att han skrev vilket kapitel och avsnitt det var på hemsidan som varje föreläsning handlade om. Jag tycker personligen att det behöver läggas färre exempel, kortare exempel och att dessa ska tas på föreläsningarna istället för övningarna. Daniel och Ottmars kompetens är för bra för att ödsla tid på att de ska stå och rabbla en massa på tavlan under övningstid som istället kan användas till att räkna och ställa frågor vilket jag personligen lär mig mer ut av. Jag ser gärna att Tommy kommer på egna exempel istället för att ta bokens rakt av.»
- Mitt första intryck av Ottmar var inte helt positivt. Han sa att man inte lär sig ett dugg av att han räknar på tavlan men jag tror att det handlar om att han är lat. Daniel var mycket duktig och engagerad.»
- Daniel är en riktig bra övningsledare. Han var pedagogisk och entusiastisk av att lära ut. Otmmar var också duktig när mhan ville räkna..men det var för fåtal gånger som han ville det.. oftast vill han sitta själv framför katedern och göra sin grej och inte ville räkna..så det var tråkigt.»
- Daniel var bra. Ottmar kunde kännas väldigt oengagerad ibland, men å andra sidan var han väldigt bra på att förklara o så vid frågor.»

Föreläsare, Tommy Norberg
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»13 43%
11 36%
++»5 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.66

Övningsledare, Daniel Ahlberg
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 25%
8 29%
++»12 44%
Ej svar»3

Genomsnitt: 4.18

Övningsledare, Ottmar Cronie
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»14 53%
8 30%
++»4 15%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.61

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Bra nivå på inlämningsuppgifterna. De tog lagom med tid.»
- Rättningssystemet till inlämningsuppgift 1 är ju horribelt!»
- Inlämningsuppgifterna hängde ihop bra med tentan vilket man hade nytta av. Övningarna som ovan nämnt, för många exempel och det går alltså åt för mycket tid åt att låta övningsledarna stå och dra dessa exempel. Det blir istället bara en extra föreläsning, den tiden kan istället användas till att räkna och ställa frågor. Räknestuga är det jag eftersöker mer.»
- Inl. 2 knöt an till kursen på ett bra sätt och gav bra övning.»

Föreläsningar
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»16 53%
9 30%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.53

Övningar
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»12 40%
14 46%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.63

Inlämningsuppgift 1- Simulering av ett enkelt kösystem
30 svarande

- -»0 0%
3 11%
OK»12 46%
8 30%
++»3 11%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.42

Inlämningsuppgift 2-Data analysis
30 svarande

- -»0 0%
3 12%
OK»11 45%
8 33%
++»2 8%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.37

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

Föreläsningar
30 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»29 96%
För snabbt»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.03

Övningar
30 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»28 93%
För snabbt»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2

Laborationer
30 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»24 92%
För snabbt»1 3%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Lite synd att man bara skulle skriva svar på duggan. Har man tänkt rätt men missat en siffra någon stans får man inget poäng. Men förståeligt också att det såg ut som det gjorde. Det skulle ju ta hiskelig tid med rättningen annars.»
- Som vanligt bra med en dugga för att komma igång med pluggandet ordentligt!»
- Hemdugga är jättebra.»

Tentan
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 40%
14 46%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.73

Duggan
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»5 16%
12 40%
++»12 40%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.16

Inlämningsuppgifter
30 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»12 42%
9 32%
++»4 14%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.5

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

Betyg
29 svarande

1 3%
17 60%
7 25%
3 10%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.42

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Rekommenderade uppgifter saknades mycket. Förvisso fanns det en del angivna, men samtliga saknade lösningar om man inte öppnade pengapungen en gång till.»
- Tycker att det borde finnas en lista över vilka tal som det är rekommenderat att göra i boken. Behöver inte vara en komplett lista, bara så att man vet vilka de extra bra talen är. Svåra att hitta annars.»
- Inget nytt att tillägga»
- Mer exempel på föreläsningar, fler tydliggöranden av statistiska begrepp. Gör det abstrakta mer intuitivt.»
- Övningsledarna ska veta var övningen ska vara, samt hur lektionerna ska genomföras. »
- jag tyckte inte om att facit ska vara så svårtillkomlig»
- Inga granskningstillfällen skrivna på tentatesen (det måste finnas två)»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Läroboken.»
- Tommy var bra som föreläsare.»
- Att lärarna var bra på att förklara när man inte förstod. De hade tålamod.»
- Duggan.»
- Daniel är kung!»
- ok överlag.»
- boken och Daniel bör behällas»
- Hemduggan»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Intressant.»
- Intressant kurs»
- Intressant kurs, dock kommer man som alltid på det så sent inpå tentan...»

Betyg
30 svarande

0 0%
1 3%
13 43%
14 46%
2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.56

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

Föreläsare, Tommy Norberg
27 svarande

Ja»3 15%
Nej»17 85%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.85

Övningsledare, Daniel Ahlberg
28 svarande

Ja»9 42%
Nej»12 57%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.57

Övningsledare, Ottmar Cronie
27 svarande

Ja»3 15%
Nej»16 84%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.84

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Inget jag kommer på»
- Mycket bra som det är!»Kursutvärderingssystem från