ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-1 Flervariabelanalys, TMA043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-06
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»5 14%
Cirka 20 timmar»12 34%
Cirka 25 timmar»6 17%
Cirka 30 timmar»10 28%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»2 5%
25%»3 8%
50%»5 14%
75%»5 14%
100%»20 57%

Genomsnitt: 4.08


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»1 2%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»33 94%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.94

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»26 74%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»8 22%
Mycket stor»17 48%

Genomsnitt: 3.17

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»19 54%
Mycket stor»13 37%

Genomsnitt: 3.22

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»20 57%

Genomsnitt: 3.54

8. Hur bra har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.32

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 3.17

- Vi borde läsa en kurs i matlab!» (Mycket dåligt)
- Har nere varit på någon övning, matlabmomentet kändes lite ospecificerat, svårt att veta vilka uppgifter som var viktiga/vad man ska lägga fokus på» (Ganska dåligt)
- Även om det är bekvämt att inte ha något redovisningskrav är det negativt ur lärandesynpunkt.» (Ganska dåligt)
- Kursboken är inte anpassad till läroplanen. Visserligen är det bra att använda samma bok som i envariabel och inledande, men boken är dålig på att förklara och har många irrelevanta uppgifter. Dessutom är boken väldigt förtjust i sekanter och andra knepiga trigonometriska saker. Om vi inte lär oss att använda dessa uttryck bör man kanske inte ha en bok som älskar att använda de i lösningarna?» (Ganska bra)
- Pedagogiskt skriven lab, mycket bra» (Mycket bra)
- Mycket bättre än i inledande och envariabel» (Mycket bra)

10. Hur bra har kryssuppgifterna fungerat

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»15 45%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.06

11. Hur fungerade SI:n i kursen

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»5 14%
Ej närvarat»22 62%

Genomsnitt: 4.37

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Jättebra med kryssuppgifter! Men jag tror att man skulle få fler att delta om poängen kunde läggas till G-delen och inte bara överbetyg, det skulle få fler att faktiskt satsa på att göra kryssuppgifter varje vecka (tyckte det var synd att det var ganska lågt deltagande).»
- Kryssuppgifterna i Fredriks rum tog ca dubbelt så lång tid som i andra rummet. Förvisso inget fel i att Fredrik vill förklara, tvärt om! Uppskattas! Men när han avbryter och kommenterar hur man löser typ x^2-9=0 blir det irriterande. Han kan gärna få kommentera lösningen och komma med synpunkter men först när man är köar eller ber om det.»
- Var ej på övningar, mycket bra SI!»
- Det va stor skillnad på hur man fick presentera kryssyppgifterna i de 2 salarna. Fredrik va väldigt väldigt petig iblan och johan va lite lättare på det.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»9 25%
Har ej sökt hjälp»12 34%

Genomsnitt: 3.88

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»3 8%
Förbli densamma»30 85%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.88

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

35 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»6 17%
Förbli densamma»28 80%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.85


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»8 22%
Gott»17 48%
Mycket gott»9 25%

Genomsnitt: 3.97

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssuppgifterna. De är en bra hjälp och ser till att man räknar varje vecka.»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifter var jättebra! Även SI gav mycket! och att man får godkänt på matlab genom att delta vid 5 tillfällen, annars skulle arbetsbelastningen bli för hög.»
- Matlabmomentet»
- Kryssuppgifter»
- Johan som föreläsare är kanon!»
- Tentaupplägget med två godkäntdelar och en överbetygsdel. Kryssuppgifter bör också bevaras. Det var anledningen till att jag klarade av att motivera kontinuerligt pluggande»
- Johan som föreläsare, han är riktigt bra! Att ha en mittenta gör att man pluggar under hela läsperioden.»
- Mitt-tentamen»
- Johan»
- Kryssupgifter är väldigt bra. Det gör att man ligger i fas och man får respons på om man tänker rätt.»
- Läraren!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tyckte föreläsningarna låg på för "hög nivå", särskilt under andra hälften. Ofta var det svårt att hänga med, det gick för fort fram med för lite förklaringar. Lägg gärna mer tid på att beskriva hur man räknar i exemplen och upprepa viktiga saker. Det var CH Fant väldigt bra på.»
- Jonas förklarar inte. Han bara presenterar sakerna men förklarar inte. Skillnaden blev uppenbar när fant tog över där han hade en diskussion med klassen och hela kursen klarnade, variabelsubstitituoner klarnade först när vi hade repetition med fant t.ex. Jag tycker också att antalet övningar får gärna utökas, möjligheten att ställa frågor är mkt begr jämf med fysik där man har 2 st 4timmarspass med en lärare som inte slänger upp lösningen i ansiktet utan FÖRKLARAR och resonerar. Det kände jag inte att Jonas eller Fredrik gjorde»
- För min del så hade föreläsningarna gärna fått handla om mer om koncepten och idéerna bakom flervariabelanalys och mindre om exempel som jag tycker ligger strax under godkäntnivå. Jag får också en känsla av att bevis osv inte gicks igenom så noggrant som det krävs att vi studenter presenterar dem på en tenta.»
- dugga istället för mittenta»
- Rättningen av tentorna fungerade uselt. Mindre missar medförde noll poäng på uppgiften (g-delen) och därför klarade ej g-delen. Uselt rättat, meningen är väl inte att man ska söka efter anledningar att kugga studenterna? Jag är mycket besviken på hanteringen.»
- Lite mer fokus på matlabmomentet, det skulle förmodligen få fler att lägga tid på det.»
- Tydliga läromål eller beskrivningar av vad det faktiskt är man ska kunna.»
- Låt Johan rätta mittentamen »
- Det va väldigt mkt att göra genom hela kursen.»
- Varför i hela friden finns Calculus kvar som kursbok, den är tämligen värdelös att försöka lära sig från, speciellt i samband med omtentor.»

19. Övriga kommentarer

- Mycket bra och intressant kurs!»
- Har inte deltagit i undervisningen under årets kurs utan bara skrivit mitt-tentan och tentan. Räknade samtliga rekommenderade uppgifter inför augustitentan men klarade den inte (mest slarvfel och missuppfattningar) så jag gjorde ett nytt försök i oktober. Slarvfel och liknande igen gjorde att mitt-tentan inte gav så mycket som jag hade hoppats, dock en bra chans. Så kommer man till tentan och hittar uppgifter på saker som inte förekommit på någon tenta de senaste fem åren och detaljer som antyder att man ska kunna varenda liten detalj i hela denna gigantiska kurs! Vill ni att vi ska klara kursen eller som jag i princip vara klar med ex-jobb och alla andra kurser och bara ha flervariabeln som ett hinder för att komma ut i arbetslivet?»
- Lite olyckligt att johan byttes ut vilket gjorde det hela lite vridet. Men Fant va en mkt bra föreläsare! Tycker han va mer pedagogisk än johan.»
- Angående den här enkäten borde frågor i stil med "10. Hur bra har kryssuppgifterna fungerat" att ha "vet inte", eller något dylikt, som svarsalternativ. Jag har inte deltagit på övningar så mitt svar på fråga 10 och liknande frågor är helt uppåt väggen tokigt.»


Kursutvärderingssystem från