ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_11/12 Ledarskap och samarbete, LBT812

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
19 svarande

8 42%
9 47%
2 10%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.68

Kursens mål var tydliga*
19 svarande

7 41%
5 29%
5 29%
0 0%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.88

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
19 svarande

7 43%
2 12%
5 31%
2 12%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.12

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
18 svarande

11 61%
3 16%
4 22%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.61

Kursen kändes angelägen för min utbildning
18 svarande

1 5%
0 0%
5 27%
5 27%
7 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
18 svarande

3 16%
11 61%
4 22%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.05

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- En jätte bra kurs, men ett bra ämne att studera»
- Gästföreläsaren Henrik som höll i föreläsningar om förhandlingar. »
- Alla moment är bra - dock har vi i princip inte haft några lektioner vilket gör det svårt att veta hur momenten egentligen skulle vara.»
- Övningarna, men jag ser gärna att de är lärarledda hela vägen. Inte att man får uppgiften och ska skicka in sina svar utan gärna en uppföljning under övningens tillfälle.»
- Kursens innehåll är relevant för våran utbildning, så om man kunde få lära sig det som kursen går ut så borde det behållas.»
- gästföreläsningen om förhandlingar»
- Gästföreläsningarna. De har varit mycket bra gästföreläsare och även mycket givande.»
- Gästföreläsarna och övningstillfällena.»
- Gästföreläsarna och deras övningar. »
- Bra gästföreläsare, även bra innehåll.»
- Gästföreläsningarna var det som var givande under denna kurs, dock anser jag inte att det är bra med för många gästföreläsare heller. Men det är alltid intressant att höra gästföreläsare som pratar om sina expertområden.»
- Förhandlingsövningarna.»
- denna kurs var en total katastrof, ingen ordnin o planering fanns i kursen, jag är jätte besviken att jag slösa bort resurer som jag kunde använt för en annan kurs som hade gett mig ngt! »
- kursen är säkert oerhört lärorik, OM MAN HAR EN LÄRARE SOM ÄR NÄRVARANDE.»
- Gästföreläsarna och övningarna! »

4. Saknade du något i kursen?

- Saknar struktur»
- Examinatorn! Tror att det var ca 5 föreläsningar som uteblev pga sjukdom, sjuka barn och felskrivningar i lärarens kalender. Dåligt!!»
- Lärarstöd! Examinationen och seminarierna kändes i mycket som att jag fick använda min tidigare kunskap för vi har ju knappt haft föreläsningar. Dessutom första he tentan vi gör men ingen förklaring av vad som förväntas av oss.»
- en lärare?!?!?!»
- De 50 % inställda föreläsningarna som inte kompenserades som utlovades utan att man skulle gå igenom slidesen som lagts ut på kurshemsidan själv. Jag uppfattade inte vad man skulle lära sig. Jag saknade slides på engelska. Uppleved nonchalant att använda de gamla från när kursen gavs på engelska nu när den ges på svenska. Stor del av tiden har för min del gått åt till att försöka översätta innehållet till svenska. Skulle vi inte lära oss samarbete och ledarskap? Lite respekt till oss studenter som vill lära oss hade varit uppskattat.»
- Relevanta föreläsningar och föreläsningar mer generelt»
- Föreläsningar och kunskap som speglar uppgifterna på hemtentan.»
- LEKTIONER!! Allt för många inställda lektioner!»
- Jag saknade ett flertal föreläsningar, jag saknade en tenta som speglade vad vi faktiskt gjorde på föreläsningarna och jag saknar mer engagemang från lärare»
- Någon grundlitteratur»
- En närvarande lärare som vet hur man lär ut. Som är inspirerande och vill lära ut. »
- En föreläsare som är intresserad. Och att vi faktiskt hade föreläsningar. Det kändes som att kursen inte var särskilt välplanerad.»
- Ett tydligt kursuppplägg och fler föreläsningar.»
- planerin, struktur och en föreläsare som bryr sig om kursen! många( minst 4-5lektioner blev inställda) !!!!»
- en engagerad och förstående lärare som bryr sig.»
- Relevanta föreläsningar, som speglar det som vi kommer att arbeta med i framtiden. Kändes ibland mer allmänt, det är en högskola vi går och då tycker jag att viss grundläggande psykologi är bra men att den ska spetsas mer!»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Tyvärr som många andra kommer kommentera så måste vi ta tag i problemet med att lektioner blir intställda. Visst kan man vara sjuk, men då måste en vikarie sättas in. Man kan missa några lektioner, men inte 5-6 stycken. Då kan man lika gärna lägga ner kursen!»
- Byt ut läraren. Han kan säkert mycket i ämnet men är väldigt sövande att lyssna på och därför är det svårt att ta in all information. Plus att han inte funnits till hands och inte heller har satt in nya föreläsningar då han ställt in.»
- Mycket! Missas föreläsningar borde ett skriftligt ersättningsdokument läggas upp. Det går inte att förstå en power point utan lärarens kommentarer till.»
- närvaron av lärare!!!!»
- Att Henrik (?) och Pim tar över, eller någon annan motsvarande. En person som uppenbart inte har tid att ansvara på ett förväntat sätt borde inte hålla i kursen. Ämnet som sådant känns väldigt viktigt att ha en förståelse om. Jag har dock all respekt för om Mathias inte mår fullt bra och beklagar det, men då får institutionen gå in och hjälpa honom med en lösning på problemet.»
- Powerpointen borde vara på svenska samt även kurslitteraturen, eftersom att kursen ska vara på svenska och då borde det det följas genom hela kursen. »
- Ni bör fundera på om det finns någon annan lärare som skulle kunna ha denna kurs, någon som lägger ner mer tid och är intresserad av att vi elever ska lära oss något! »
- Läraren borde ha skött upplägget och schemat bättre.»
- Allt, hela upplägget med att ha en lärare som inte dyker upp på föreläsningarna är ohållbart. Det känns pinsamt att en lärare på Chalmers som innan sin föreläsning börjar med att säga "jaha nu ska ni behöva lyssna på min sövande stämma i två timmar". Att göra en hemtentamen med frågor som inte rörts under kursen känns inte heller helt rätt. Är besviken på att jag inte har fått lära mig någonting. »
- Stukturen. Det känns svårt att ha en hemtenta på något som man haft 4 föreläsningar om. Det är viktigt att ha föreläsningarna och att se till att den som håller i kursen är intresserad och föregår med gott exempel genom att hålla tider. »
- Ämnet är viktigt och intresserar därför skulle man kunna gå mycket djupare i ämnet. Tycker att kunskapen man får är väldigt ytlig.»
- jag fick aBsolut ingenting från den här kursen , 2 gånger var det ok att sitta i klassen o lyssna o det var när vi hade gästföreläsare! »
- Mattias är oerhört inkompetent och bör därför entledigas från sina uppdrag.»
- Se över vad för föreläsare det ska vara. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Se ovan»
- Föreläsningar i förhandling har verkligen varit jättebra men de andra har inte gett mig mycket. Hemtentamen lades ut i sista sekund och det fanns inte tillfälle innan att ställa frågor till läraren. Vilket känns väldigt jobbigt då vi aldrig tidigare haft en hemtentamen och därför inte vet hur det fungerar och vad som förväntas av oss.»
- Med mer ordnade förhållanden runt gruppövningarna så hade de gett mer»
- Hemtentamen hade bra innehåll, dock har vi knappt haft några lektioner så egentligen har vi inte lärt oss så mycket som hemtentan handlade om.»
- Föreläsningarna blev inställda. Hemtentamen var väldigt mycket lik föregående året och eftersom att vi inte hade fått någon kunskap via föreläsningar var man tvungen att söka information till alla uppgifter i hemtentan. »
- Det var många föreläsningar som uteblev vilket tvingade till självverksamhet för att man överhuvudtaget skulle lära sig något. Det känner jag har resulterat i ytlig kunskap och ingen djupare förståelse för ämnet.»
- snälla gör något åt den här kursen, det kunde varit bra o lärorikt istället! »

Föreläsningar
18 svarande

10 55%
OK»7 38%
0 0%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.55

Övningar/övriga lektioner
18 svarande

1 5%
OK»11 64%
4 23%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.29

Att få hjälp och svar på frågor
17 svarande

9 60%
OK»6 40%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.4

Kurslitteratur och annat kursmaterial
17 svarande

9 60%
OK»4 26%
2 13%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.53

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
16 svarande

1 8%
OK»8 66%
2 16%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.25

Projektarbete i grupp
17 svarande

4 33%
OK»5 41%
3 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 1.91

Muntlig redovisning
17 svarande

2 33%
OK»3 50%
1 16%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 1.83

Tentamen
17 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 1

Hemtentamen
18 svarande

9 50%
OK»4 22%
3 16%
++»2 11%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.88

Självverksamhet
15 svarande

1 10%
OK»5 50%
3 30%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.4

Studiebesök
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
18 svarande

0 0%
OK»0 0%
3 16%
++»15 83%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.83

Feedback under kursens gång
15 svarande

10 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 1

Feedback vid examination
15 svarande

5 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 1

Laborationer
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Annat
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Se ovan»
- Då läraren i denna kurs även är programansvarig är det ett stort problem att kursen fungerar så pass dåligt. Vem vänder man sig till? Det är ju honom man ska prata med om någon kurs krånglar.»
- Borde inte vi studenter ha rätt till visst stöd, detta va inte en lärarledd kurs och inte en distanskurs, det var en icke kurs som sänker kvaliteten på hela min utbildning»
- Läraren i kursen har tagit sjukt dåligt ansvar, vi har missat väldigt många lektioner vilket är synd eftersom kursen verkar intressant!»
- Denna kurs är samanfattningsvis under all kritik. Att hemtentamen är i princip kopierad från förra och att två extra uppgifter lags till, med tanke på hur stor andel av kursen som inte har gåtts igenom känns väldigt hänsynslöst. Att vi inte har fått någon fråga från momtentet med de externa föreläsarna visar på dålig insikt av examinatorn om vad vi har lärt oss. Jag tycker att en tentamen ska spegla det man gått igenom och inte det examinatorn har en bild av att kursen ska innehålla vid start. Hör jag om ett år att samma problem kvarstår kommer jag bli väldigt ledsen för de stackarna som behöver gå igenom samma sak.»
- Fler föreläsningar och en mer engagerad föreläsare. Någon som dyker upp, byt lärare till någon som faktiskt vill vara där och lära studenterna något. Det kan inte fortsätta så här eftersom att det tom har pågått i minst 3 år i rad.»
- I övrigt borde Power points vara på svenska och mer aktuella.»
- Eftersom läraren varit mycket frånvarande och svår att få tag i har kursrepresentanterna inte haft tillfälle att ha möte och diskutera kursen.»
- Föreläsaren bör ha tillsatt en stand in vid de tillfällen denne själv ej kunnat medverka»
- Det är viktigt att läraren har tid att hålla föreläsningar och engagera sig i klassen för att elverna skall känna motivation och kunna lära sig något. Speciellt viktigt i en kurs som handlar om att kunna motivera sina medarbetare...»
- en bok som inte används i kursen, fel instruktioner även på hemtentan, instälda föreläsningar... Vem ansvarar för dessa? är det verkligen chalmersnivå? »
- som sagt, ett utbrett missnöje med mattias som person, lärare och ledare. tyvärr har jag betalt pengar för detta , vilket känns tragiskt.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från