ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-21
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Ove»
- Ove Granstrand och hans mycket givande föreläsningar, hög nivå på kursen jämfört med de andra analyskurserna.»
- Jag tycker att kursinnehållet inte bör ändras och att alla moment som var med bör vara kvar. Måste man välja någonting kan law-delen varit lite väl inriktad på lagsystemet i USA»
- helheten»
- Kurslitt.»
- Kursboken»
- Lärarna och kurslitteratrur, svårighet på tentamen»
- Boken är väldigt bra, liksom Ove. Mycket bra kursinnehåll. Den första riktigt utmanande ekonomi/managementkursen! Några av Marcus övningar där vi delades in i grupper och förhandlade var jättebra.»
- Ove var mycket bra, boken fungera bra som komplement till föreläsningar. Övningarna bra»
- Ove Granstrand och Marcus. Behåll absolut kursen och dess upplägg.»
- Ove Granstrand.»
- Kursen är den klart bästa vi haft hittills under vår utbildning och bör bevaras som den är. Kursen kombinerar det vi läst i matematik med det vi läst tidigare läst i ekonomi på ett mycket bra sätt, samtidigt som kursen innehåller mer nytt och lärorikt ekonomi- och management än någon av de andra kurserna på programmet. »
- Ove»
- Ove som föreläsare och Marcus som övningsledare. Bästa föreläsare och övningsledare vi har haft!»
- Räkneövningarna, kursboken»
- Ove Granstrand får inte lov att pensionera sig. Tycker att övningstillfällena var mycket givande. »
- föreläsaren»
- Föreläsningarna»
- Tycker över lag att den var bra, men kan inte sätta fingret på vad som specifikt var bäst. Ove är duktig och man märker att han har stenkoll på området. Marcus var en frisk fläkt, kul med lite interaktiva övningar med.»
- OVE! Han är suverän. Kunnig, engagerad, trevlig, pedagogisk.»
- Föreläsningarna med OVe och räkningarna med Marcus»
- Övningarna med Markus, de var roliga och lärorika. Dock synd att en av övningarna låg mellan kl. 16 och 17, då var man ganska trött och oengagerad.»
- Duggan»
- Intressant kurs!»
- Jag tycker att hele upplägget var bra. Jag ror att jag kommer ha nytta av den lilla juridik vi läst. Det var en rolig och spännande gästföreläsning »
- föreläsningsserien, ett praktexemplar för vad man önskar att föreläsningar på Chalmers var»
- Ove, mackan, ewing»
- Jag älskade denna kurs!!! En av de bästa på Industriell ekonomi. Jag gillade upplägget som det var, så ser inget större som behöver förändras, så allt bör behållas :)»
- Ove och Markus!»
- Föreläsaren och juridikmomentet»
- Räkneövningar»
- Övningarna, de bör ökas upp och finnas övningar inte bara med planerat innehåll utan lite mer som i mattekurser där vi kan sitta med frågorna i boken och fråga på individnivå.»
- Föreläsningarna av Ove»
- Jag har hört att kursen ska tas bort så överhuvudtaget tycker jag verkligen att den ska vara kvar.»
- Tycker kursen är bra som den är med separat juridikdel, övningar och föreläsningar med bra exempel»
- Ove Gransrtand»
- Prof Granstrand, Mr Ewing»
- Känns som att allt som ingick i dagsläget var intressant och relevant att lära sig.»
- Granstrand är otroligt kunnig och duktiga att ha kursen så jag tycker absolut att han och kursen ska behållas!»

2. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
60 svarande

0 0%
1 1%
19 31%
40 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
60 svarande

2 4%
10 21%
21 45%
13 28%
Vet ej»14

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
60 svarande

2 4%
7 15%
19 42%
17 37%
Vet ej»15

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
60 svarande

0 0%
3 5%
18 32%
34 61%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
60 svarande

0 0%
0 0%
7 11%
53 88%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
60 svarande

0 0%
2 3%
9 15%
49 81%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen bör finnas kvar inom I-programmet även i framtiden*
60 svarande

0 0%
0 0%
4 6%
56 93%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Saknade du något i kursen?

- Seminarier där vi får diskutera och analysera.»
- Mer konkreta räkneövningar samt något strukturerat kompendium eller dylikt som behandlar de efterfrågade beräkningsdelarna effektiv.»
- nope!»
-
-
- Ett högre tempo på föreläsningarna. »
- Live besök av folk som jobbar med det de teorier som vi läst om. »
- Juridikövningar och diskussioner.»
- Nej, kursen höll genomgående mycket hög kvalitet. »
- Nej»
- Nej.»
- Fler räknestugor»
- nej»
- Nä, kommer inte på nåt.»
- Hade varit roligt med mer moderna exempel på startups som t.ex har fått kämpa med IPR eller patent.»
- Ett register i kursboken, det hade varit guld värt!!»
- Nej»
- nej»
- Nej, den innehöll det jag anser vara relevant för ämnet.»
- Fler diskussions-/analysövningar. Kände att jag lärde mig mest i slutet under tentapluggandet då man diskuterade med klasskamraterna.»
- Fler övningar, jag tror det hade varit bra med övningar precis som i mattekurser där man kan ställa frågor och sitta och räkna själv. Då kommer man förhoppningsvis komma på och kunna ställa dem där frågorna man alltid kommer på för sent.»
- Jag saknade flera små case som en del av examinationen. Hade varit intressant med mer djuplodande diskussion i grupper kring speciella case.»
- Mer avancerade föreläsningar som speglar tentan.»
- möjligen tid, kändes som sista föreläsningarna blev drabbade av tidsbrist, så totalt kanske 8h till över kursen.»
- det vore bra att ha en dugga eller dylikt där man kan få med sig bonuspoäng, känns väldigt tungt och riskabelt för eleven att hela kursen avgörs på en 4 h tenta. Man kan ha en dålig dag och tentan kan vara konstruerad så att den inte speglar kursens innehåll.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- För djupa dyk på intressanta men inte så tentamensrelevanta delar såsom härledning av Solow.»
-
- tycker absolut att man kan korta ner juridikdelen! Tog alldeles för mycket tid och kändes ibland väldigt onödigt!!»
- kanske lite för mycket juridik, alldeles för många områden berörs. Kanske lite mer djupgående på vissa områden.»
- Räkneövningar i helklass. Bättre göra det i mindregrupper där det finns tid att lära sig på riktigt»
- Jag tycker att juridikdelen är bra att ha med, men att den fick alldeles för stort utrymme. Det som är relevant för oss att ha koll på hade hunnits med under ett 4-timmarspass.»
- Mindre långdragna jur-föreläsningar.»
- Det som gör kursen så bra är till stor del att den är så utmanande och ställer höga krav på oss studenter, samtidigt som kursboken och Ove ger oss mycket goda möjligheter att lära oss allt som behövs. »
- Nej»
- Nej.»
- Ett par kapitel i slutet kan skippas för mer kvalitet åt de övriga.»
- Juridikveckorna var mycket intressanta och bra, men de bör vara en egen kurs eller åtminstone ge högskolepoäng eller bonuspoäng!»
- nej»
- Ibland svävade föreläsningarna iväg lite, men det är också intressant även om det kanske inte alltid känns så relevant för kursen.»
- Vissa ekonomiska modeller och teorier i kapitel 3 känns inte så relevanta.»
- Göra om commercial law-momentet till bonuspoäng-givande, då kommer alla läsa på mycket mer och vara mer intresserade. Dessutom skulle tentan inte kännas lika hemsk med några bonuspoäng.»
- Nej»
- nej»
- Inslaget om spelteori tycker jag antingen bör tas bort eller utökas. Det kändes lite luddigt när man fick såpass tunn beskrivning om det.»
- Tentan i juridik var ingen höjdare. Den var för enkel. Min mamma som knappt kan engelska hade klarat den. De alternativen som gavs på tentan gjorde att man visste vad som var rätt svar utan att läsa frågan. Lärde mig inte mkt på det... »
- Nej»
- Juridikdelen tyckte jag kom väldigt konstigt i kursen. Först hade vi två veckor innov. ekonomi och sedan släppte vi det helt nästan och hade juridik så man hade glömt bort allt och sedan kastades man in i det igen. Jag tycker det är bra att vi får med lite juridik men det här lärde man sig inte så mycket på. Jag kände inte att föreläsaren förklarade så att man förstod själva principerna utan det var mest en massa slides och korta exempel och några ord. Man hängde inte med. Det gäller nog lite på Oves föreläsningar också. Jag måste få veta vad man ska använda alla dessa modeller och teorier till, sammanhanget bättre för att förstå dem. Han skulle behöva förklara på ett superenkelt sätt kort först och sedan gå in djupare m formler och modeller. Nu förstod man ibland inte vad det var han pratade om alls, vart han ville komma.»
- Commercial law delen var mycket konstigt upplagd, gör om eller ta bort. »
- Jag tycker att "law" momentet i kursen är bra och viktig men bör göras på ett annorlunda sätt. Då föreläsningarna var tråkiga och inte så spännande. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Kursen står ut bland andra ekonomiska kurser avseende svårighetsgrad men även nivå på föreläsningar och kurslitteratur på ett positivt sätt. Hade varit tråkigt för programmet att inte ha kursen. Känns som att man lärt sig oerhört mycket om man jobbar ordentligt under kursens gång! Möjligtvis hade kursen fallit rätt platt utan Ove.»
- Tempot på föreläsningarna kunde ha varit betydligt högre. »
- Hade varit bra med hemläxa där studenten får uppgifter att lösa inom räkningen för att sedan gås igenom tillsammans »
- Kanonbra kurs, väldigt bra kursserie, ekonomisk analys alltså.»
- Föreläsningarna med Ove och övningarna med Holger var mycket bra. »
- Väldigt bra kurs!»
- Bästa ekonomikursen vi har haft hittills i utbildningen.»
- Det var svårt att veta vad som krävdes till tentamen. Tydligare mål bör skrivas upp och däribland betygskriterier.»
- Ove och hans kollegor gör ett intressant ämne ännu bättre. »
- Flera tentamina sammanfattar vad som är viktigt i kursen, eftersom den är mycket spretig.»
- Det jag kryssat som "Ingick inte..." är sådant jag själv inte tagit del av.»
- Mycket krävande kurs. Kursboken var inte jättebra, mycket mer kvantitativ än kvalitativ. Kanske möjigt att ta bort något moment för att kunna fokusera mer på det viktigare momenten?»
- Tentamen var en svår nöt men en rolig utmaning. Tycker dock sant&falskt-delen var tveksam. Vissa frågor orelevanta och frågan om MLT måste varit en kuggfråga givet facit som finns på hemsidan...»
- Tentamens upplägg återspeglar inte de kunskaper man har. Tidspress då det är delvis analysfrågor känns inte snällt och det är inte alls roligt när man kommer på saker precis när tiden för tentan gått ut. Jag kände inte alls att jag fick visa vad jag kunde. Tråkigast är dock att det verkar som om det funnits missnöje med tidsbristen även tidigare år men att Ove ändå inte gör något åt det.»
- Detta har vatit en av de mest lärorika och spännande kurserna hitills. Jag tror att det till stor de beror på ett genomtänkt upplägg och duktiga föreläsare!»
- väl genomtänkt föreläsningsserie och mycket bra med inslag av diskussion kring aktuella händelser. en kurs som utvecklat ens tänkande »
- Bästa ekonomikursen vi haft än så länge. Nästa gång nya föreläsningar/examinatorer skall beställas/anställas, benchmarka mot den här kursen.»
- Tycker det är dåligt att Ove inte har powerpoints till föreläsningarna, blir både svårt att ta igen om man missar en föreläsning och att det blir otydligt vad som är viktigt i kursen. Tentan är för lång i förhållande till analysfrågor. »
- Kursen var otroligt givande och sträckte sig inom en rad områden. Älskade kursen!!»
- Kursboken var riktigt bra! Bästa vi har på Chalmers. Föreläsningarna kompletterade boken perfekt. Tentan var krävande men på ett bra sätt! Man lärde sig även under tentan och den var kul att skriva! »
- Heltäckande tenta som var lite i det svåraste laget. Bra föreläsningar. Kunde kommit mer från dem på tentan. Övingarna var bra till strukturen men gavs under för stor tidspress vilket tyvärr försämrade inlärningen. Bra förklarande och inspirerande föreläsningar,»
- Bästa kursen hittills! Ska abslout finnas kvar på programmet!»
- Vill ha mer tid för frågor i hela kursen. Tentamen tyckte jag var taskig, i den bemärkelsen att även om man kunde ex. att maximera vinst och ta fram pris.. så fick vi en funktion som var krånglig, vilket vi aldrig fått tidigare i kursen, och så snurrade man bort sig på att man var stressad och inte kunde lösa ut funktionen. Det är ingen ren mattekurs så varför testa våra mattekunskaper? Det kändes väldigt onödigt. Annars var det väl vad man hade anat svår tenta med mycket tidspress(också onödigt i min mening) men relevanta frågor. »
- Ove är oerhört kompetent. Tack för den kanske bästa kursen hittills på I-programmet»
- Tentamen var för tuff och är resultatet lite missriktande då tyckte jag kunde mer än vad som visades i resultatet. »

Att få hjälp och svar på frågor
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 18%
Lärorikt»29 59%
Mindre lärorikt»11 22%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.04

Föreläsningar med Ove Granstrand
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»38 63%
Lärorikt»21 35%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Interaktiva övningar och föreläsningar med Marcus Holgersson
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»29 49%
Lärorikt»28 47%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.54

Föreläsningar med Thomas Ewing
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 19%
Lärorikt»33 58%
Mindre lärorikt»12 21%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.01

Gästföreläsare
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 14%
Lärorikt»21 43%
Mindre lärorikt»20 41%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2.27

Kurslitteratur
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»36 60%
Lärorikt»21 35%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.45

Tentamen
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 29%
Lärorikt»28 50%
Mindre lärorikt»11 20%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.9

Tillfällen för kritik (feedback)
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 7%
Lärorikt»19 70%
Mindre lärorikt»6 22%
Ingick inte i kursen»26

Genomsnitt: 2.14

Kurslitteratur
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»33 61%
Lärorikt»18 33%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.44

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.59
Beräknat jämförelseindex: 0.86

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från