ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk2: TMS136 Dataanalys & statistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-21
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
46 svarande

0 0%
2 4%
23 51%
20 44%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
46 svarande

1 2%
11 29%
16 43%
9 24%
Vet ej»9

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
46 svarande

0 0%
11 28%
15 38%
13 33%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
46 svarande

1 2%
5 12%
15 37%
19 47%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
46 svarande

1 2%
3 6%
16 34%
26 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
46 svarande

0 0%
0 0%
10 21%
36 78%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Erik! Och VLE, hur bra som helst!»
- att övningarna ligger på nätet»
- VLE var smidigt, slippa hålla koll på övningsböcker.»
- Erik -Bra föreläsare! VLE. »
- Innehållet var ganska intressant, så jag antar det mesta.»
- Innehållet i kursen var jättebra!»
- Eriks sinne för humor»
- Föreläsningarna var överlag väldigt bra, man lärde sig mycket.»
- Innehåll och litteratur bra!»
- Läraren är mycket duktig. Fortsätt som du gör.»
- Erik, han var toppen!»
- erik som lärare han var väldigt pedagogisk. Samt vle, var väldigt lärorikt.»
- VLE var suveränt. Tycker kanske att det ska finans tydligare hintar/lösningsförslag så att man inte behöver sitta och vänta på hjälp så länge under övningstillfället. Bra föreläsningar och många bra och relevanta exempel!»
- Jag gillade det nya sättet med övningsuppgifter på nätet, även om det behöver förfinas lite (inga tips på vissa uppgifter och liknande).»
- Antalet föreläsningar.»
- Erik som föreläsare, han är grym. En av de absolut bästa på grundutbildningen på I.»
- Föreläsningarnas upplägg, de är välstrukturerade och det är lätt att hänga med och lyssna.»
- Arbetet med VLE, kanon!»
- Jag tycker VLE programmet som vi använde för att göra uppgifter ska behållas. Denna var väldigt bra och lärorik.»
- Läraren»
- Föreläsaren Erik var mycket bra och snabb med att svara på mejl med frågor under kursen gång. Det uppskattades verkligen! »
- VLE, smidigt och bra! dock saknades hints på vissa ställen, och ibland hade det varit givande att kunna se lösningar.»
- Jag tycker att man bör forsätta med att ha övningstillfällen varje vecka dessa underlätta mkt då möjlighet att fråga läraren om tankesätt mm. »
- Övningstillfällen med lärare!»
- Erik och vle»
- VLE samt labtillfällena»
- Vle var ett mycket bra inslag. Även föreläsningsupplägget över lag var mycket bra!»
- Jag tycker kursen i sin helhet har varit bra. Det har varit ett bra tempo och VLE har varit väldigt bra för att kunna öva på det man lärt sig på föreläsning. Förläsningarna har varit givande och bra med repetition i början på varje föreläsning.»
- VLE »
- föreläsaren som var toppen.»
- Föreläsaren och vle.»
- Internettesterna.»

3. Saknade du något i kursen?

- Att kursboken inte var beställd /säkerställd är under all kritik. »
- Vill ha mer räknrexempel»
- Övningstillfällen för VLE.»
- Mer exempelräkning och tydligare disposition vid föreläsningar av vilka områden som är närbesläktade. Var inte helt enkelt att förstå det på egen hand. Saknade övningstillfällen för frågor alternativt lösningsförslag till övningarna i VLE. Det var väldigt frustrerande att fastna och inte kunna få vägledning.»
- Skulle kunna ge fler olika exempel.»
- Nej, det tror jag inte, det blev snarare lite för mkt att göra»
- Fler övningsledare på övningstillfällerna, man fick vänta för länge på hjälp.»
- Lärarledda övningar med mindre grupper»
- Det var problem med kurslitteraturen och när den väl fanns tillgänglig hade halva kursen gått.»
- Fler övningsledare i VLE, så som vi hade i programmeringen.»
- Vle, var bra, men man skulle vilja haft lite mer lösningsförslag för det var svårt när man körde fast.»
- Lösningsförslag»
- De så kallade "hintarna" lämnade rätt mycket åt fantasin... Hela lösningsförslag på alla uppgifter i VLE vore inte helt fel heller. »
- En lätt tenta :)»
- Jag saknade repetition på slutet, det kom väldigt mycket information under allra sista veckan. Inga övningar ver planeraade i kursen, men någon övning behövs verkligen för man har massor av frågor. En övning lades ju in, men fler övningsledare hade varit bra då man kunde sitta länge och vänta och gå hem utan att ha fått hjälp.»
- Mer tillgång till hjälp med uppgifterna. »
- Facit till VLE-uppgufterna. Hade underlättat när man satt och räknade själv att veta, om man kör fast, hur man ska lösa uppgiften.»
- Fler övningsledare på den övningen som var en gång i veckan. Det blir inte många minuter per elev med hela klassen samlad och endast en som kan svara på frågor. Då är det bättre med exempelräkning på föreläsning. »
- information om arbetet i ett tidigt stadium! Även om det inte kan genomföras förrän i slutet hade det varit bra att åtminstone få information tidigare.»
- Nej inte direkt»
- Repetition innan tentan, var lite sånt typ sista veckan»
- Fler labtillfällen där man kan få hjälp om man kör fast. Lösningsförslag och tankegångar till VLE»
- En tenta som speglar kursen bättre.»
- Det enda jag saknade vars mer detaljerade lösningar till uppgifterna i VLE. Ibland körde man fast totalt och kom inte vidare»
- duggor!»
- Lösningsförslag till VLE. Allt för mycket tid ägnades åt att leta upp något slarvfel i sin uträkning när lösningsförslag skulle kunnat spara otroligt mycket tid.»
- nej»
- Övningstillfällen med lärare man kan fråga när man kör fast.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Projektet känns väldigt inslängt skulle i så fall ha ett projekt som man jobbar med under en längre tid så att man gör det ordentligt och inte bara för att det ska göras. »
- Projektet»
- Jag tycker inte vle var något bra alternativ till vanliga övningar. Finns ingen lösningsgång man kan gå efter utan bara en siffra som svar. Man vet då bara om man fått rätt svar och inte om man gått till väga på rätt sätt. Övningstillfällen hade också varit bra. »
- Projektet! Asså det skall inte vara så att arbetsbördan blir så tung att den skjuts upp till kommande period»
- Arbetet.. Tog knäcken på de flesta då arbetsbördan var jättehög»
- Arbetet är nog väldigt intressant men iochmed att det kommer så sent ( och det förstår jag att det måste eftersom vi kan för lite innan) så blir det väldigt stressigt att hinna bli klar med den innan tentan. Och att ha den eftersläpande in på nästa tentaperiod är inte det heller jätte kul.»
- VLE i den omfattning att den ska ersätta övningar»
- Projektet känns lite påklistrat, borde kanske tas bort eller göras mer i kontext med kursen.»
- Vet ej.»
- Projketarbetet, det känns bara lite överflödigt, speciellt när vi gör det efter tentan, då får man inte ut så mycket av det.»
- Projektet borde presentras lite tidigare...»
- VLE - om det i fortsättningen inte kommer finnas hela lösningsmanualer. Då är det bättre att isf använda sig av någon kurslitteratur som har lösningsförslag. »
- Nej, jag tycker de verkar vara lyhörda och anpassa den efter önskemål som dyker upp.»
- Det fanns väldigt många övningar i VLE, lite svårt att hinna på slutet även för de som var i fas hela tiden. Kanske färre uppgifter? Eller göra det tydligt vilka uppgifter som behandlar samma saker så att man vet vilka man kan hoppa över om man redan förstått något?»
- Något borde tas bort. Kursen kändes maffig. »
- Jag tycker att antingen ska man ta bort grupparbetet eller lägga det tidigare i kursen. Vi fick göra grupparbetet efter tentan och då är vi ju redan klara med kursen. Nu gjorde man arbetet bara för att man måste göra det och man skrev ihop något fort men egentligen tycker jag att detta arbete verkar roligt men att man måste få lite mer tid åt det. »
- Projektet kan jag tycka borde utannonseras lite tidigare. Jag förstår att man behöver en del kunskap som ligger långt in i kursen för att genomföra det bra, dock blir det lite stressigt i slutet.»
- Att kasta in ett projektarbete två veckor innan tentan kändes inte helt optimalt. Kanske kan man ändra innehållet i projektet så att det kan genomföras tidigare i kursen eller så borde det tas bort. Att sitta med arbetet veckan efter att tentan är gjord känns inte helt optimalt, men kanske är det bara vi som är ovana vid sådant?»
- Arbetet som vi gjorde kändes relevant för kursen men om man endast kan utföra det en vecka innan tentan så känns det inte som det tillför så mkt.»
- Den statistiska undersökningen vi skall genomföra själva, onödig.»
- Nej.»
- Projektarbetet/ "statistisk rapport", kändes onödig att ha inlämning efter tentan.. kanske ha den som frivillig inlämningsuppgift tidigare i kursen? ...och att den då genererar bonus poäng!»
- kursboken gav inte så mycket»
- Nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tentans nicå högre än kursens»
- Är jättenöjd med den här kursen och det kan jag säga även om det precis blev en trea. Vill göra om den eftersom den känns relevant. Erik är en väldigt bra och engagerad föreläsare som tar upp bra exempel som gör att man förstår eftersom det blir roligare. VLE var också en stor hjälp och det var lättare att hänga med i kursen eftersom man hade ett beting hela tiden. Synd att vi inte hade så många övningar för det var väldigt lätt att man fastnade.»
- Säg till i förväg när projektarbetet kommer att presenteras så slipper folk gå och undra över det. VLE funkade jättebra förutom att ibland kunde man önska en ledtråd till några av uppgifterna som inte hade någon. »
- Varför i helv hade vi inte ngn övnigsledare till? Asså eleverna fick ju jobba helt själva!»
- Bra kurs överlag, rolig och bra lärare med mycket heltäckande föreläsningar.»
- Mera läroledda övningar så man kan fråga om hjälp hade varit bra. Man hade behövt mer hjälp än en gång i veckan»
- Anledning till att kursen kändes så tung vid flera tillfällen var till stor del pga att man blivit uppskrämd om svåra tentor frånt tidigare år. Tycker att tentan speglade kursens innehåll på ett bra sätt, samtidigt som tentorna var väldigt olika varandra. "Knepet" att plugga på gamla tentor var svårt, eftersom de inte var så typade som de varit i andra kurser. »
- Eftersom det inte var så många övningar fick man kontakta Erik via mail, och svaren var inte alltid supertydliga. Tycker att föreläsaren kan hålla tiderna lite bättre och inte dra ut så mycket på rasterna. Föreläsaren bör kanske ha haft lite mer framförhållning när det gäller kurslitteraturen. Enligt Cremona hade det inte kommit in någon beställning från föreläsaren. »
- Läste om kursen, så jag gjorde inte projektet.»
- Matlab var skönt att ha men man lärde sig själv inte hur man skulle räkna ut saker vilket var ett problem då man inte direkt har matlab under tentan.»
- Jag införskaffade aldrig boken, och använde Excel istället för Matlab»
- Kurslitteraturen används i stort sett inte. Kanske inte nödvändigt att köpa denna då man har så bra föreläsningsanteckningar. Dock bra att påpeka att man skall använda tabellen i boken och inte i datorn för att lära sig rätt från början hur man kollar.»
- Erik va en mycket bra föreläsare som gjorde kursens innehåll intressand och lätt tillgängligt»

Att få hjälp och svar på frågor
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 40%
Lärorikt»20 57%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.62

Föreläsningar
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 60%
Lärorikt»16 37%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.41

Övningar
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 41%
Lärorikt»18 52%
Mindre lärorikt»2 5%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.64

Projektarbete
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»12 34%
Mindre lärorikt»23 65%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.65

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 3

Laborationer
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 60%
Lärorikt»1 20%
Mindre lärorikt»1 20%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 1.6

Studiebesök
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 8%
Lärorikt»6 16%
Mindre lärorikt»27 75%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.66

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 67%
Lärorikt»12 32%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.32

Tentamen
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 19%
Lärorikt»20 55%
Mindre lärorikt»9 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.05

Tillfällen för kritik (feedback)
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 71%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»24

Genomsnitt: 2.28

Matlab
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 53%
Mindre lärorikt»6 46%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2.46

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från